0

các dạng bài tập hóa học lớp 8 hk2

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... trang IV – Hóa trị: Hóa trị nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II quy tắc hóa trị: có CTHH AxBy biết hóa trị A a, hóa trị B b ta có: a x = b y Vận dụng: a) Tính hóa trị nguyên ... Bài 3: Hãy cho biết thể tích khí đktc của: a) 3,3 g N2O; 95, 48 g CO2; 0,5 N phân tử SO2 b) Hỗn hợp khí gồm: 0, 08 N phân tử CO2; 0,09 N phân tử NH3 c) Hỗn hợp khí gồm: 0 ,88 g CO2; 0, 68 g NH3 Bài ... Luyện tập chương 4: Bài 1: Hoàn thành phản ứng hóa học sau: T0 a) …… + …… MgO T0 b) …… + …… T0 P2O5 c) …… + …… Al2O3 T0 d) KClO3 …… + …… Điện phân e) H2O …… + …… Bài 2: a) Xác định công thức hóa học...
 • 19
 • 154,946
 • 536
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... quan CÁC DẠNG BÀI TẬP HOÁ THCS I Vị trí tập kim loại chương trình SGK Hóa học THCS Hóa học lớp - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Tính theo công thức hóa học phương trình hóa ... trình hóa học Hóa học lớp - Chương 1: Các loại hợp chất vô - Chương 2: Kim loại II Các dạng tập Dạng tập định tính có tính thực tế Bài tập lập công thức chất vô xác định nguyên tố kim loại Bài toán ... thức hóa học Bài toán tính theo phương trình hóa học Chương Nội dung nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập nâng cao chương trình Hóa học THCS Bài tập lý thuyết - Giải thích tượng viết phương trình hóa...
 • 32
 • 12,745
 • 243
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Hóa học

... CO(NH2)2 Bài 2: a) Các cách viết sau ý gì? 4Na; 5H2O; 16N2; 3NaCl; 7CaCO3… b) Hãy dùng chữ số công thức hóa học để diễn đạt ý sau: nguyên tử sắt; phân tử nước; phân tử muối natri clorua Bài 3: ... khí oxi, khí amoniăc NH3, biết khí oxi tan nước khí amoniăc tan nhiều nước III – Công thức hóa học: Bài 1: Hãy nêu biết chất sau: a) Khí lưu huỳnh đioxit: SO2 b) Khí hiđro: H2 c) Cacbon: C d) ... sắt; phân tử nước; phân tử muối natri clorua Bài 3: Hãy viết CTHH chất trang IV – Hóa trị: Bài 1: Hãy xác định hóa trị: a) nguyên tố N hợp chất: NH3; NO; NO2; N2O5 b) Của nguyên tố Fe hợp chất:...
 • 2
 • 1,965
 • 5
giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

giúp học sinh giải bài tập hóa học lớp 8 đạt kết qua cao thông qua việc giáo viên phân dạng và hướng dẫn học sinh các giải các dạng bài toán hoá học lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... dạy Hóa học THCS, dạng tập Hóa học Ngoài ra, khách thể nghiên cứu đề tài học sinh trường THCS IV MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: Phân dạng toán Hoá học nhằm nâng cao chất lượng học tập môn hoá học học sinh ... khoa học đề tài, nhận thấy chất lượng học tập học sinh ngày tiến hơn, học sinh yêu thích môn Hóa học trước, học sinh yếu giảm dần số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên rõ rệt - Bài tập hóa học ... hóa học cấp học sau 30 - - Thông qua việc giải tập, giáo viên kiểm tra kiến thức, kỹ học sinh làm bộc lộ khó khăn, sai lầm học sinh học tập môn Hóa học Đồng thời giáo viên có biện pháp giúp học...
 • 33
 • 2,764
 • 2
các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

các dạng bài tập hoá học lớp 9 chọn lọc

Hóa học

... Cu = 64.x = 12 ,8( gam) c Khối lượng Fe lại : mFe = 28 − m Fe tan = 28 − 11,2 = 16 ,8( gam) khối lượng đồng bám : m Cu bám = 12 ,8( gam) Vậy phần trăm khối lượng %mFe = sắt: mFe 16 ,8 100% = 100% ≈ ... câu b: 0,3M c Ba(OH)2 dư, Na2SO4 hết 20,97gam ) IV: BÀI TẬP CỦNG CỐ (tiếp theo) LÍ THUYẾT Câu 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau → → → → → → a Al  Al2O3  AlCl3  Al (OH ... chất tan: mct = 24 gam Mà m dd = m H SO + mCuO = 396 + 12 = 4 08 gam 24 m ct Vậy nồng độ phần trăm: ⇒ c% = m x100% = 4 08 x100% = 5 ,88 % dd Câu 3: Cho 22,2 g (canxi clorua) CaCl2 pứ với 200ml dd...
 • 30
 • 6,401
 • 21
một số dạng bài tập hóa học lớp 8

một số dạng bài tập hóa học lớp 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... dch KCl bóo ho 80 o C xung 20 o C Bit rng tan ca KCl 80 o C v 20 o C ln lt l 51 v 34 Bi tan ca NaNO3 100 o C l 180 v 20 o C l 88 Cú bao nhiờu gam NaNO kt tinh li h nhit ca 84 g dung dch NaNO3 ... 80 o C xung 20 o C Bit tan ca AgNO 80 o C v 20 o C ln lt l 6 68 v 222 Bi Khi a 528g dung dch KNO3 bóo ho 21o C lờn 80 o C thỡ phi thờm vo dung dch bao nhiờu gam Bit tan ca KNO3 21o C v 80 ... CuSO4 khan 25o C l 40 v 90 o C l 80 Bi 15 Tớnh lng CuSO4.5H2O tỏch lm ngui 187 7g dung dch CuSO bóo ho 85 o C xung 12 o C Bit tan ca CuSO4 khan 85 o C l 87 ,7 v 12 o C l 35,5 Bi 16 Cn ly bao...
 • 9
 • 1,711
 • 20
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Hóa học

... Theo đề bài: M < 22, ⇒ M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt ... H2O a a 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O 3R + 8HNO3 → 3R(NO3)2 + 16a 2a  8a 16a = 0, 08 ⋅1, 25 = 0,1 a = 0, 0125  + ⇔ Theo đề bài:   R = 40(Ca) 80 a + ( R + 16)2a = 2,  8a a RO 2a + ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch...
 • 39
 • 18,229
 • 65
các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

Hóa học

... a a 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O 3Cu + 8HNO3 a 8a 3R + 8HNO3 16a 2a  8a 16a = 0, 08 ⋅1, 25 = 0,1 a = 0, 0125  + ⇔ Theo đề bài:   R = 40(Ca) 80 a + ( R + 16)2a = 2,  8a a RO 2a ... Theo đề bài: M < 22, ⇒ M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt ... CTHH: ⇔ ( O) 16 ( S ) Bài tập cơng thức hóa học : 1: Tỡm TP% cỏc nguyờn tố theo khối lượng * Cách giải: CTHH có dạng AxBy - Tìm khối lượng mol hợp chất MAxBy = x.MA + y MB 5pR – 8x’ = ⇔ Vậy ion Y2-...
 • 38
 • 3,071
 • 7
sáng kiến kinh nghiệm phân dạng và các phương pháp giải bài tập hóa học lớp 8

sáng kiến kinh nghiệm phân dạngcác phương pháp giải bài tập hóa học lớp 8

Lớp 8

... kiĨm tra bµi tiÕt Líp SÜ sè Giái Kh¸ TB Ỹu-KÐm SL % SL % SL % SL % 8A 35 0 11,4 19 54,3 12 34,3 8D 38 2,6 15 ,8 23 60,5 21,1 8C 35 0 8, 6 21 60,0 11 31,4 III.BiƯn ph¸p thùc hiƯn: Qua qu¸ tr×nh gi¶ng ... Thđy Ph©n d¹ng vµ ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n Hãa häc líp 8A 8D 8E 35 38 35 6 20,0 15 ,8 17,1 11 15 12 31,4 39,5 34,3 13 14 13 37,1 36 ,8 37,1 4 11,4 7,9 11,4 Së dÜ kÕt qu¶ vµ chÊt lỵng häc sÞnh ... 0,05mol mNa + mH O - mH = 2,3 + 197 .8 - 0,05.2 = 200g m ct .100 = % 100 = 200 mdd VËy C% = b, ThĨ tÝch dd thu ®ỵc: mdd 200 0,1 Vdd = D = 1, 08 ≈ 185 ml ⇒ CM = 0, 185 = 0,54M IV KÕt qu¶ cđa ®Ị tµi:...
 • 15
 • 995
 • 0
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

