0

10 chuyen de boi duong hsg hoa hoc 9

34 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 (phần 1)

34 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 (phần 1)

Hóa học

... 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Từ (1) (2) => hệ phơng trình Giải hệ phơng trình ta đợc: x = 0,178 y = 0,147 => % NaCl = 0,178 100 % ... 100 g dm hoà tan đợc Sg chất tan để tạo thành (100 +S)g dung dịch bão hoà Vậy: x(g) // y(g) // 100 g // 100 S 100 .C % Hoặc S = 100 + S 100 C % n(mol ) 100 0.n(mol ) CM = = V (lit ) V (ml ) Công thức ... định khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na 2O vào nớc, đợc dung dịch...
 • 63
 • 5,886
 • 13
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Hóa học

... dùng : A 9, 8 lít B .9, 5 lít C 9, 9 lít D 10 lít Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Al ,Cu ,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu đợc 0, 896 lít khí NO đktc Khối lợng muối nitrat sinh : A 9, 5 gam ... + H2O 5) X7 + X8 Ca(H2PO4)2 6) X9 + X10 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 7) X10 + X11 Ag2SO4 + SO2 + H2O 8) X3 + X12 BaCO3 + H2O 9) X3 + X13 BaCO3 + CaCO3 + H2O 10) X9 + X14 Fe(NO3)2 + X15 Tìm chất ... 3) X5 + X6 Fe(NO3)3 + N2O + CO2 + H2O 4) X7 + X8 + H2O Fe(OH)3 + CO2 +NaCl 5) X9 + X10 ZnSO4 + SO2 + H2O 6) X10 + X11 Al(OH)3 + CO2 + KCl Cho dung dịch muối A ,B ,C ứng với gốc axit khác ,thoả...
 • 33
 • 13,351
 • 279
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa THCS

Hóa học

... (1) + C2 %.mdd (2) 100 % 100 % 50.8% 450.20% = 100 % + 100 % = + 90 = 94 g mct (3) 94 Nồng độ C% dung dòch sau pha trộn : C3 % = m 100 % = 500 100 = 18,8M dd (3) C %.d 10 18,8.1,1 .10 Nồng độ mol dung ... (x+y) g 5.x 10 y 5.x + 10 y Khối lượng chất tan sau pha trộn : ( 100 + 100 ) = 100 Nồng độ phần trăm dung dòch sau pha trộn : 5.x + 10 y C % = 100 100 = x+ y 5.x + 10 y 8.( x + y )  100 = 100  2.y ... thức tính độ tan ta có : S NaCl (20 C ) = m 100 = 40 100 = 35 ,9 g dm b/ Nồng độ C% dung dòch bão hoà : C% = S 100 35 ,9 = 100 = 26, 4% S + 100 35 ,9 + 100 Dạng 1: Pha trộn hai dung dòch khác nồng...
 • 16
 • 1,483
 • 32
Bài tập ĐLTN 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12

Bài tập ĐLTN 10 chuyên đề bồi dưỡng HSG địa 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... tuyến số 100 0 Đ 16 ngày 19/ 9/2004 Tính kinh tuyến mang số 100 0 T,1150 T ,1760 Đ Bài làm Kinh tuyến 100 0 Đ thuộc múi giờ: 100 :15=6 dư 10 Nên thuộc múi Kinh tuyến 100 0 T thuộc múi giờ: -(360 -100 ):15=17 ... hướng B ta thấy TĐ quay từ T-Đ Bài số 10 : Một máy bay xuất phát từ thủ đô Hà Nội bay theo phương B -100 0 Km ,rẽ hướng Đ -100 0 Km, sau hướng N -100 0 Km,bay hướng T -100 0 Km Hỏi máy bay có nơi xuất phát ... NGÀY 21/3 22/6 23 /9 Ngày GỐC CHIẾU SÁNG TRONG NGÀY 22/6 21/3 23 /9 22/12 66033’ 46054’ 23027’ 00 00’ 23027’ 90 000’ 66033’ 43006’ 0000’ 66033’ 90 000’ 66033’ 23027’ 43006’ 66033’ 90 000’ 0000’ 23027’...
 • 22
 • 2,123
 • 34
Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Chuyen de boi duong HSG Hoa THCS

Tư liệu khác

... (1) + C2 %.mdd (2) 100 % 100 % 50.8% 450.20% = 100 % + 100 % = + 90 = 94 g mct (3) 94 Nồng độ C% dung dòch sau pha trộn : C3 % = m 100 % = 500 100 = 18,8M dd (3) C %.d 10 18,8.1,1 .10 Nồng độ mol dung ... (x+y) g 5.x 10 y 5.x + 10 y Khối lượng chất tan sau pha trộn : ( 100 + 100 ) = 100 Nồng độ phần trăm dung dòch sau pha trộn : 5.x + 10 y C % = 100 100 = x+ y 5.x + 10 y 8.( x + y )  100 = 100  2.y ... thức tính độ tan ta có : S NaCl (20 C ) = m 100 = 40 100 = 35 ,9 g dm b/ Nồng độ C% dung dòch bão hoà : C% = S 100 35 ,9 = 100 = 26, 4% S + 100 35 ,9 + 100 Dạng 1: Pha trộn hai dung dòch khác nồng...
 • 16
 • 1,434
 • 20
TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

