Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

10 3.7K 5
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

KiỂM TRA BÀI CŨ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP 1. Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 2. Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ chế biến mồi. 3. Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. 4. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài. 5. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại. 6. Có tập tính chăn nuôi các động vật khác. Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 1 - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. STT Tên đại diện Môi trường sống Nước Nơi ẩm Ở cạn Các phần cơ thể Râu (đôi) Số Ko có Lượng Chân ngực ( Số đôi) Cánh ( đôi) Ko có Có 1 Giáp xác (Tômsông) 2 Hình nhện ( Nhện) 3 Sâu bọ (Châuchấu) Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống của Chân khớp HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG.    2 2 3 2 1  5 4 3   2 Nội dung ghi bài I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Stt Các tập tính chính Tôm Tôm ở nhờ Nhện Ve sầu Kiến Ong mật 1 Tự vệ,tấn công 2 Dự trữ thức ăn 3 Dệt lưới bẫy mồi 4 Cộng sinh để tồn tại 5 Sống thành xã hội 6 Chăn nuôi động vật khác 7 Đực cái nhận biết nhau bằng tín hiệu 8 Chăm sóc thế hệ sau Bảng 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG                 I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 2. Đa dạng về tập tính Ngành chân khớp đa dạng về số lượng loài , môi trường sống tập tính III. Vai trò thực tiễn III. Vai trò thực tiễn Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ thực tiễn thiên nhiên, điền tên một số loài Chân khớp đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Nội dung - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Stt Tên đại diện Có lợi Có hại 1 2 3 Lớp giáp xác Lớp hình nhện Lớp sâu bọ Điền tên một số loài Chân khớp đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Bảng 3. Vai trò của ngành chân khớp Tôm sú Ghẹ Cua biển    Con ve bò Nhện nhà Cái ghẻ    Châu chấu Ruồi Ong    CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1. Vì sao Chân khớp lại đa dạng về cấu tạo, môi trường sống tập tính sống? Vì chúng có khả năng thích nghi cao với các điều kiện sống môi trường khác nhau. Câu 2. Trong số 3 lớp của Chân khớp ( Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho ví dụ? Đó là lớp Giáp xác. Ví dụ như tôm, cua, ghẹ…là những đại diện có giá trị cao về mặt thực phẩm . . các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM. LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG                 I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH

Ngày đăng: 19/10/2013, 07:11

Hình ảnh liên quan

2 Hình nhện ( Nhện) - Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

2.

Hình nhện ( Nhện) Xem tại trang 5 của tài liệu.
HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG - Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

BẢNG 2.

SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan