0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (150 trang)

Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng và phân tích tín dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 130 -132 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng và phân tích tín dụng

dụng sai lầm trên cơ sở phân tích và thẩm định khách hàng không chính xác. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của thẩm định và phân tích tín dụng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng tín dụng và mức độ rủi ro của Ngân hàng. Việc phân tích và đánh giá khách hàng khi khách hàng có nhu cầu vay vốn thuộc về phòng kinh doanh. Do đó, khi xem xét các yêu cầu xin vay, các chuyên viên khách hàng cần phải trả lời các câu hỏi như:

 Khách hàng có đáng tín cậy không ? Tại sao ?

 Phương án đầu tư vay vốn có phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của khách hàng không ?

 Nguồn thu nhập đến từ đâu ? Hồ sơ chứng minh có rõ ràng và thuyết phục không ?

 Tài sản bảo đảm có đủ điều kiện nhận theo quy định của Ngân hàng ? Có thuộc danh sách kê biên hay tranh chấp không ?

 Hợp đồng tín dụng đã được lập có bảo vệ được ngân hàng khi phát sinh rủi ro liên quan đến tín dụng xảy ra không ?

 Ngân hàng có thể thu hồi lại được vốn nhanh chóng ? với chi phí thấp khi rủi ro phát sinh không ?

Để trả lời được các câu hỏi trên chuyên viên khách hàng cần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng khi họ phát sinh nhu cầu vay vốn. Và cần thẩm định và thu thập các thông tin khác nhau từ nhiều nguồn để bảo đảm tính khách quan và chính xác trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng. Bên cạch đó công tác kiểm tra trong suốt quá trình khách hàng sử dụng vốn cũng rất quan trọng. Trong quá trình thẩm định, chuyên viên khách hàng cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc theo hướng dẫn thẩm định và quy trình cấp tín dụng cho khách hàng. Trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về việc phân tích và đánh giá khách hàng., tránh hiện tượng đưa ra kết luận không

chính xác. Sau quá trình phân tích đánh giá khách hàng, cán bộ tín dụng phải đưa ra những nhận xét khách quan ban đầu về khách hàng của mình cơ bản như : Nhân thân, tính cách, thu nhập, bảo đảm tiền vay và các điều kiện đáp ứng khác phục thuộc vào ngành nghề và lĩnh vực tín dụng …

Từ đó để đưa ra cái nhìn tổng quát và ngành nghề kinh doanh, tính cạnh tranh trên thị trường. Để có thể tranh được những rủi ro khi các dự án hoạt động kinh doanh của khách hàng không hiệu quả dẫn đến phát sinh việc trả nợ không đúng hạn hoặc không có khả năng trả nợ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN (Trang 130 -132 )

×