0

giao an gdcd lop 10 bai 15

Giáo án GDCD lớp 10 bài 15

Giáo án GDCD lớp 10 bài 15

GDCD-GDNGLL

... cuối trang 105 -SGK GV hỏi:  Em có suy nghó tình hình gia tăng dân số - Sự gia tăng dân số giới giới từ kỷ nhanh nhanh XX đến nay? Thế bùng nổ -Bùng nổ dân số gia dân số? tăng dân số nhanh Đó ... thường quan tâm nhiều đến vấn đề gì? Vì quốc gia lại quan tâm đến vấn đề đó? GV giới thiệu bài: Những vấn đề cấp thiết ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dòch bệnh hiểm nghèo có liên quan đến ... dân số gia dân số? tăng dân số nhanh Đó gia tăng dân số thời gian ngắn, nhanh thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội Bùng...
 • 10
 • 10,366
 • 11
giáo án gdcd lớp 10 bài 6

giáo án gdcd lớp 10 bài 6

GDCD-GDNGLL

... điểm tượng mang tính khách quan? - Tính khách quan: phủ thân vật, tượng, có kế thừa yếu tố vật, tượng => đặc điểm bản: - Tính khách quan - Tính kế thừa Trình bày ví dụ đònh biện chứng mang tính ... tính minh hoạ tất yếu, khách quan Nguyên nhân phủ đònh nằm thân vật, tượng Đó kết giải mâu thuẫn, lượng đổi dẫn đến chất đổi, đời thay cũ VD: + Sinh vật đời kết đấu tranh biến dò di truyền thân sinh ... truyền thân sinh vật  Tại nói phủ đònh + Chế độ phong kiến biện chứng có đặc điểm đời kết đấu tranh mang tính kế thừa? giai cấp nô lệ chủ Trình bày ví dụ nô chế độ chiếm hữu minh hoạ nô lệ - Tính...
 • 9
 • 3,863
 • 11
giáo án gdcd lớp 10 bài 7

giáo án gdcd lớp 10 bài 7

GDCD-GDNGLL

... nhận thức lý tính GV cho HS quan sát thảo luận chung hai giai đoạn trình nhận thức GV cho HS quan sát cam sắt nhỏ GV nêu câu hỏi : -Quả cam: Nhìn thấy hình  Hãy quan sát cho tròn, màu vàng, đặt ... hải đảo, động thực nghiệm khoa lực lượng công an giữ học? -Thực tiễn toàn hoạt động vật gìn trật tự, trò an xã hội… Hoạt động Đoàn chất có mục đích, mang tính lòch sử-xã hội niên, Đội thiếu niên, ... giới chung quanh hai trình độ: nhận thức cảm tính nhận thức lý tính Nhờ đó, người bước hiểu quy luật giới khách quan Kết trình nhận thức tri thức Sự phù hợp tri thức tồn khách quan chân lý Sự...
 • 12
 • 4,266
 • 11
giáo án gdcd lớp 10 bài 8

giáo án gdcd lớp 10 bài 8

GDCD-GDNGLL

... nhiên, chinh phục tự nhiên người + Quan hệ sản xuất quan hệ người với người Quan hệ sản xuất ? sản xuất, bao gồm quan hệ: sở hữu tư liệu sản ( Giải thích yếu tố quan hệ sản xuất? ) xuất;tổ chức, ... tố quan hệ sản xuất có quan hệ chặt chẽ nhau, tác động nhau, đó, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò đònh Bởi vì, tương ứng với hình thức sở hữu - Quan hệ lực lượng sản có kiểu quan hệ ... người hay toàn xã hội) + Quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất: Ai người đặt kế hoạch điều hành trình sản xuất ? + Quan hệ phân phối Mối quan hệ sản phẩm: Quy mô cách yếu tố quan hệ sản thức nhận cải...
 • 17
 • 2,165
 • 5
Giáo án GDCD lớp 10 bài 1

Giáo án GDCD lớp 10 bài 1

GDCD-GDNGLL

... có vai trò giới quan phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người Hoạt động 2: Tìm hiểu giơiù quan b.Thế giơiù quan duy vật giới quan vật giới quan tâm GV hỏi: tâm: ... Mọi vật, tượng thức khoa học cụ có quan hệ nhân thể qua ví dụ tập – Ở đâu có áp bức, có trang 11, sách GK ? đấu tranh Kiến thức Toán học: – Bình phương canh huyền tổng bình phương hai cạnh góc ... giới quan tâm GV hỏi: tâm: HS phát biểu: – Các em hiểu – Quan điểm, nhận thức - Thế giới quan toàn người giới quan điểm thếgiới quan ? niềm tin đònh hướng hoạt động GV giảng kết hợp vẽ sơ đồ...
 • 10
 • 14,358
 • 5
Giáo án GDCD lớp 10 bài 2

Giáo án GDCD lớp 10 bài 2

GDCD-GDNGLL

... gồm: không gian, thời gian, mưa, nắng, gió, bão, lũ lụt, hạn hán, , sao, mặt trời, đất đai, rừng núi, sông hồ, quặng mỏ, thực vật, động vật, người… -Các quan điểm triết học  Quan điểm tâm, tôn ... thoại giúp động vào giác quan Các thông tin giác quan ghi HS tìm hiểu : c.Con người nhận chuyển GV sử dụng phương Các hình thức tư nhận thức, cải tạo óc giới khách quan: (phán đoán, phân tích, ... phát vũ bão khoa SGK trang 15 ? điều chưa triển học, người hiểu biết chúng phát tính chất phóng xạ, tia X, điện tử… (cuối kỷ 19, đầu kỷ 20) - Con ngøi cải tạo giới khách quan, người có khả nhận...
 • 10
 • 1,405
 • 0
Giáo án GDCD lớp 10 bài 4

Giáo án GDCD lớp 10 bài 4

GDCD-GDNGLL

... đấu tranh mặt => Sự đấu tranh nhận đối lập thức sai đường điều hoà” (“đấu tranh” theo nghóa Triết học) GV chốt lại: Mỗi mâu thuẫn bao hàm thống đấu tranh mặt đối lập a Giải mâu Sự đấu tranh mặt ... dụ: Thế đấu tranh + Cực dương, cực âm tạo mặt đối lập? Cho nên nam châm c Sự đấu tranh các ví dụ + Đồng hóa, dò hóa tạo nên mặt đối lập: sinh vật sống Đó tác động, - Sự đấu tranh mặt đối lập ... nhau, vừa đấu tranh với Mâu thuẫn nguồn tìm hiểu: Mâu thuẫn gốc vận động, phát nguồn gốc vận động, phát triển vật triển vật, hiện tượng : tượng GV đặt câu hỏi:  Tại nói đấu tranh mặt đối lập...
 • 6
 • 15,108
 • 79
Giáo án GDCD lớp 10 bài 5

Giáo án GDCD lớp 10 bài 5

GDCD-GDNGLL

... minh chất chuyển sang trang thái hơi, đời qui đònh thể tích, vận tốc phân tử, lương phù độ hoà tan phân tử nước khác trước hợp với nó? + Heo + Heo Yoocsai ⇒ Heo lai : tăng trọng nhanh heo Mỗi vật, ... lượng không đứng im mà vận động mối quan hệ qua lại với Muốn biết mối quan hệ nào, tìm hiểu phần Hoạt động 3: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu: Quan hệ biến đổi lượng biến đổi chất ... nhiệt độ 108 3 độ C - Điểm giới hạn mà biến đổi lượng làm thay đổi chất vật, b Chất đời lại bao hàm lượng tương tượng gọi điểm nút ứng: Điểm nút để đồng từ trạng thái rắn chuyển sang trang thái...
 • 10
 • 4,657
 • 7
Giáo án GDCD lớp 10 bài 13

Giáo án GDCD lớp 10 bài 13

GDCD-GDNGLL

... cộng đồng trường học; Con người tham gia lao động cộng đồng quan, xí nghiệp; Con người thành viên cộng đồng trò-xã hội (Đảng, Đoàn Thanh niên…), cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân tộc… + Giữa cộng ... Học sinh phải rèn luyện: nó? + Kính trọng, biết ơn, quan tâm, chăm sóc ông, bà, cha mẹ + Kính trọng, lễ phép, biết ơn thầy, cô giáo + Quan tâm, chia sẻ, giúp  Phát huy truyền thống đỡ người ... nhập?  Vì phải sống hoà nhập? - Sống hoà nhập sống gần gũi, chan hoà với người, có ý thức - HS phải rèn luyện: + Tôn trọng, quan tâm, tham gia hoạt động chung cộng đồng giúp đỡ, vui vẻ, cởi...
 • 11
 • 12,305
 • 16
Giao an GDCD lơp 10

Giao an GDCD lơp 10

Tư liệu khác

... GDCD 10 ngun thµnh c«ng ngun thµnh c«ng GDCD 10 Bài THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN Tiết: 3,4 PPCT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Hiểu giới tự nhiên tồn khách quan - Biết ... Tình u tranh chấp, trận chiến đấu, người lo toan chiếm đoạt đối thủ mình, cấu tạo ghen tng, chiếm hữu, lệ thuộc, với thái độ xem chừng hồ hiệp ( Fransoise Sagan) - Tình u màu xanh (Tục ngữ Anh) - ... huống: a Thanh địa phương cử cấp kinh phí cho học để sau trở phục vụ q hương Nhưng sau học xong, Thanh tìm cách để lại thành phố ngun thµnh c«ng GDCD 10 Nếu bạn Thanh , em làm gì? (Em khun Thanh nên...
 • 40
 • 3,937
 • 27
Giáo án địa lý 10 - bài 15 thủy quyển

