0

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

13 2,022 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 16:11

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP III. VAI TRÒ THỰC TIỄN 2. Sự đa dạng về tập tính 1. Đa dạng về môi trường sống BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu bàn tay cầm bút () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu bàn tay cầm bút () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP □ Phần phụ chân khớp phân đốt. Các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt □ Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ, chế biến mồi □ Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể □ Vỏ kitin vừa che chở bên ngoài vừa làm chỗ bám cho cơ □ Mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại. Mỗi ô mắt có đủ màng sừng, thể thuỷ tinh các dây thần kinh thị giác Hãy đánh dấu (√) vào các ô là các đặc điểm chung nổi bật của ngành chân khớp √ √ √ I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚPĐặc điểm chung: - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác - Có vỏ kitin che chở bên ngoài vừa làm chỗ bám cho cơ  Đặc điểm chung: - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác - Có vỏ kitin che chở bên ngoài vừa làm chỗ bám cho cơ I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Tên đại diện Môi trường sống Các phần cơ thể Râu Số đôi chân ngực Cánh Nước Nơi ẩm Cạn Số lượng Không có Không có Có 1.Giáp xác (tôm sông) 2- Hình nhện (nhện) 3- Sâu bọ (châu chấu) II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 1. Đa dạng về môi trường sống Đánh dấu (x) ghi theo yêu cầu bảng 1 Bảng 1: Đa dạng về cấu tạo môi trường sống của chân khớp X X X 2 2 3 2 đôi X 1 đôi 5 4 3 X X X  X X X 3 I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP STT Các tập tính chính Tôm Tôm ở nhờ Nhện Ve sầu Kiến Ong mật 1 Tự vệ, tấn công 2 Dự trữ thức ăn 3 Dệt lưới bẫy mồi 4 Cộng sinh để tồn tại 5 Sống thành xã hội 6 Chăn nuôi động vật khác 7 Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu 8 Chăm sóc thế hệ sau xx x x x x x x x x x x x x x x 2. Sự đa dạng về tập tính I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP STT Tên đại diện có ở địa phương Có lợi Có hại 1 Lớp Giáp xác 2 Lớp Hình nhện 3 Lớp Sâu bọ III. VAI TRÒ THỰC TIỄN Bảng 3: Vai trò của ngành chân khớp I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP STT Tên đại diện có ở địa phương Có lợi Có hại 1 Lớp Giáp xác Tôm càng xanh Thực phẩm Tôm sú Xuất khẩu Tôm hùm… Xuất khẩu 2 Lớp Hình nhện Nhện chăng lưới Bắt sâu bọ có hại Nhện đỏ Hại cây trồng Bò cạp Bắt sâu bọ có hại 3 Lớp Sâu bọ Bướm Thụ phấn cho hoa Hại cây (sâu non ăn lá) Ong mật Cho mật ong, thụ phấn cho hoa Kiến Bắt sâu bọ có hại Bảng 3: Vai trò của ngành chân khớp I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý . TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm. ghi vào vở. I. Đặc điểm chung II. Sự đa dạng ở chân khớp III. Vai trò thực tiễn IV. Kiểm tra đánh giá Chú ý Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP,

Hình ảnh liên quan

2- Hình nhện (nhện) - BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

2.

Hình nhện (nhện) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3: Vai trò của ngành chân khớp - BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Bảng 3.

Vai trò của ngành chân khớp Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình nhện - BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Hình nh.

ện Xem tại trang 10 của tài liệu.