0

quy trinh hoach dinh chien luoc

Tài liệu Trích Báo cáo

Tài liệu Trích Báo cáo "Xây dựng hệ thống kiểm soát quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp một các hiệu quả" pdf

Báo cáo khoa học

... tiền đơn vị - Xây dựng quy tắc rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ phận, cá nhân có liên quan trình toán, ví dụ: thiết lập quy trình cụ thể thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với quy n phê duyệt cấp ... theo dõi chi tiết theo số lƣợng, trọng lƣợng, quy cách, phẩm chất giá trị thứ, loại tƣơng tự nhƣ hàng tồn kho Việc quản lý ngoại tệ phải tuân thủ theo quy định nhà nƣớc thời kỳ Trƣờng hợp tiền gửi ... tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đơn giản hóa quy trình xét duyệt chi doanh nghiệp vừa nhỏ, cần xây dựng định mức duyệt chi hợp lý cho cấp quản lý sở quy mô hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên cần...
 • 5
 • 703
 • 1
luận văn - khác biệt trong vốn tiền mặt tại doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu ngành thực phẩm

luận văn - khác biệt trong vốn tiền mặt tại doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu ngành thực phẩm

Kế toán

... chép ban đầu tổng cục thống kê kế toán ngành ban hành để quy định việc sử dụng mẫu chứng từ ban đầu nghiệp vụ kế toán vốn tiền phát sinh + Quy định người chịu trách nhiệm thông tin kinh tế nội dung ... vốn tiền sở xí nghiệp + Quy định trình tự luân chuyển chứng từ nghiệp vụ kế toán vốn tiền, xác định rõ thời hạn lập luân chuyển chứng từ ban đầu luân chuyển chứng từ theo quy định để đảm bảo cho ... gia quy n + Phương pháp đích danh + Phương pháp nhập sau, xuất trước + Phương pháp nhập trước, xuất trước * Chú ý: riêng đơn vị chuyên kinh doanh mua bán ngoại tệ nghiệp vụ mua bán ngoại tệ quy...
 • 35
 • 276
 • 0
Những yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp tại việt nam

Những yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp tại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... ti n m t c a doanh nghi p - SIZE: quy mô c a doanh nghi p Quy mô c a m t doanh nghi p ñư c xác ñ nh d a quy mô tài s n c a doanh nghi p Trong ñ tài này, ký hi u quy mô công ty SIZE, logarit t nhiên ... ho t ñ ng c a công ty v y có th h s ưu tiên quy n l i cá nhân, quy n l i nhóm quy n l i c a c ñông Do ñó, lu t v qu n tr công ty c a qu c gia nh ng quy ñ nh c a th trư ng ch ng khoán niêm y t ... ty Nh ng ngư i qu n lý có th s ưu tiên quy n l i cá nhân, quy n l i nhóm quy n l i c a c ñông Chính v y, vai trò kép c a CEO ñóng vai trò quan tr ng vi c quy t ñ nh m c ñ n m gi ti n m t c a m...
 • 72
 • 513
 • 2
tạo động lực thông qua Chính sách tiền lương tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

tạo động lực thông qua Chính sách tiền lương tại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... nguồn thu vào ngân sách Trong đơn bị hoạt động nh tổ chức dịch vụ Nhà nớc lại quy định quy mô hoạt động giá dịch vụ Những quy định tài nh không phù hợp với chế mới, tạo cạnh tranh không bình đẳng ... pháp đợc quản lý theo quy định luật ngân sách Nhà nớc thông qua dự toán cấp phát ngân sách Nhà nớc thông qua chế độ chi tiêu, hàng năm có toán kiểm toán thực công khai tài theo quy định Tuy nhiên ... nớc quy định chung mức lơng tối thiểu tất hoạt động, cha đặt mối quan hệ tổng thể vĩ mô khác nh: giá hàng hoá, phát triển xuất lao động, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất việc quy...
 • 32
 • 415
 • 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG, CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG, CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... doanh nghiệp công đoàn ủng hộ kế hoạch đề dễ giành thắng lợi 12 - Luật pháp quy định phủ: Các điều khoản tiền lương quy định Bộ luật Lao động đòi hỏi tổ chức phải tuân thủ xác định đưa mức tiền ... lực doanh nghiệp Việc thiết lập hệ thống thang, bảng lương quy chế trả lương công bằng, minh bạch có tính cạnh tranh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật điều quan trọng việc thu hút lưu giữ nhân ... là: 19 - Quy định mức tiền lương tối thiểu cho khu vực thời kỳ - Gắn tiền lương với lợi ích kinh tế, đảm bảo tăng (giảm) lương theo hiệu kinh tế doanh nghiệp Doanh nghiệp không nên quy định cứng...
 • 65
 • 1,489
 • 13
Kế toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp

Kế toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp

Kế toán

... v n quy liên quan t i k tốn chi phí i vay N u theo VAS 16 khơng nh chênh l ch t giá pháp sinh t kho n vay b ng ngo i t chi phí i vay Mà ó chu n m c k tốn qu c t l i có quy i vay Và IAS 23 quy ... khác bi t gi a quy nh nư c qu c t li u doanh nghi p nư c có g p ph i khó khăn khơng? - H th ng tài kho n, ch ng t , s sách ã có s th ng nh t rõ ràng chưa? 1.1.2 Th c t Các v n gi i quy t v n ch ... ng quy nh chung n i dung c a chu n m c - Th hai giúp xác nh c kho n ti n vay thu c ngu n v n thu c vào cơng n ph i tr c a doanh nghi p - Th ba kho n ti n vay bao g m nh ng kho n - Th tư nh ng quy...
 • 36
 • 345
 • 0
kế toán tiền lương tại doanh nghiệp

kế toán tiền lương tại doanh nghiệp

Kế toán

... kinh doanh c cụng ty v n v quy nh tng thỏng tu thuc vo hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty v mc hon thnh ca tng cỏ nhõn) + Nhng ngy ngh phộp theo ch quy nh ca Nh nc quy nh: ngh phộp, ngh tt, ... hc, hc hun (quy nh 40.000/ ngy) Q2: Lng khoỏn ca nhõn viờn n v: Q2 = H s nh biờn nhõn viờn * 350.000 * Ngy i lm thc t Ngy cụng quy nh ca thỏng Trong ú h s nh biờn nhõn viờn giỏm c quy nh Q3: Qu ... phn cụng nhõn viờn qun lý doanh nghip N TK431(4312) s tin chi n ca vt nh mc quy nh (phn chi vt quỏ mc lng ti thiu nh nc quy nh i vi cụng chc) Cú TK334 tng s thự lao lao ng phi tr + S tin thng phi...
 • 63
 • 443
 • 2
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TRƯỜNG NĂM 2009

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TRƯỜNG NĂM 2009

Kế toán

... hoặch 7.738.093.163 đồng tương ứng với tốc độ tăng 3,5% Nguyên nhân năm 2008 Doanh nghiệp mở rộng quy mô, chưa trọng vào sản xuất kinh doanh Ngoài tăng lên giá vốn hàng bán liên quan đến biến động ... Doanh nghiệp tài trợ từ nguồn vốn khác nhau: - Vốn thân chủ sở hữu, gồm vốn góp ban đầu bổ sung quy trình sản xuất kinh doanh - Nguồn vốn vay nợ hợp pháp - Các nguồn bất hợp pháp nợ hạn, vay hạn, ... tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận kinh doanh mà giúp Doanh nghiệp thu hồi vốn, gia tăng thị phần, quy mô kinh doanh Giá vốn hàng bán Doanh nghiệp tăng so với năm 2008 23.597.755.176 đồng (86,95%),...
 • 45
 • 491
 • 0
Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai

Lập trình

... QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƢƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÚC LAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin HẢI PHÒNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI ... QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƢƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÚC LAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Giáo viên hướng dẫn: THS.Nguyễn Thị Thanh Thoan Sinh viên thực hiện: ... tập hợp thành phần có mối liên kết với nhằm thực chức Các tính chất hệ thống - Tính thể: Phạm vi quy mô hệ thống xác định thể thống thay đổi điều kiện xác định Khi tạo đặt tính chung để đạt mục...
 • 62
 • 967
 • 1
Báo cáo kiến tập về tiền mặt tại xí nghiệp chế biến lâm sản An Nhơn

Báo cáo kiến tập về tiền mặt tại xí nghiệp chế biến lâm sản An Nhơn

Quản trị kinh doanh

... khách hàng nội công ty Thực tốt tuân thủ pháp luật quy định Nhà Nước thuế quy định khác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự… Ghi chép sổ sách theo quy định, kinh doanh nghành nghề đăng ký, xây dựng ... trường loại khác Quy trình sản xuất mặt hàng chủ yếu: Gỗ tròn Gỗ xẻ Tổ sấy P.X tinh chế Thành phẩm Tổ tạo phôi Tổ định hình Tổ lắp ráp Tổ nguội Phun sơn Sơ đồ 1.1 Sơ đồ biểu diễn quy trình sản xuất ... đốc uỷ quy n thực  Bộ phận tổ chức hành chính:Có nhiệm vụ giúp giám đốc việc tuyển chọn nhân sự, bố trí công việc cho phù hợp với chức người tìm giải pháp tham mưu cho Giám đốc việc quy hoạch,...
 • 35
 • 536
 • 2
hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại doanh nghiệp thương mại trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam

hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại doanh nghiệp thương mại trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam

Kế toán

... điểm ghi chép hàng mua: Là thời điểm bên bán chuyển giao quy n sở hữu hàng hố cho bên mua có quy n đòi tiền bên mua Đồng thời bên mua nhận quy n sở hữu hàng hố có trách nhiệm trã tiền cho bên bán.Trong ... quản trị : quan quản lý cao Cơng ty, có tồn quy n nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quy n lợi Cơng ty trừ vấn đề thuộc thẩm quy n Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt : Là ... tuyến : quan hệ chức  Chức năng, nhiệm vụ phận : Đại hội đồng cổ đơng : gồm tất cổ đơng có quy n biểu quy t, quan định cao Cơng ty cổ phần, bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng thành lập, Đại hội đồng...
 • 37
 • 478
 • 0
Kế toán tiên mặt trong doanh nghiệp

Kế toán tiên mặt trong doanh nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... đồng Việt Nam quy đổi, loại vàng, bạc, đá quý theo số lượng, giá trị, quy cách, độ tuổi, phẩm chất, kích thước, * Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ: Nghiệp vụ phát sinh ngoại tệ phải quy đổi ”đồng ... Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đồng Xuân thực theo chế độ quy định Bộ Tài Quy trình hạch toán kế toán áp dụng thống toàn Công ty, tuân theo Quy t định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ tài ban hành ... toán biến động ngoại tệ 1.1.5.2.1 Quy định chung hạch toán ngoại tệ Nguyên tắc, kghi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ doanh nghiệp phải quy đổi VNĐ để ghi sổ kế toán Theo...
 • 55
 • 160
 • 0
Hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp bắc hồng

Hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp bắc hồng

Kinh tế - Quản lý

... pháp quy định Chính phủ vấn đề đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương bố sung tống quỹ tiền lương Doanh nghiệp theo chế độ quy định Nhà nước Như vậy, quỹ lương thực Doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào quy ... tố chức quản lý cán bộ, hợp đồng lao động, giám sát thực chế độ sách pháp luật nhà nước, nội quy quy chế nội công ty, chế độ BHXH, Bảo hiểm lao động thực chế độ tiền lương, điều kiện ăn sinh ... bản, quy định Nhà nước thực trả lương cho loại cán viên chức đảm nhận chức danh, chức vụ doanh nghiệp, quan hành nghiệp đơn vị lực lượng vũ trang - Đặc điếm chế độ tiền lương là: + Mức lương quy...
 • 54
 • 187
 • 0
Kế toán tiền lương tại doanh nghiệp

