0

tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn vật lý

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Môn Văn

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Môn Văn

Ngữ văn

... sinh năm 1984, tại x Đông Vệ, thànhà phố Thanh Hóa.TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN Phâ ̀n thứ nhất PHẦN VĂN HỌCI- CÁC TÁC PHẨM TRỌNG TÂM CẦN ÔN TẬP:A- Văn xuôi ... bỉnh nhưng rất đáng yêu : Thu không chịu nhận ông Sáu là cha, sợ hãi bỏ chạy khi ông dang tay định ôm em, quyết không chịu mời ông là ba khi ăn cơm và khi nhờ ông chắt nước cơm giùm, bị ba mắng ... rách7. Công cha đạo con 8. Uốngn ớc nhớ nguồn"9. Đi một ngày đàng học một sàng khôn 10. Gần mực thì đenGần đèn thì rạng11. Học thầy không tày học bạn Không thầy đố mày làm nên12. Có tài...
 • 100
 • 6,734
 • 261
Tài liệu Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Môn Toán pptx

Tài liệu Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Môn Toán pptx

Toán học

... giác vuông ABC là r và R. Chứng minh : r + R AC.ABBài 12 : Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) .Đ ờng cao AH .Kẻ đờng kính AD.Chứng minh: a) AB.AC = AH.AD 34 ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN ... = -x-3 tại một điểm trên 0x Bài4 (Đề thi vào lớp 10 tỉnh Hải Dơng năm 2000,2001) Cho hàm số y = (m -2)x + m + 3a)Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn nghịch biến .b)Tìm điều kiện của m ... Có thể xảy ra 6 trờng hợp -Muốn chứng minh PTB2 luôn có nghiệm , có 2 nghiệm pb , vô nghiệm ta chứng minh Luôn không âm ,luôn dơng , luôn âm.-Muốn tìm điều kiện để PTB2 có nghiệm ,vô nghiệm...
 • 47
 • 1,360
 • 43
TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

Toán học

... có độ lớn không đổi. www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc Câu II Một ca nô chạy trên sông trong 8h, xuôi dòng 81 km và ngợc dòng 105 km. Một ... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc b) Chứng minh MN là tia phân giác của góc AMB và đường thẳng MN luôn đi qua một điểm K cố định. c) Chứng minh KM.KN không ... tốc xe đạp. www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc Bài 15: Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ , xuôi dòng 108 Km và ngược dòng 63 Km. Một...
 • 42
 • 1,769
 • 5
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn văn

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn văn

Ngữ văn

... miêu tả, thuyết minh… Ơi con chim chiền chiện. Hót chi mà vang trời Trang 1 TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN VĂN NĂM HỌC 2012 – 2013 (Nhóm Ngữ Văn Trường THCS Trần Đại Nghĩa) A. PHẦN ... biển cả và con người là cái nhìn tươi tắn, lạc quan, ông như hòa nhập vào công việc, vào con người, vào biển cả. - Từ đó, cảm xúc dâng trào, không thể ko cất lên tiếng hát ca ngợi biển:"Biển ... đời, phẩm chất đẹp đẽ của hai nhân vật: LVT tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài; KNN hiền hậu, nết na, ân tình. Ngôn ngữ kể. Miêu tả nhân vật thông qua hành động, cử chỉ, lời nói...
 • 72
 • 3,405
 • 15
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán trung học phổ thông cực hay

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán trung học phổ thông cực hay

Toán học

... thẳng 3x + 2y = 1 Su tầm và biên soạn: Nguyễn Ngọc Hùng THCS Hoàng Xuân HÃn19 Tài liệu ôn thi vào lớp 10 Môn toánBiên soạn: Nguyễn Ngọc Hùng THCS Hoàng Xuân HÃnPhần Itổng hợp kiến thức ... sốDựa vào mối liên hệ giữa các hàng trong một sốChú ý: ab 10a b= +; abc 100 a 10b c= + +Dạng 6: Các bài toán liên quan đến tỉ số %Chú ý các kết quả sau: m% của A nghĩa là m.A 100 Su ... tợng B làm đợc 1y công việc thì lợng công việc mà cả hai làm đợc trong 1 giờ là 1x + 1y công việc- Nếu mỗi giờ làm đợc 1x công việc thì a giờ làm đợc ax công việcDạng 4: Các...
 • 32
 • 1,302
 • 9
Tuyển tập tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán tham khảo chuẩn hay