Giáo án địa lý 10 - bài 15 thủy quyển

Địa lý

... ngầm c Băng tan, tuyết Câu 2: Nước sông chảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố sau đây: GSKT: Hoàng Thị Xuân GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- A Độ dốc sông B Bề ngang lòng sông ... Diện tích lưu Xanh Nin vực: Lớn vưc: 2580000 trắng giới 7170000 - Diện tích lưu - Chiều dài: 4102 vực: 28 8100 0 - Chiều dài: 6437 km km GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- - Chiều dài: ... quanh năm, sông ngòi đầy nước - Vùng nhiệt đới: Mưa  Chế độ nước sông phụ thuộc vào phân bố lượng nước mưa năm nơi - Miến ôn đới lạnh: Băng, tuyết tan nên mùa xuân nhiệt độ cao băng tuyết tan...
 • 7
 • 16,468
 • 55
Giáo án GDCD lớp 10 (Chuẩn)

Giáo án GDCD lớp 10 (Chuẩn)

Tư liệu khác

... Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :10 - Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm -Qung tr Trang 21 H v tờn: KIM TRA TIT Lp: MễN: GDCD LP 10 (Thi gian 45 phỳt) I/ Phn trc nghim: Hóy khoanh trũn vo ... T L Quan h s hu v TLSX Quan h t chc qun lý SX Quan h phõn phi sn P S mi quan h gia LLSX v QHSX Giỏo ỏn mụn: GDCD - Lp :10 - Ban c bn Ngi son: Lờ Ngc Ti- Trng THPT Tõn Lõm - Qung tr Trang: 30 ... tin giao thụng v mc bỏo ng cỏc v tai nn giao thụng ang xy hng ngy - Nm c nhng nguyờn nhõn dn n tai nn giao thụng v cỏc bin phỏp m bo an ton giao thụng. - Giỳp cỏc em nm c s bin bỏ hiu an ton giao...
 • 78
 • 5,597
 • 99
Giáo án GDCD lớp 10

Giáo án GDCD lớp 10

Tư liệu khác

... viên: Nông Duy Khánh 19 Trang Giáo án GDCD lớp 10 Lớp Ngày dạy Sĩ số Trường THPT Nguyễn Du 10A12 Giáo án số: 09 10A13 10A14 10A15 Ngày soạn: 08- 10- 2 010 10A16 Tuần thứ: 10 Bài 6: KHUYNH H ƯỚNG ... Duy Khánh Trang Giáo án GDCD lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du Giáo án số: 02 Ngày soạn: 12- 08-2 010 Lớp Ngày dạy Sĩ số 10A12 10A13 10A14 Tuần thứ: 02 10A15 10A16 Bài - Tiết 2: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT ... trang 59, học cũ chuẩn bị nội dung tiết Giáo viên: Nông Duy Khánh 49 Trang Giáo án GDCD lớp 10 Lớp Ngày dạy Sĩ số Ngày soạn: 22 – 12 - 2 010 án 20 Trường THPT Nguyễn Du 10A12 10A13 10A14 10A15 10A16...
 • 86
 • 1,798
 • 15
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

GDCD-GDNGLL

... học cũ chuẩn bị trước đến lớp Lớp Ngày dạy Sĩ số Giáo án số: 09 10A12 10A13 10A14 10A15 Ngày soạn: 08- 10- 2 010 10A16 Tuần thứ: 10 Bài 6: KHUYNH H ƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I Mục ... số 10A12 10A13 10A14 Phương thức sản xuất 10A15 Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất Tư liệu sản xuất Người lao động Tư liệu lao động 10A16 Quan hệ sở hữu TL sản xuất Đối tượng lao động Quan hệ ... số Giáo án số: 17 10A12 10A13 10A14 Ngày soạn: 02 - 11-2 010 10A15 10A16 Tuần thứ: 17 ÔN TẬP HỌC KÌ I I Mục tiêu bai học Kiến thức - Học sinh hiểu giới vật chất tồn khách quan vận động tuân theo...
 • 83
 • 1,569
 • 17
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK2

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_HK2

GDCD-GDNGLL

... phơng tiện: - sgk GDCD 10, sgv GDCD 10 - Thiết kế giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11 cũ - Tranh ảnh, băng hình, ca dao, hát tình yêu quê hơng đất nớc GV: Nguyễn Thị Niêm - GA10 GDCD - THPT Quỳnh ... ca dao nói nhân phẩm, danh dự, tình yêu, gia đình (7) T liệu tham khảo - SGK GDCD 10 - Tài liệu GDCD1 0 - Một số câu tục ngữ ca dao - Sách GV GDCD1 0 - Thiết kế giảng GDCD1 0 ... nhóm (giao cho HS chuẩn bị trớc) Iv/ tài liệu phơng tiện: - SGK GDCD 10, sách GV GDCD 10, thiết kế giảng GDCD 10, tài liệu GDCD 11 - Giấy khổ to, bút dạ, băng dính - Ca dao, tục ngữ liên quan đến...
 • 26
 • 1,180
 • 4
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 3

GDCD-GDNGLL

... TRẮC NGHIỆM (6đ) I Hãy khoanh tròn câu trả lời sau đây: (2,5đ) Thế giới quan a Quan niệm người giới xung quanh b Quan niệm người xã hội c Quan niệm người tự nhiên d Quan niệm người vế SVHT Thuật ... học có vai trò giới quan, phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người Thế giới quan vật giới quan tâm * Thế giới quan: Thế giới quan tồn quan điểm niềm tin định hướng ... thảo luận lớp, thảo luận nhóm 29 Giáo án GDCD 10 IV- Phương tiện dạy học: SGK, SGV, tài liệu Câu hỏi BT GDCD 10; chuẩn bị đồ dùng trực quan, số bảng quan điểm nhận thức, bảng so sánh nhận thức...
 • 96
 • 1,614
 • 3
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 4

GDCD-GDNGLL

... đâu để người ta phân chia giới quan vật giới quan tâm? - GV : Nêu quan điểm giới quan tâm? Cho ví dụ? - GV : Nêu quan điểm giới quan vật ? Cho ví dụ? - GV : Nêu quan điểm phương pháp luận biện chứng ... 2.25 0.5 22.5% 30% 5% 10% 20% 0.25 10 10% 5% 100 % IV ĐỀ KIỂM TRA Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3đ) I Em khoanh tròn chữ đáp án Chủ nghóa vật biện chứng - thống hưu giới quan tâm phương pháp ... LỚP 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 TỔNG SS GIỎI SL % KHÁ SL % T.BÌNH SL % YẾU SL % KÉM SL % GHI CHÚ Tuần 12 Tiết...
 • 135
 • 1,110
 • 0
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

GDCD-GDNGLL

... VĐ quanh trục quay xung quanh mặt trời có quan hệ nào? * Sự sống tồn có trao đổi chất với  Giáo án môn: GDCD - Lớp :10 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: ... 4,25 42,5% 20% 20% 40% 10 100%  Giáo án môn: GDCD - Lớp :10 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 13 Đã gần đến kì thi học kỳ I mà Trang mải mê chơi, không ... người, mà mang tính xã hội mang tính xã hội? - Xã hội không can thiệp đến tình yêu cá  Giáo án môn: GDCD - Lớp :10 - Ban  Người soạn: Lê Ngọc Tài- Trường THPT Tân Lâm - Quảng trị Trang: 51 ...
 • 80
 • 2,180
 • 1
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 5

GDCD-GDNGLL

... học có vai trò giới quan, phương pháp luận chung cho hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người Thế giới quan vật giới quan tâm * Thế giới quan: Thế giới quan tồn quan điểm niềm tin định hướng ... câu hỏi số sgk trang 59 - Đọc trước nội dung mục phần - Tư liệu tham khảo – sgk trang 60 DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN GIÁO VIÊN Tuần 15 Tiết PPCT: 15 Ngày soạn: 28 – 8- 2013 Lớp dạy: 10 Bài CON NGƯỜI ... xuất đấu tranh mặt đối lập Vậy đấu tranh mặt đối lập ? Sự thống đấu tranh mặt đối lập có ý nghĩa vận động, phát triển svht ? C- DẠY BÀI MỚI: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Tìm hiểu đấu tranh mặt...
 • 44
 • 1,154
 • 0
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 10

Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 10

GDCD-GDNGLL

... nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông biện pháp đảm bảo an toàn giao thông - Giúp em nắm số biển bá hiệu an toàn giao thông quan trọng - Giáo dục ý thức em đảm bảo an toàn giao thông đường II/CÁC ... ĐÃ HỌC VẤN ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Giúp HS nắm vững khắc sâ ác kiến thức học - Thấy mức độ gia tăng nhanh phương tiện giao thông mức độ báo động vụ tai nạn giao thông xảy ... thẳng mà -diễn vận dụng quan điểm học để HS cách quanh co, phức tạp phân tích làm rõ vấn đề * Sau thống quan điểm, GV yêu cầu HS vận dụng quan điểm để phân tích đấu tranh giải phóng dân tộc -...
 • 60
 • 1,176
 • 0

Xem thêm