0

bài 29 đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Sinh học

... ghi vào Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Chú ý Đặc điểm ung Sự đa dạng hân khớp I Vai trò ực tiễn Kiểm tra h giá Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I ĐẶC ... X Có X X Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Chú ý Đặc điểm ung ự đa dạng hân khớp I Vai trò ực tiễn Kiểm tra h giá Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Sự đa ... x x Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP III VAI TRÒ THỰC TIỄN Bảng 3: Vai trò ngành chân khớp Chú ý Đặc điểm ung STT Lớp Giáp xác Lớp Hình nhện Lớp Sâu bọ Sự đa dạng hân khớp...
 • 13
 • 2,011
 • 5
Bài 29 - Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 29 - Đặc điểm chung vai trò của ngành Chân khớp

Sinh học

... câu để chọn lấy đặc điểm coi đặc điểm chung ngành Chân khớp?  Hình 29. 1 Đặc điểm cấu tạo phần phụ: Phần phụ Chân khớp phân đốt Các đốt khớp động với làm phần phụ linh hoạt Hình 29. 2 Cấu tạo quan ... thức ăn Nêu đặc điểm chung ngành Chân khớp? Đánh dấu ( )và ghi theo yêu cầu bảng để thấy tính đa dạng cấu tạo môi trường sống Chân khớp Bảng Đa dạng cấu tạo môi trường sống Chân khớp S T T Tên ... 103, 105 vào Năm học: 2008-2009 MỘT SỐ ĐẠI DIỆN CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Hình 29. 1 Đặc điểm cấu tạo phần phụ Hình 29. 4 Lát cắt ngang qua ngực châu chấu 1.Vỏ Kitin; 2.Cơ dọc; 3.Cơ lưng bụng Hình 29. 2...
 • 10
 • 11,781
 • 26
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... vật khác Theo em, đặc điểm coi đặc điểm chung ngành Chân khớp? BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, đốt khớp động với làm ... Đa dạng cấu tạo môi trường sống Chân khớp BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung ghi I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, đốt khớp động với làm phần phụ linh ... BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, đốt khớp động với làm phần phụ linh hoạt -...
 • 10
 • 3,707
 • 5
Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Bài 29 : Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... chân kiếm Con ve bò Con ong Con cua Con ghẻ Con châu chấu tụm Rận nước Con nhện Bọ cạp Con ve sầu Con kiến Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP MT S C IM CA CC I DIN NGNH CHN KHP Hỡnh 29. 1 ... ca Chõn khp A giỏp xỏc; B sõu b Hỡnh 29. 5 Cu to mt kộp 1.Th thy tinh; 2.Dõy thn kinh th giỏc Bi 29 : C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t ... im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? Con chân kiếm Con ve bò Con ong Con cua Con ghẻ Con châu chấu tụm Rận nước Con nhện Bọ cạp Con ve sầu Con kiến Bi 29 : C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN...
 • 16
 • 1,503
 • 7
Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài 29. Đặc điểm chung vai trò của ngành Chân khớp

Sinh học

... 30, 29: đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp ... khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Một số đặc điểm đại diện ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung -Có ... hô hấp phát triển đa dạng Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung II Sự đa dạng ngành chân khớp III Vai trò thực tiễn Bảng Vai trò ngành chân khớp stt Lớp động vật Lớp...
 • 25
 • 1,101
 • 0
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành phân khớp

Bài 29: Đặc điểm chung vai trò của ngành phân khớp

Sinh học

... 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp ... khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp Bài tập Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp ... hô hấp phát triển đa dạng Bài 29 đặc điểm chung vai trò ngành chân khớp I .Đặc điểm chung II Sự đa dạng ngành chân khớp III Vai trò thực tiễn Bảng Vai trò ngành chân khớp stt Lớp động vật Tên...
 • 27
 • 1,815
 • 0
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 7

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 7

Sinh học

... chõn v ụi cỏnh Tit 30 Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP i đặc điểm chung Quan sát hình vẽ sau: BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn ... nuụi cỏc ng vt khỏc Theo em, cỏc c im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ... ụi) Cỏnh ( ụi) Cú Bng a dng v cu to v mụi trng sng ca Chõn khp BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ph rt linh hot...
 • 18
 • 3,968
 • 10
ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

