0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Toán học >

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 12

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 12

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 12

... khi nào?10.Cmr với mọi x,y ta đều có:2 2 2 24 6 9 4 2 12 10 5x y x x y x y+ + + + + − − + ≥11.Cho a,b,c,d là bốn số thực thỏa mãn ( ) ( )2 2 2 21 2 ; 36 12a b a b c d c d+ + = + + + = ... os2A+cos2B osA+cosB=3 2 6c c c− +.Chứng minh tam giác ABC đều11.Cho 02a bπ< < <.Chứng minh rằng : ( )a.sina-bsinb>2 cosb-cosa 12. Cho a 10 q p q+1≥≤ ≤ ≤.Chứng minh rằng ... 2 2 29101 1 1a b ca b c+ + ≤+ + +23.(HSG Bà Rịa12-04-05)Bi tp i s b)Chng minh rng: ( )33 227 2 9 2 3c a ab a b+ - < - 12. Cho pt : 2 022 2n tg x tg x tg xổ ử ổ ửổ ửữ...
 • 17
 • 909
 • 2
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 THCS

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 THCS

... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 81Bài 1: Tìm số tự nhiên n biết rằng trong 3 mệnh đề sau có 2 mệnh đề đúng và một mệnh đề sai: 1/ n có chữ số tận ... only.Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 7KL: 12, 8yx Ví dụ 2: Tìm x, y, z biết: 43yx , 53zy và 632zyx Giải: Từ giả thiết: 12 943yxyx (1) 20 12 53zyzy ... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Các chuyên đề Bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 37 xxxxx  ;;0 yxyxyxyx 2- Các dạng toán cơ bản: * Dạng toán 1: Tính x biết 1) 511x...
 • 82
 • 23,027
 • 180
chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

... về một vế)b2: -4x +12= 0 (rút gọn về dạng ax+b=0)b3: x= 12 34−=− b)1,2-(x-0,8)= -2(0,9+x)⇔1,2-x+0,8+1,8+2x=0⇔x+3,8=0⇔x= -3,8*Các bài tập tương tự:a)7x+21=0 b )12- 6x=0c)5x-2=0 d)-2x+14=0e)0.25x+1,5=0 ... 237)(234+++−= xaxxxxP và bxxxQ +−=2)(. Xác định a và b để P(x) chia hết cho Q(x).(23 chuyên đề toán sơ cấp)Dạng 2: Phương pháp nội suy NiuTơnPhương pháp: Để tìm đa thức P(x) bậc không ... 1.f) x8 + x4 + 1;g) x10 + x5 + 1 ;h) x 12 + 1 ;i) (x + y + z)3 x3 y3 z3 ;k) (x + y + z)5 x5 y5 z5.4. Chuyên đề : Xác định đa thức* Định lí Beout (BêZu) và...
 • 15
 • 1,328
 • 4
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5

... 235 1 học sinh đã sơ ý đặt tích riêng thứ 2 và 3 thẳng cột với nhau nên tìm ra kết quả là 10285. Hãy tìm tích đúng. Giải:Biên soạn: Mai Văn Dũng Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 Chuyên đề 2 ... hai số đó, biết hiệu đúng là 783. Biên soạn: Mai Văn Dũng Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5Giải:Khi đặt như vậy tức là bạn học sinh đó đã tăng số trừ đó lên 10 lần. Do vậy hiệu đã giảm đi ... Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5Hiệu của 2 số là 33, lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 3 và số dư là...
 • 4
 • 8,713
 • 133
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

... Sơn) LỜI NÓI ĐẦU: Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Toán, nhất là môn Toán lớp 9, người thầy cung cấp cho học sinh những phương pháp giải Toán có tầm quan trọng bậc nhất. Với ... A B C O . I' J' J I http:/nvnghieu.tk/ 1 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 “CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, CHỨNG ... Trong một số bài toán nâng cao nhiều khi học sinh cũng có những nhầm lẫn tương tự như vậy nên bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng là bài toán quan trọng cần bồi dưỡng cho học sinh. http:/nvnghieu.tk/...
 • 12
 • 2,468
 • 2
chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 thcs

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 thcs

... bxxxQ +−=2)(. Xác định a và b để P(x) chia hết cho Q(x).(23 chuyên đề toán sơ cấp)Dạng 2: Phương pháp nội suy NiuTơn 12 ))()((23cxbxaxcbxaxx−−−=−+−I/Phương trình ax+b=0 (1) và phương ... 1.f) x8 + x4 + 1;g) x10 + x5 + 1 ;h) x 12 + 1 ;i) (x + y + z)3 x3 y3 z3 ;k) (x + y + z)5 x5 y5 z5.4. Chuyên đề : Xác định đa thức* Định lí Beout (BêZu) và ... về một vế)b2: -4x +12= 0 (rút gọn về dạng ax+b=0)b3: x= 12 34−=− b)1,2-(x-0,8)= -2(0,9+x)⇔1,2-x+0,8+1,8+2x=0⇔x+3,8=0⇔x= -3,8*Các bài tập tương tự:a)7x+21=0 b )12- 6x=0c)5x-2=0 d)-2x+14=0e)0.25x+1,5=0...
 • 21
 • 978
 • 4
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

