đề thi thử học kì 2 môn hóa 12

Đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Đề thi thử học 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Toán học

... 324 x Câu 2 ( 2 điểm ) Giải phơng trình : xxxxxxxx616 2 36 22 22 2 Câu 3 ( 2 điểm ) Cho hàm số : y = - 2 21x a) Tìm x biết f(x) = - 8 ; - 81 ; 0 ; 2 . b) ... Câu 4 ( 2 điểm ) 1) Tính : 25 1 25 1 2) Giải bất phơng trình : ( x –1 ) ( 2x + 3 ) > 2x( x + 3 ) . ĐỀ SỐ 3 Câu 1 ( 3 điểm ) 1) Giải bất phơng trình : 42  xx 2) Tìm giá ... = 2 . Câu 2 ( 3 điểm ) 1) Giải hệ phơng trình : yyxxyx 22 22 1 2) Cho phơng trình bậc hai : ax 2 + bx + c = 0 . Gọi hai nghiệm của phơng trình là x1 , x 2 . Lập phơng...
 • 3
 • 1,113
 • 5
de thi thu hoc ki 2 toan khoi 12

de thi thu hoc ki 2 toan khoi 12

Toán học

... . . SBD :. . . . . . . . . . ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 138GV: Nguyễn Tuấn Dũng Đề số 10ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. ... . . SBD :. . . . . . . . . . ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 137GV: Nguyễn Tuấn Dũng Đề số 9ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần ... ( ) 2 2 2 1 3 2 16x y z− + − + + =1b.( ) 2; 2 ;2 D 1c. 2 77 2 11h = 2a.( ) ( ) ( ) 2 2 2 ( ) : 2 4 2 29S x y z− + − + + = 2b. ( ) ( ) ( ) 25 2 2 2 ( ) : 1 2 34S x y z− + − + + = 2c....
 • 25
 • 463
 • 3
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

Toán học

... BD và SC ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 4LỚP 11A5 + 11A8Page 3 of 4Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:a) 33 2 2 2n nlim3n 2n 1− −+ + b) 2 x 12x 2 3x 1limx ... liên tục tại x 1= Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây:a) 2 y x 2x.tanx= + b) 2 xysin x= Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số ( )( )3 2 2 2 y f x x 2 m 2 x mx m m 1= = − + + + + ... 4 of 4a) ( ) ( )4 2 2n 1limn 2n 4n 1++ − b) x 2 x 2 2limx 7 3→+ −+ − Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số ( ) 2 x xkhi x 1x 1f x m 1 khi x 12nx 1khi x 1x 2 −>−= + =+<−....
 • 4
 • 3,490
 • 44
Tổng hợp 35 đề thi thử học kì 1 môn toán lớp 10

Tổng hợp 35 đề thi thử học 1 môn toán lớp 10

Toán học

... = 2x b). Kho sỏt s bin thi n v v th hm s : y = 4x - 2 2x Bi 2: Gii phng trỡnh : 2 5 2 / 1 01 1 x xax x 2 / 4 2 3 4 b x x x 2 / 2 3 2 2 1 1 0 c x x x 2 / 2 6 2 ... ( 1;3), (1 ;2) M N . 2) . Gii phng trỡnh sau : 1 3/ 4 2 2 2 3 x xax x 2 / 2 5 4 2 1 b x x x 2 / 3 4 2 8 0 c x x x 2 / 3 2 3 4 d x x x 2 /( 3).( 2) 2 4 10 0 ... 5). nh m phng trỡnh : x 2 2x m + 2 = 0 cú 2 nghim x1 ; x 2 tha 2 21 2 x + x = 4 6). Gii cỏc phng trỡnh sau: a). 2 21 14x + + 2x - - 6 = 0xx b). 2 6x -12x + 7 = 1- x 7). Cho...
 • 14
 • 3,174
 • 63
Đề thi khảo sát chất lượng học kì 2 môn hoá 8

