0

giai sach bai tap vat ly 7 bai 4

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 7

GIẢI BÀI TẬP VẬT 7

Vật lý

...
 • 67
 • 30,897
 • 5
Bài tập vật lý 7 cả năm

Bài tập vật 7 cả năm

Lớp 7

... bóng đèn. V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ( 1 ) ( 2 ) 24 B. Bài tập trắc nghiệm: 1. Ampekế nào phù hợp nhất để đo c-ờng độ dòng điện là : 15mA trong 4 ampekế có giới hạn đo sau: ... nhiêu? A. 12m B. 24m C. 6m D. 18m 3. Một tia sáng chiếu tới g-ơng phẳng và hợp với g-ơng phảng một góc 40 0. Tính số đo góc phnr xạ? A. 600 B. 500 C. 900 D. 40 0 4. Ghộp ni dung ghi ... tốt. 4 Tóc hấp thụ âm tốt. 5 Máy bay có vận tốc lớn hơn vận tốc của âm thanh đ-ợc gọi là máy bay siêu âm. 6 Âm La (44 0 Hz) của đàn bầu nghe trầm hơn đàn tranh. 7 Ng-ỡng...
 • 32
 • 18,902
 • 80
Bài tập vật lý 7: Độ lêch pha, phương pháp giản đồ vector potx

Bài tập vật 7: Độ lêch pha, phương pháp giản đồ vector potx

Cao đẳng - Đại học

...  L CL CL Cπ0φ Z Z R 4 φ 0 Z Zπ πφ Z Z R 4 2< < ⇔ − <> ⇔ > →< < ⇔ − >  C LL CC Lπ πφ Z Z R2 4 φ 0 Z Zπφ 0 Z Z R 4 − < < − ⇔ − >< ... + = = → MB AB MBπ π π πφ φ φ3 3 12 4 + = ⇔ = − = Do uMB nhanh pha hơn i nên MBπφ 4 =. Ta lại có MB AM AM AMπ π πφ φ φ φ .2 4 4+ = → = ⇔ = −  Ta có ( )( )MBMBLMB ... hơn dòng điện là π /4. Điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bao nhiêu? Hướng dẫn giải:  Từ giả thiết, ud sớm pha hơn i góc π /4 nên ( )LrL r2 2d r LUπtan 1 4 UU U 30 V .U U U...
 • 6
 • 1,006
 • 3
Bài tập vật lý 7 nâng cao

Bài tập vật 7 nâng cao

Vật lý

... 610t1 = 340 t1 + 170 Giải phơng trình trên ta có: st 270 170 1=mS 07, 3 84 240 170 610 ==Câu A B C D E Câu A B C D E13.12 x 13.16 x13.13 x 13. 17 x13. 14 x 13.18 x13.15 x 14 .7. Khi nói ... x5.13 x 5. 17 x5. 14 x 5.18 x5.15 x 5.19 x 7. 5. (1) - a; (2) - h; (3) - c; (4) - d; (5) - e ; (6)- g. 7. 6. Vì vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gơng phẳng. 7. 7. Dựa vào ... S trùng với bán kính của mặt cầu tại điểm tới. 7. 8. Lấy một điểm S đối xứng với S *S qua xx, sau đónối S với S * S 27 Bi tp vt 7 7. 17. Vùng nhì n thấy của gơng cầu lồi so với vùng nhìn...
 • 85
 • 3,851
 • 5
Các dạng bài tập Vật lý 12: DẠNG 4: CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI pptx

Các dạng bài tập Vật 12: DẠNG 4: CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI pptx

Vật lý

... π3) V ZL = Lω = 2π100π = 200 () L= 2π(H) ZC = 1Cω= 4 110100ππ = 100 () C = 100π(μF) = -4 10π(F) PMax R = L CZ - Z = 100 () PMax Công suất cực ... DẠNG 4: CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI. Trường hợp 1: Tìm R để công suất tiêu thụ cả mạch lớn nhất P(Max) . P ... Công suất cực đại của mạch là R = ? () PMax = 2L CU2 Z - Z = 22202 200 100 = 242 (W) PMax = ? (W) ...
 • 3
 • 5,906
 • 26
bài giảng vật lý 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

bài giảng vật 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

Vật lý

... hay ống cong?Đáp án: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt theo ống thẳng 4 C2: Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường ... ánh sáng như sau:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. Bai 2: Sự Truyền Ánh Sáng.I. Đường truyền của ánh sáng:Thí nghiệm6II.Tia sáng và chùm sáng:Biểu ... trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng.Định luật truyền thẳng ánh sáng: 7 Ba loại chùm sáng:Trong thực tế, ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy một chùm...
 • 13
 • 8,019
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài giảng vật 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

Vật lý

... ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGBÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 7 Rii’SIN0 170 160150 140 1301201101009080 70 6050 40 302010180Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGI. Gương phẳng:Quan sát:C1: ... sáng:Bài 4: - Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.Rii’SIN0 170 160150 140 1301201101009080 70 6050 40 302010180ĐỊNH ... thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình01 7 01601501 4 01301201101009080 7 06050 4 0302010180sRIi’NiTrả lời:a.Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGIII: Vận...
 • 11
 • 8,046
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

bài giảng vật 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Vật lý

... !"#$01123& 4 ! 566 7& apos;*35# 8+"9:;9#1"+< =>? 79 @?+! 7 A3B?C8D!7E+#-A&?F ... 1H0IE"$%J"C$/C#33K#3<< !"#$&#$%:; 7 A3RS/&TUVW%7VX1;S3Y9 7 A3RS/  !"#F9FGFLGLGHI/GHZ/GMN ... GHI/G0J/KGLMN/-. 4 5(#3 O@2#P#Q>&?F;*#1"+ $%66 7 %3189:)12(#3...
 • 11
 • 11,613
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 7 gương cầu lồi

bài giảng vật 7 bài 7 gương cầu lồi

Vật lý

... xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau .C4 : ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất , người ta thường đặt một gương cầu lồi (H 7. 4 ) . Gương đó giúp ích gì cho người lái xe ... ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ? HÌNH 7. 1 ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỒI LÀ ẢNH … KHÔNG HỨNG ĐƯỢC TRÊN MÀN CHẮN .ẢNH ĐÓ …… HƠN VẬT .ảoNhỏHình 7. 2Kết luận 1 ảnh của một vật tạo bởi ... VẬT7 BÀI 7 GƯƠNG CẦU LỒI CÂU HỎI KIỂM TRA1 , Nêu định nghĩa gương phẳng ?2 , Nêu tính chất ảnh của...
 • 17
 • 1,356
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 9 tổng kết chương i quang học

bài giảng vật 7 bài 9 tổng kết chương i quang học

Vật lý

... gương cầu lõm thì ảnh là ảnh ảo và lớn hơn vật.8. Viết 3 câu có nghĩa, trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây. gương cầu lõm hứng được trên màn chắn. bé hơn vật ảnh ảogương phẳng ... trong gương phẳng, ảnh nhìn thấy trong gương phẳng nhỏ hơn trong gương cầu lõm.C3: Có 4 học sinh đứng ở 4 vị trí quanh một cái tủ đứng trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn ... gương phẳng ta thu được tia phản xạ tạo với đường pháp tuyến của gương một góc 40 0. Tính giá trị góc tới.A. 40 0.B. 300.C. 200.D. 100.Bài tập củng cố:Cho một điểm sáng S đặt trước...
 • 20
 • 2,061
 • 1
bài giảng vật lý 7 bài 10 nguồn âm

bài giảng vật 7 bài 10 nguồn âm

Vật lý

... những vật có khả năng đàn hồi. Vậy đối với vật rắn như một cái ly thủy tinh thì khi phát ra hồi. Vậy đối với vật rắn như một cái ly thủy tinh thì khi phát ra âm có dao động được không?âm có ... dịch chuyển từ vị trí này đến vị trí khác và đứng yên ở vị trí cân bằng mới.*Thí nghiệm 4: *Thí nghiệm 4: Một tay cằm một âm thoaMột tay cằm một âm thoa Tay còn lại dùng búa cao su ... như tờ giấy, lá chuối …phát ra âm được không?III. Vận dụng:C6: Được. Vò tờ giấy, thổi, xé… C7: Hãy tên hai nhạc cụ mà em biết, bộ phận nào của nhạc cụ đó dao động phát ra âm?Dây đànMặt...
 • 29
 • 2,764
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 11 độ cao của âm

bài giảng vật 7 bài 11 độ cao của âm

Vật lý

... thành câu C4Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂMThí nghiệm 3:KKết luận:nhanh(chậm) lớn (nhỏ) cao(thấp)Tiết 12: ĐỘ CAO CỦA ÂM Dao động càng tần số dao động càng âm phát ra càng . C4: Khi ... 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?Vật có tần số dao động 70 Hz dao động nhanh hơn.Vật có tần số dao động ... cùng thả cho nó dao động.HS2:Đếm số dao động của con lắc aHS3: Đếm số dao động của con lắc bHS4: Theo dõi thời gian trong 10 giây và ra hiệu thôi đếmHS5:Quan sát dao động của hai con lắc,...
 • 21
 • 2,030
 • 0
bài giảng vật lý 7 bài 12 độ to của âm

bài giảng vật 7 bài 12 độ to của âm

Vật lý

... dây đàn nhỏ ( 3 từ)3N H Ỏ 4 Câu 4: Ta nghe được âm thanh nhờ bộ phận nào dao động? bộ phận này mà dao động với biên độ càng lớn, ta nghe thấy âm càng to?( 7 từ) 4 M À N G N H Ĩ5Câu 5: Đơn ... đo độ to của âm? (7 từ)5Đ Ê X I B E N6Câu 6: Độ to của nguôn âm là 60 dB là của tiếng…………? Nó gần bằng với tiếng ồn sân trường vào giờ ra chơi.(6 từ)6N H Ạ C T O 7 Câu 7: Âm phát ra càng ... thường 40 dB-Tiếng nhạc to 60dB-Tiếng ồn rất to ở ngoài phố 80dB-Tiếng ồn của máy móc nặng trong công xưởng100dB-Tiếng sét 120dBNgưỡng đau (làm đau nhức tai)(Tiếng động cơ phản lực ở cách 4m)...
 • 24
 • 2,236
 • 1

Xem thêm