0

bài tập nâng cao toán 2

Bài tập nâng cao Toán 10

Bài tập nâng cao Toán 10

Toán học

... bằng 0.cm02cos22cos22cos2 22 2+++++BzxAyzCxyzyx6. cho tam giác ABC .Tìm gía trị nhỏ nhất của biểu thức Q=CBA 2cos 322 cos22cos3++7. Cho tam giác ABC chứng minh Q= ( ) 2 52cos2cos2cos3+BCAII,phơng ... đi qua .4,Tìm tập xác định của hàm số Bài 1:tìm tập xác định của hàm số 2 2 2 3 2 2 2 2 2 7 13 5 131, 2, 3 3, 4, 2 10 4 4 34165, 5 2 3 6, 7,1 5 518, 2 1 9, 10, 2 3 1 12 4 9x x xy y ... xx=3 32 2. GiảI phơng trình ( )05143 52 22 =++xxxx3. GiảI phơng trình 122 1=+xxx4. GiảI phơng trình 7653 52 22 =+xxxx5. GiảI phơng trình ( ) 22 114 122 xxxx+=++6. GiảI phơng trình 326 53 22 +=+xxxxx7....
 • 9
 • 1,161
 • 11
BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN 6

BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN 6

Toán học

... vµ B = 5 .2 9.619- 7 .2 29 .27 6 TÝnh A : Bb. C = 21 81. 729 + 24 3.81 .27 vµ D = 3 2 .9 2 .24 3 + 18 .24 3. 324 + 723 . 729 TÝnh C : D Bµi 5 . Chøng minha. ( x – y ) ( x + y ) = x 2 - y 2 b. ( x ... 6 42 55 .27 45 .27 +++++++e.48 121 620 2 428 32 12. 26108 .26 +++5101 520 2530354045 20 .45 .24 700.48++++ Bài 6. Tổng của hai số tự nhiên gấp ba hiệu của chúng. Tìm thơng của hai số tự nhên ấy Toán ... 29 7 b. 3 333 . 3 333. c. 2 222 2 . 6 6666 Bài 23 . Chứng tỏ rằng các số sau có thể viết đợc thành tích của hai số tự nhiên liên tiếp a. 11 122 2 b. 44 422 2 c. 1 111 2...
 • 10
 • 13,361
 • 495
Bài tập nâng cao Toán 7

Bài tập nâng cao Toán 7

Toán học

... tố Bài 25 : Nếu 2n – 1 chia hết cho 9. CMR 2 n -1 chia hết cho 7 Bài 26 : Tìm số dư của phép chia 2n +1 cho 21 . Bài 27 : CMR nếu không chia hết cho 4 thì 1n +2 n+3n+4n hết cho 5. Bài 28 : ... giỏi Toán )“CHÚC CÁC BẠN MỘT KÌ NGHỈ HÈ VUI VẺ “BÀI TẬP THỰC HÀNH TOÁN – HÈ 20 09 Họ và tên :________________________________Lớp :_____ Bài 1:1- Cho các đa thức sau :f(x)=x4+5x 2 +3x 2 +2x+3 ... sinh tự lực làm bài ,tuyệt đối không đi chép bài của người khác cũng như không cho người khác chép bài của mình .- Học sinh trình bày bài tập này vào vở Ôn tập & kiểm tra Toán ,nộp cho giáo...
 • 3
 • 1,225
 • 10
BAI TAP NANG CAO TOAN 6.doc

BAI TAP NANG CAO TOAN 6.doc

Toán học

... 3 20 . 89 vµ B = 5 .2 9.619- 7 .2 29 .27 6 TÝnh A : Bb. C = 21 81. 729 + 24 3.81 .27 vµ D = 3 2 .9 2 .24 3 + 18 .24 3. 324 + 723 . 729 TÝnh C : D Bµi 5 . Chøng minha. ( x – y ) ( x + y ) = x 2 ... a. 3 2 b. 25 1c. 63 2 d. 19951 e. 10854 72 4 23 x g. 2 333491010.5.11.+h. 104.65.13. 2 22 81010+ y. ( 125 3 . 75 – 1755 : 5 ) : 20 01 20 02 k. 16 .64 .8 2 : ( 43. 2 5. ... 1979.19781979.1980195 821 .19801979.1978++181614 6 42 55 .27 45 .27 +++++++e.48 121 620 2 428 32 12. 26108 .26 +++5101 520 2530354045 20 .45 .24 700.48++++ Bài 6. Tổng của hai số tự nhiên gấp ba hiệu của chúng....
 • 10
 • 1,022
 • 17
bai tap nang cao toan 10

bai tap nang cao toan 10

Toán học

... +=+++=+ )2( 22 )1 (2 22 myxxymxyyx 2. Giải hệ phơng trình =+=+0151 32 9 32 22 22 yyxxyxyx3. Cho hệ phơng trình ( )+=+=+)1 (2 4 22 2 myxyx.Tìm m để hệ phơng trình có đúng 2 nghiệm ... bằng 0.cm 02cos22cos22cos2 22 2+++++BzxAyzCxyzyx6. cho tam giác ABC .Tìm gía trị nhỏ nhất của biểu thức Q=CBA 2cos 322 cos22cos3++7. Cho tam giác ABC chứng minh Q= ( ) 2 52cos2cos2cos3+BCAII,phơng ... đi qua .4,Tìm tập xác định của hàm số Bài 1:tìm tập xác định của hàm số 2 2 2 3 2 2 2 2 2 7 13 5 131, 2, 3 3, 4, 2 10 4 4 34165, 5 2 3 6, 7,1 5 518, 2 1 9, 10, 2 3 1 12 4 9x x xy y...
 • 9
 • 631
 • 1
BAI TAP NANG CAO SO 2

BAI TAP NANG CAO SO 2

Tiếng anh

... relation) 20 . She rang to make an early ______ at the hairdresser. ( (order, date, assignment , appointment) 21 . I remember ___ you about this three times. ( tell, to tell, telling, told) 22 . You ... walk easily . ( swell) 20 . There will be no pay rises in the FORSEEABLE_ future. ( see) 21 . Please ACKNOWLEDGE_ our letter of the 14th . We have not had a reply. ( know) 22 . What are the entry ... when we GET__ (get) back to London . 20 . Ms Thorne WAS KEPT__ (keep) overnight in police cells. 21 . My hair’s wet because I HAVE BEEN SWIMMING___ (swim) 22 . She smiled at me in a friend way before...
 • 9
 • 546
 • 0
Bài tập nâng cao Số học 6 số 2

Bài tập nâng cao Số học 6 số 2

Tư liệu khác

... cho 37. 20 . Có hay không hai số tự nhiên x và y sao cho: 20 02x + 5648y = 20 3 25 3? 21 . Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5? 22 . Tích (n + 20 02) (n + 20 03) ... và 20 bút bi không đủ chia vào các phần quà. Tính xem có bao nhiêu phần quà?55. Cho A = 4 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + + 2 20 02 . Chứng minh rằng A là một luỹ thừa của 2. 413. So sánh:a) 3 123 4 ... hết cho 9. 26 . Chứng minh rằng:a) 10 20 02 + 8 chia hết cho cả 9 và 2. b) 10 20 04 + 14 chia hết cho cả 3 và 2. 27 . Tìm tập hợp A các số tự nhiên x là ước của 75 và là bội của 3. 28 . Tìm các...
 • 4
 • 2,846
 • 68
bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

Toán học

... y+ Bài 19. ( 40 /21 - 23 chuyên đề Q1) Cho x, y, z Ôthoả mÃn: x 2 + 2y + 1 = 0y 2 + 2z +1 = 0z 2 + 2x + 1 = 0Tính giá trị của biểu thức: x 20 07 + y 20 07 + z 20 07 Bài 20 . ( 41/ 21 ) ... y + + = Bài 14. Tính ( 31,30,33,vd6/15,16) 14/ 47 KTCB & NCa) A = 1 1 1 1 1 0 3 (2 3 ): (2 3 ) (2 .2 ) :2 + + g) G = ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 2 3 2 5 1 0 2 1 6 1) :2 3 7 2 b B ... ) 2 103 2 2 51 1) 0,1 2 :2 7 49c C = + ì ì ữ d)6 5 9 2 24 12 11 2 4 .9 6 . 120 1 13 . .81 .8 .3 6 24 3 3D+= + e) ( )5 31 11 1 14 .2 : 2 .1 1161 11 2...
 • 7
 • 2,494
 • 38
Bài tập nâng cao Hình học tập I Toán 7

Bài tập nâng cao Hình học tập I Toán 7

Toán học

... song song 1. Trong hình bên, cho biết ∧1A= 75 ∧ 2 A :∧1B nhỏ hơn ∧ 2 B là 30o; ∧1C = ∧ 2 C.Chứng tỏ rằng a ⊥ c 2. Cho tam giác ABC, ∧A = 90o. Trên nửa mặt phẳng bờ ... phân giác của góc B,chứng minh rằng tia CO là tia phân giác của góc C. 2 BAxyOmo + nomo?ACBcdab1 2 211 2 3. Cho ∆ABC. Vẽ ra phía ngoài của tam giác này các tam giác vuông cân ... AD, đường cao AH. Tính số đo góc HAD. 2. Cho tam giác ABC, O là một điểm nằm trong tam giác.a) Chứng minh rằng ∧BOC= ∧A + ∧ABO+ ∧ACOb) Biết ∧ABO + ∧ACO = 90o - 2 A∧ và...
 • 4
 • 5,050
 • 56
Bài tập nâng cao Đại số Tập 1 Toán 7

Bài tập nâng cao Đại số Tập 1 Toán 7

Toán học

... a++ 25 . Cho b 2 = ac Chứng minh rằng 22 22 c bb a++ = ca 26 . Cho 22 22 d cb a++ = cdab với a, b, c, d ≠ 0; c ≠ ± d. Chứng minh rằng hoặcba = dc hoặc ba = cd 27 . Không ... âm.6. Tìm x, y biết rằng: x + 2 12 31− = 2 12 49− - x = y 2 7. Tìm x biết:a) 5x . (53) 2 = 625 b) 2 25 12  = 2 35−- 453− ... so sánh:a) 26 + 17 với 9 b) 8 - 5 với 1 ; c) 27 -63 với 63- 27 28 . Hãy so sánh A với B biết: A = 22 5 - 51- 1 ; B = 196 - 61 29 . Cho P = 2 1 + x ; Q = 7 - 2 1 -x . Hãy...
 • 5
 • 2,824
 • 27

Xem thêm