0

cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2015 môn toán

25 đề thi THPT quốc gia 2015 môn toán cực hay (có đáp án và lời giải chi tiết) của thầy Đặng Thành Nam

25 đề thi THPT quốc gia 2015 môn toán cực hay (có đáp án và lời giải chi tiết) của thầy Đặng Thành Nam

Toán

... P =211−a2− b2− c2−a3+ b3+ c3ab + bc + ca + 5.!lll!mLlll))Khoá giải đề THPT Quốc Gia Môn Toán – Thầy Đặng Thành Nam – Mathlinks.vn !"#$%&'()*+,-) ).*.)) /0&1)23)&456)7)489):%&4)&4;&)<=)>?%)489)@4A))B4%)#%C#()DE#4$%&2:FG&)!Page!2!HƯỚNG ... 0⎧⎨⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⇔1 < x ≠ 2x < −1⎡⎣⎢⎢.!Phương!trình!tương!đương!với:!Khoá giải đề THPT Quốc Gia Môn Toán – Thầy Đặng Thành Nam – Mathlinks.vn !"#$%&'()*+,-) ).*.)) /0&1)23)&456)7)489):%&4)&4;&)<=)>?%)489)@4A))B4%)#%C#()DE#4$%&2:FG&)!Page!3! ... !.!!V4;&)qr#F!Phương!trình!lượng!giác!hình!thức!khá!đơn!giản!nhưng!đòi!hỏi!kỹ!năng!xử!lý!nhất!định.!Trong!trường!hợp!phương!trình!chỉ!có!sinx,!cosx!mà!không!phân!tích!được!thành!nhân!tử!có!thể!bình!phương!hai!vế!để!đưa!về!phương!trình!đa!thức!một!ẩn!(của!sinx!hoặc!của!cosx).!Bh=)7)i^c*)>%d6jF!Tính!tích!phân! I =sin3x1+ cos xdx0π2∫.!Khoá giải đề THPT Quốc Gia Môn Toán – Thầy Đặng Thành Nam – Mathlinks.vn !"#$%&'()*+,-) ).*.)) /0&1)23)&456)7)489):%&4)&4;&)<=)>?%)489)@4A))B4%)#%C#()DE#4$%&2:FG&)!Page!4!Ta!có!:!...
 • 195
 • 7,295
 • 17
30 đề ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 môn Toán

30 đề ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 môn Toán

Toán học

... ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 GV:PHAN LƯU QUỐC NHỰT-0908124266BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI MINH HỌA Thời gian làm bài: 180 phútCâu 1 (2,0 ... + min 3P = khi x=02ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 GV:PHAN LƯU QUỐC NHỰT-0908124266SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Ngày 11/5 /2015 Thời gian làm bài: 180 phútCâu 1 ... z S x y z− + − = + + =1ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 GV:PHAN LƯU QUỐC NHỰT-0908124266Câu 9 (0,5 điểm) Hai thí sinh A và B tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ hỏi thi đưa cho mỗi thí sinh một...
 • 55
 • 1,358
 • 1
35 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của Tuyensinh247.com

35 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Tiếng Anh cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của Tuyensinh247.com

Ngoại ngữ

... học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/10 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI MẪU – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH THPT Thời gian làm bài: 90 phút Đơn vị: THPT ... THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2014 - 2015 -LẦN 2 MÔN THI: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 223 Họ, tên thí sinh: Số ... CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA Tháng 04 /2015 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút Họ và tên thí sinh:…………………………………………. Số báo danh:……………………………………………… Mã đề số 209 I....
 • 407
 • 9,952
 • 135
40 đề thi THPT quốc gia môn Sinh học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của Tuyensinh247.com

40 đề thi THPT quốc gia môn Sinh học cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết) của Tuyensinh247.com

