0

đánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùi

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004  2005

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005

Tài liệu khác

... nhận xét kết quả điều trị phẫu thuật 270 ca gãy kín thân xương đùi người lớn do chấn thương tại Bệnh viện Việt Đức, trong đó có 22 ca gãy kín 1/3 dưới thân xương đùi, được kết hợp xương bằng ... không rõ ràng.  Bệnh nhân bị gãy hở thân xương đùi, gãy phối hợp tổn thương vùng khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân  Bệnh nhân bị gãy kín thân xương đùi đã được điều trị bằng phương pháp khác ... gãy xương đùi kèm gãy và/ trật khớp háng thì các triệu chứng ở khớp háng rất lu mê. - Gãy các xương khác cùng bên hay khác bên với thân xương đùi có thể xẩy ra . Gãy xương đùi kèm theo gãy...
 • 100
 • 3,211
 • 14
đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... 76(3): 96-99. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÉ Y TẾTRỪƠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHẠM VĂN THINHĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GẪY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM DO CHẤN THƯƠNG BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ... lồi cầu xương đùi. Nên gẫy 1/3 giữa thân xương đùi thì điều trị bằng đóng đinh nội tuỷ là tốt nhất, gÉy 1/3 trên và 1/3 dưới điều trị bằng kết hợp xương nẹp vít là cố định tốt.Vỏ xương ở 1/3 ... Quang(2005). “Đáng giá kết quả gẫy kín thân xương đùi người lớn bằng nẹp vít“. Luận văn thạc sỹ y hoc, trường Đại học y Hà nội.20. Đỗ Quang Trường(2002). “Nghiên cứu điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ...
 • 41
 • 2,170
 • 14
đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... kết quả điều trị 41 Bảng 3.15 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 41 Bảng 3.16 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 42 Bảng 3.17 Kết quả bệnh nhân thở NCPAP ... Tần số tim, nhịp thở và nhiệt độ không liên quan với kết quả điều trị, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Bảng 3.17. Kết quả bệnh nhân thở NCPAP Kết quả n Tỉ lệ (%) Thành ... Theo thống kê y học, sử dụng phần mềm Epi- info 6.04 Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP. Bảng 3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu Đặc điểm Số...
 • 73
 • 2,276
 • 22
Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Thạc sĩ - Cao học

... trình thở NCPAP 29 2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1. Đánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP 31 3.2. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 41 ... kết quả điều trị 41 Bảng 3.15 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 41 Bảng 3.16 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 42 Bảng 3.17 Kết quả bệnh nhân thở ... đến kết quả điều trị 41 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 44 4.1. Đánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP 44 4.2. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái...
 • 73
 • 1,170
 • 2
đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày do chấn thương bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại viện CTCH bệnh viện tưqđ 108

đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày do chấn thương bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại viện CTCH bệnh viện tưqđ 108

Tài liệu khác

... 2.5.THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ2.5.1. Kết quả gần Dựa vào tiến triển của vết mổ và kết quả chỉnh trục xương sau mổ kết xương theo tiêu chuẩn đánh giá của Larson - Bostman. Đánh giá kết quả đến khi ... tài: Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày do chấn thương bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại Viện CTCH Bệnh viện TƯQĐ 108”. Nhằm mục tiêu:1. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín ... 42 BN nghiên cứu.Bảng tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị theo Larson- Bostman. Kết quả Kết quả kết xương Tiêu chuẩn liền vết mổRất tốt ổ gãy hết di lệch, xương thẳng Liền vết mổ kỳ đầu Ảnh...
 • 44
 • 3,127
 • 21
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị gãy tầng giữa mặt trung và cao có cố định bằng nẹp vít titan

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị gãy tầng giữa mặt trung và cao có cố định bằng nẹp vít titan

Tài liệu khác

... TMG: Gãy XHT Lefort II. - Gãy cao: + Gãy XHT Lefort III. + Gãy trung tâm cao: Gãy xương mũi, gãy phức hợp mũi-sàng-trán + Gãy bên cao: Gãy xương hàm-gò má-ổ mắt, gãy gò má-cung tiếp . 2.3.3.7. ... tháng 2/2009 - 9/2009 với chẩn đoán: - Gãy XHT Lefort II. - Gãy XHT Lefort III. - Gãy xương mũi, gãy phức hợp mũi-sàng-trán - Gãy xương hàm-gò má-ổ mắt. - Gãy gò má-cung tiếp 2.2.2. Tiêu chuẩn ... quang: thân XGM bị di lệch xuống dưới, vào trong. 4- Gãy thân XGM bị xoay vào trong. Đường gãy làm di lệch xương do lực tác động vào phần lồi của cung và phần vồng của xương ở bờ trên thân xương...
 • 83
 • 987
 • 3
đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người trên 70 tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pôn và bệnh viện 198

đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người trên 70 tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại bệnh viện xanh pôn và bệnh viện 198

