đề thi thử học kì 2 môn hóa lớp 10

Đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Đề thi thử học 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Toán học

... 324 x Câu 2 ( 2 điểm ) Giải phơng trình : xxxxxxxx616 2 36 22 22 2 Câu 3 ( 2 điểm ) Cho hàm số : y = - 2 21x a) Tìm x biết f(x) = - 8 ; - 81 ; 0 ; 2 . b) ... Câu 4 ( 2 điểm ) 1) Tính : 25 1 25 1 2) Giải bất phơng trình : ( x –1 ) ( 2x + 3 ) > 2x( x + 3 ) . ĐỀ SỐ 3 Câu 1 ( 3 điểm ) 1) Giải bất phơng trình : 42  xx 2) Tìm giá ... = 2 . Câu 2 ( 3 điểm ) 1) Giải hệ phơng trình : yyxxyx 22 22 1 2) Cho phơng trình bậc hai : ax 2 + bx + c = 0 . Gọi hai nghiệm của phơng trình là x1 , x 2 . Lập phơng...
 • 3
 • 1,113
 • 5
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 docx

Toán học

... BD và SC ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 4LỚP 11A5 + 11A8Page 3 of 4Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:a) 33 2 2 2n nlim3n 2n 1− −+ + b) 2 x 12x 2 3x 1limx ... khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD ĐỀ THI THỬ HỌC II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 3LỚP 11A5 + 11A8Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:Page 2 of 4 ... 4 of 4a) ( ) ( )4 2 2n 1limn 2n 4n 1++ − b) x 2 x 2 2limx 7 3→+ −+ − Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số ( ) 2 x xkhi x 1x 1f x m 1 khi x 12nx 1khi x 1x 2 −>−= + =+<−....
 • 4
 • 3,490
 • 44
Tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi môn hóa lớp 10 pptx

Tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi môn hóa lớp 10 pptx

Hóa học - Dầu khí

... oxi hóa: 1. SO3 + NO -> SO 2 + NO 2 (S+6 + 2e-> S+4)1,01,0↑↓↑↓ ↑↓↑SỞ GD - ĐT BẮC GIANGCỤM SƠN ĐỘNGĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CỤMNĂM HỌC: 20 08 - 20 09MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 Thêi ... NH4NO3 + H 2 O b. H 2 SO4 + HI → I 2 + H 2 S + H 2 Oc. NaClO + KI + H 2 SO4 → I 2 + NaCl + K 2 SO4 + H 2 Od. K 2 Cr 2 O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl 2 + H 2 OCâu IV (5,0 ... vừa thể hiện tính oxh: 1. Na 2 SO3 + Br 2 + H 2 O -> Na 2 SO4 + 2HBr (S+4 -> S+6+ 2e : tính khử) 2. Na 2 SO3 + 6HI -> 2NaI + S + 2I 2 + 3H 2 O (S+4 +4e-> S : tính oxh)Trong...
 • 4
 • 625
 • 8
Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Tài liệu Đề thi học 2 môn Hóa lớp 11 ban cơ bản docx

Hóa học - Dầu khí

... là:A. CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6B. CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6Trang 2/ 2 - Mã đề: 169 Câu ... lượt là:A. CnH2n +2 ; CnH2n -2 ; CnH2n-6B. CnH2n +2 ; CnH2n ; CnH2n -2 C. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 D. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6 Câu 24 . Ứng với công ... CnH2n ; CnH2n -2 C. CxHy; CnH2n ; CnH2n-6D. CnH2n ; CnH2n +2 ; CnH2n -2 Câu 12. Cho một số chất sau: (1) CH3-CH 2 -CH 2 -OH (2) CH3-CH 2 -O-CH3(3) CH3-CH 2 -CHO...
 • 10
 • 2,729
 • 97
Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10

Đề thi học I môn Hóa lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... :A. 26 2 622 s4p3s3p2s2s1B. 26 2 622 d3p3s3p2s2s1C. 426 22 p3s3p2s2s1D. 26 22 s3p2s2s1Câu 3: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá khử?A. 22 3N OHCu NH CuO+++B. ++ 23 H AlCl ... Cấu hình electron của nguyên tử X là :A. 26 2 622 d3p3s3p2s2s1B. 26 22 s3p2s2s1C. 426 22 p3s3p2s2s1D. 26 2 622 s4p3s3p2s2s1Câu 10: hiệu phân lớp nào sau đây cha đúng:A. 6s B. 1p C. 7p ... điểm.Phiếu soi đáp án: Đề số : 147 Đề số : 741 Đề số : 28 6 Đề số : 6 82 01 01 01 01Trờng thpt chu văn an đề kiểm tra học i năm học 20 08 - 20 09 Tổ hóa - sinh môn hóa học lớp 10 MÃ đề 147 Thời gian:...
 • 6
 • 1,889
 • 75
de thi hoc ki 1-mon hoa lop 10

de thi hoc ki 1-mon hoa lop 10

Hóa học

... đúng:A. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d 2 4s1B. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d5 4s1C. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d 10 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d 2 4s 2 Câu 16: Trong ... D 20 B A A B 21 C D B B 22 C B A D 23 A A B C 24 D A D D 25 A D A AA. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d 2 4s1B. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d5 4s1C. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d 10 ... 2p6 3s 2 3p6 3d 10 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d 2 4s 2 Câu 25 : Xét 3 nguyên tố có cấu hình electron là : (X) : 1s 2 2s1 (Y): 1s 2 2s 2 (Z): 1s 2 2s 2 2p1Tính bazơ của các...
 • 16
 • 1,800
 • 91
de thi thu hoc ki 2 toan khoi 12

de thi thu hoc ki 2 toan khoi 12

Toán học

... . . SBD :. . . . . . . . . . ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 138GV: Nguyễn Tuấn Dũng Đề số 10 ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. ... . . SBD :. . . . . . . . . . ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 137GV: Nguyễn Tuấn Dũng Đề số 9ĐỀ THI THỬ HỌC 2 – Năm học 20 12 – 20 13 Môn TOÁN Lớp 12 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần ... ( ) 2 2 2 1 3 2 16x y z− + − + + =1b.( ) 2; 2 ;2 D 1c. 2 77 2 11h = 2a.( ) ( ) ( ) 2 2 2 ( ) : 2 4 2 29S x y z− + − + + = 2b. ( ) ( ) ( ) 25 2 2 2 ( ) : 1 2 34S x y z− + − + + = 2c....
 • 25
 • 463
 • 3
Đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 năm 2012 doc

Đề thi học 2 môn toán lớp 10 năm 2012 doc

Toán học

... nghiệm: ax 2 + bx + c = 0 và x 2 + cx + b = 0 Đề thi học 2 môn toán lớp 10 năm 20 12 ĐỀ SỐ 53 Bài 1: Cho biểu thức P = 2 1.11 2 1 2 1x x x x x x x xxx x x x ... kế hoạch sản xuất 120 0 sản phẩm. Trong 12 ngày đầu họ làm theo đúng kế hoạch đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt mức mỗi ngày 20 sản phẩm, nên hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày. Hỏi theo ... ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm. Bài 3: Hình học. ( Đề thi tốt nghiệp năm học 1999 – 20 00). Cho đường tròn (0) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp...
 • 5
 • 2,083
 • 10
Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học 1, môn hóa, lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... hóa khử, phản ứng nào không phải là oxi hóa – khử? Vì sao? • 2KMnO4 → K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 • 2 Fe(OH)3 → Fe 2 O3 + H 2 O • HCl + NaOH → NaCl + H 2 O d. 2NH3 + 5/2O 2 → 2NO ... Mg(NO3) 2 + N 2 + H 2 O b. Zn + HNO3 → Zn(NO3) 2 + NH4NO3 + H 2 O c. Mg + H 2 SO4 → MgSO4 + H 2 S + H 2 O d. KMnO4 + HCl → MnCl 2 + KCl + Cl 2 + H 2 O C. Loại tự oxi hóa ... chất: • H 2 S, S, H 2 SO3, SO3, H 2 SO4, Al 2 (SO4)3, SO4 2- , HSO4-. • HCl, HClO, NaClO 2 , KClO3, Cl 2 O7, ClO4-, Cl 2 . c) Mn, MnCl 2 , MnO 2 , KMnO4, H 2 MnO 2 , MnSO4,...
 • 5
 • 15,161
 • 451
đề thi thử đh kì anh môn lí (lớp chúng mình)

đề thi thử đh anh môn lí (lớp chúng mình)

Vật lý

... )4 100 cos (100 ππ−=. Dòng điện trong mạch có biểu thứcA. Ati ) 2 .100 cos(5 ,2 ππ−=B. Ati ) 2 100 cos (25 ,2 ππ−=C. Ati )100 cos(5 ,2 π=D. Ati )100 cos (25 ,2 π=Câu 34: Một con lắc lò xo dao động điều hoà ... của tụ điện C=Fπ 2 10 3−. Biểu thức của điện áp tức thời hai đầu tụ điện làA. Vt ) 2 100 cos (24 0ππ+B. Vt ) 2 100 cos (24 0ππ−C. Vt ) 2 100 cos(40ππ+D. Vt ) 2 100 cos(40ππ− ... ) 2 100 cos(40ππ− HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 20 9ĐỀ THI THö VµO ĐẠI HỌC, CAO Đ¼NG- LẦN I -20 09MÔN Vật LýThời gian làm bài: 90 phút; Mà ĐỀ :20 9Câu 1: Hai dao động điều hoà cùng phương...
 • 5
 • 343
 • 0
đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

đề thi cuối học 1 môn toán lớp 4

Ngữ văn

... Làm đúng mỗiý được 0 ,25 điểm3a) 145386 + 23 6453 b) 749881 – 25 639 c) 347 x 34 145386 23 6453381839+ 749881 625 639 124 2 42 − 347341388 104 111798×d) 4840 22 44 22 0 003- Làm đúng ... chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5:A. 1998 B. 1999 C. 20 00 D. 20 01Bài 6: Lớp 4A có 23 học sinh, lớp 4B có 18 học sinh, lớp 4C có 31 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?Bài ... ghi S vào :a) 2 giờ 30 phút = 150 phút b) 2tấn 5kg = 25 00kgBài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) 120 0 cm 2 =………dm 2 ?. Số cần điền là:A. 120 B. 12 C. 1 02 D. 120 00b) Số nào...
 • 6
 • 36,778
 • 795

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25