Sinh học

... đề tham khảo nhiều đề hay khác 1/13 SỞ GDĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẰN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC NGUYỄN HUỆ Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao ... nhập mã ID câu 1/13 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN I TRƯỜNG THPT YÊN THẾ MÔN SINH Thời gian làm bài thi 90 phút Câu 1.(ID:83496) Trong chọn giống ... Châu chấu đực: XO → 2 loại giao tử Các cặp NST tương đồng đều dị hợp => mỗi cặp cho 2 loại giao tử => Các NST thường → 211 loại giao tử => Số loại giao tử: 212. Chọn B. Câu...
 • 496
 • 13,898
 • 103
30 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết)

30 đề thi THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý cực hay (có đáp án kèm lời giải chi tiết)

Vật lý

... 50.DLigiichititLuynihcVtlý1bi1DotrongmchxyrahintngcnghngChnỏpỏnBbi2GiAvBl2imthuc2bngliờntip.Cỏch1:nhtớnh(Dựngchoaikhụngnhbiuthccasúngdng)+)KhiAvtrớcaonhtthỡBxungthpnht,khiBcaonhtthỡAlithpnht,m2vtrớAvBdaongcựngtnsvbiờnAvBdaongngcpha.Cỏch2:davobiuthccasúngdngcngsra2imA,Bdaongngcpha*Tngquỏt:trongsúngdngttcnhngimcựngmtbúsúngdaongcựngphavinhauvdaongngcphavsttccỏcimthucbúsúngkbờnbi3+)PhngtrỡnhdaongtiMdongun1gitil:+)PhngtrỡnhdaongtiMdongun2gitil:chodaongtiMlccithỡhiulchphaca2daongdo2ngungitiMphithamón:ChnỏpỏnCbi4ốnchsỏngkhiinỏphaicccaốnDựngngtrũnlnggiỏcbiudinutaxỏcinhcthigianbúngốnsỏngtrong1chukỡl:Thigianốnsỏngtrong1sl:ChnỏpỏnBbi5pdngcụngthcclpvithigian2thiimtacú:Lytngvca(1)chiacho(2)tacú:ChnỏpỏnBbi6Giphngtrỡnhdaongngunl:Xột1imNnmtrờnonOMcỏchmingun1khongldPhngtrỡnhdaongtiNdomingungitil:PhngtrỡnhsúngtnghptiNl:Nngcphavi2ngunthỡ:MtacúNthuconOMnờn:Cú2giỏtrkthamónChnỏpỏnCbi7PccithỡcctiuChnỏpỏnDbi8ãThayitcmLinỏphaiucuncmtgiỏtrccikhiútacúuvuụngphaviKhiútacúbi9+)Dokhicõnbngvtchcúngnngnờnvicgicnhdõykhụnglmthayicnngcah+)cngcalũxosaukhigidõytng2ln.pdngbotoncnngchotrcvsaukhigidõyChnỏpỏnDbi10Dựngngtrũnlnggiỏctaxỏcnhc2vtrớtrờnngtrũntngngvi2chtimdaongiuhũakhichỳngingangquanhaumlicúlnbng ... 2,4√2s.Câu38[115338]Đặtđiệnápu=U√2cos(ωt)vàohaiđầuđoạnmạchRLCnốitiếpcó3LCω2=1vàR/(ωL)=2√3thìdòngđiệntứcthờitrongmạchlài.Khiđó:A.unhanhphaπ/6sovớii.B.unhanhphaπ/3sovớii.C.inhanhphaπ/3sovớiu.D.inhanhphaπ/6sovớiu.Câu39[115642]DùnghạtαbắnpháhạtnhânnhômđứngyêntathuđượchạtXvàhạtnơtron.Chokhốilượngcủacáchạtnhânlàmα=4,0015u,mAl=26,97435u,mX=29,97005u,mn=1,008670u.Nănglượngmàphảnứngnàytoảrahoặcthuvàolà:A.Thuvào2,673405.1019J.B.Thuvào4,277448.1013J.C.Tỏara2,673405MeV.D.Tỏara4,277448.1013MeV.Câu40[115857]Phátbiểunàosauđâykhôngđúng?A.Mộttừtrườngbiến thi ntuầnhoàntheothờigian,nósinhramộtđiệntrườngxoáyB.Điệntừtrườngbiến thi ntuầnhoàntheothờigian,lantruyềntrongkhônggianvớivậntốcánhsángC.Mộttừtrườngbiến thi ntăngdầnđềutheothờigian.Nósinhramộtđiệntrườngxoáybiến thi nD.Mộtđiệntrườngbiến thi ntuầnhoàntheothờigian,nósinhramộtđiệntrườngbiến thi nCâu41[115875]TrongthínghiệmIângvềgiaothoaánhsáng,haikheđượcchiếuđồngthờibằnghaibứcxạđơnsắc,trongđómộtbứcxạcóbướcsóngbằngλ1=450nm,cònbướcsóngλ2củabứcxạkiacógiátrịtrongkhoảngtừ650nmđến750nm.Trênmànquansát,giữahaivânsánggầnnhaunhấtvàcùngmàuvớivântrungtâmcó7vânsángmàucủabứcxạλ1.Giátrịcủaλ2là:A. ... 2,4√2s.Câu38[115338]Đặtđiệnápu=U√2cos(ωt)vàohaiđầuđoạnmạchRLCnốitiếpcó3LCω2=1vàR/(ωL)=2√3thìdòngđiệntứcthờitrongmạchlài.Khiđó:A.unhanhphaπ/6sovớii.B.unhanhphaπ/3sovớii.C.inhanhphaπ/3sovớiu.D.inhanhphaπ/6sovớiu.Câu39[115642]DùnghạtαbắnpháhạtnhânnhômđứngyêntathuđượchạtXvàhạtnơtron.Chokhốilượngcủacáchạtnhânlàmα=4,0015u,mAl=26,97435u,mX=29,97005u,mn=1,008670u.Nănglượngmàphảnứngnàytoảrahoặcthuvàolà:A.Thuvào2,673405.1019J.B.Thuvào4,277448.1013J.C.Tỏara2,673405MeV.D.Tỏara4,277448.1013MeV.Câu40[115857]Phátbiểunàosauđâykhôngđúng?A.Mộttừtrườngbiến thi ntuầnhoàntheothờigian,nósinhramộtđiệntrườngxoáyB.Điệntừtrườngbiến thi ntuầnhoàntheothờigian,lantruyềntrongkhônggianvớivậntốcánhsángC.Mộttừtrườngbiến thi ntăngdầnđềutheothờigian.Nósinhramộtđiệntrườngxoáybiến thi nD.Mộtđiệntrườngbiến thi ntuầnhoàntheothờigian,nósinhramộtđiệntrườngbiến thi nCâu41[115875]TrongthínghiệmIângvềgiaothoaánhsáng,haikheđượcchiếuđồngthờibằnghaibứcxạđơnsắc,trongđómộtbứcxạcóbướcsóngbằngλ1=450nm,cònbướcsóngλ2củabứcxạkiacógiátrịtrongkhoảngtừ650nmđến750nm.Trênmànquansát,giữahaivânsánggầnnhaunhấtvàcùngmàuvớivântrungtâmcó7vânsángmàucủabứcxạλ1.Giátrịcủaλ2là:A....
 • 338
 • 7,327
 • 41
100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 1

100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 1

Toán học

... mến!Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng. Cuốn sách Tuyển tập “100 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC” do thầy tổng hợp và biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại ... trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng giải toán tạo nền tảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới. Nội ... điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để các em tự ôn luyện. Toán là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của con người. Để học toán...
 • 105
 • 1,437
 • 13
100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 3

100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 3

Toán học

... mến!Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng. Cuốn sách Tuyển tập “100 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC” do thầy tổng hợp và biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại ... trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng giải toán tạo nền tảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới. Nội ... điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để các em tự ôn luyện. Toán là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của con người. Để học toán...
 • 57
 • 2,462
 • 16
100 đề thi thử quốc gia 2015 môn toán tập 2

100 đề thi thử quốc gia 2015 môn toán tập 2

Toán học

... mến!Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng.Cuốn sách Tuyển tập “100 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC” do thầy tổng hợpvà biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại ... trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp cácem hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng giải toán tạo nềntảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới. Nội ... điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để cácem tự ôn luyện. Toán là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt độngcủa con người. Để học toán...
 • 57
 • 2,302
 • 14
100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 4

100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 4

Toán học

... C+= − + + − + + 2015 0 1 2 2 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 (1 ) ( 1) k k kx C C x C x C x C x− = − + + + − + − 2015 2015 0 2015 1 2014 2 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 (1 ) ( 1) ... nên hệ số của 1000xcủa hai vế bằng nhaunên0 1015 1 1014 1015 1000 2015 500 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 . . ( 1) . .k k kA C C C C C C C C C+= − + + − + + =Câu 5.(1,0 ... x C x C−+ = + = + + + + + +2 2015 0 1 2 2 4 2 2015 4030 2015 2015 2015 2015 2015 (1 ) ( 1) k k kx C C x C x C x C x− = − + + + − + −Ta có ( ) 2015 2013 2015 2(1 ) (1 ) 1x x x− + = −...
 • 59
 • 2,232
 • 30
100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 5

100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 5

Toán học

... mến!Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng.Cuốn sách Tuyển tập “100 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC” do thầy tổng hợpvà biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại ... trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp cácem hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng giải toán tạo nềntảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới. Nội ... điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để cácem tự ôn luyện. Toán là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt độngcủa con người. Để học toán...
 • 67
 • 3,189
 • 23
100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 9

100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 9

Toán học

... mến!Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một quá trình hết sức quan trọng. Cuốn sách Tuyển tập “100 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC” do thầy tổng hợp và biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại ... trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được học, rèn luyện kĩ năng giải toán tạo nền tảng kiến thức tốt nhất cho kỳ thi Đại học sắp tới. Nội ... điểm ra đề và chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo rất phù hợp để các em tự ôn luyện. Toán là môn khoa học trừu tượng với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của con người. Để học toán...
 • 64
 • 1,520
 • 22
100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 8

100 đề thi thử Quốc gia 2015 môn toán tập 8

Toán học

... tập “100 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC” do thầy tổng hợp và biên soạn từ nhiều đề thi thử Đại học trong cả nước với nhiều đề thi hay để giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuyên đề đã được ... thực dương. 2. Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suất để thí sinh ... NGUYÊN THẠCH TUYỂN CHỌN 100 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2015 TẬP 8 THANH HÓA, THÁNG 09 - 20141LỜI NÓI ĐẦUCác em học sinh thân mến!Luyện giải bộ đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học là một...
 • 58
 • 1,107
 • 19
HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN 12

HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TOÁN 12

Toán học

... ÀO TO CNGÔN THI THPT QUC GIA MÔN TOÁNm hc 2014 - 2015 c Ninh, tháng 11 nm 2014GD&Ninhngôn thi THPT qu gia 2014 -2015 CHUYÊN  ... Vit phng trình tip tuyn vi (C) ti giao m ca (C) vi trc hoành.GD&NinhngụnthiTHPTqugia2014 -2015 b) Vit phng trỡnh tip tuyn vi (C) ti giao m ca (C) vi trc tung. c) Vit phng trỡnh ... nht.GD&Ninhngôn thi THPT qu gia 2014 -2015 Ví d 6: Vit phng trình tip tuyn vi  th (C):21xyx+=- ti các giao m ca (C)i ng thng (d):32yx=-.+...
 • 264
 • 875
 • 0

Xem thêm