đề thi thử học kì 2 môn hóa lớp 12

Đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Đề thi thử học 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Toán học

... 324 x Câu 2 ( 2 điểm ) Giải phơng trình : xxxxxxxx616 2 36 22 22 2 Câu 3 ( 2 điểm ) Cho hàm số : y = - 2 21x a) Tìm x biết f(x) = - 8 ; - 81 ; 0 ; 2 . b) ... Câu 4 ( 2 điểm ) 1) Tính : 25 1 25 1 2) Giải bất phơng trình : ( x –1 ) ( 2x + 3 ) > 2x( x + 3 ) . ĐỀ SỐ 3 Câu 1 ( 3 điểm ) 1) Giải bất phơng trình : 42  xx 2) Tìm giá ... = 2 . Câu 2 ( 3 điểm ) 1) Giải hệ phơng trình : yyxxyx 22 22 1 2) Cho phơng trình bậc hai : ax 2 + bx + c = 0 . Gọi hai nghiệm của phơng trình là x1 , x 2 . Lập phơng...
 • 3
 • 1,114
 • 5
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

Toán học

... BD và SC ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 4LỚP 11A5 + 11A8Page 3 of 4Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:a) 33 2 2 2n nlim3n 2n 1− −+ + b) 2 x 12x 2 3x 1limx ... khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 3LỚP 11A5 + 11A8Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:Page 2 of 4 ... 4 of 4a) ( ) ( )4 2 2n 1limn 2n 4n 1++ − b) x 2 x 2 2limx 7 3→+ −+ − Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số ( ) 2 x xkhi x 1x 1f x m 1 khi x 12nx 1khi x 1x 2 −>−= + =+<−....
 • 4
 • 3,490
 • 44
Tổng hợp 35 đề thi thử học kì 1 môn toán lớp 10

Tổng hợp 35 đề thi thử học 1 môn toán lớp 10

Toán học

... = 2x b). Kho sỏt s bin thi n v v th hm s : y = 4x - 2 2x Bi 2: Gii phng trỡnh : 2 5 2 / 1 01 1 x xax x 2 / 4 2 3 4 b x x x 2 / 2 3 2 2 1 1 0 c x x x 2 / 2 6 2 ... ( 1;3), (1 ;2) M N . 2) . Gii phng trỡnh sau : 1 3/ 4 2 2 2 3 x xax x 2 / 2 5 4 2 1 b x x x 2 / 3 4 2 8 0 c x x x 2 / 3 2 3 4 d x x x 2 /( 3).( 2) 2 4 10 0 ... 5). nh m phng trỡnh : x 2 2x m + 2 = 0 cú 2 nghim x1 ; x 2 tha 2 21 2 x + x = 4 6). Gii cỏc phng trỡnh sau: a). 2 21 14x + + 2x - - 6 = 0xx b). 2 6x -12x + 7 = 1- x 7). Cho...
 • 14
 • 3,175
 • 63
Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Tài liệu Đề thi học 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Hóa học - Dầu khí

... là:A. CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6B. CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6Trang 2/ 2 - Mã đề: 169 Câu ... lượt là:A. CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6B. CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6 Câu 24 . Ứng với công ... CnH2n ; CnH2n -2 C. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6D. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 Câu 12. Cho một số chất sau: (1) CH3-CH 2 -CH 2 -OH (2) CH3-CH 2 -O-CH3(3) CH3-CH 2 -CHO...
 • 10
 • 2,729
 • 97
Đề kiểm tra học kì 2: 2011- 2012 lớp 12, môn hóa

Đề kiểm tra học 2: 2011- 2012 lớp 12, môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 : 20 11 – 20 12 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 187 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH : 32 câu từ ... : 20 11 – 20 12 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 1 32 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH : 32 câu từ câu 1 đến câu 32. Câu 1: ... Câu 32: FeCl 2 thể hiện tính khử qua phản ứng nào dưới đây ? A. 2FeCl 2 + Cl 2 2FeCl3. B. Mg + FeCl 2 MgCl 2 + Fe. C. FeCl 2 + 2NaOH Fe(OH) 2 + 2NaCl. D. FeCl 2 + Zn Fe + ZnCl 2 ....
 • 18
 • 3,845
 • 20
de thi thu hoc ki 2 toan khoi 12

de thi thu hoc ki 2 toan khoi 12

Toán học

... . . SBD :. . . . . . . . . . ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 138GV: Nguyễn Tuấn Dũng Đề số 10ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. ... . . SBD :. . . . . . . . . . ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 137GV: Nguyễn Tuấn Dũng Đề số 9ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần ... . Đề số 1ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phút6GV: Nguyễn Tuấn DũngĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁN − Giáo dục trung học phổ thông Đề số...
 • 25
 • 463
 • 3
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý 12

Đề kiểm tra học 2 môn Vật Lý 12

Vật lý

... giảm theo thời gian Trang 2/ 4 - Mã đề thi 122 TRƯỜNG THPT SỐ 1 SƠN TỊNHĐỀ THI HỌC 2 MÔN VẬT LÍ LỚP 12 Thời gian làm bài: 60 phút; (40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 122 Họ, tên thí sinh: Số ... một đoạn 12cm sẽ cho ảnh thậtA1B1.Dời vật tới vị trí khác, ảnh của vật là ảnh ảoA 2 B 2 cách thấu kính 8cm.Hai ảnh có cùng độ lớn.Tiêu cự của thấu kính là: Trang 3/4 - Mã đề thi 122 Câu ... L 2 có f 2 =2cm.Khoảngcách giữa vật kính và thị kính là 12, 5cm. Để ảnh ở vô cực, vật cần quan sát phải đặt trước vật kính mộtkhoảng d1 bằng bao nhiêu:A. 4,48mm B. 5 ,25 mm C. 6 ,23 mm D. 5 ,21 mmCâu...
 • 4
 • 1,590
 • 9
đề thi thử đh kì anh môn lí (lớp chúng mình)

đề thi thử đh anh môn lí (lớp chúng mình)

Vật lý

... ) 2 100cos(40ππ− HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 20 9ĐỀ THI THö VµO ĐẠI HỌC, CAO Đ¼NG- LẦN I -20 09MÔN Vật LýThời gian làm bài: 90 phút; Mà ĐỀ :20 9Câu 1: Hai dao động điều hoà cùng phương ... của sẽA. giảm 2 lần B. giảm 2 lần C. tăng 2 lần D. tăng 2 lầnCâu 17: Tần số dao động con lắc lò xo được tính bằng biểu thứcA. f= 2 mkπB. f=mkπ 2 1C. f=kmπ 2 1D. f =2 kmπCâu 18: ... kg.m 2 đang quay đều xung quanh 1 trục. Nếu động năng quay của bánh xe là 80J thì mô men động lượng của bánh xe đối với trục quay làA. skgm 2 80B. skgm 2 40C. skgm 2 20D. skgm 2 8Câu...
 • 5
 • 343
 • 0
đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

đề thi cuối học 1 môn toán lớp 4

Ngữ văn

... ghi S vào :a) 2 giờ 30 phút = 150 phút b) 2tấn 5kg = 25 00kgBài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 120 0 cm 2 =………dm 2 ?. Số cần điền là:A. 120 B. 12 C. 1 02 D. 120 00b) Số nào ... Làm đúng mỗiý được 0 ,25 điểm3a) 145386 + 23 6453 b) 749881 – 25 639 c) 347 x 34 145386 23 6453381839+ 749881 625 639 124 2 42 − 347341388104111798×d) 4840 22 44 22 0 003- Làm đúng ... 145386 + 23 6453 b) 749881 – 625 639…………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………c) 347 x 34 d) 4840 : 22 …………………. …………………A. 120 B. 12 C. 1 02 D. 120 00b) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2, ...
 • 6
 • 36,781
 • 795
De kiem tra 8 tuan hoc ki I mon hoa lop 12

De kiem tra 8 tuan hoc ki I mon hoa lop 12

Hóa học

... dành cho học sinh các lớp 12A3, 12A4 , 12A5 , 12A6, 12B1, 12B 2 Câu 33: Cho 0, 02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 20 0 ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch thì thu được 3,82gam muối ... Trang 2/ 3 - Mã đề thi 1 32 SỞ GD-ĐT TỈNH NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN BÍNHĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC I NĂM HỌC 20 10 -20 11MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài: 60 phútMã đề thi 1 32 Họ, ... CnH2nO (n≥ 2) B. CnH2nO 2 (n≥ 2) C. CnH2n - 2 O 2 (n≥ 2) D. CnH2n + 2 O 2 (n≥ 2) Câu 31: Công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị trạng thái tồn tại thực của glyxin?A. H 2 NCH 2 COOH...
 • 3
 • 1,154
 • 34
Đề thi cuối học kì I môn TV lớp 1

Đề thi cuối học I môn TV lớp 1

Ngữ văn

... Trường TH2 xã Phong Điền BÀI KIỂM TRA Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . Môn : Tiếng Việt Lớp : 1 Thời gian : 40 phút Điểm Nhận xét của giáo viên Đề bài :1/ Nối ô chữ phù hợp ( 2 điểm) ... điểm) Bông hồng giảng bài Mèo kêu thơm ngát Cô giáo meo meo 2/ Vần ( 2 điểm )at , oi , ua , ong , iêm , uôi3/ Từ ngữ ( 2 điểm)Thành phố , đu quay , trăng rằm .4/ Câu : (4 điểm)Vàng...
 • 2
 • 1,577
 • 30

Xem thêm