0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Yếu tố chất lượng website

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 68 -69 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

4.6.2. Yếu tố chất lượng website

Khoảng giái trị từ 3,96 đến 4,14 lài giái trị trung bìnhi của các biếni thuộc yếu tối chất lượng website. Ngoài rai, đội lệch chuẩn nằmi trong khoảngi từ 0,630 đến 0,725 (inhỏi ihơn 1) ichoiithấy igiái itrị itrungi ibình icủa icáci ibiến iiimức ichênh ilệchi ikhông ilớn.

i

Kếti iquả ichii itiết iđược itrìnhiibày itrongiibảng ibêniidưới:

Bảng 4.12: Đánh giá của khách hàng về chất lượng website

Mean Std.

Deviation Statistic Std.

Error Statistic X5_CW1: Website có giao diện đẹp mắt 4,05 0,040 0,644 X6_CW2: Website có tốc độ truy cập nhanh 3,96 0,045 0,725 X7_CW3: Website giúp tôi thực hiện giao dịch dễ

dàng 4,14 0,039 0,630

X8_CW4: Website có danh mục sản phẩm được

sắp xếp tốt 3,98 0,044 0,704

Về chất lượng website, khách hàng đánh giá rất cao sự thuận tiện khi giao dịch, đạt đến 4,14/5 - mức điểm cao nhất trong tất cả khía cạnh của nghiên cứu này. Kế tiếp, khách hàng rất ưng ý với giao diện của các website mua sắm trực tuyến hiện nay - với mức điểm trung bình là 4,05. Trong khi, đánh giá của khách hàng về sự sắp xếp danh mục sản phẩm và tốc độ truy cập dù thấp hơn nhưng vẫn ở mức khá cao, với giá trị lần lượt là 3,98 và 3,96. Kết quả này phản ảnh thực tế rằng các đơn vị chủ quản

đang thực hiện và duy trì rất tốt chất lượng website của họ. Trong thời gian tới, mua sắm trực tuyến trên thiết bị di động tiếp tục là xu hướng phổ biến. Khảo sát từ iPrice cho thấy, mua sắm trên thiết bị di động tăng trưởng 4%. Bên cạnh đó, có đến 61,4% khách hàng lựa chọn thanh toán trực tuyến trên thiết bị di động (theo báo cáo của We Are Social nằm 2021). Do đó, các đơn vị chủ quản website chú trọng triển khai tối ưu website trên nền tảng thiết bị di động.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA SẮM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 68 -69 )

×