Tuyển tập tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán tham khảo chuẩn hay

Toán học

... 3+)d)ĐồthịhàmsốđiquahaiđiểmA(-1;2)vàB(2;-3)e)ĐồthịhàmsốđiquaM(2;-3)vàvuônggócvớiđờngthẳngy=x2Bài47:Vớiđiềukiệnnàocủakvàmthìhaiđờngthẳng:y=(k2)x+m1vày=(62k)x+52m.a)Trùngnhaub)Songsongc)CắtnhauBài48:Chohàmsốy=(a-1)x+aa)Xácđịnhgiátrịcủaađểđồthịcủahàmsốcắttrụchoànhtạiđiểmcóhoànhđộbằng-3b)Xácđịnhgiátrịcủaađểđồthịcủahàmsốcắttrụctungtạiđiểmcótungđộbằng2NgNgNgNgôôôôTrTrTrTrọọọọngngngngHiHiHiHiếếếếuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomÔÔÔ Ôn nnnthi thi thithivvvvààààoooollllớớớớpppp10 10 10 10 –––MMMMôôô ôn nnnToToToToáááánnnni)4 3 2 16 10 2x y zx y zì+ - = ... a)Tìmmsaocho(P)và(d)tiếpxúcnhau.TìmtoạđộtiếpđiểmNgNgNgNgôôôôTrTrTrTrọọọọngngngngHiHiHiHiếếếếuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomÔÔÔ Ôn nnnthi thi thithivvvvààààoooollllớớớớpppp10 10 10 10 –––MMMMôôô ôn nnnToToToToáááánnnnb)Cmrphươngtrìnhm x x x x= + − +12luôncómộtnghiệmduynhấtvớimọimBài38:Chohàmsốy=2x2(P)a)Tìmmđểđồthịhàmsốy=x–2m+2cắt(P)tạihaiđiểmphânbiệtA,Bb)TìmmđểxA+2xB=4c)TìmmđểhiệuhaitungđộcủaA,Bbằng½Bài39:Chohàmsốy=3x2(P)vàđườngthẳng(d)cóphươngtrìnhy=2x+3m-1a)Tìmmđể(P)cắt(d)tạimộtđiểmduynhất(trongt/hợpnàytanóidlàtiếptuyếncủa(P))b)Tìmmđể(P)cắt(d)tạihaiđiểmphânbiệtA,BởcùngmộtnửamặtphẳngbờOy.KhiđóA,Bnằmtrongnhữnggócphầntưnàocủamptọađộ?Bài40:Chohàmsốy=2x2(P)và(d)cóphươngtrìnhy=2mx+3a)Cmr(P)và(d)luôncắtnhautạihaiđiểmphânbiệtA,B.b)HạAH⊥Ox,BG⊥Ox.CmrOH.OGkhôngphụthuộcvàom.c)HạAQ⊥Oy,BP⊥Oy.CmrOQ.OPkhôngphụthuộcvàom.d)Khim=½,hãytínhdiệntíchhìnhAHGBBài41:Chohàmsốy=x2(P).Viếtphươngtrìnhđườngthẳngdbiếtrằng:a)dsongsongvớiy=2x-4vàcắt(P)tạimộtđiểmduynhất.Xácđịnhgiaođiểmnàyb)dđiqua(2,0)vàcắt(P)tạimộtđiểmduynhấtc)dtạovớiOxmộtgóc450vàcắt(P)tạihaiđiểmphânbiệtBài42:Chohàmsốy=4x2(P)a)Vẽ(P)b)Tìmtrên(P)nhữngđiểmcách(0;2)mộtkhoảng3đơnvịc)XácđịnhcácđiểmAvàBtrên(P)saochoxA=-1vàxB=2d)TìmtrêncungABcủa(P)điểmMsaochodiệntíchtamgiácAMBnhỏnhất.Bài43:TìmtậphợpcácđiểmMtrênmặtphẳngtọađộsaocho:a)Từđókẻđượchaiđườngthẳngmàmỗiđườngthẳngchỉcắt(P)tạimộtđiểmduynhấtvàhaiđườngthẳngnàyvuônggócvớinhaub*)Từđóchỉkẻđượcmộtđườngthẳngmàđườngthẳngnàychỉcắt(P)tạimộtđiểmduynhấtBài44:Chohàmsốy=-2x2.a)TìmPTđthẳng(d)saocho(d)cắt(P)tạihaiđiểmphânbiệtvànhận(0,-2)làtrungđiểmb)TìmPTđthẳng(d)saocho(d)cắt(P)tạihaiđiểmphânbiệtvàkhoảngcáchgiữahaiđiểmnàylà4c)Tìmtrên(P)điểmcách(0;2)mộtkhoảngnhỏnhât.NgNgNgNgụụụụTrTrTrTrngngngngHiHiHiHiuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomễễễễnnnnthi thi thithivvvvoooollllpppp10 10 10 10 MMMMụụụụnnnnToToToToỏỏỏỏnnnnCCCCááááccccphphphphééééppppbibibibiếếếếnnnnđổđổđổđổiiiivvvvềềềềccccăăăănnnnththththứứứứcccc1.1.1.1.HHHHằằằằngngngngđẳđẳđẳđẳngngngngththththứứứứccccđáđáđáđángngngngnhnhnhnhớớớớ()22 ... xP11.11:11.2NgNgNgNgôôôôTrTrTrTrọọọọngngngngHiHiHiHiếếếếuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomÔÔÔ Ôn nnnthi thi thithivvvvààààoooollllớớớớpppp10 10 10 10 –––MMMMôôô ôn nnnToToToToáááánnnng)8 11121...
 • 155
 • 1,355
 • 2
On thi vao lop 10 mon Vat ly phan dien tich

On thi vao lop 10 mon Vat ly phan dien tich

Vật lý

... Ôn thi vào lớp 10 môn Vật lý Phần V: Tĩnh điện họcI. Sự nhiễm điện do cọ xát: Thế nào là sự nhiễm điện do co xát:Khi cọ xát một vật vào một vật khác, nó có khả năng hút đợc các vật nhỏ ... nhiễm điện cho vật: 1.Nhiễm điện do cọ xát:a. Sự nhiễm điện do cọ xát: Khi cọ xát một vật vào một vật khác, làm vật đó có khả năng hút đợc các vật nhỏ nhẹ nh mảnh giấy vụn, sợi bông , vụn xốp ... điện nh: + Nguyên tử thỉếu một số electôn gọi là iôn dơng mang điện tích dơng.+ Nguyên tử thừa một số electôn gọi là iôn âm mang điện tích âm.+ Các eléc trôn tự do mang điện tích âm, kí hiệu:...
 • 3
 • 1,090
 • 8
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 tuyển sinh môn vật lý tham khảo

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 tuyển sinh môn vật tham khảo

Vật lý

... số ý về bài thi thử tuyển sinh vào THPT mà học sinhđã làm, sau đó yêu cầu học sinh làm và trính bày lời giải các câu trong đề thi thửngày 06.06.2013 đã thi. Đề thi và đáp án có tài liệu đính ... qua:36a.30Vlàhiệuđiệnthếđịnhmứccủađèn;10W là công suất định mức của đèn.Khi đặt vào hai đầu đèn một hiệu điện thế U = 30V thì đèn sáng bình thường vàkhi đó công suất của đèn đạt 10W.Tương tự với bóng 30V - 15W.b. Áp dụng công ... k = 100 0;1 M = 100 0k = 100 0000 = 10 6.II. Bài tập vận dụng:Bài 1: Giữa hai điểm MN của một mạch điện, có hiệu điện thế không đổi U = 12V,người ta mắc nối tiếp hai điện trở R1= 10 và...
 • 38
 • 1,138
 • 6
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT môn toán theo các chuyên đề

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT môn toán theo các chuyên đề

