0

cốt thép thường cũng phải có chứng chỉ xuất xưưởng hoặc phiếu thí nghiệm chứng tỏ chúng có đủ phẩm chất nhưư yêu cầu qui định của tiêu chuẩn của dự án

SKKN biện pháp quản lý, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

SKKN biện pháp quản lý, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Giáo dục học

... tham gia Biện pháp 6: Kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo vừa tác dụng điều chỉnh vừa ý nghĩa thúc đẩy q trình tổ ... sinh phải huy động kiến thức, kĩ năng, phẩm chất lực tổng hợp để giải nhiệm vụ thực tiến nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ đòi hỏi phải hợp sức nhóm Các em phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất, định ... Tập huấn, bồi dưỡng cán giáo viên kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ tạo cho học sinh học từ trải nghiệm (hoạt động trải nghiệm) giúp em khơng lực thực mà trải nghiệm cảm xúc, ý...
 • 46
 • 6,388
 • 104
SKKN biện pháp quản lý, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

SKKN biện pháp quản lý, chỉ đạo các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

Trung học cơ sở - phổ thông

... tham gia Biện pháp 6: Kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo vừa tác dụng điều chỉnh vừa ý nghĩa thúc đẩy q trình tổ ... sinh phải huy động kiến thức, kĩ năng, phẩm chất lực tổng hợp để giải nhiệm vụ thực tiến nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ đòi hỏi phải hợp sức nhóm Các em phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất, định ... Tập huấn, bồi dưỡng cán giáo viên kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ tạo cho học sinh học từ trải nghiệm (hoạt động trải nghiệm) giúp em khơng lực thực mà trải nghiệm cảm xúc, ý...
 • 47
 • 1,123
 • 1
Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất trifluralin Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất trifluralin Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Nông nghiệp

... Trinuralin phần tạp chất sinh trình sản xuất Hoạt chất : Hàm lợng Trifluralin đăng ký, xác định phải phù hợp với qui ®Þnh mơc 2.3 3.2 Thc trõ cá cã chøa hoạt chất Trinuralin dạng nhũ dầu Sản phẩm dạng ... hỗn hợp chất lỏng, đồng suốt, không lắng cặn Trifluralin kỹ thuật, dung môi chất phụ gia 3.2.1 Hoạt chất Hàm lợng Trifluralin đăng ký, xác định phải phù hợp với qui định mục 2.3 3.2.2 Tính chất ... tích chất lỏng chất rắn tách lớp không lớn 0,3 ml 3.2.3.2 nhiệt độ 54oC Sau bảo quản 54 2oC 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định mục 3.2 Phơng pháp thử 4.1 Xác định hàm lợng hoạt chất...
 • 5
 • 334
 • 0
Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất sulfosate Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất sulfosate Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Nông nghiệp

... với dung môi chất phụ gia 3.2.1 Hoạt chất Hàm lợng sunfosate, xác định phải phù hợp với quy định mục 2.3 234 tiêu chuẩn bảo vệ thực vật 10 TCN 435 - 2001 3.2.2 Độ bền pha loãng Sản phẩm sau bảo ... sử dụng độ xác: 0,00001g 2.5 Kết thử nghiệm Các phép thử tiến hành hai lợng cân mẫu thử 3.1 Yêu cầu kỹ thuật: Sunfosate kỹ thuật: Sản phẩm dạng lỏng với thành phần sunfosate tạp chất sinh ... chất sinh trình sản xuất Hoạt chất: Hàm lợng sunfosate xác định phải phù hợp với quy định mơc 2.3 3.2 Thc trõ cá cã chøa ho¹t chÊt sulfosate dạng dung dịch Sản phẩm hỗn hợp chất lỏng đồng nhất,...
 • 6
 • 246
 • 0
Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất propanil Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất propanil Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Nông nghiệp

... ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định mục 3.2 3.3.3.2 ë nhiƯt ®é 54 °C 228 10 TCN 434 - 2001 tiêu chuẩn bảo vệ thực vật Sau bảo quản 54 2C 14 ngày, sản phẩm phải phù hợp với qui định mục 3.2 ... Sản phẩm dạng huyền phù hạt mịn propanil kỹ thuật nớc với chất phụ gia thích hợp Sau khuấy nhẹ, sản phẩm phải đồng dễ dàng pha loãng với nớc 3.3.1 Hoạt chất Hàm lợng propanil xác định phải ... lắng cặn propanil kỹ thuật, dung môi chất phụ gia 3.2.1 Hoạt chất Hàm lợng propanil xác định phải phù hợp với qui định mục 2.3 3.2.2 Tính chất vật lý 227 tiêu chuẩn bảo vệ thùc vËt 10 TCN 434 -...
 • 8
 • 499
 • 0
Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất linuron Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất linuron Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Nông nghiệp

... linuron với phần lại chất phụ gia Các tiêu lý hoá thuốc trừ sâu chứa 50% hoạt chất linuron dạng bột thấm nớc phải phù hợp với quy định ghi bảng Bảng Tên tiêu Cảm quan Mức qui định Bột màu xám ... cao píc mẫu chuẩn mc: Khối lợng mẫu chuẩn, g P: Độ tinh khiết chất chuẩn, % 4.5 Xác định độ ẩm: Theo tiêu chuẩn ngành số 10TCN 231-95, mục 3.7 4.6 Phơng pháp thử rây ớt: Theo tiêu chuẩn ngành ... 4.2 4.3 Xác định thời gian thấm ớt: Theo tiêu chuẩn ngành số 10 TCN 389-99, mục 4.4 4.4 Xác định tỷ suất lơ lửng: Theo tiêu chuẩn ngành số 10 TCN -10288 - Xác định hàm lợng hoạt chất 25 ml lại...
 • 6
 • 224
 • 0
Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất oxadiazon Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất oxadiazon Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Nông nghiệp

... Xác định dạng bên ngoài: Xác định mắt thờng, chất lỏng suốt mầu nâu 4.2.2 Xác định pH: Xác định theo : TC-03-87 4.2.3 Xác định độ bền nhũ tơng: Xác định theo: TCVN 3711-82, mục 3.5 215 tiêu chuẩn ... phụ gia 4.1 Yêu cầu kỹ thuật: Các tiêu hoá lý cđa thc BVTV cã chøa 25% ho¹t chÊt oxadiazon dạng nhũ dầu phải phù hợp với quy định ghi bảng 2: Bảng Tên tiêu Dạng bên Mức quy định Chất lỏng suốt ... (FID) Kết đợc tính toán dựa so sánh tỷ số số đo diện tích chiều cao píc mẫu thử với số đo diện tích chiều cao píc mẫu chuẩn 3.2.2.2 213 Hoá chất, dụng cụ, thiết bị: Chất chuẩn oxadiazon biết...
 • 5
 • 743
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ LÀM VIỆC MỎI CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP SỢI" pot

Báo cáo khoa học

... bên BT mặt sợi gây Ở mức chu kỳ cao (logN >4), BTCT sợi với tỷ lệ 1.0% đạt mức ứng suất mỏi cao BTCT thường, khơng đáng kể, BTCT sợi với tỷ lệ 0.5% khơng cao BTCT thường - Kết thí nghiệm ... nén BTCT thường BTCT sợi (0.5%) BTCT sợi (1.0%) Tuổi thọ mỏi, logN Hình 4: So sánh quan hệ S-N giứa BTCT thường BTCT sợi (hàm lượng 0.5% 1.0%) chịu mỏi uốn BTCT thường BTCT sợi (0.5%) ... nén, thí nghiệm mỏi uốn xuất lợi ích đáng kể từ việc thêm vào sợi thép Đồ thị nầy cho thấy cải thiện nầy đáng kể mà hàm lượng sợi tăng từ 0.5% so với hàm lượng sợi tăng từ 0.5 - 1.0% Từ thực nghiệm...
 • 4
 • 699
 • 10
Thiết kế một dầm chính của một cầu ô tô có nhịp kiểu giản đơn bằng bê tông cốt thép thường có tiết diện dạng chữ t

Thiết kế một dầm chính của một cầu ô nhịp kiểu giản đơn bằng bê tông cốt thép thường tiết diện dạng chữ t