Hóa học

... nước Na2CO3.10H2O Tính nồng độ mol/l muối dung dịch ban đầu? 100 Từ chất đây: nước, bột kẽm, axit sunfuarit, natri cacbonat, bạc, đồng sunfat Làm để điều chế 10 chất? ( HSG 95 -96 ) 101 Hỗn hợp ... Xác định nồng độ mol/l dung dịch KOH ban đầu? (HSG 95 -96 ) 105 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu A hợp nguyên tố Cacbon, Hyđrô, Clo sinh 0,22 g CO2 0,9g nước Khi xác định lượng Clo lượng chất dung ... Hoàng Quốc Tuấn Trong A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 gồm chất ghì? Viết phương trình phản ứng? ( HSG 95 -96 ) 103 Hòa tan 1,44g kim loại hóa trị II 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M Muốn trung hòa axit dư dung...
 • 16
 • 1,183
 • 30
Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Tiểu học

... 99 ) + (0, 10 + 0, 11 + 0, 12 + … + 0, 98 + 0, 99 ) = [ (99  100 ) : – (9  10) : 2] + [ (99  100 ) : – (9  10) : : 100 ] = 490 5 + 49, 05 = 495 4, 05 Bài 13: Tính tổng S = – + – + …… - 100 0 + 100 1 Hd: ...  = 94 chữ số Vì 94 < 100 nên chữ số thứ 100 phải nằm dãy số 100 , 102 , 104 , …, 99 8 Chữ số thứ 100 dùng để viết dãy số cho chữ số thứ 100 – 94 = dãy số 100 , 102 , 104 , …, 99 8 Vậy chữ số thứ 100 ... chữ số Dãy số 101 , 105 , 1 09 , …, 99 7 có [ (99 7 – 101 ) : + 1]  = 675 chữ số Vì 47 < 135 < 675 nên chữ số thứ 135 phải nằm dãy số 101 , 105 , …, 99 7 Chữ số thứ 135 dãy số 101 , 105 , …, 99 7 chữ số thứ...
 • 60
 • 637
 • 1
Chuyên đề bồi dưỡng HSG – Hóa hữu cơ

Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơ

Tư liệu khác

... 3,65 ;9, 60) Orn : H2N[CH2]3CH(NH2)COOH (2 ,10; 8 ,90 ; 10, 50) Arg : H2NC(=NH)NH[CH2]3CH(NH2)COOH (2,17; 9, 04; 12,48) Pro N H COOH (1 ,99 ; 10, 60) 23 Trng THPT chuyờn Lờ Quý ụn Chuyờn bi dng HSG Húa ... HOO14CCH2CHCOOHóy vit s iu ch cỏc cht trờn 22 Trng THPT chuyờn Lờ Quý ụn Chuyờn bi dng HSG Húa hu c Cõu 10: ( thi HSG quc gia - 199 7) Khi thy phõn hon ton mol polipeptit X thu c mol CH3CH(NH2)COOH (Alanin ... chỳng Cõu 13: ( thi HSG quc gia - 2002) Thu phõn mt protein (protit) thu c mt s aminoaxit cú cụng thc v pKa nh sau: Ala : CH3CH(NH2)COOH (2,34; 9, 69; Ser : HOCH2CH(NH2)COOH (2,21; 9, 15) Asp : HOOCCH2CH(NH2)COOH...
 • 33
 • 2,119
 • 45
10 chuyen de boi duong HSG toan

10 chuyen de boi duong HSG toan

Toán học

... 37 132 37 + + + + + 100 25 12 c 1313 165165 424242 x x 2121 143143 151515 d 199 5 199 6 199 6 199 3 199 3 199 3 x x 199 6 199 3 199 3 199 5 199 5 199 5 e.( 121 123 127 199 5 17 21 16 42 75 19 210 x + ) x( x : ) ... 1,25 ( 2,0 + 2,1 + 2,2 + + 7,7 + 7,8 + 7 ,9 + 8,0) : ( 199 5 x 199 4 199 3 x 199 5 + 199 4 39, 48 x17 +83 x 39, 48 199 0 72 : (51 6) 26 x 49 23 ) 25 x 49 + 26 Bài 29: Tính cách hợp lý: 18, 75 + 17, 25 + ... +7, 29 x540 x 2 5,22 x3134 +10, 44 x 275 + 20,88 x1,0 79 9,4 + 19, 4 + 29, 4 + + 199 ,4 Bài 27:Tính giá trị biểu thức sau cách nhanh nhất: 2,4 x 199 4 x +1,6 x 399 6 x3 +1,2 x 4 010 x + +11 +15 + + 95 + 99 ...
 • 30
 • 1,118
 • 3
Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Gián án 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... để tạo thành (100 +S)g dung dịch bão hoà Vậy: x(g) // y(g) // 100 g // Công thức liên hệ: C% = Công thức tính nồng độ mol/lit: CM = 100 S 100 + S n( mol ) V (lit ) 100 .C % 100 C % 100 0.n( mol ) ... 58,5 = x 2,444 =y 143 74,5 = y 1 ,91 9 NaCl M AgCl M kcl => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 Từ (1) (2) => hệ phơng trình 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Giải hệ phơng trình ta ... định khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na2O vào nớc, đợc dung dịch...
 • 194
 • 921
 • 23
Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài soạn 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... để tạo thành (100 +S)g dung dịch bão hoà Vậy: x(g) // y(g) // 100 g // Công thức liên hệ: C% = Công thức tính nồng độ mol/lit: CM = 100 S 100 + S n( mol ) V (lit ) 100 .C % 100 C % 100 0.n( mol ) ... 58,5 = x 2,444 =y 143 74,5 = y 1 ,91 9 NaCl M AgCl M kcl => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 Từ (1) (2) => hệ phơng trình 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Giải hệ phơng trình ta ... định khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na2O vào nớc, đợc dung dịch...
 • 194
 • 1,182
 • 14
Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Bài giảng 32 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa 8,9

Hóa học

... để tạo thành (100 +S)g dung dịch bão hoà Vậy: x(g) // y(g) // 100 g // Công thức liên hệ: C% = Công thức tính nồng độ mol/lit: CM = 100 S 100 + S n( mol ) V (lit ) 100 .C % 100 C % 100 0.n( mol ) ... 58,5 = x 2,444 =y 143 74,5 = y 1 ,91 9 NaCl M AgCl M kcl => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 Từ (1) (2) => hệ phơng trình 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Giải hệ phơng trình ta ... định khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na2O vào nớc, đợc dung dịch...
 • 194
 • 1,166
 • 44
Chuyên đề bồi dưỡng HSG – Hóa hữu cơ doc

Chuyên đề bồi dưỡng HSGHóa hữu cơ doc

Hóa học - Dầu khí

... 3,65 ;9, 60) Orn : H2N[CH2]3CH(NH2)COOH (2 ,10; 8 ,90 ; 10, 50) Arg : H2NC(=NH)NH[CH2]3CH(NH2)COOH (2,17; 9, 04; 12,48) 23 Trng THPT chuyờn Lờ Quý ụn Chuyờn bi dng HSG Húa hu c Pro N H COOH (1 ,99 ; 10, 60) ... vit s iu ch cỏc cht trờn 14 22 Trng THPT chuyờn Lờ Quý ụn Chuyờn bi dng HSG Húa hu c Cõu 10: ( thi HSG quc gia - 199 7) Khi thy phõn hon ton mol polipeptit X thu c mol CH 3CH(NH2)COOH (Alanin ... chỳng Cõu 13: ( thi HSG quc gia - 2002) Thu phõn mt protein (protit) thu c mt s aminoaxit cú cụng thc v pKa nh sau: Ala : CH3CH(NH2)COOH (2,34; 9, 69; Ser : HOCH2CH(NH2)COOH (2,21; 9, 15) Asp : HOOCCH2CH(NH2)COOH...
 • 33
 • 636
 • 4
Các chuyên đề Bồi dương HSG Hóa THCS

Các chuyên đề Bồi dương HSG Hóa THCS

Hóa học

... S C% = × 100 % S +100 IV Quan hệ nồng độ phần trăm nồng độ mol m ct m 100 0D m ct n 10D 10D CM = = M = ct = 100 = C% Ta có: m dd V m dd M m dd M M 100 0.D 10D M ⇒ CM = C% C% = CM hay M 10D V Khi ... NaOH nồng độ x% Lập biểu thức tín p theo a b Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O Xác đònh CuSO4 hay có lẫn tạp chất Biết độ tan CuSO4 100 C 17,4 Câu 10: Hỗn hợp M gồm oxit kim loại hoá trò II muối ... độ phần trăm Na2SO4 K2SO4 dung dòch A ban đầu? Câu 10: Cho 39, 09 (g) hỗn hợp X gồm muối: K2CO3, KCl, KHCO3 tác dụng với Vml dung dòch HCl dư 10, 52% (D = 1,05g/ml), thu dung dòch Y 6,72 lít khí...
 • 26
 • 568
 • 15

Xem thêm