Toán học

... 1). e) Chứng minh rằng khi k thay đổi, đờng thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. ÔN thi vo lớp 10 theo Chuyên đề WWW.VNMATH.COM Mục lục Mục lục 1 Phần I: đại số 2 Chuyên đề 1: ... thêm 10 km/h trên quÃng đờng còn lại. Tìm vận tốc dự định v thời gian xe lăn bánh trên đờng, biết rằng ngời đó đến B sớm hơn dự định 24 phút. Bi 3: Một canô xuôi từ bến sông A đến bến sông ... Định k để (d) vuông góc với đờng thẳng x + 2y = 0. d) Chứng minh rằng không có đờng thẳng (d) no đi qua điểm A(-1/2 ; 1). e) Chứng minh rằng khi k thay đổi, đờng thẳng (d) luôn đi qua một điểm...
 • 27
 • 2,044
 • 12
Tai lieu on thi vao lop 10 - chuan

Tai lieu on thi vao lop 10 - chuan

Ngữ văn

... để đa công nghệ thông tin hiện đại sử dụng vào những việc có ích.III- ôn tập nghị luận về một t tởng đạo Lý Dạng đề1.Suy nghĩ của em về câu tục ngữ Trăm hay không bằng tay quen Lý thuyết1. ... đề tài yêu cầu. Đề bài thường ra những câu tục ngữ hoặc danh ngôn mang tính triết như “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “ Không thầy đố mày làm nên”, “Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không ... nụi dung , Noi đúng yêu cầu : Không thi u, không thừa - Đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực- Nói đúng vao đề tài, tránh lạc đề- Nói ngắn gọn,...
 • 89
 • 2,345
 • 7
TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 (PHẦN ĐẠI SỐ)

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 (PHẦN ĐẠI SỐ)

Toán học

... tìm đợc vào công thức tích hai nghiệm ,từ đó tìm đợc nghiệm thứ 2B . Bài tập áp dụng Bài 1: Giải và biện luận phơng trình : x2 2(m + 1) +2m +10 = 0Giải.Ta có / = (m + 1)2 2m + 10 = ... Thay m = -49 vào công thức tính tổng 2 nghiệm: x1 + x2 = 93449)249(2)2(2==mm x2 = 934 - x1 = 934 - 3 = 97Cách 3: Thay m = - 49 vào công trức tính tích ... Cách 1: Thay giá trị của tham số tìm đợc vào phơng trình rồi giải phơng trình (nh cách 2 trình bầy ở trên)+) Cách 2 :Thay giá trị của tham số tìm đợc vào công thức tổng 2 nghiệm sẽ tìm đợc nghiệm...
 • 26
 • 1,311
 • 26
Gián án Tài liệu ôn thi vào lớp 10 -Ngữ văn

Gián án Tài liệu ôn thi vào lớp 10 -Ngữ văn

Ngữ văn

... bình Hoài Thanh có công phát hiệnvà giới thi u Nguyễn Duy . Ông đã khẳng định ở thơ Nguyễn Duy có một vẻ đẹp "không gìso sánh được" , "Quen thuộc mà không nhàm chán" , ... đình nông dân có truyền thống Nho học. Đã trải qua tuổi ấu thơ không dễ dàng, chỉ thực sự được đi học từ sau hòa bình lậplại(1954). Tốt nghiệp phổ thông (1963), sau đó vào bộ đội Tăng - thi t ... nên một gương mặt thi nhân tài hoa vào độc đáo trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam.Từ đây cho những bài thơ cuối đời, cái tôi trữ tình trong thơ Chế Lan Viên luôn vận động vào phát triển, thống...
 • 54
 • 1,163
 • 6
Tài liệu Ôn thi vào lớp 10 chuyên phổ thông năng khiếu 2008-2009 ppt

Tài liệu Ôn thi vào lớp 10 chuyên phổ thông năng khiếu 2008-2009 ppt

Toán học

... ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN GV: NGUYỄN TĂNG VŨ www.truonglang.wordpress.com THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN TOÁN CD Khóa thi ngày ... NGUYỄN TĂNG VŨ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN GV: NGUYỄN TĂNG VŨ www.truonglang.wordpress.com Câu 4: a) Tam giác ABC vuông tại A nên ta có 222226 8 100 10BC AB AC BC=+=+=⇒= ... nAEH Câu 5 (2 điểm) Một sinh viên súyt bị tai nạn tàu hỏa kể chuyện với các bạn : ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN GV: NGUYỄN TĂNG VŨ www.truonglang.wordpress.com xe luaSinh vienADBC...
 • 5
 • 2,221
 • 45

Xem thêm