... x - 4)Ví dụ 3: 12x2 + 5x - 12y2 + 12y - 10xy - 3 = (a x + by + 3)(cx + dy - 1)= acx2 + (3c - a)x + bdy2 + (3d - b)y + (bc + ad)xy – 3 ⇒ 12 41033 56 12 23 12 acabc adcc ... =⇒ 12x2 + 5x - 12y2 + 12y - 10xy - 3 = (4 x - 6y + 3)(3x + 2y - 1)BÀI TẬP: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:CHUYÊN ĐỀ 2 - SƠ LƯỢC VỀ CHỈNH HỢP, Đặt a = n11 1 123 Thì C ... Thì C = n11 1 123 n11 1 123 + 4. n11 1 123 + 1 = a. 10n + a + 4 a + 1 = a(9a + 1) + 5a + 1 = 9a2 + 6a + 1 = (3a + 1)2d) D = n99 9 123 8n00 01 2 31 . Đặt n99 9 123 = a ⇒...
 • 153
 • 1,868
 • 13
Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9

... (nchữ số 9, n chữ số 0) Giỏo viờn Nguyn Vn Tõm - Trng THCS Xuõn Canh14 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9CHUYÊN ĐỀ 5: BẤT ĐẲNG THỨCBài 1: Cho a, b, c > 0 và a + b + c = 1. Chứng ... hết cho giá trị của biểu thức 2n – 1CHUYÊN ĐỀ 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNHGiáo viên Nguyễn Văn Tâm - Trường THCS Xuân Canh6 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9I - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAOBài ... Canh2 Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 - 9BTVN:Giải các phương trình sau:a) (x + 1)4 + (x – 3)4 = 82b) (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 297Đáp án:a) x = 0; 2b) x = 4; x = -8CHUYÊN...
 • 16
 • 22,258
 • 164
cac chuyen de boi duong hoc sinh gioi toan 6

cac chuyen de boi duong hoc sinh gioi toan 6

... có A= ( 2n-1 )2 + ( 2n+1)2 + ( 2n+3 )2 = 12n2 + 12n + 11 Theo đề bài ta đặt 12n2 + 12n + 11 = aaaa = 1111.a với a lẻ và 1 ≤ a ≤ 9 ⇒ 12n( n + 1 ) = 11(101a – 1 ) ⇒ 101a – 1  ... 5.4.3.214.3.2.11++++++nnnn 12, M = 9 + 99 + 999 + + 99 9 50 chữ số 9 13, Cho: S1 = 1+2 S3 = 6+7+8+9 S2 = 3+4+5 S4 = 10 +11 +12 +13 + 14 Tính S100 =? Trong quá trình bồi dỡng học sinh giỏi , tôi ... 4)1(84)22( )12( 2222+++nnnn ( theo (I) 3 )=( n+1) 2(2n+1) 2 2n2 (n+1)2 = (n +1 )2 (2n2 +4n +1) V/ Vận dụng trực tiếp công thức tính tổng các số hạng của dÃy số cách đều( Học sinh lớp...
 • 35
 • 7,765
 • 133
Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán

... biểu thức: P=( )ababbabaabba++.42http://violet.vn/thanhliem24 Chuyên đề Bồi dỡng học học sinh giỏi Chuyên đề 1: Rút Gọn căn thức bậc haiBài 1. TínhA 6 2 5 6 2 5= + +B 3 2 2 6 ... trị của P nếu 3819=aBài 5: Cho biểu thức: P=++++++++ 12 2 12 11:1 12 2 12 1xxxxxxxxxx ... 3. 2 2 3 . 2 2 2 3 . 2 2 2 3= + + + + + + + +G 4 5 3 5 48 10 7 4 3= + + +H 6 2 2 3. 2 12 18. 128 = + + +I 3 5 3 5 2= + 2 32K2 3 2 2 326 2 3+=+ + +Bài 15. Rút gọn biểu thức:...
 • 3
 • 1,415
 • 52

Xem thêm

Từ khóa: chuyen de boi duong hoc sinh gioi toan lop 5chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 10chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 thcs hk1các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 thcscác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 cực haycác chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán thcssách chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán thcsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