Kiến trúc - Xây dựng

... hợp với yêu cầu cấu tạo 1/3 số cốt thép chủ kéo neo gối Không cắt uốn cốt thép góc cốt thép đai Không cắt cạnh mặt cắt Tại mặt cắt phải xác định lại diện tích cốt thép, vị trí trục trung hồ, ... NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Thiết kế dầm cầu nhịp kiểu giản đơn bê tơng cốt thép thường tiết diện dạng chữ T, thi công phương pháp đúc riêng dầm xưởng với số liệu giả định - Bề rộng chế tạo cánh dầm ... chiếu tính diện tích cốt thép chịu kéo cấn thiết: As = 0,85ab w f c' + 0,85β1 (b − b w )h f f c ' = 51, 217cm fy 16 Bảng 3-Phương án cốt thép Số A1 hiệu Số Phương án (cm ) thép thép 19 2.84 16 22...
 • 19
 • 1,780
 • 6
Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải có đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo có trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo có hiệu quả. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới .

Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo hiệu quả. Bạn thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới .

Kỹ năng quản lý

... đoán: Căn vào khoản kinh phí đào tạo sử dụng năm trước, so sánh định khoản kinh phí đào tạo năm sau Phương pháp dự tính theo nhu cầu: Căn vào nhu cầu đào tạo giáo dục doanh nghiiệp, thời gian định ... Xác định khoản dự tính kinh phí đào tạo Kinh phí đào tạo liên quan đến ngành nghề doanh nghiệp Ngành nghề khác u cầu đào tạo khơng giống Thơng thường, doanh nghiệp trích 1,5% tổng số lương cán ... Phương pháp dự tính bình quân đầu người: Trước hết cần xác định khoản dự tính kinh phí đào tạo giáo dục bình qn đầu người doanh nghiệp, sau định khoản kinh phí đào tạo theo số lượng cán cơng nhân...
 • 5
 • 1,492
 • 0
Ăn hoa quả cũng phải có liều lượng

Ăn hoa quả cũng phải liều lượng

Tư liệu khác

... khơng lợi cho sức khoẻ Vì vậy, khơng nên ăn chuối tiêu đói bụng kiêng kỵ khơng ăn táo tàu Táo (táo tàu) nhiều chất dinh dưỡng loại dược liệu tốt dùng đông y ăn nhiều sử dụng khơng trở nên ... ăn sau bữa ăn, vị toan bị thức ăn dùng hết nên kết hợp với chất keo hồng nên không bị kết tảng Chuối tiêu ức chế mạch máu Trong chuối nhiều hàm lượng Mg (Magiê), ăn nhiều vào lúc đói hàm lượng ... vừa phải bồi bổ cho thể loại axit hữu cơ, muối vô cơ, loại sinh tố chất xơ xenlulo Nhưng ăn hoa nhiều người bệnh động mạch vành, cao huyết áp người bệnh tim mạch làm tăng nặng bệnh Vì ngồi chất...
 • 2
 • 279
 • 0
Tài liệu Phỏng vấn cũng phải có nghề pdf

Tài liệu Phỏng vấn cũng phải nghề pdf

Kỹ năng phỏng vấn

... buộc ứng viên phải nhớ lại chuyện qua kể chi tiết Như họ khơng thời gian trả lời theo kiểu "phải đạo" người vấn đánh giá lực ứng viên Loại đa dạng, nêu số ví dụ: - "Hãy kể kinh nghiệm làm việc ... Q: Nếu chúng tơi tuyển bạn, chúng tơi trơng đợi bạn? A: Sao lại hỏi "Dạ, nỗ lực nghiệp cơng ty" Q: Bạn làm A: Với loại câu hỏi giả định này, ông muốn nghe gì, nói Các ... cách thích thú nhất, công việc bạn xem tệ hại nhất, công việc hấp dẫn theo bạn loại việc gì?" - "Hãy kể lần bạn khơng làm tròn nhiệm vụ giao Giả sử gặp lại loại cơng việc tương tự, bạn cách...
 • 2
 • 400
 • 0
Tài liệu Ăn hoa quả cũng phải có liều lượng pptx

Tài liệu Ăn hoa quả cũng phải liều lượng pptx

Sức khỏe giới tính

... Vì nhu cầu vitamin C cần cho người ngày qt đủ Nếu ăn nhiều hại cho vòm miệng Đặc biệt không nên ăn quýt bụng đói chất toan nước qt kích thích mạnh với màng dày, ảnh hưởng cho hấp thụ tiêu hố ... thụ tiêu hố bình thường dày Dưa hấu gây lạnh Dưa hấu tác dụng giải nhiệt Trong ngày nóng ăn dưa hấu tốt dưa hấu tính hàn, ăn nhiều thường xun khơng lợi Đặc biệt người tiêu hoá xấu, người ... biệt người tiêu hoá xấu, người hay đái đêm bệnh di tinh khơng nên ăn nhiều Hồng dễ gây tắc tiêu hóa Hồng nhiều tamin chất béo, chất gặp vị toan thành chất không tan, lắng đọng hạt nhỏ li ti...
 • 5
 • 357
 • 0
Tài liệu Muốn phản hồi cũng phải có nguyên tắc pdf

Tài liệu Muốn phản hồi cũng phải nguyên tắc pdf

Kỹ năng lãnh đạo

... hồi mang tính xây dựng tích cực cho nhân viên làm việc hiệu cao thường xuyên - Chỉ lĩnh vực phát triển cho - Tập trung vào tương lai hỏi động lực mục tiêu Không nên: - Giả định nhân viên đạt ... nhắc thay đổi điều ý nghĩa với ông ấy." Simon phải vài buổi nói chuyện với Drew để hiểu rõ quan trọng điều Drew yêu cầu điểm mạnh điểm yếu việc không tham gia vào chuyện tán gẫu công ty Cuối ... thân họ Những người làm việc hiệu cao thường kết cao nhiên việc hiểu làm họ đạt kết với chi phí quan trọng không Không may thay, người làm việc hiệu cao thường kết việc bỏ qua điều khác,...
 • 8
 • 444
 • 0
Nối cốt thép bằng ống nối có ren doc

Nối cốt thép bằng ống nối ren doc

Kĩ thuật Viễn thông

... ren sử dụng để nối cốt thép ống tròn sản xuất sẵn dạng sản phẩm nhà máy ống xuất xưởng phải đảm bảo tiêu kỹ thuật chứng hợp chuẩn Ống nối ren gồm hai loại để sử dụng cho cốt thép nhóm CII (SD ... cốt thép ống nối ren: hai phương pháp gia cơng: 3.1 Gia công với phương pháp chồn đầu tiện ren: Phương pháp nối cốt thép ống ren thẳng chồn đầu cốt thép độ tin cậy cao tiết diện cốt ... sau máy cán tạo ren phần gọt gân đầu cốt thép cuối nối ống nối ren Bước 1: Gia cơng cắt đầu cốt thép để đảm bảo đầu cốt thép đường tâm thẳng, Mặt cát phẳng vng góc với đường tâm cốt thép Bước...
 • 8
 • 551
 • 0
Chương 4 : NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ CẦU DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP THƯỜNG pptx

Chương 4 : NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ CẦU DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP THƯỜNG pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... (4.10) 5- Tính toán mặt cầu chiều dài làm việc theo phương dọc cầu : Căn tính toán qui đònh điều 6.2.1.2 : Đối với cầu bêtông cốt thép nhòp lớn 4600mm hướng nhòp tính toán song song với ... lượng cốt thép tối thiểu, cấp cốt thép Sau yêu cầu cấu tạo thỏa mãn không cần tính toán - Phương pháp truyền thống ( Điều 9.7.3) : qui đònh chiều dày, lớp cốt thép tính lượng cốt thép để chòu ... duyệt mặt cắt chọn cốt thép B Các yêu cầu cấu tạo mặt cầu : - Chiều dày tối thiểu mặt cầu : Điều 5.13.1 phần 22 TCN 272-05 dẫn yêu cầu mặt cầu - Chiều dày tối thiểu mặt cầu BTCT qui đònh điều 9.7.1.1...
 • 27
 • 2,435
 • 36

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25