bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

4 8.1K 9
bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Lớp 7 Bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm I/Mục tiêu 1. Kiến thức - nhận biết được sự đa dạng của ngành thân mềm về cấu tạo lối sống - Trình bày được đặc điểm chung ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm 2. Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh - Kỹ năng hoạt động nhóm 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi thân mềm II/Phương pháp - Quan sát + so sánh - Thảo luận nhóm III/ Phương tiện 1. giáo viên - tranh phong to h21.1 - Bảng phụ 2. Học sinh Kẻ sẵn khung bảng 1, 2 IV/Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ 2. Vào bài Qua bài thực hành các em thấy óc sên , trai , mực , bạch tuộc có cấu tạo ngoài cấu tạo trong ra sao?( hình dạng, cấu tạo có nhiều điểm khác nhau đẻ thích nghi với môi trường sống) Tuy nhiên thân mêm có 1 vài điểm chung 3. Nội dung hoạt động gv Hoạt động hs Nội dung hoạt động 1: xác định đặc điểm chung của ngành thân mềm - Y/c: hs đọc thông tin quan sát H21,H19.1. H19.2, H19.4 H19.5, H18.3 thảo luận +Lựa chọn các cụm từ để hoàn thành bảng 1. -Treo bảng phụ , gọi đại diện nhóm lên làm bài tập -Từ bảng 1, yêu cầu hs rút ra nx về sự đa dạng của thân mềm đặc điểm chung của thân mềm - Hoàn thiện kiến thức - Đọc thông tin , quan sát tranh để ghi nhớ kiến thức về cấu tạo của vỏ, áo , thân, chân. Thảo luạn nhóm thống nhất ý kiến ghi vào bảng 1 trong phiếu bài tâp -Đại diện nhóm lên điềm cụm từ vào bảng phụ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung -Hoạt động cá nhân , yêu cầu nêu được : +Đa dạng : kích thước , cấu tạo cơ thể , môi trường sống, tập tính +Đặc điểm chung, cấu tạo cơ thể -2-3 hs khác nhận xét bổ sung I/ ĐẶc điểm chung 1. Sự đa dạng của thân mềm: -Kích thước : có loài kích thước nhỏ ( ốc gạo , ốc rạ), có loài kích thước lớn( bạch tuộc Đại Tây Dương: 1 tấn) -Môi trường sống: thân mềm phân bố ở môi trường sống khác nhau: từ độ cao vài trăm mét đến đáy biển sâu -Cấu tạo cơ thể : ở môi trường sống khác nhau thì thân mềm có cấu tạo để thích nghi -Tập tính: thân mềm có những hình thức sống khác nhau( vùi lấp, di chuyển chậm, di chuyển nhanh) 2.Đặc điểm chung. -Thân mềm, không phân đốt. -Có vỏ đá vôi -Có khoang áo phát triển -Hệ tiêu hóa phân hóa Hoạt động 2: VAi trò của thân mềm -Y/c hs đọc thông tin sgk hoàn thành phiếu bài tập số 2 –Treo bảng phụ , gọi hs lên làm bài tập -Hoàn chỉnh kiến thức , cho hs thảo luận : +Ngành thân mềmvai trò gì? +Nêu ý nghĩa của vỏ thân mềm -Áp dụng kiến thức đã học trong chương qua thực tế để hoàn thành phiếu bài tập số 2. -!hs làm bài tập, cả lớp nhận xét bổ sung -Thảo luận nhóm, rút ra kết luận -Cơ quan di chuyển thường đơn giản( trừ mực bạch tuộc) II/Vai trò 1/ Lợi ích -Làm thực phẩm cho con người. -Nguyên liệu xuất khẩu -Làm thức ăn cho động vật -Làm sạch môi trường nước -Làm đồ trang trí , trang sức 2.Tác hại -Là vật trung gian truyền bệnh -Ăn hại cây trồng 4.Củng cố - vì sao mực bơi nhanh mà lại được xếp với ốc sên chậm chạp? ( bởi vì chúngđặc điểm chung) -Ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm? ( làm đồ trang trí) * kiểm tra đánh giá ĐÁnh dấu (x) cho câu trả lời đúng 5. Hướng dẫn học ở nhà: -Học bài, trả lời câu hỏi sgk -Chuẩn bị bài:”con tôm sông” -Mẫu vật : tôm sống nuôi trong chậu thủy tinh . Lớp 7 Bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm I/Mục tiêu 1. Kiến thức - nhận biết được sự đa dạng của ngành thân mềm về cấu tạo và lối sống. , gọi đại diện nhóm lên làm bài tập -Từ bảng 1, yêu cầu hs rút ra nx về sự đa dạng của thân mềm và đặc điểm chung của thân mềm - Hoàn thiện kiến thức -

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Hình ảnh liên quan

-Treo bảng phụ, gọi đại diện nhóm lên làm bài tập - bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

reo.

bảng phụ, gọi đại diện nhóm lên làm bài tập Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan