0

giai sach bai tap vat ly 7 chuong 3

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

giai bai tap sach bai tap vat ly 9

Vật lý

... lợng tỏa ra trên dây dẫn trong 30 ngày Q = I2Rt = 0 ,75 . 2 ,72 .30 .4 .36 00 =660960JTÝnh ra kWh : Q = 6609600,1 836 36 00000kWh= 3 - Hoạt động3: Giải bài tập 3 - GV cho HS đọc kỹ đầu bài- ... là:R 3 = RM - R1 - R2 = 15 - 7, 5 - 4,5 = 3 Ω TiÕt diÖn của dây R 3 là : R 3 = Sl. => S = 3 .Rlρ = 0,1.10-6 . 3 8,0 = 0,29 mm2 3 - Hoạt động3: Giải bài tập 11 .3 - ... hay kẽm 3 - Hoạt động 3: Giải bài tập 23. 3 SBT- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi- 1 HS lên trả lời ( trọn phơng án đúng)- HS thảo luận thống nhất phơng án đúng Bài số 23 . 3 SBT Phơng...
 • 101
 • 120,486
 • 54
GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 7

GIẢI BÀI TẬP VẬT 7

Vật lý

...
 • 67
 • 30,897
 • 5
bai tap vat ly 10 chuong 1 nc

bai tap vat ly 10 chuong 1 nc

Vật lý

... cách hãm 135 m. Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của tàu. ( ĐS. 2 ,7 m/s2; 27 m/s )Bài 17. Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Trong giây thứ 4 đi được 7m. Tính quãng ... nhau.Bài 9. Một xe khởi hành từ địa điểm A lúc 13 giờ đi tới địa điểm B cách A 110 km CĐTĐ với vận tốc 40km/h. Một xe khác khởi hành từ B lúc 13 giò 30 phút đi về A, CĐTĐ với vận tốc 50 km/ha/ ... thứ 3, quãng đường rơi được là 24,5m và vận tốc vừa chạm đất là 39 ,2 m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật ( Đs; 9,8 m/s2; 78 ,4 m) 3. Thả một sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng...
 • 5
 • 7,263
 • 190
Công thức giải nhanh bài tập vật lý 12

Công thức giải nhanh bài tập vật 12

Vật lý

... đôimột là 2 3 π1 02 0 3 0os( )2os( ) 3 2os( ) 3 e E c te E c te E c tωπωπω== −= +trong trường hợp tải đối xứng thì1 02 0 3 0os( )2os( ) 3 2os( ) 3 i I c ti ... hiđrô: 13 12 23 1 1 1λ λ λ= + và f 13 = f12 +f 23 (như cộng véctơ)hfmnhfmnnhận phôtônphát phôtônEmEnEm > EnLaimanKMNOLPBanmePasenHαHβHγHδn=1n=2n =3 n=4n=5n=6 ... Trong phản ứng hạt nhân 31 2 41 2 3 41 2 3 4AA A AZ Z Z ZX X X X+ đ + Cỏc hạt nhân X1, X2, X 3 , X4 có: Năng lượng liên kết riêng tương ứng là ε1, ε2, ε 3 , ε4. Năng lượng...
 • 18
 • 4,351
 • 45
Giải nhanh bài tập Vật Lý bằng máy tính 570 Es Plus

Giải nhanh bài tập Vật bằng máy tính 570 Es Plus

Vật lý

... f(x) =  1 3. 04 2 3 4 5 6 7 8 9 1.52 1.0 133 0 .76 0.608 0.506 0. 434 0 .38 0 .3 37 7   http://thuvienvatly.com/u /32 950 Trang 32               Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com                                                        Trang ... 2.5.5.cos( / 3) 5 3  (cm) tan  = 5.sin( / 3) 5.sin 0 5. 3 / 2 3 15cos( / 3) 5.cos0 3 5. 12 =>        = /6. Vậy :x = 5 3 cos(t + /6) (cm)  -Với máy FX 570 ES: Bấm: MODE 2   -Đơn ... Đơn vị góc (Độ)  15  30   45  60  75   90  105  120  135   150  165  180  36 0 Đơn vị góc (Rad) 1π12 1π6 1π4 1π 3  5π12 1π2  7 π12 2π 3   3 π4 5π6 11π12  2  3. Lưu ý :...
 • 36
 • 8,475
 • 37
Phương pháp sử dụng đường tròn để giải các bài tập vật lý 12 Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Phương pháp sử dụng đường tròn để giải các bài tập vật 12 Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Vật lý

... nhất ∆t, thì WL = 3 1WC => W = 3 1WC + WC = 3 4WC  CqCqo 23 42222=> q2 = 2 3 qo hoặc q2 = -2 3 qo x -Uo Uo 2 3 2oUu 2 3 1oUu M1 ... đường vật đi được từ thời điểm : a. t1 = 2s đến t2= 10, 033 s b. t1 = 1, 033 s đến t2= 10,05s c. t1 = 3, 1s đến t2= 8, 033 s. 3. Đếm số lần vật đi qua li độ x = 222 ccmm ... cc.. t = 8,1 s. kể từ khi t= 2. 033 3s. 6. Xác định thời điểm vật đi qua li độ x = 22cm lần thứ a. N = 20. b. N= 35 7 7.. Xác định thời điểm vật đạt vận tốc x = -202π...
 • 12
 • 3,244
 • 5
Bài tập vật lý 7 cả năm

Bài tập vật 7 cả năm

Lớp 7

... ngang một góc 36 0 đến gặp g-ơng phẳng cho tia phản xạ có ph-ơng thẳng đứng h-ớng xuống d-ới. Góc hợp bởi mặt g-ơng và đ-ờng thẳng đứng là: A. 36 0 B. 63 0 C. 72 0 D. 27 0 3. Cho điểm ... Đ1 Đ2 3    29 I 3 I2I1+----+++XXA 3 A2A11. Trong mạch điện có mắc cầu chì , khi dòng điện gây ra tác dụng nhiệt , dây dẫn nóng lên tới 3 27 0C . Hỏi ... ứng là I1, I2, I 3 . Giữa các số chỉ này có quan hệ nào d-ới đây? A. I1= I2 = I 3 B. I1< I2 < I 3 C. I1> I2 > I 3 D. I1= I2 > I 3 5. Cã một nguồn...
 • 32
 • 18,902
 • 80
Gỉai nhanh bài tập vật lý bằng máy tính bỏ túi rất hay

Gỉai nhanh bài tập vật bằng máy tính bỏ túi rất hay

Vật lý

... 2x 3cos 4 cm ; x 3cos4 cm 3 t t = + = ữ . Biờn độ và pha banđầu của dao động tổng hợp là:A. 3 3 ;6cmπ B. 2 ;6cmπC. 2 3 ;6cmπ D. 3 3 ; 3 cmπ. Giải:Nhập vào máy: 3 ∠60 ... 2vuur).Bài 2. (BT6/ 63 Sách Vật lí 10NC). Tìm hợp lực của bốn lực đồng quy như hình:Biết: F1 = 5N; F2 = 3N; F 3 = 7N; F4 = 1NGiải:Chọn 3 Fuurlàm trục gốc. Khi đó ta có: 3 2 1 40; 90; ... tổng hợp tác dụng lên q 3 = - 8.10-8 C đặt C, biết CA =8cm; CB = 10cm.Giải:Độ lớn: 1 3 12..q qF kAC= = 9.10 -3 N 2 3 22..q qF kBC== 5 ,76 .10 -3 Ntan(·ACB) = AB/AC...
 • 15
 • 7,599
 • 13
Công thức giải nhanh bài tập Vật Lý lớp 12

Công thức giải nhanh bài tập Vật lớp 12

Vật lý

... đau (sao cậu điên) 33 . Sóng điện từ 2. . . .v L C  Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ) 34 . Tần số góc riêng 1.L C Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] 35 . S.đ.đ cực đại trong ... Phi-o 36 . Hệ số phẩm chất .LQr Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn 37 . Máy gia tốc Xiclotrôn . .. .v m m vRq B eB  Rượu = vợ mua trên (quê Bác) Rượu = mua về chia (em bé) 38 . ... một lần) em đạp lên anh 30 . Cảm kháng LX L Ôm lâu 31 . Dung kháng 1 1. 2 .cXC f C   Nghịch đảo ôm chặt Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo 32 . Quang điện trở S.c.d...
 • 5
 • 4,035
 • 85
sách bài tập vật lý lớp 10

