Bai 29.đac điem chung va vai tro cua nganh chan khop

24 1,221 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2014, 16:00

Trường THCS Phú Phong Trương Công Thiện TRƯỜNG THCS PHÚ PHONG GV: Trương Công Thiện Tôm hùm Con sun Nhện Ve bò B ớm Ong mật Ruồi KIM TRA BI C : Sắp xếp các động vật t ơng ứng với các lớp động vật của ngành chân khớp? Tên lớp động vật Kết quả Các động vật đại diện. 1/Lớp giáp xác. 2/Lớp hình nhện. 3/Lớp sâu bọ. Tôm hùm Con sun Nhện Ve bò B ớm Ong mật Ruồi Bµi 29. §Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña ngµnh ch©n khíp. 26/11/09 Con nhÖn Con ong Con c¸nh cam RËn n íc Bä c¹p Con ve sÇu Con ch©n kiÕm Con kiÕn Con cua Con c¸i ghÎ Con ve bß Con ch©u chÊu I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Bài 29. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRò CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Thảo luận nhóm: ỏnh du x vo ụ trng Tìm ra các đặc điểm chung của ngành chân khớp. x x x - Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ. - Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau. - Sự phát triển và tăng tr ởng gắn liền với sự lột xác. Bi 29. C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP I. C IM CHUNG : x x x - Trong số các đặc điểm của chân khớp thì đặc điểm nào ảnh h ởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của chúng? -Có vỏ kitin Là bộ x ơng ngoài Hn ch thoỏt hi nc Thớch nghi vi mụi trng cn . - Chân phân đốt, khớp động Di chuyển linh hoạt . - Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ. - Sự phát triển và tăng tr ởng gắn liền với sự lột xác. - Chõn phân đốt, các đốt khớp động với nhau. I/ Đặc điểm chung Bài 29: đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. [...]... ở nớc: chân bơi + ở cạn: chân bò, cỏnh + ở trong đất: chân đào bới (d tri) -Phần phụ miệng cũng thích nghi với nhiều loại thức ăn khác nhau -Đặc điểm hệ thần kinh và giác quan phát triển là cơ sở để hoàn thiện các tập tính phong phú ở chõn khp III .VAI TRề THC TIN 1 Cú li : 2 Cú hi : Trao đổi nhóm hoàn thành bảng 3 trong SGK/trthì và nêu rõ mặt có lợi và Trong số ba lớp của chân khớp 97 lớp nào có...II S A DNG CHN KHP 1 a dng v cu to v mụi trng sng : ỏnh du (+) v ghi theo yờu cu bng 1(trang 96) thy tớnh a dng trong cu to v mụi trng sng ca chõn khp Bảng 1 đa dạng về cấu tạo và môi trờng sống của chân khớp stt Tên đại diện 1 Giáp Xác (tôm sông) 2 Hình nhện (Nhện) 3 Sâu bọ (châu Chấu) Môi trờng sống Nớc Các Râu... sâu bọ Có hại Hút máu động vật Bớm Thụ phấn cho hoa Ong mật Cha bnh, thụ phấn cho hoa Ruồi Hi cõy trng (sâu non ăn lá) Truyền bnh Bài tập củng cố Chọn đáp án đúng nht cho các câu sau: Câu 1: Đặc điểm chung của ngành chân khớp: A: Có vỏ kitin B: Có vỏ kitin, phần phụ phân đốt C: Có vỏ bằng kitin, phần phụ phân đốt khớp động, lớn lên nhờ lột xác D: Phần phụ phân đốt các đốt khớp động với nhau, có vỏ... Chân phân hoá thích nghi với đời sống C: Hệ thần kinh rất phát triển D: Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia Câu 4: Động vật nào thuộc ngành chân khớp có giá trị xuất khẩu? A: Tôm sú, tôm hùm C: Cua, nhện đỏ B: Bọ cạp D: Tôm càng xanh, ong mật Hớng dẫn về nhà 1.Học bài và trả lời câu hỏi SGK trang 98 2.Chun b bi : Cỏ chộp 3.Kẻ bảng 1, 2 vào vở bài tập Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô TIT HC . ghÎ Con ve bß Con ch©u chÊu I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Bài 29. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRò CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Thảo luận nhóm: ỏnh du x vo ụ trng Tìm ra các đặc điểm chung của ngành chân khớp. x x x -. nhau. - Sự phát triển và tăng tr ởng gắn liền với sự lột xác. Bi 29. C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP I. C IM CHUNG : x x x - Trong số các đặc điểm của chân khớp thì đặc điểm nào ảnh h ởng. ớm Ong mật Ruồi Bµi 29. §Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña ngµnh ch©n khíp. 26/11/09 Con nhÖn Con ong Con c¸nh cam RËn n íc Bä c¹p Con ve sÇu Con ch©n kiÕm Con kiÕn Con cua Con c¸i ghÎ Con
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29.đac điem chung va vai tro cua nganh chan khop, Bai 29.đac điem chung va vai tro cua nganh chan khop, Bai 29.đac điem chung va vai tro cua nganh chan khop, II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP