0

cau hoi trac nghiem hoa hoc co dap an

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... đặc B NaHCO3, H2SO4 đặc C Na 2CO3 , NaCl D H2SO4 đặc, Na 2CO3 Câu 23: Theo định nghĩa axit-bazơ, chất ion thuộc dãy lưỡng tính? A CO3 2, CH3COO B ZnO, Al2O3, HSO4, NH4+ + C NH4 , HCO3 , CH3COO D ... tác, to) thu 5,6 gam hỗn hợp Y gồm an ehit, rượu dư nước Tên X hiệu suất phản ứng A metanol; 75% B Etanol; 75% C propanol-1; 80% D metanol; 80% Câu 26: Một an ehit no X mạch hở, không phân nhánh, ... hoá 3,75 gam an ehit đơn chức X oxi (xúc tác) 5,35 gam hỗn hợp gồm axit, an ehit dư Tên X hiệu suất phản ứng là: A an ehit fomic; 75% B an ehit axetic; 75% C an ehit propionic; 80% D an ehit fomic;...
 • 4
 • 3,090
 • 44
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

Ngữ văn

... cánh hoa hồng Câu 37: Oxi thu từ phản ứng nhiệt phân chất ? A CaCO3 B KMnO4 C NaHCO3 D H2O Câu 38: Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư Sản phẩm khí thu : A CO2 SO2 B CO2 C H2S CO2 D ... Câu 22 : Các chất dãy sau làm đục dung dịch nước vơi ? A CaO ; SO2 ; CO2 B CO2 ; SO2 ; SO3 C CO ; CO2 ; SO2 D SO3 ; H2S ; CO Câu 23 :Trong nhận định sau nhận định khơng nói khả phản ứng oxi ? ... tan hồn tồn gam hỗn hợp MCO3 M CO3 vào dung dịch HCl thấy thóat V lít khí (đktc) Dung dịch thu đem cạn thu 5,1 g muối khan Giá trị V : A 2,24lít B 6,72lít C 22,4 lít D 11,2 lít Câu 8: Hòa tan...
 • 19
 • 16,479
 • 250
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thời gian cố định CO2 e không gian cố định CO2 83.Sự khác quang hợp thực vật C4 thực vật CAM: a chất nhận CO2 b sản phẩm cố định CO2 c enzym cố định CO2 d thời gian cố định CO2 e không gian cố ... lơng : a.đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 77 ánh sáng hiệu quang hợp : a.đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng e da cam 78.Anh sáng hiệu quang hợp : a đỏ b xanh tím c xanh lục d vàng ... Carotenoit b Xanthophin c Antoxianin d Melanin e Phycoerithrin 20 Khi ta gọi ngày ngắn nghĩa là: a Nó hoa vào mùa đông b Nó hoa ngày ngắn 12 c Nó hoa trồng vùng xích đạo d Nó hoa đêm dài độ...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... Desktop->Auto Arrange B nhắp chọn New->Auto Arrange D nhắp chọn Arrange Icons->Auto Arrange 117: Theo hình minh hoạ, giải thích sai mục lệnh Edit (không cần để ý tới vi trị vệt sáng): A nhấn chọn Copy để ... theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ Telex phông chữ phải sử dụng A .Vntime B ABC C Times New Roman D VNI 171: Khi tệp congvan012005 mở, bạn muốn tạo tệp tên cv-02-05 nội dung với congvan012005 bạn ... cụ Standard 246: Mục HEADER AND FOOTER MS-Word A Cho phép chèn dòng chữ, hình ảnh B Cho phép chèn số trang đánh tự động cho văn C Cho phép chèn số trang theo dạng: [trang thời]/[tổng số trang]...
 • 70
 • 75,305
 • 370
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 2 pot

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 2 pot

Hóa học - Dầu khí

... A Hàng 4,nhóm IIIA B Hàng 4,nhómVB C Hang 3,nhóm IIIA D Hàng 3,nhóm IIIB Đáp án B Câu hỏi 57 Tính Z nguyên tố X yhuộc chu kì ,nhóm VA ... Chỉ 1,2 B Chỉ 2,3,4 C 1,2,3,4 D Chỉ 1,2,3 Đáp án B Câu hỏi 66 Chọn phát biểu sai lien quan đến bán kính nguyên tử R: A R Na (Z=11)bé R K(Z=19) B R Na lớn R F(Z=9) C R Na bé R Mg (Z=12)...
 • 7
 • 912
 • 2
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 1 doc

Hóa học - Dầu khí

... electron độc than nhất? A Z=22 B Z=40 C Z=25 D Z=26 Đáp án B Câu hỏi 31 Tính số e tối đa lớp M,N,O,P: A 18,32,50,72 B 18,32,50,50 C 18,32,32,32 D 8,18,32,32 Đáp án C Câu hỏi 32 Cho obitan s,px,py,pz,trong ... Đáp án C Câu hỏi 32 Cho obitan s,px,py,pz,trong obitan xác suất (hi vọng) gặp electron cao trục y A S B px C py D Pz Đáp án C Câu hỏi 33 Obitan 1s nguyên tử H hình cầu nghĩa là: A Electron 1s ... Electron 1s chạy phía hình cầu D Xác suất(hi vọng) gặp electron 1s theo hướng không gian Đáp án D Câu hỏi 34 Xắp xếp obitan 3s,3p,3d,4p theo thứ tự lượng tăng dần A 3d
 • 8
 • 1,272
 • 4
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 5 pot

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học kèm đáp án 5 pot

Hóa học - Dầu khí

... biết dung dịch nồng độ mol A : H2SO4
 • 8
 • 544
 • 1
50 câu hỏi trắc nghiệm hóa 12 ( có đáp án )

50 câu hỏi trắc nghiệm hóa 12 ( đáp án )

Hóa học

... đặc B NaHCO3, H2SO4 đặc C Na 2CO3 , NaCl D H2SO4 đặc, Na 2CO3 Câu 23: Theo định nghĩa axit-bazơ, chất ion thuộc dãy lưỡng tính? A CO3 2, CH3COO B ZnO, Al2O3, HSO4, NH4+ + C NH4 , HCO3 , CH3COO D ... tác, to) thu 5,6 gam hỗn hợp Y gồm an ehit, rượu dư nước Tên X hiệu suất phản ứng A metanol; 75% B Etanol; 75% C propanol-1; 80% D metanol; 80% Câu 26: Một an ehit no X mạch hở, không phân nhánh, ... hoá 3,75 gam an ehit đơn chức X oxi (xúc tác) 5,35 gam hỗn hợp gồm axit, an ehit dư Tên X hiệu suất phản ứng là: A an ehit fomic; 75% B an ehit axetic; 75% C an ehit propionic; 80% D an ehit fomic;...
 • 4
 • 1,430
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm triết học đáp án

Khoa học xã hội

... quan điểm triết học Mác _ Lênin , chất ý thức là: a) Hình ảnh giới khách quan b) Hình ảnh chủ quan giới khách quan c) Hình ảnh chủ quan giới khách quan phản ánh tự giác, sáng tạo giới khách quan ... Trang 49 c) hình thức vận động Câu 90 Chọn quan điểm quan điểm sau đây: a) Vận động phương thức tồn vật chất b) Không gian, thời gian phương thức tồn vật chất c) Vận động, không gian, thời gian ... a) Là tượng mang tính khách quan, bò đònh trình phát triển xã hội b) Là tượng mang tính chủ quan, phụ thuộc vào nguyện vọng giai cấp cầm quyền Trang 53 c) Là tượng mang tính chủ quan, phụ thuộc...
 • 18
 • 2,041
 • 1
1000 câu trắc nghiệm hóa học (có đáp án)

1000 câu trắc nghiệm hóa học (có đáp án)

Tài liệu khác

... sau: NaNO3 ,NaNO2 ,và NaAsO2 theo thứ tự độ pH C tăng dần ,các dung dịch nồng độ mol (As cùn phân nhóm VA với N) NaNO2 < NaAsO2< NaNO3 A NaNO3 < NaNO2< NaAsO2 B NaAsO2 < NaNO2 < NaNO3 C NaNO2 ... tích hỗn hợp CO CO2 thu Cho Fe = 56 11,2g Fe ; 40% CO ; 60% CO2 A 5,6g Fe ; 50% CO ; 50% CO2 B 5,6g Fe ; 60% CO ; 40% CO2 C 2.8g Fe ; 75% CO ; 25% CO2 D BĐ áp án 475 âu hỏi 240 476 477 478 479 480 ... biến đổi trình điện phân? Tím sang đỏ A Đỏ sang xanh B Xanh sang đỏ C Tím sang xanh D DĐ áp án 277 âu hỏi 207 278 279 280 Điện phân dung dịch chứa H2SO4 thời gian ngắn pH dung dịch biến C đổi...
 • 78
 • 972
 • 5
103 câu trắc nghiệm hóa học có đáp án