sách bài tập vật lớp 10

Vật lý

... bҵng bao nhiêu? Bài 2 (33 .8/tr79/SBT). Mӝt lưӧng khí lí tưӣng chӭa trong mӝt xilanh có pit-tông chuyӇn đӝng đưӧc. Các thông sӕ ban đҫu cӫa khí là: 0,010 m 3 , 100 kPa, 30 0 K. Khí đưӧc làm lҥnh ... còn là 0,006 m 3 . a/. VӁ đưӡng biӇu diӉn quá trình biӃn đәi trҥng thái trong hӋ tӑa đӝ (p,V). b/. Xác đӏnh nhiӋt đӝ cuӕi cùng cӫa khí. c/. Tính công cӫa chҩt khí. Bài 3 (33 .9/tr79/SBT). Ngưӡi ... gҩp đôi ngưӡi thӭ nhҩt? l Į d P& Hình 3. 11 O &AF l Hình 3. 12.a &P 30 0 O &AF l Hình 3. 12.b &P 30 0 Ph̯n m͡t. Cơ h͕c Chương IV. Các đ͓nh lu̵t...
 • 21
 • 23,732
 • 10
Giai nhanh bài tập vật lý bằng máy tính bổ túi

Giai nhanh bài tập vật bằng máy tính bổ túi

Vật lý

... 2x 3cos 4 cm ; x 3cos4 cm 3 t tππ π = + = ữ . Biờn v pha ban u ca dao động tổng hợp là:A. 3 3 ;6cmπ B. 2 ;6cmπC. 2 3 ;6cmπ D. 3 3 ; 3 cmπ. Giải:Nhập vào máy: 3 ∠60 ... là: A. 4 3cm B. 2 2cm C. 2 7cm D. 2 3cm Giải: Với hàm sin, việc tính toán cũng tương tự.Nhập vào máy: 4∠( -30 ) + 4∠(-90)Kết quả: A = r = 6,93cm = 4 3cm → Đáp án: Ac. Các bài toán ... 3 ∠60 + 3 ∠0Kết quả: A = r = 5,196 = 3 3cm; φ = 30 0 = π/6 → Đáp án: ACâu 2. (Đề TN THPT 2008). Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là 16sin( )( ) 3 x t cmπω=...
 • 11
 • 2,529
 • 50
CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lý lớp 12

CÔNG THỨC GIẢI NHANH bài tập vật lớp 12

Vật lý

... 3 - 30 0 KHz 53 10 - 10 m   0 ,3 - 3 MHz 32 10 - 10 m   3 - 30 ... 1, C2, C 3  C1C1C1C1 32 1,  3C1C1C1L2T; 3C1C1C1L121f; 3C1C1C1L1212121 ... 3C1C1C1L1212121 1, C2, C 3 C = C1 + C2 + C 3 + ,  )CCC(L2T; )CCC(L21f; )CCC(L1 32 1 32 132 1 Dạng 2...
 • 122
 • 13,599
 • 54
Giải nhanh bài tập vật lý phần DĐĐH và Sóng bằng máy tính 570ES Plus

Giải nhanh bài tập vật phần DĐĐH và Sóng bằng máy tính 570ES Plus

Vật lý

... 17 SHIFT 7 CONST 17 = 1,660 53 8 73 .10- 27 (kg)Điện tích êlectron (e) 23 SHIFT 7 CONST 23 = 1,602 176 462.10-19 (C)Năm học 2012 -20 13 - 35 - Đề tài: “Hướng dẫn HS sử dụng máy tính casio fx 570 ES ... vận tốc truyền âm trong không khí.Cho biết 32 0m/s < v < 35 0 m/s A. v= 34 3 m/s B. v = 34 0 m/s C. v = 3 37 m/s D. v = 34 5 m/s 3. 2 .3. Giải pháp 3: Hướng dẫn HS sử dụng bảng các hằng số vật ... êlectron (me) 03 SHIFT 7 CONST 03 = 9,10 938 188.10 -31 (kg)Bán kính Bo (a0) 05 SHIFT 7 CONST 05 = 5,29 177 20 83. 10-11 mHằng số Plăng (h) 06 SHIFT 7 CONST 06 = 6,62606 876 .10 -34 (Js)Khối...
 • 45
 • 1,891
 • 3

Xem thêm