0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Giải pháp giáo dục môi trường

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN (Trang 84 -86 )

4.1.3. Giải pháp giáo dục môi trường

Tuyên truyền giáo dục để người dân nhận thức rõ việc bảo vệ và cải thiện môi trường là một vấn đề lớn có ảnh hưởng tới phúc lợi của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi địa phương. Suy giảm môi trường tại làng nghề sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tuổi thọ của chính bản thân và gia đình. Người dân cần tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như sau:

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi sản xuất, nơi sinh hoạt, không vứt rác bừa bãi ra đường làng, ngõ xóm, ao hồ, sông ngòi, mương thoát nước.

- Hàng tuần có buổi tổng vệ sinh chung đường làng ngõ xóm, làm sạch cống thoát nước.

75

Bảng 4.1: Các giải pháp SXSH cho làng nghề nấu rƣợu Vân Hà

STT Các giải pháp SXSH Nhóm giải

pháp Chi phí đầu tƣ Lợi ích

1 Sử dụng than có hàm lượng S thấp, nhiệt độ cao Thay đổi nguyên liệu đầu vào Giá thành mua than cao hơn

Giảm lượng xỉ than, giảm nồng độ khí thải, nâng cao nhiệt độ lò

2 Bảo ôn lò đốt, tránh tổn

thất nhiệt Quản lý nội vi

Mức đầu tư trung bình khoảng 300-

500 nghìn/lò

- Tiết kiệm nhiên liệu

- Giảm ô nhiễm nhiệt

3 Tuần hoàn, tái sử dụng nước làm mát

Tuần hoàn nước

Giảm lượng nước sử dụng, giảm lượng nước thải cần xử lý, tiết kiệm điện cho máy bơm nước

4 Cải tiến thiết bị chưng cất

Cải tiến thiết bị

Loại bỏ độc tố, tạp chất, tiết kiệm nguyên vật liệu,

tăng hiệu xuất

5 Thông thoáng nhà xưởng Quản lý nội vi Khoảng 1-2 triệu đồng/hộ

Giảm nồng độ khí độc và bụi trong

nhà xưởng

6 Tận thu bã thải (làm thức ăn chăn nuôi gia súc)

Tái sử dụng làm sản phẩm

phụ

Giảm lượng CTR

7

Đầu tư xây dựng hầm biogas (xử lý nước thải,

chất thải chăn nuôi)

Giảm thiểu tại nguồn

7 – 10 triệu đồng/1 chiếc

Thu hồi ga cho đun nấu, giảm lượng nước thải và CTR

76

- Các cơ sở sản xuất phải xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải đến nơi quy định để xử lý.

- Hộ dân cư và hộ sản xuất nào vi phạm các quy định trên thì phải nộp phạt với các mức phạt tùy mức độ nặng nhẹ và tùy hoàn cảnh thực tế của địa phương.

- Thành lập tổ thu gom CTR tại làng nghề có nhiệm vụ thu gom và vận chuyển CTR đến bãi tập kết rác thải của xã, thôn. Kinh phí cho dịch vụ này do các hộ dân và hộ sản xuất đóng góp tùy lượng rác phát sinh và tùy theo hoàn cảnh thực tế của địa phương.

- Tham gia chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ NẤU RƯỢU VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN (Trang 84 -86 )

×