0

đánh giá tác động môi trường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật giao thông

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Môi trường

... quá trình xây dựng, vận hành dự án và cả trong giai đoạn kết thúc dự án; Đánh giá tầm quan trọng và ý nghĩa của các tác động, trao đổi các vấn đề này với các chủ dự án. Đánh giá tác động xã hộiMục ... môi trường. Đánh giá tác động xã hội là cơ sở chủ yếu để xem xét tính bền vững của dự án. Đánh giá tác động xã hội có thể coi như đánh giá tác động môi trường chuyên ngành liên quan đến đánh ... mục của dự án xây dựng có thể gây ra tác động tới môi trường; Dự báo và xác định bản chất, quy mô của tác động môi trường; Dự báo các khả năng tác động có thể xảy ra, và xem xét các tác động trong...
 • 7
 • 2,596
 • 37
Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng đô thị

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án hạ tầng đô thị

Môi trường

... của dự án xây dựng đề xuất. Các tác động môi trường đối với dự án Việc ĐTM đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, cần xem xét các tác động sau đây: (Bảng 1)- Tác động môi trường: các tác động ... hành dự án và cả trong giai đoạn kết thúc dự án; Đánh giá tầm quan trọng và ý nghĩa của các tác động, trao đổi các vấn đề này với các chủ dự án. Đánh giá tác động xã hộiMục tiêu Các dự án đầu ... trường. Đánh giá tác động xã hội là cơ sở chủ yếu để xem xét tính bền vững của dự án. Đánh giá tác động xã hội có thể coi như đánh giá tác động môi trường chuyên ngành liên quan đến đánh giá những...
 • 7
 • 1,135
 • 13
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 về lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư " pptx

Báo cáo khoa học

... Thñy *ánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Đây ... thắng cảnh đã được xếp hạng; - Dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ; - Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, ... về chủ dự án đầu tư. Theo quy định tại Thông tư số 490 nêu trên thì tất cả các chủ dự án đầu tư đều phải lập báo cáo ĐTM theo những yêu cầu khác nhau tùy theo mức độ tác động đến môi trường...
 • 4
 • 1,134
 • 2
Báo cáo khoa học Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác mỏ hầm lò hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác mỏ hầm lò (dự thảo)

Báo cáo khoa học Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác mỏ hầm lò hướng dẫn chi tiết báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác mỏ hầm lò (dự thảo)

Báo cáo khoa học

... dự án; - Hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án; - Dự báo, đánh giá các tác động của dự án đến môi trường khu vực. (bao gồm cả phần tham vấn ý kiến cộng đồng về tác động của dự án tới môi ... HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ (Dự thảo) ... chương 4, các tác động của Dự án đến môi trường xuất phát từ việc thải các chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép vào môi trường và các sự cố phát sinh trong quá tình hoạt động của dự án. Do...
 • 75
 • 1,328
 • 2
Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tac đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác mỏ hầm lò

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tac đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác mỏ hầm lò

Báo cáo khoa học

... tác đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác mỏ hầm lò. 2. Đưa ra quy trình đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác hầm lò 3. Đưa ra Bản hướng kỹ thuật lập báo cáo đánh giá ... trên các mỏ hầm lò mà chỉ lồng ghép vấn đề này để làm sáng tỏ các mục tiêu trình bày trong các phần thích ứng. 5CHƯƠNG VI: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CÁC DỰ ÁN ... 2008. Đánh giá chung: Các thông số về môi trường không khí, môi trường nước cơ bản đang nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành. Tuy nhiên cũng có một số thông...
 • 158
 • 878
 • 3
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG Ở VIỆT NAM " pot

Cao đẳng - Đại học

... loại dự án phải đánh giá tác động môi trường, trong đó có Dự án trồng rừng diện tích từ 1.000ha trở lên. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường ... Thể hiện ở chỗ, các chủ dự án chưa xây dựng các công trình hoặc chưa thực hiện các hoạt động xử lý môi trường như cam kết; hiệu quả của việc giám sát các tác động môi trường của các cơ quan quản ... Phần đánh giá tác động môi trường: các báo cáo đều chỉ ra nguồn gây tác động, đối tượng bị tác độngdự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra. Tuy nhiên, thường rập khuôn theo các...
 • 9
 • 1,225
 • 5
Tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức pptx

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức pptx

Tài liệu khác

... 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG ... vệ môi trường nêu trong báo cáo và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các giai đoạn tiếp theo của Dự án. 2. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các ... Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “… (2) …” sau đây: - (Liệt kê các nội dung về bảo vệ môi trường đã được hoàn thành)...
 • 2
 • 2,136
 • 0
Tài liệu Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức docx

Tài liệu Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức docx

Tài liệu khác

... thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức Thông tin Lĩnh vực thống kê :Môi trường ... và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường ... nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường- Phụ lục 20 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT...
 • 4
 • 649
 • 0
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Môi trường

... nộp bản kê khai các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường của cơ sở đang hoạt động; b) Không nộp Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án hoặc cơ sở đang hoạt động do cấp tỉnh, thành ... độc hại (tất cả). 25. Lò phản ứng hạt nhân (tất cả). * Các dự án nói trên nếu đầu tư vào các khu công nghiệp/khu chế xuất đã được cấp quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường ... phương án bảo vệ môi trường đã được duyệt, thì yêu cầu Chủ dự án phải xử lý theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được...
 • 14
 • 1,131
 • 5
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP potx

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP potx

Điện - Điện tử

... 34Chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Yêu cầu: Đánh giá các tác động môi trường của dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cần chỉ ra một cách định lượng, toàn diện những tác động tiềm ... Đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - 10/2009 21Bảng 2.1. Các thông số môi trường nền cần thu thập và phân tích để thực hiện ĐTM dự án Xây dựng kết ... giá tác động trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở 38 Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - 10/2009 49TT Đối tượng chịu tác động...
 • 121
 • 1,332
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008