0

bài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành phân khớp

Sinh học

... 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp ... khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài tập Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp ... hô hấp phát triển đa dạng Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung II Sự đa dạng ngành chân khớp III Vai trò thực tiễn Bảng Vai trò ngành chân khớp stt Lớp động vật Tên...
 • 27
 • 1,815
 • 0
BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Sinh học

... ghi vào Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Chú ý Đặc điểm ung Sự đa dạng hân khớp I Vai trò ực tiễn Kiểm tra h giá Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I ĐẶC ... X Có X X Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Chú ý Đặc điểm ung ự đa dạng hân khớp I Vai trò ực tiễn Kiểm tra h giá Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Sự đa ... kinh thị giác Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Chú ý Đặc điểm ung Sự đa dạng hân khớp I Vai trò ực tiễn Kiểm tra h giá  Đặc điểm chung: - Phần phụ phân đốt, đốt khớp động với...
 • 13
 • 2,011
 • 5
Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 29 - Đặc điểm chung vai trò của ngành Chân khớp

Sinh học

... câu để chọn lấy đặc điểm coi đặc điểm chung ngành Chân khớp?  Hình 29. 1 Đặc điểm cấu tạo phần phụ: Phần phụ Chân khớp phân đốt Các đốt khớp động với làm phần phụ linh hoạt Hình 29. 2 Cấu tạo quan ... 103, 105 vào Năm học: 2008-2009 MỘT SỐ ĐẠI DIỆN CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Hình 29. 1 Đặc điểm cấu tạo phần phụ Hình 29. 4 Lát cắt ngang qua ngực châu chấu 1.Vỏ Kitin; 2.Cơ dọc; 3.Cơ lưng bụng Hình 29. 2 ... Câu hỏi: Nêu đặc điểm chung vai trò lớp Sâu bọ? Trả lời: + Đặc điểm chung: - Cơ thể gồm phần: đầu, ngực bụng - Phần đầu có đôi râu, phần...
 • 10
 • 11,781
 • 26
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... vật khác Theo em, đặc điểm coi đặc điểm chung ngành Chân khớp? BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, đốt khớp động với làm ... dạng cấu tạo môi trường sống Chân khớp BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung ghi I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, đốt khớp động với làm phần phụ linh hoạt ... BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, đốt khớp động với làm phần phụ linh hoạt -...
 • 10
 • 3,707
 • 5
Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29 : Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... sầu Con kiến Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP MT S C IM CA CC I DIN NGNH CHN KHP Hỡnh 29. 1 Hỡnh 29. 2 Cu to c quan ming 1.Mụi trờn 2.Hm trờn 3.Hm di c im cu to phn ph Hỡnh 29. 4 Lỏt ct ngang ... 3.C lng bng Hỡnh 29. 6 Tp tớnh kin B A Hỡnh 29. 3 S phỏt trin ca Chõn khp A giỏp xỏc; B sõu b Hỡnh 29. 5 Cu to mt kộp 1.Th thy tinh; 2.Dõy thn kinh th giỏc Bi 29 : C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH ... im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? Con chân kiếm Con ve bò Con ong Con cua Con ghẻ Con châu chấu tụm Rận nước Con nhện Bọ cạp Con ve sầu Con kiến Bi 29 : C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN...
 • 16
 • 1,503
 • 7
Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 29. Đặc điểm chung vai trò của ngành Chân khớp

Sinh học

... 30, 29: đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp ... khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có ... hô hấp phát triển đa dạng Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung II Sự đa dạng ngành chân khớp III Vai trò thực tiễn Bảng Vai trò ngành chân khớp stt Lớp động vật Lớp...
 • 25
 • 1,101
 • 0
Bai 29.đac điem chung va vai tro cua nganh chan khop

Bai 29.đac điem chung va vai tro cua nganh chan khop

Sinh học

... bám cho khớp động với - Sự phát triển tăng trởng gắn x liền với lột xác Bài 29: đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I/ Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên làm chỗ bám cho - Chõn phân đốt, ... 26/11/09 Bài 29 Đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Con ong Con chân kiếm Con ve bò Con nhện Con châu chấu Con ghẻ Con cánh cam Con ve sầu Con cua Con kiến Rận nớc Bọ cạp Bi 29 C IM CHUNG V VAI ... C IM CHUNG : Thảo luận nhóm: ỏnh du x vo ụ trng Tìm đặc điểm chung ngành chân khớp x x x Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP I C IM CHUNG : x - Có vỏ kitin che chở bên - Phần phụ phân...
 • 24
 • 1,346
 • 2
Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP ppt

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP ppt

Điện - Điện tử

... 97 vào III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Kiểm tra cũ Bài Mở bài: GV giới thiệu thông tin SGK Hoạt động 1: Đặc điểm chung Mục tiêu: Thông qua hình vẽ đặc điểm đậi diện ngành chân khớp, HS rút đặc điểm chung ... điểm chung ngành - GV yêu cầu HS quan - HS làm việc độc lập với sát hình 29 từ đến SGK SGK, đọc kĩ đặc điểm - Thảo luận nhóm hình lựa chọn đặc đánh dấu vào ô trống điểm chung ngành đặc điểm lựa ... truyền bệnh Củng cố - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Đặc điểm giúp chân khớp phân bố rộng rãi? Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp? Lớp ngành chân khớp có giá trị thực phẩm lớn nhất? Hướng dẫn...
 • 8
 • 2,140
 • 3
Bài 10-Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang .

Bài 10-Đặc điểm chung vai trò của ngành ruột khoang .

Sinh học

... CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG Khoang ruột Jerry có hình , anh chò quankeo t để Tầng sá chọn Lớpm từ thích cụ hợp vào Lớpng ởi trang bả ngoà 37 SGK Tua miệng đặc , rút điểm chung Bảng: Đặc ... túi Đơn độc San hơ Tỏa tròn Không di chuyển Dò dưỡng Tế bào gai Hình túi Tập đoàn I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Tuy khác kích thước , hình dạng lối sống loài ruột khoang có chung đặc điểm : Jerryilậpglạiaxem ... thuộc ngành loạitcủa mình? Vì từ ruộ khoang Chúng Chào ng anh chò thắc mắc cùcácgiải tỏa anh chò cho hôm cán em c Cá qua : c anh chò nhậ gia tìm Jerry ? khôngtham hiểu với ??? Bµi 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG...
 • 10
 • 11,103
 • 22
bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

Sinh học

... cấu tạo để +Đặc điểm chung, cấu thích nghi tạo thể -Tập tính: thân -2-3 hs khác nhận xét bổ mềm có hình sung thức sống khác nhau( vùi lấp, di chuyển chậm, di chuyển nhanh) 2 .Đặc điểm chung -Thân ... chúngđặc điểm chung) -Ý nghĩa thực tiễn ngành thân mềm? ( làm đồ trang trí) * kiểm tra đánh giá ĐÁnh dấu (x) cho câu trả lời Hướng dẫn học nhà: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk -Chuẩn bị bài: ”con ... thảo luận : +Ngành thân mềm có vai trò gì? +Nêu ý nghĩa vỏ thân mềm -Áp dụng kiến thức học chương qua thực tế để hoàn thành phiếu tập số -!hs làm tập, lớp nhận xét bổ sung II /Vai trò -Thảo luận...
 • 4
 • 8,040
 • 9
Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG pot

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG pot

Điện - Điện tử

... Bài học Chúng ta học số đại diện ngành Ruột khoang, chúngđặc điểm chung có giá trị nào? Hoạt động 1: Đặc điểm chung ngành Ruột khoang Mục tiêu: HS nêu đặc điểm ngành Hoạt động GV Hoạt động ... từ kết - HS tìm hiểu đặc bảng HS cho điểm như: đối biết: đặc điểm chung xứng, thành thể, cấu ngành ruột khoang? tạo ruột - HS tự rút kết luận Kết luận: - Đặc điểm chung ngành ruột khoang: + Cơ ... khác - Cho HS quan sát bảng chuẩn kiến thức Đặc điểm số đại diện ruột khoang Đại TT diện Thuỷ tức Sứa Toả tròn Toả tròn San hô Đặc điểm Kiểu đối xứng Toả tròn Cách di chuyển Lộn đầu, Lộn đầu Không...
 • 9
 • 7,451
 • 13
bai 10. đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

bai 10. đặc điểm chung vai trò của ngành Ruột khoang

Sinh học

... diện ngành Ruột khoang => Các đại diện: Thủy tức nước ngọt, sứa, hải quỳ, san hô… Thủy tức Sứa Hải quỳ San hô Tiết 10: BÀI 10: Đặc điểm chung vai trò ngành Ruột khoang I Đặc điểm chung II Vai trò ... 3phút) Chọn cụm từ thích hợp điền vào: Bảng: Đặc điểm chung số đại diện Ruột khoang Bảng: Đặc điểm chung số đại diện Ruột khoang STT Đại diện Đặc điểm Kiểu đối xứng Cách di chuyển Cách dinh dưỡng ... Đơn độc Đơn độc Tập đoàn => Đặc điểm chung ngành Ruột khoang: •Đối xứng tỏa tròn •Ruột dạng túi •Cấu tạo thành thể gồm lớp tế bào •Tự vệ công nhờ tế bào gai II Vai trò Nghiên cứu thông tin SGK,...
 • 33
 • 960
 • 1

Xem thêm