0
Tải bản đầy đủ (.doc) (97 trang)

Nâng cao tỷ trọng nguồn vốn huy động dài hạn trong tổng nguồn vốn huy động:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM (Trang 76 -77 )

Để đi theo hướng này, các NHTM trước hết phải hoàn thiện hệ thống rút tiền tự động của mình theo hướng hợp tác hơn bởi vì, các NHTM trong nước đang thực hiện chiến lược này theo kiểu “ mạnh ai người đó làm”, vừa tốn kém, vừa không tiện ích đối với khách hàng. Hiện nay, mỗi NHTM có một hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) của riêng mình, khách hàng tham gia dịch vụ của ngân hàng nào chỉ có thể rút tiền của ngân hàng ấy, vấn đề là ở chỗ không phải ngân hàng cũng trang bị nhiều máy, bố trí ở nhiều nơi bởi vì giá một máy là khá cao (30.000 USD). Vì vậy, hiệu quả nhất là các ngân hàng liên kết các máy ATM lại, khi đó người làm thẻ ATM tại bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể thực hiện giao dịch tai ATM của các ngân hàng khác tại nhiều điểm giao dịch hơn. Bên cạnh đó, các NHTM cần tích cực phát triển hơn dịch vụ trả tiền lương, điện thoại, điện, nước qua tài khoản. Điều này không những thu hút thêm được một khoản tiền nhàn rỗi tạm thời mà còn giúp giảm chi phí cho xã hội.

b. Nâng cao tỷ trọng nguồn vốn huy động dài hạn trong tổng nguồn vốn huy động: huy động:

Theo một số nhà phân tích, mức hợp lý của nguồn vốn ngân hàng trong đầu tư cho nền kinh tế ở các nước phát triển là khoảng 30% bên cạnh các kênh huy động khác là thị trường chứng khoán, trái phiếu chính phủ..., trong khi đó ở nước ta hiện nay, tỷ lệ này quá cao (lên đến trên 70%37). Đây vừa là gánh nặng, vừa dễ gây rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Vì vậy, có thể khẳng định biện pháp này chỉ manh tính chất tình thế, khi mà nền kinh tế nói chung và thị trường vốn nói riêng chưa phát triển như mong muốn.

Thực hiện mục tiêu này, các NHTM nên quan tâm hơn đến các dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất hợp lý. Đây sẽ là nguồn bổ sung vốn trung - dài

hạn lớn cho các ngân hàng bởi vẫn còn nhiều lượng tiền nhàn rỗi ổn định trong nền kinh tế, hơn nữa từ trước đến nay khi một khách hàng đã chọn ngân hàng nào để gửi tiền thì hầu như ít thay đổi trong thời gian gửi. Các khoản tiền gửi dù có thời hạn là 1 năm, nhưng khi hết hạn thường được duy trì, tức là người gửi tiền tiếp tục gửi tại ngân hàng đó, vì vậy, nguồn tiền gửi này là khá ổn định, ngân hàng có thể sử dụng để cho vay thời hạn dài hơn. Bên cạnh đó, các công cụ huy động vốn dài hạn như trái phiếu, kỳ phiếu cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác huy động vốn trung - dài hạn của các ngân hàng do có đặc điểm là kỳ hạn dài, tạo sự ổn định cho nguồn vốn. Hiện tại, mặt bằng lãi suất tiết kiệm ngoại tệ thấp hơn lãi suất tiết kiệm nội tệ cho nên biện pháp huy động vốn bằng ngoại tệ cũng là một hướng đầu tư với chi phí thấp đối với các ngân hàng.

3.2.2 Mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: quốc doanh:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM (Trang 76 -77 )

×