0

đặc điểm chung và vai trò của ngành sâu bọ

Bài 10-Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang .

Bài 10-Đặc điểm chung vai trò của ngành ruột khoang .

Sinh học

... – GV : Nguyễn Thanh Long – SINH HỌC 7 – Bài 10 : ĐẶC ĐỈEM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG . Bµi 10 :ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦANGÀNH RUỘT KHOANG Các anh chị về nhà nhớ học thuộc ... 7 – I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG . Jerry lập lại xem đúng không nhé…I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG :Tuy rất khác nhau về kích thước , hình dạng lối sống nhưng các loài ruột khoang đều có chung 4 đặc điểm : ... Long – SINH HỌC 7 – Bài 10 : ĐẶC ĐỈEM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG . Các anh chị ạ ! Tuy cũng là loài vật nhưng Jerry cũng chưa hiểu hết đồng loại của mình . Vì vậy từ hôm nay...
 • 10
 • 11,103
 • 22
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành phân khớp

Sinh học

... bệnh Bọ hungLàm sạch môi trường Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trßcña ngµnh ch©n khíp Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớpI .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài ... dạng ở ngành chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống Bµi 29 ®Æc ®iÓm chungvai trßcña ngµnh ch©n khípCon nhÖnCon ch©u chÊuCon t«m Bài 29 đặc điểm chung vai trò của ngành ... điểm chung vai trò của ngành chân khớpI .Đặc điểm chung -Có vỏ kitin che chở bên ngoài làm chỗ bám cho cơ. - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau. - Sự phát triển tăng trưởng...
 • 27
 • 1,815
 • 0
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 7

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 7

Sinh học

... chấuRuồiOng Tiết 30 Bài 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- Phần phụ chân khớp phân đốt, ... TRỐNG.- Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- ... CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA LỚP SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ Ở CÁC LỚP KHÁC TRONG NGÀNH CHÂN KHỚP?1. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác , khứu giác, vị giác, thính giác thị giác.2. Cơ thể sâu bọ...
 • 18
 • 3,968
 • 10
ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

ĐẶC ĐIÊM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Sinh học

... khác.Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân ... tínhHÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG     Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- ... CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA LỚP SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ Ở CÁC LỚP KHÁC TRONG NGÀNH CHÂN KHỚP?1. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác , khứu giác, vị giác, thính giác thị giác.2. Cơ thể sâu bọ...
 • 18
 • 1,549
 • 5
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 9

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 9

Hóa học

... khác.Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân ... CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA LỚP SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ Ở CÁC LỚP KHÁC TRONG NGÀNH CHÂN KHỚP?1. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác , khứu giác, vị giác, thính giác thị giác.2. Cơ thể sâu bọ ... TRỐNG.- Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP-...
 • 18
 • 1,273
 • 4
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Sinh học

... khác.Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân ... xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với ... BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG.223215432 I. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với...
 • 18
 • 1,143
 • 4
đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp sinh học lớp 7

đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp sinh học lớp 7

Sinh học

... khác.Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân ... Tiết 30 Bài 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- Phần phụ chân khớp phân đốt, ... CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA LỚP SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ Ở CÁC LỚP KHÁC TRONG NGÀNH CHÂN KHỚP?1. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác , khứu giác, vị giác, thính giác thị giác.2. Cơ thể sâu bọ...
 • 18
 • 2,905
 • 2
[Tiết 22] Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

[Tiết 22] Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

Sinh học

... ườ Bµi 21:Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNGVAI TRߧÆC §IÓM CHUNGVAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. Đặc điểm chung :2 .Vai trò Caùc loaøi oác bieån ĐỘNG VẬT THÂN ... 2/Nêu vai trò của ngành thân mềm?. Xem trước bai tôm sông. Đọc mục em có biết Thân mềm làm sạch môi trường nướcTraiSò Bµi 21: Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNGVAI TRߧÆC §IÓM CHUNGVAI ... bieån Có giá trị xuất khẩuBào ngưMực Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm các đ2Đại diệnNơi sốngLối sốngKiểu vỏ đá vôi Đặc điểm cơ thểKhoangáo phát triểnThân MềmKhôngp.đốt...
 • 43
 • 2,008
 • 6
tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

Sinh học

... Khoang ¸o 5. §ÇuHoàn thành chú thích cấu tạo chung của các đại diện thân mềm sau?Tiết 22: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM1. Đặc điểm chung ٭Dặn dò: - Học bài - Trả lời câu ... 22: TÔM SÔNG Đặc điểm cơ thểLối sốngKhông phân đốtPhân đốtKhoang áo phát triểnKiểu vỏ đá vôiNơi sốngĐại diện Đặc điểm SòTrai sôngỐc sênỐc vặnMựcCụm từ và kí hiệu gợi ... Tiêu giảm x x x Đặc điểm cơ thểLối sốngKhông phân đốtPhân đốtKhoang áo phát triểnKiểu vỏ đá vôiNơi sốngĐại diện Đặc điểm SòTrai sôngỐc sênỐc vặnMựcCụm từ và kí hiệu gợi...
 • 29
 • 1,569
 • 7
bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

Sinh học

... 7Bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềmI/Mục tiêu1. Kiến thức - nhận biết được sự đa dạng của ngành thân mềm về cấu tạo lối sống- Trình bày được đặc điểm chung ý nghĩa ... sống)Tuy nhiên thân mêm có 1 vài điểm chung 3. Nội dunghoạt động gv Hoạt động hs Nội dunghoạt động 1: xác định đặc điểm chung của ngành thân mềm- Y/c: hs đọc thông tin quan sát H21,H19.1. ... hs rút ra nx về sự đa dạng của thân mềm đặc điểm chung của thân mềm- Hoàn thiện kiến thức- Đọc thông tin , quan sát tranh để ghi nhớ kiến thức về cấu tạo của vỏ, áo , thân, chân. Thảo...
 • 4
 • 8,040
 • 9
Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 29 - Đặc điểm chung vai trò của ngành Chân khớp

Sinh học

... Câu hỏi: Nêu đặc điểm chung vai trò của lớp Sâu bọ? Trả lời:+ Đặc điểm chung: - Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực bụng.- Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có ba đôi chân hai đôi cánh.- ... trồng Bọ cạp Bắt sâu bọ có hại3 Lớp sâu bọ Bướm Thụ phấn cho hoaOng mật Cho mật, thụ phấn cho hoa Sâu non ăn láKiến Bắt sâu bọ có hạiTHẢO LUẬN: Nêu vai trò của Chân khớp đối với tự nhiên ... đôi33 Năm học: 2008-2009 Đánh dấu () vào ô trống ở đầu câu để chọn lấy các đặc điểm được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Hình 29.1. Đặc điểm cấu tạo phần phụ: Phần phụ Chân khớp...
 • 10
 • 11,781
 • 26
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... khác.Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân ... ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG.223215432 Nội dungI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với ... những đại diện có giá trị cao về mặt thực phẩm . Nội dung ghi bàiI. Đặc điểm chung BÀI 29ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với...
 • 10
 • 3,707
 • 5
Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.TIẾT 30, BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dungI. Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với ... dấu  vào ô trống ở bảng 3Nội dung- Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.TIẾT 30, BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH ... ngoài.KHÔNG VÀOKHÔNG VÀOD. Cả 3 câu đều đúngVÀO RỒIB. Sự phát triển tăngtrưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợpvới cơ thể.KHÔNG VÀOĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH...
 • 18
 • 810
 • 1
dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

Sinh học

... sánh đặc điểm chung của ngành thân mềm với đặc điểm chung của ngành giun đốt đà học để tìm đặc điểm tiến hoá Bài 21Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH ... nhµ Tiết 23 : : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM1. Đặc điểm chung 52311122334454* Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm:1. ... ngư, sò huyết Bài 21Bài 21: : ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM CủA NGàNH THÂN MềM1. Đặc điểm chung * Cấu tạo chung của đại diện Thân mềm:1. Chân 2....
 • 26
 • 983
 • 0
Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29 : Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?Nội dungI. Đặc điểm chung Bài 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPI. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân khớp phân ... : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP4. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài.Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm ... vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.Bài 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP SttTên đại diện có ở địa phươngCó...
 • 16
 • 1,503
 • 7

Xem thêm