Hóa học

... 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O RO + 2a 3Cu + a 3R H2 → 8HNO3 8a + 8HNO3 16a 2a +  8a 16a = 0, 08 ⋅1, 25 = 0,1 a = 0, 0125  + ⇔ 3  R = 40(Ca) 80 a + ( R + 16)2a = 2,  a RO 2a 8a + ... → Theo đề bài: BỒI DƯỠNG HSG HĨA MCl2 + H2 ↑ 9/M 11 < M 22, ⇒ M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔  a = 0,5 − 2b Mặt khác: a + 2b = 0,5 ⇒ b = 78 − M 10 ,8 78 − M < 0,25 ... ban đầu là: 57,2 x 1,5 = 85 ,8 (gam) 60 × 85 ,8 = 51, 48 Trong 85 ,8 gam dung dịch có 100 (gam) H2SO4 → H2SO4 SO3 + H2O  Tỷ lệ: mol 0,25 mol mol 0,25 mol mH SO4 = 0,25 × 98 = 24,5 mdung dịch sau...
 • 56
 • 3,345
 • 53
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Tư liệu khác

... a a 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O 3Cu + 8HNO3 a 8a 3R + 8HNO3 16a 2a  8a 16a = 0, 08 ⋅1, 25 = 0,1 a = 0, 0125  + ⇔ Theo đề bài:   R = 40(Ca) 80 a + ( R + 16)2a = 2,  8a a RO 2a ... Theo đề bài: M < 22, ⇒ M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch...
 • 38
 • 7,268
 • 152
PHÂN DẠNG CÁC LOẠI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8

PHÂN DẠNG CÁC LOẠI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8

Hóa học - Dầu khí

... chất rắn sau phản ứng là: + 12 ,8 = 20 ,8 g CÁC BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Nếu cho 16,25 g Zn tham gia phản ứng khối lượng HCl cần dùng ? A 18, 25 g B 18, 1 g C 18, 3 g D 15g Bài 2: Cho m g hỗn hợp CuO FeO ... Trả lời nC = 48/ 12 = ; nH = 8/ 1 = Vậy x = ; y = CTHH : C4H8 Ví dụ2: Không khí xem gồm N2 O2 có tỷ lệ 4:1 Xác định khối lượng mol TB không khí 4, 28 = 28, 8 Mkk = + 14 - K DẠNG 8: BÀI TOÁN VỀ HỖN ... PTHH: H2 + CuO → Cu + H2O 16 n CuO = 80 = 0,2 mol theo PTHH số mol Cu tạo thành là: 0,2 mol 13 - mCu = 0,2.64 = 12 ,8 g 12 H = 12 ,8 ≈ 95 CÁC BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài 1: Nung đấ vôi ( chứa 90% CaCO3)...
 • 16
 • 891
 • 5
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8 ở chương trình THCS

Khoa học xã hội

... C4H8 Gv : Quỏch Vn Bớnh 19 Trng THCS Tiờn L Sỏng kin kinh nghim Phân dạng toán Hoá học lớp - Vớ d2: Khụng khớ xem nh gm N2 v O2 cú t l 4:1 Xỏc nh lng mol TB ca khụng khớ Mkk = K 4, 28 = 28, 8 +1 ... dCH/H x y m1 = = 28 MC x H y = 2. 28 =56 m 400 = = 100 gam 4 Bc 2: Tỡm lng ca tng 56 .85 ,7 56.14,3 mC = 100 = 48 ; m H = 100 = nguyờn t; tỡm s mol ca C ; H nC = 48/ 12 = ; nH = 8/ 1 = Bc 3: Suy x; ... 197 .8 - 0,05.2 = 200g Vy C% = Gv : Quỏch Vn Bớnh m ct 100 mdd 15 = .100 200 =2% Trng THCS Tiờn L Sỏng kin kinh nghim Phân dạng toán Hoá học lớp b, Th tớch dd thu c: Vdd = mdd 200 = D 1, 08 185 ml...
 • 24
 • 11,803
 • 20
Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Phân dạng bài toán Hoá học lớp 8

Khoa học xã hội

... C4H8 Gv : Quỏch Vn Bớnh 19 Trng THCS Tiờn L Sỏng kin kinh nghim Phân dạng toán Hoá học lớp - Vớ d2: Khụng khớ xem nh gm N2 v O2 cú t l 4:1 Xỏc nh lng mol TB ca khụng khớ Mkk = K 4, 28 = 28, 8 +1 ... dCH/H x y m1 = = 28 MC x H y = 2. 28 =56 m 400 = = 100 gam 4 Bc 2: Tỡm lng ca tng 56 .85 ,7 56.14,3 mC = 100 = 48 ; m H = 100 = nguyờn t; tỡm s mol ca C ; H nC = 48/ 12 = ; nH = 8/ 1 = Bc 3: Suy x; ... 197 .8 - 0,05.2 = 200g Vy C% = Gv : Quỏch Vn Bớnh m ct 100 mdd 15 = .100 200 =2% Trng THCS Tiờn L Sỏng kin kinh nghim Phân dạng toán Hoá học lớp b, Th tớch dd thu c: Vdd = mdd 200 = D 1, 08 185 ml...
 • 24
 • 7,302
 • 9
Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Khoa học tự nhiên

... thu giải dạng tập hóa học nâng cao học khóa có tác dụng việc học tập môn hóa học lớp, với môn học khác với sống hàng ngày 39 - Giải thích mối liên quan việc học hóa học việc học hóa học mai sau ... tập trình dạy học Bài tập hóa học nâng cao dạng tập mà giải người học việc áp dụng kiến thức tảng môn vận dụng kỹ toán học hóa học có tư khoa hoc nhạy bén 1.3.2 Tác dụng tập hóa học dạy học Bài ... môn học Có thể phân tập hóa học dạng : Bài tập kim loại, tập phi kim, tập axit, tập bazơ, tập muối, tập hiđrocacbon, tập este 1.3.3.2 Dựa vào phương pháp giải tập Có thể phân chia tập thành dạng...
 • 155
 • 4,259
 • 7
200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

Hóa học

... thức nh nào? Bài 83 : Hãy kể giai đoạn trình sản xuất H 2SO4 từ khoáng vật Pirit Từ Pirit chứa 90% FeS điều chế đợc lit H2SO4 đặc 98% (d=1 ,84 g/ml) Biết hiệu suất điều chế 80 % Bài 84 : Hoà tan hoàn ... 500g dung dịch CuSO4 8% Bài 47: Cần thêm gam NaCl vào 500g dung dịch NaCl 8% để có dung dịch NaCl 12% Cần thêm gam nớc vào 500g dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl 8% Bài 48: Cô cạn cẩn thận ... NaCl (rắn) + H2SO4(đặc nóng) Bài 80 : Hãy nêu phơng pháp để diều chế axit Cho thí dụ minh hoạ Viết loại phản ứng thông thờng tạo thành HCl Bài 81 : Hãy nêu tính chất hoá học quan trọng axit (tác dụng...
 • 27
 • 17,034
 • 763
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

Hóa học

... 42 ,86 % B.40,56% C 58, 86% D 62, 68% Bài 18 Nung quặng đôlômit ( CaCO3.MgCO3) nặng 184 gam thời gian, thấy lại 113,6 gam chất rắn Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là: A 60% B 75% C 80 % D 85 % ĐÁP ÁN Dạng ... 70% C 80 % D 85 % Bài 11 Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít rượu êtylic nguyên chất (khối lượng riêng D = 0 ,8 g/ml) với hiệu suất 80 % A 180 gam B 195,65 gam C 186 ,55 gam D 200 gam Bài 12 ... dụng với axit sunfuric đậm đặc nhiệt độ cao Tính hiệu suất trình điều chế ? A 95 ,88 % B 98, 55% C 98, 58% D 98, 85% Bài 10 Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,25 mol C2H3COOH 0,15 mol C3H6(OH)2 có mặt H2SO4...
 • 26
 • 14,699
 • 1,016
Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học lớp 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập ... Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 10 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 11 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 12 ... Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 13 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 14 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 15 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 16 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page...
 • 18
 • 60,409
 • 2,551
CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

CHọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏi

Hóa học

... Mn = 55; Fe = 56; Ba = 107 Đề thi chọn học sinh khiếu Môn: Hoá học - Năm học 2007 - 20 08 Thời gian làm bài: 120 phút Bài (3,0 điểm): Lập phơng trình hoá học sơ đồ phản ứng sau: 1/ FeS2 + O2 ... hoá học xảy 2/ Xác định % thể tích % khối lợng Y Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24; Zn = 65; C =12; O = 16 10 Đề thi khảo sát chất lợng hsg Lớp Môn :Hóa học - Năm học 2007-20 08 (Thời gian làm bài: 120 ... vo 14,6 g axit clohiric, tớnh lng cỏc cht thu c sau phn ng? đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2007 20 08 Môn: Hoá học lớp Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 1) Hoàn thành phơng...
 • 21
 • 5,143
 • 10

Xem thêm