Tài liệu khác

... 3.2.4. Kết quả về kỹ thuật kết xương 50 3.2.5. Tiến ñộ liền xương sau 6 tháng 50 3.2.6. Kết quả xa 50 3.2.7. Kết quả liền xương 52 3.2.8. Vị trí vít cổ chỏm 52 3.2.9. Kết quả xa và loại gãy ... liệu ñánh giá kết quả. - Chọn tiêu chuẩn ñánh giá. 2.3. Kỹ thuật mổ kết xương bằng nẹp DHS: + Chuẩn bị bệnh nhân: - Khám toàn thân và tại chỗ, kiểm tra kết quả các xét nghiệm ñể ñánh giá chức ... TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHÍ MẠNH CÔNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GẪY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRÊN 70 TUỔI BẰNG KẾT XƯƠNG NẸP VÍT ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN XANH PÔN VÀ BỆNH VIỆN...
 • 105
 • 2,116
 • 26
Đánh giá kết quả điều trị sỏi bể thận bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2006-2010

Đánh giá kết quả điều trị sỏi bể thận bằng phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2006-2010

Tài liệu khác

... 4.2.4. Kết quả đặt ống thông NQ và cỏch khõu BT. 4.2.5. Vấn đề vô cảm cho phẫu thuật 4.2.6. Kết quả sớm sau phẫu thuật - Kết quả tốt : - Kết quả trung bình - Kết quả xấu 4.2.7. Kết quả ... nằm viện: Tính từ khi mổ đến khi xuất viện. 2.3.3. Đánh giá kết quả điều trị 2.3.3.1. Kết quả sớm: Được đánh giá ngay khi BN ra viện. * Kết quả tốt: - Lâm sàng bệnh nhân không đau, không sốt, ... thận hay nhiễm khuẩn ở những bệnh nhân điều trị nội khoa cao tới 30% so với 5% nếu bệnh nhân được can thiệp ngoại khoa sớm. 1.4.1- Điều trị nội khoa: Điều trị nội khoa nhằm phòng bệnh và tránh...
 • 57
 • 841
 • 3
nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh lý viêm xương tại bệnh viện đại học y dược huế và bệnh viện trung ương huế

nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh lý viêm xương tại bệnh viện đại học y dược huế và bệnh viện trung ương huế

Tài liệu khác

... nguy cơ tái phát sau phẩu thuật. 4.4.4. Đánh giá kết quả điều trị Chúng tôi tiến hành đánh giá kết quả điều trị khi bệnh nhân xuất viện với kết quả ở bảng 3.17 thấy rằng nhóm bệnh nhân đạt ... đầu dưới xương đùi, tiếp đến là viêm xương ở hành xương đầu trên xương đùi, rồi mới đến xương chày, xương cánh tay[1]. Theo nghiên cứu của chúng tôi (Bảng 3.5), viêm xương đùi là 40%, chiếm ... những kết luận như sau: Tần suất viêm xương- tủy xương ở lứa tuổi trên 17 chiếm tỷ lệ cao nhất (70%), nam nhiều hơn nữ. Viêm xương tủy đường máu chiếm 43.3%, viêm xương sau gãy xương hở 26.7%,...
 • 45
 • 854
 • 4
Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Y dược - Sinh học

... ngày điều trị nội trú tại bệnh viện + Chi phí điều trị trƣ̣ c tiế p + Số lƣợ ng phân đƣợ c đà o thả i ra trong ngà y , đây là tiêu chí quan trọng nhất của việc đánh giá hiệu quả diều trị ... khuẩn . 1.6. Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp và các thuốc hỗ trợ điều trị 1.6.1. Điều trị triệu chứng Từ năm 1978, ORS ra đời và đƣợc WHO khuyến cáo sử dụng trong điều trị tiêu chảy mất nƣớc ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 38 Bảng 3.11. Tiến triển của mức độ mất nước sau điều trị Thi điểm điều trị Phác đồ điều trị Nhóm chứng Nhóm NC 1 - 24h A 23 22 B 21 21 C 6 5 25 - 48h...
 • 74
 • 1,005
 • 5
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... 1.5.4. Chụp cộng hưởng từ 33 1.6. Điều trị hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa 34 1.6.1. Điều trị bảo tồn 34 1.6.2. Điều trị phẫu thuật 36 1.7. Đánh giá kết quả phẫu thuật 42 1.7.1. Về lâm ... 13những kết quả khả quan. Để hiểu biết một cách chính xác hơn về chỉ định của phương pháp này cũng như kết quả của nó. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết quả điều trị phẫu ... phẫu thuật 54 2.4. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật 57 2.4.1. Kết quả gần 57 2.4.2. Kết quả xa 58 2.5. Xử lý số liệu 58 2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 58 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1....
 • 103
 • 876
 • 9
Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị sỏi san thận bằng phương pháp tuffier – boyce tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... có chỉ định điều trị theo phƣơng pháp này và đánh giá kết quả điều trị là một vấn đề cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài. Đánh giá kết quả điều trị sỏi san ... những kết quả quan trọng đƣợc trình bày trong bảng 1.1. Bảng 1.1. Hiệu quả của các phương pháp điều trị khác nhau cho sỏi san hô. [66] Phƣơng pháp Điều trị Kết quả điều trị Số lần điều trị ... lâm sàng của các bệnh nhân được tiến hành điều trị sỏi san thận theo phương pháp Tuffier – Boyce tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Đánh giá kết quả điều trị sỏi san thận bằng phẫu thuật mở nhu...
 • 112
 • 1,154
 • 6
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên lồi cầu xương cánh tay tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... nghiên cứu người ta chó ý kết quả điều trị hơn là đánh giá một phương pháp điều trị. - