0

câu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Vật lý

... B đều sai CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. chu kỳ riêng ... E, T và ω đều thay đổi Câu 14: Một con lắc lò xo độ cứng 150N/m và năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Câu 15: Một vật dao động ... tại li độ -2cm tỉ số thế năng và động năng có giá trị A. 3 B. 26 C. 98 D. 89 Câu 78: Một lò xo độ cứng K treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới vật m=100g. Vậtdao động điều hòa với tần...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

Hóa học

... 36.C; 37.D; 38.C; 39.D; 40.C; 41.A; 42.B; 43.B; 44.D; 45.C; 46.B; 47.A; 48.D: 49.B; 50.A Câu hỏi trắc nghiệm 4 Hóa 8Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành Ch ¬ng II: ph¶n øng ho¸ häc ... tèB. Sè nguyªn tư trong mçi chÊtC. Sè ph©n tư trong mçi chÊtD. Sè nguyªn tè t¹o ra chÊt Câu hỏi trắc nghiệm 5 Hóa 8Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 14: Chän c©u ph¸t biĨu ... nµo?A. Gam B. KilogamC. Gam hc kilogam D. §¬n vÞ cacbonC©u 26: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ: Câu hỏi trắc nghiệm 2 Hóa 8Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 37: Cho s¬ ®å ph¶n øng:...
 • 9
 • 5,926
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

Hóa học

... xanhD. Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại ... Na3PO4; KOH Câu 35: Cho biết phát biểu nào dới đây là đúng:CU HI TRC NGHIM 3 HểA HC 8TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂNA. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50molCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 ... 12, 2, 6 D. 4, 10, 3, 7 Câu 15: Cho 6,5g Zn tác dụng với dung dịch chứa 12g HCl. Thể tích khí H2( đktc) thu đợc là:A. 1,12lít B. 2,24 lít C.3,36 lít D. 2,42 lít Câu 16: Cặp chất nào sau...
 • 6
 • 3,332
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

Hóa học

... gam HCl trong 100og dung dịchD. Tính số mol HCl trong 1lít dung dịch Câu 16: Trong 225ml nớc hoà tan 25g KCl. Nồng đọ phần trăm của dung dịch là:A. 10% B. 11% C. 12% D. 13% Câu 17: ... pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là:A. 40g B. 50g C. 60g D. 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là:A. 480g B. 506g C. 360g D. 240g Câu 29: Muốn pha 300ml dung dịch ... 44.A; 45D; 46.B; 47.A; 48.C; 49.B; 50.C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 6 HÓA HỌC 8TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUND. Số mol chất tan trong 1lít dung môi Câu 40: Độ tan của một chất trong nớc ở một...
 • 6
 • 2,856
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

Toán học

... trình nghiệm thì a khác 0b) Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0c) Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0d) Nếu phương trình nghiệm thì b khác 0 Câu 11: Hai số 21− và 21+ là các nghiệm ... 23:Với giá trị nào của m thì phương trình )1()1(22+=−mxxx nghiệm duy nhấtTHPT Hïng Th¾ng3) m<2 c)Phương tình vô nghiệm Câu 47: Để hệ phương trình : ==+PyxSyx. nghiệm , ... mmmxmmmx−+−=−−−=42',42c) Nếu m = 0 thì phương trình nghiệm x = 3/4d) Nếu m = 4 thì phương trình nghiệm kép x = 1/2 Câu 38 : Phương trình (x2-3x+m)(x-1) = 0 3 nghiệm phân biệt khi :a) m < 9/4...
 • 5
 • 6,022
 • 208
500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý Đáp án

Vật lý

... mépmàn đối xứng qua vân sáng trung tâm) bao nhiêu vân sáng màu giống màu của vân sáng trung tâm ?A. 3 vân sáng.C. 6 vân sáng.B. 4 vân sáng.D. 5 vân sáng.2 4 56Năng lượng ... thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.B. Ánh sáng bản chất là sóng điện từ.C. Ánh sáng tính chất hạt, mỗi hạt là một phôtôn.D. Vì ánh sáng tính chất ... phát ra ánh sáng màu đỏ.B. Tia X bước sóng lớn hơn tia tử ngoại.C. Ánh sáng nhìn thấy bước sóng trong khoảng 0,4 µµ đến 0,76 µµ.D. Chiết suất của môi trường đối với ánh sáng bước...
 • 50
 • 2,504
 • 29
90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đáp án

Cao đẳng - Đại học

... dịch Thượng Lào Câu 84: Câu 85: Câu 86: Trên sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm: Câu hỏi trắc nghiệm Đường ... nhanhb. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánhc. Đánh chắc, tiến chắcd. động, chủ động, linh hoạt Câu 87: Câu 88. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội ... Sài Gòn trước tháng 5 - 1975?a. Hội nghị Trung ương 21 (khoá III - 7/1973)b. Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974)c. Hội nghị Trung ương 23 (khoá III - 12/1974)d. Hội nghị Bộ Chính trị (3 - 1975)a....
 • 14
 • 6,514
 • 7
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... Na. Câu 20: Oxit của một kim loại chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: ... metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức cấu tạo thu gọn của X là...
 • 4
 • 3,090
 • 44
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh có đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh đáp án docx

Điện - Điện tử

... trần phát triển mạnh Đáp án A Câu 27 Thú đầu tiên từ bò sát răng thú xuất hiện vào giai đoạn :A) Kỉ Tam điệpB) Kỉ GuiraC) Kỉ Phấn trắngD) Kỉ Pecni Đáp án A Câu 28 Thú nhau thai xuất hiện ... đúng Đáp án C Câu 38 Các thú điển hình ở kỉ Thứ ba của Đại Tân sinh là:A) Voi răng trụ, hồ răng kiếm, tê giác khổng lồB) Hải cẩu, cá voiC) Ngựa, hươu cao cổD) Bò sát khổng lồ Đáp án A Câu ... trắng Đáp án A Câu 32 Sự phát triển của cây hạt kín ở kỉ Thứ ba đã kéo theo sự phát triển của:A) Bò sát khổng lồB) ChimC) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa câyD) Thú ăn sâu bọ Đáp án CCâu...
 • 6
 • 1,488
 • 6
những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai đáp án môn luật kinh tế

Quản lý nhà nước

... luật ko?CÓVì theo khoan điều 87 trong trường hợp cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty thì hội đồng quản trị quyền quyết định giá bán.CÂU 26:Do ... phần hiện của họ ở công ty .Hỏi trong trường hợp nêu trên việc hội đồng quản trị chào bán với giá 50% giá thị trường cho tất cả cổ đông theo tỉ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty được ... hội đồng quản trị quyền quyết định mua lại ko quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi 12 tháng .Như vậy trong 1 năm hội đồng quản trị công ty chỉ quyền quyết...
 • 11
 • 13,612
 • 45
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm HÃy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong tối b. Đa cây ra ngoài sángc.Tới nớc ... phóng qua quá trình hô hấpc. dù không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các ... phân biệt chính xác nhất giữa PS I và PS II :a. chỉ PS II mới tổng hợp ATPb. khi thêm ATP thì PS I cũng thể hình thành NADPH và giải phóng O2c. chỉ PS I mới sử dụng ánh sáng bớc...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành kinh tế

... quán trong quá trình hạch toán kế toán: “Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán” Đúng Câu 4. Trong điều kiện ... nhuận ròng phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh lớn. Sai: Vì doanh thu để tính lợi nhuận kế toán bao gồm doanh thu tiền mặt và doanh thu bán chịu dẫn tới doanh nghiệp thể lợi nhuận ... cao – trị giá hàng tồn kho cao – làm tăng TSNH – hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tăng theo. Câu 14: Thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho thể cải thiện chỉ tiêu khả năng thanh toán. -...
 • 26
 • 14,883
 • 119
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

Cao đẳng - Đại học

... Page Downc). Cả 2 câu đều đúng d). Cả 2 câu đều sai Đáp án: Câu : 029 . Dán một đoạn văn bản từ Clipboard Câu : 030 . 3 Câu : 031 . File - Exit Câu : 032 . Control Panel Câu : 033 . Bấm phím ... bị nào sau đây thể được chia sẻ để sử dụng chung? a). Máy in b). Micro c). Webcam d). Đĩa mềm130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3) Câu hỏi: Hãy chọn phương án trả lời đúng ... Equation Câu : 046 . Phần mềm hệ thống Câu : 047 . Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu : 048 . Centimeters Câu : 049 . <> Câu : 050 . Table - Insert Table Câu : 051 . Trên bộ nhớ ngoài Câu : 052...
 • 19
 • 9,462
 • 23
Câu hỏi trắc nghiệm Dược Lý và đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Dược Lý và đáp án

Hóa dược

... Thượngnvtung76@gmail.comDD:0986.301.734F. vi khuẩn xâm nhập .G. Câu a&b đúng *.H. Câu a&b sai 8/Bệnh nhân nhiểm trùng máu nặng cần :E. Kết hợp kháng sinh hoạt lực mạnh.F. làm kháng sinh đồ .G. Câu a& ... người bệnh .B. vi khuẩn xâm nhập .C. Câu a&b đúng.D. Câu a&b sai 8/Bệnh nhân nhiểm trùng máu nặng cần :A. Kết hợp kháng sinh hoạt lực mạnh.B. làm kháng sinh đồ .C. Câu a& ... loại kháng sinh mới .9/Kháng sinh nào phổ kháng tụ cầu :E. Ampicilline .F. Oxacillin , Cloxacillin , Methicillin * .G. Penicilline.H. Klion . Imidazol .10/Kháng sinh dùng điều trị – phòng...
 • 39
 • 49,077
 • 305

Xem thêm