ĐẶC ĐIÊM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Sinh học

... chõn v ụi cỏnh Tit 30 Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP i đặc điểm chung Quan sát hình vẽ sau: BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn ... nuụi cỏc ng vt khỏc Theo em, cỏc c im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ... ụi) Cỏnh ( ụi) Cú Bng a dng v cu to v mụi trng sng ca Chõn khp BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ph rt linh hot...
 • 18
 • 1,549
 • 5
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 9

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP LỚP 9

Hóa học

... chõn v ụi cỏnh Tit 30 Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP i đặc điểm chung Quan sát hình vẽ sau: BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn ... nuụi cỏc ng vt khỏc Theo em, cỏc c im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ... ụi) Cỏnh ( ụi) Cú Bng a dng v cu to v mụi trng sng ca Chõn khp BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ph rt linh hot...
 • 18
 • 1,273
 • 4
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Sinh học

... chõn v ụi cỏnh Tit 30 Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP i đặc điểm chung Quan sát hình vẽ sau: BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn ... nuụi cỏc ng vt khỏc Theo em, cỏc c im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ... ụi) Cỏnh ( ụi) Cú Bng a dng v cu to v mụi trng sng ca Chõn khp BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ph rt linh hot...
 • 18
 • 1,143
 • 4
đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp sinh học lớp 7

đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp sinh học lớp 7

Sinh học

... chõn v ụi cỏnh Tit 30 Bi 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP i đặc điểm chung Quan sát hình vẽ sau: BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn ... nuụi cỏc ng vt khỏc Theo em, cỏc c im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ... ụi) Cỏnh ( ụi) Cú Bng a dng v cu to v mụi trng sng ca Chõn khp BI 29 C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t khp ng vi lm phn ph rt linh hot...
 • 18
 • 2,905
 • 2
Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Đặc điểm chung vai trò của ngành chân khớp

Sinh học

... Hỡnh 29. 1 Hỡnh 29. 2 Cu to c quan ming 1.Mụi trờn 2.Hm trờn 3.Hm di c im cu to phn ph Hỡnh 29. 4 Lỏt ct ngang qua ngc chõu chu 1.V Kitin; 2.C dc 3.C lng bng Hỡnh 29. 6 Tp tớnh kin B A Hỡnh 29. 3 ... ca Chõn khp A giỏp xỏc; B sõu b Hỡnh 29. 5 Cu to mt kộp 1.Th thy tinh; 2.Dõy thn kinh th giỏc TIT 30 : C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN KHP Ni dung I c im chung - Phn ph chõn khp phõn t, cỏc t ... im no c coi l c im chung ca ngnh Chõn khp? Con chân kiếm Con ve bò Con ong Con cua Con ghẻ Con châu chấu tụm Rận nước Con nhện Bọ cạp Con ve sầu Con kiến TIT 30: C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH CHN...
 • 18
 • 810
 • 1
Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP ppt

Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP ppt

Điện - Điện tử

... Chân khớp đa dạng, chúng mang đặc điểm chung toàn ngành Phát triển bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (10’) Nội dung kiến thức I Đặc điểm chung - GV y/c hs qs hình 29. 1 - 29. 6 sgk, đọc kĩ đặc điểm ... đọc kết luận sgk IV Kiểm tra, đánh giá: (5’) ? Đặc điểm giúp chân khớp phân bố rộng rãi ? Đặc điểm đặc trưng để nhận biết chân khớp ? Lớp ngành chân khớp có giá trị thực phẩm lớn V Dặn dò: (1’) ... điểm hình  lựa chọn đặc điểm chung ngành - Có vỏ kittin che chở bên chân khớp làm chỗ bám cho cơ, - HS: Thảo luận  đánh dấu vào ô - Phần phụ phân đốt, đốt khớp trống đặc điểm lựa chọn động với...
 • 4
 • 1,750
 • 3

Xem thêm