Đề thi khảo sát chất lượng học 2 môn hoá 8

Hóa học

... Đề thi khảo sát chất lượng học 2 môn hoá 8 Đề 2 Câu 1( 2 ) Thế nào là axit , bazơ, muối. Cho ví dụ minh hoạ ?Câu 2 ( 3 đ )Cân bằng các sơ đồ phản ứng sauNa + O 2 > Na 2 OKClO3 ... KCl + O 2 Ca + HCl > CaCl 2 + H 2 Al + Fe 2 O3 > Fe + Al 2 O3Các phản ứng hoá học trên thuộc loại phản ứng nào ?Câu 3 ( 1,5đ ) Phân loại và gọi tên các chất sauHNO3 , Fe(OH) 2 , CaSO4, ... CaSO4, NaHCO3Câu 4 ( 1,5đ ) Hoà tan 8 gam NaOH vào 32 gam nướcTính nồng độ % của dung dịch thu dược ?Câu 5 ( 2 ) khử hoàn toàn 16 gam Fe 2 O3 bằng khí hiđro ở nhiết độ cao.a. Tính khối lượng...
 • 2
 • 1,785
 • 3
Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Tài liệu Đề thi học 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Hóa học - Dầu khí

... là:A. CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6B. CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6Trang 2/ 2 - Mã đề: 169 Câu ... lượt là:A. CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6B. CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6 Câu 24 . Ứng với công ... CnH2n ; CnH2n -2 C. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6D. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 Câu 12. Cho một số chất sau: (1) CH3-CH 2 -CH 2 -OH (2) CH3-CH 2 -O-CH3(3) CH3-CH 2 -CHO...
 • 10
 • 2,729
 • 97
đề thi học kì 2 môn hóa học đề 1

đề thi học 2 môn hóa học đề 1

Hóa học

... trò là chất oxi hóa A. Cl 2 + 2Na > 2NaCl B. Cl 2 + H 2 > 2HClC. Cl 2 + 2NaOH > NaCl + NaClO + H 2 O D. Cl 2 + Cu > CuCl 2 Câu 8. Nước Javel có tính oxi hóa và tẩy màu là ... Bình Định THI HỌC II-NĂM HỌC 20 10 -20 11 Trường THPT Nguyễn Huệ Môn: Hóa Học -Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề) …………………………………………………………………………………………………………………………Chữ ký GK 1 Chữ ký GK 2 Điểm ... SO 2 chỉ có tính oxi hóa D. Khí SO 2 làm phai màu dung dịch nước brom Câu 2. Cho các axit sau:(1)HCl; (2) H 2 SO4;(3)H 2 SO3;(4)H 2 S.Tính axit tăng dần theo thứ tự:A. 4,1,3 ,2 B. 1,3,4,2...
 • 3
 • 2,871
 • 10
đề thi học kì 2 môn hóa học đề 2

đề thi học 2 môn hóa học đề 2

Hóa học

... chất oxi hóa A. Cl 2 + Cu > CuCl 2 B. Cl 2 + H 2 > 2HClC. Cl 2 + 2NaOH > NaCl + NaClO + H 2 O D. Cl 2 + 2Na > 2NaCl Câu 2. Cho các axit sau:(1)HCl; (2) H 2 SO4;(3)H 2 SO3;(4)H 2 S.Tính ... Trang 3 /2 - Mã đề thi: HH385 Sở GD-ĐT Bình Định THI HỌC II-NĂM HỌC 20 10 -20 11 Trường THPT Nguyễn Huệ Môn: Hóa Học -Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề) …………………………………………………………………………………………………………………………Chữ ... sau:(1)HCl; (2) H 2 SO4;(3)H 2 SO3;(4)H 2 S.Tính axit tăng dần theo thứ tự:A. 4;3;1 ;2 B. 1,3,4 ,2 C. 1 ,2, 3,4 D. 4,1,3 ,2 Câu 3. Phát biểu nào sau đây ĐúngA. Khí SO 2 làm phai màu dung dịch nước brom B. Khí SO 2 có mùi trứng...
 • 3
 • 2,360
 • 21
đề thi học kì 2 môn hóa học đề 3

đề thi học 2 môn hóa học đề 3

Hóa học

... H 2 SO4 đã dùng biết lượng H 2 SO4 đã dùng dư 25 % so với lượng phản ứng. Hết.Cho biết:O=16;H=1;Fe=56;Cu=64;Na =23 ;Cl=35,5;S= 32( HS không được sử dụng bảng HTTH)BÀI LÀMTrang 2/ 2 - Mã đề thi: HH147 ... Trang 3 /2 - Mã đề thi: HH147Câu 2: Cho 36,8g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với 20 0 ml dung dịch H 2 SO4 đặc nóng, thu được 15,68lit khí SO 2 ở đkc và dung dịch A.a.Viết...
 • 3
 • 1,882
 • 2
đề thi học kì 2 môn hóa học đề 4

đề thi học 2 môn hóa học đề 4

Hóa học

... H 2 SO4 đã dùng biết lượng H 2 SO4 đã dùng dư 25 % so với lượng phản ứng. Hết.Cho biết:O=16;H=1;Fe=56;Cu=64;Na =23 ;Cl=35,5;S= 32( HS không được sử dụng bảng HTTH)BÀI LÀMTrang 2/ 2 - Mã đề thi: HH181 ... Trang 3 /2 - Mã đề thi: HH181Câu 2: Cho 36,8g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với 20 0 ml dung dịch H 2 SO4 đặc nóng, thu được 15,68lit khí SO 2 ở đkc và dung dịch A.a.Viết...
 • 3
 • 747
 • 1
đề thi học kì 2 môn hóa học đề 6

đề thi học 2 môn hóa học đề 6

Hóa học

... Trang 3 /2 - Mã đề thi: HH249 Sở GD-ĐT Bình Định THI HỌC II-NĂM HỌC 20 10 -20 11 Trường THPT Nguyễn Huệ Môn: Hóa Học -Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề) …………………………………………………………………………………………………………………………Chữ ... chất oxi hóa A. Cl 2 + 2NaOH > NaCl + NaClO + H 2 O B. Cl 2 + Cu > CuCl 2 C. Cl 2 + 2Na > 2NaCl D. Cl 2 + H 2 > 2HCl Câu 6. Cho 5g kẽm viên vào cốc đựng 50ml dung dịch H 2 SO4 ... sau:(1)HCl; (2) H 2 SO4;(3)H 2 SO3;(4)H 2 S.Tính axit tăng dần theo thứ tự:A. 4,1,3 ,2 B. 1,3,4 ,2 C. 1 ,2, 3,4 D. 4;3;1 ;2 Câu 8. Phát biểu nào sau đây ĐúngA. Khí SO 2 chỉ có tính oxi hóa B. Khí SO2...
 • 3
 • 2,061
 • 8
đề thi học kì 2 môn hóa học đề 7

đề thi học 2 môn hóa học đề 7

Hóa học

... Trang 3 /2 - Mã đề thi: HH283 Sở GD-ĐT Bình Định THI HỌC II-NĂM HỌC 20 10 -20 11 Trường THPT Nguyễn Huệ Môn: Hóa Học -Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề) …………………………………………………………………………………………………………………………Chữ ... oxi hóa A. Cl 2 + Cu > CuCl 2 B. Cl 2 + H 2 > 2HClC. Cl 2 + 2Na > 2NaCl D. Cl 2 + 2NaOH > NaCl + NaClO + H 2 O Câu 8. Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N 2 (k) + 3H 2 (k) ... sau:(1)HCl; (2) H 2 SO4;(3)H 2 SO3;(4)H 2 S.Tính axit tăng dần theo thứ tự:A. 4,1,3 ,2 B. 1,3,4 ,2 C. 1 ,2, 3,4 D. 4;3;1 ;2 Câu 6. Có một hh khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với H 2 ...
 • 3
 • 698
 • 0

Xem thêm