103 câu trắc nghiệm hóa học đáp án

Hóa học

... NaCl, K2SO4, Na 2CO3 B ZnCl2, NH4Cl, CH3COONa C ZnCl2, NH4Cl D Na 2CO3 , CH3COONH4 Câu 29 Dung d ch mu i tính bazơ ? B Na 2CO3 , NaNO3 A Na 2CO3 , K2S, CH3COONa C NaCl, K2SO4, K2S D CH3COONa, K2S, K2SO4 ... Na+, CO3 2–, SO42–, NO3– M i dung d ch ch ch a m t mu i (1 lo i cation lo i anion) V y dung d ch mu i ñó A MgCO3, Na2SO4, Ba(NO3)2 B NaNO3, BaCO3, MgSO4 C Ba(NO3)2, Na 2CO3 , MgSO4 D Mg(NO3)2, BaCO3, ... B.16 C.40 D.32 Câu 18 Cho ph n ng : CO( khí) + H2O(hơi) CO2 (khí) + H2(khí) t0C, K = tr ng thái cân b ng, [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2 ] = 0,04 mol/l N ng ñ ban ñ u c a CO A 0,053 M B 0,083 M C 0,063 M...
 • 8
 • 1,155
 • 9
Tuyển tập 717 câu trắc nghiệm hóa học có đáp án

Tuyển tập 717 câu trắc nghiệm hóa học đáp án

Hóa học

... – π ) (A) Tính hệ số công suất mạch hai trường hợp nêu A cos ϕ1 = cos ϕ2 = 0,5 B cos ϕ1 = cos ϕ2 = 0,5 C cos ϕ1 = cos ϕ2 = D cos ϕ1 = cos ϕ2 = Câu 237 Hệ số công suất mạch RLC nối tiếp cộng ... điện từ trường A Xung quanh nam châm vĩnh cửu đứng yên ta quan sát từ trường, không quan sát điện trường; xung quanh điện tích điểm đứng yên ta quan sát điện trường, không quan sát từ trường B Điện ... tán sắc ánh sáng thấu kính Câu 298 Quang phổ Mặt Trời máy quang phổ ghi A quang phổ liên tục B quang phổ vạch phát xạ C quang phổ vạch hấp thụ D Một loại quang phổ khác Câu 299 Phát biểu sau sai...
 • 95
 • 733
 • 6
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... (glixerol), an ehit axetic, rượu (ancol) etylic B glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), an ehit axetic C glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic D lòng trắng trứng, glucozơ, ... phân Tên X (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A butan B 2-metylpropan C 3-metylpentan D 2,3-đimetylbutan [] Đốt cháy hoàn toàn rượu (ancol) X thu CO H2O tỉ lệ số mol tương ứng : Thể tích khí ... 15,76% [] Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3 X Y A NaOH Na 2CO3 B Na 2CO3 NaClO C NaOH NaClO D NaClO3 Na 2CO3 [] Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm...
 • 5
 • 13,420
 • 367
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Vật lý

... sai A x tuân theo qui luật hình sin cosin thời gian B Thời gian mà M chuyển động thời gian P chuyển động tΔ C Vận tốc trung bình M vận tốc trung bình P thời gian tΔ D Tần số góc P vận tốc góc M ... 75: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình: x=10sin(2t+ 2π) cm Thời gian ngắn từ lúc t0 = đến thời điểm vật li độ -5cm là: A 6π (s) B 4π (s) C 2π (s) D 12 (s) Câu 76: Con ... Câu 52: Xét hai lắc: lò xo lắc đơn Khẳng đònh sau sai A Con lắc đơn lắc lò xo coi hệ dao động tự lực ma sát tác dụng vào hệ không đáng kể B Con lắc đơn dao động điều hòa biên độ góc nhỏ ma sát bé...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

Hóa học

... ho¸ häc x¶y ra? A Tõ mµu nµy chun sang mµu kh¸c B Tõ tr¹ng th¸i r¾n chun sang tr¹ng th¸i láng C Tõ tr¹ng th¸i láng chun sang tr¹ng th¸i h¬i D Tõ tr¹ng r¾n chun sang tr¹ng th¸i h¬i C©u 7: Mét vËt ... cđa rỵu etylic t¹o khÝ cacbon vµ níc A C2H5OH + O2 -> CO2 + H2O B C2H5OH + O2 -> 2CO2 + H2O C C2H5OH + O2 -> CO2 + 3H2O D C2H5OH + 3O2 -> CO2 + 6H2O C©u 12: §èt ch¸y khÝ amoni¨c (NH3) khÝ oxi ... 24: §Ĩ thu khÝ CO2 ngêi ta cho axit HCl ph¶n øng víi chÊt nµo sau ®©y? A NaCl B CaCO3 C CO D CaO C©u 25: Khi dïng nhiƯt kÕ ®o nhiƯt ®é cđa mét chÊt láng, ngêi ta thêng: A Nhóng nhanh kho¶ng ½ nhiƯt...
 • 9
 • 5,926
 • 98

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008