Kế toán tiền lương tại doanh nghiệp

Kế toán

... Nội Khoa Kinh tế 20 -Nắm quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận giải thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo biểu mâu quy trình - Lên dự thảo hợp ... kiện công ty Điều : Nghĩa vụ quy n lợi người lao động : 3.1 Quy n lợi : _ Phương thức lại làm việc (7) : Tự túc _ Mức lương tiền công (8) : theo bảng lương công ty quy định mức bậc : 3.520.000 ... trang bị bảo hộ lao động gồm : theo quy định công ty _ Chế độ nghỉ ngơi : ( 01) ngày tuần _ BHXH BHYT (9) : hưởng đóng theo quy định _ Chế độ đào tạo (10) : theo quy định công ty _ Những thỏa thuận...
 • 68
 • 342
 • 0
Quản lý tiền lương và tiền công tại doanh nghiệp tư nhân hải thịnh uông bí

Quản lý tiền lương và tiền công tại doanh nghiệp tư nhân hải thịnh uông bí

Kinh tế - Thương mại

... 2.205.000 ng Theo quy nh thỡ h s iu chnh tng thờm khụng quỏ 1,5 ln so vi mc lng ti thiu Nh nc quy nh, tc: 1.050.000 x 1,5 = 1.575.000 ng Doanh nghip c ỏp dng h s iu chnh tng thờm khung quy nh thc hin ... quy nh ca nh nc v quy nh riờng ca cụng ty, trờn thc t ó cho thy cụng tỏc qun lý tin lng ó phỏt huy c vai trũ ca nú vic l ũn by kinh t i vi ngi lao ng v i vi cụng ty nhu tr lng kp thi, gaiir quyt ... BHXH, BHYT: m bo li ớch v quyn li ca ngi lao ng, doanh nghip ó thc hin ỳng chớnh sỏch nh nc quy nh l úng BHXH, BHYT cho B lao ng thng binh xó hi ngi lao ng cú th hng quyn li t cỏc qu BHXH v cỏc...
 • 48
 • 373
 • 0
Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam- PGD Trần Xuân Soạn

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam- PGD Trần Xuân Soạn

Tài chính - Ngân hàng

... qua Ngân hàng 27 Sơ đồ 3: Quy trình toán UNC: .29 Sơ đồ 4: Quy trình toán UNT: .31 Sơ đồ : Quy trình luân chuyển chứng từ: .32 Sơ đồ 6: Quy trình sử dụng dịch vụ nhà: ... doanh nghiệp, quy trình toán qua Homebanking thực tương đối phức tạp với quy trình bảo mật, xác nhận an toàn Mỗi doanh nghiệp cung cấp hai loại user có mã số truy cập, mật khác phân quy n Lệnh toán ... thể thức TT KDTM Nghị quy t, Nghị định, Quy định, thông tư hướng dẫn…do quan Nhà Nước ban hành sở pháp lý để giải tranh chấp phát sinh, bảo vệ lợi ích cho khách hàng Những quy định thủ thục toán...
 • 95
 • 675
 • 3
Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phòng giao dịch trần xuân soạn

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phòng giao dịch trần xuân soạn

Tài chính - Ngân hàng

... qua Ngân hàng 27 Sơ đồ 3: Quy trình toán UNC: .29 Sơ đồ 4: Quy trình toán UNT: .31 Sơ đồ : Quy trình luân chuyển chứng từ: .32 Sơ đồ 6: Quy trình sử dụng dịch vụ nhà: ... doanh nghiệp, quy trình toán qua Homebanking thực tương đối phức tạp với quy trình bảo mật, xác nhận an toàn Mỗi doanh nghiệp cung cấp hai loại user có mã số truy cập, mật khác phân quy n Lệnh toán ... thể thức TT KDTM Nghị quy t, Nghị định, Quy định, thông tư hướng dẫn…do quan Nhà Nước ban hành sở pháp lý để giải tranh chấp phát sinh, bảo vệ lợi ích cho khách hàng Những quy định thủ thục toán...
 • 95
 • 677
 • 3

Xem thêm