0

Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

16 1,520 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 23:11

Con nhÖn Con ong Bä c¹p Con ve sÇu Con kiÕn Con ch©n kiÕm RËn n­ícCon cua Con c¸i ghÎ Con ve bß Con ch©u chÊu tôm Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP Hình 29.1 Đặc điểm cấu tạo phần phụ Hình 29.2 Cấu tạo cơ quan miệng 1.Môi trên 2.Hàm trên 3.Hàm dưới Hình 29.4 Lát cắt ngang qua ngực châu chấu 1.Vỏ Kitin; 2.Cơ dọc 3.Cơ lưng bụng Hình 29.5 Cấu tạo mắt kép 1.Thể thủy tinh; 2.Dây thần kinh thị giác Hình 29.6 Tập tính ở kiến Hình 29.3 Sự phát triển của Chân khớp A. Ở giáp xác; B. Ở sâu bọ B A MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP 4. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài. Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung Bài 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. 5. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại. 2 . Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ chế biến mồi. 1 . Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 3 .Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. 6. Có tập tính chăn nuôi các động vật khác Con nhÖn Con ong Bä c¹p Con ve sÇu Con kiÕn Con ch©n kiÕm RËn n­ícCon cua Con c¸i ghÎ Con ve bß Con ch©u chÊu tôm Nội dung I. Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Bài 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP STT Tên đại diện Môi trường sống Nước Nơi ẩm Ở cạn Các phần cơ thể Râu (đôi) Số Ko có Lượng Chân ngực ( Số đôi) Cánh ( đôi) Ko có Có 1 Giáp xác (Tômsông) 2 Hình nhện ( Nhện) 3 Sâu bọ (Châuchấu) Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống của Chân khớp HOÀN THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG GHI THEO YÊU CẦU ĐỂ THẤY TÍNH ĐA DẠNG TRONG CẤU TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÂN KHỚP    2 2 3 2 1  5 4 3   2 2 1 3 ✘ ✘ 2 4 ✘ ✘ v 3 1 ✘ 3 2 Nội dung I. Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: 2. Đa dạng về tập tính 2. Đa dạng về tập tính - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Stt Các tập tính chính Tôm Tôm ở nhờ Nhện Ve sầu Kiến Ong mật 1 2 3 4 5 6 7 8 Bảng 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG                 Tự vệ, tấn công Dự trữ thức ăn Dệt lưới bắt mồi Cộng sinh để tồn tại Sống thành xã hội Chăn nuôi động vậtkhác Đực cái nhận biết nhau bằng tín hiệu Chăm sóc thế hệ sau  [...]...BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II Sự đa dạng ở Chân khớp 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: 2 Đa dạng về... nhiều bệnh nguy hiểm, … KHÔNG VÀO VÀO RỒI KHÔNG VÀO KHÔNG VÀO C.Vỏ kitin có A Phần phụ chân khớp phân đốt Các đốt khớp động với nhau làm phần phụ linh hoạt B Sự phát triển tăngtrưởng gắn liền với sự lột xác , thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể chứcnăng như bộ xương ngoài D Cả 3 câu đều đúng ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP KHÔNG VÀO VÀO RỒI KHÔNG VÀO KHÔNG VÀO A C - Chiếm hơn 2/3 số lượng... ngoài II Sự đa dạng ở Chân khớp 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: 2 Đa dạng về tập tính III Vai tiễn trò thực III Vai trß thùc tiÔn Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ thực tiễn thiên nhiên, điền tên một số loài Chân khớp đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Điền tên một số loài Chân khớp đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Tên đại diện có ở địa phương Stt Có lợi Tôm sú 1 Lớp giáp xác Thực phẩm Ghẹ... cây Bảng 3 Vai trò của ngành chân khớp -Có lớp vỏ Kitin có chức năng như bộ xương ngoài - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt -Sự tăng trưởng phát triển gắn liền với lột xác , thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống, 2 Đa dạng về tập tính -Lợi ích: chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, … -Tác hại: hại cây... lượng 9 nghìn loài - Sống ở nước ngọt , nước mặn nước lợ - Tập tính lối sống phong phú D -Có số lượng loài lớn -Chủ yếu sống kí sinh - Tập tính lối sống phong phú Vì sao nói ngành Chân khớp rất đa dạng phong phú ? -Có lớp vỏ Kitin có chức năng như bộ xương ngoài - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt -Sự tăng trưởng phát triển gắn liền với lột xác , thay vỏ... mới thích hợp với cơ thể 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống 2 Đa dạng về tập tính -Lợi ích: chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, … -Tác hại: hại cây trồng, hại đồ gỗ, lan truyền nhiều bệnh nguy hiểm, … Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 98 SKG Đọc trước bài “Cá chép” Mỗi nhóm chuẩn bị 01 con cá chép còn sống Kẻ bảng 1, 2 trang 103, 105 vào vở . đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung Bài 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM. tôm Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP Hình 29. 1 Đặc điểm cấu tạo phần phụ Hình 29. 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp, Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo và mụi trường sống của Chõn khớp - Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của  ngành chân khớp

Bảng 1..

Đa dạng về cấu tạo và mụi trường sống của Chõn khớp Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 2. Đa dạng về tập tớnh - Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của  ngành chân khớp

Bảng 2..

Đa dạng về tập tớnh Xem tại trang 10 của tài liệu.
Điền tờn một số loài Chõn khớp và đỏnh dấu  vào ụ trống ở bảng 3 - Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của  ngành chân khớp

i.

ền tờn một số loài Chõn khớp và đỏnh dấu  vào ụ trống ở bảng 3 Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan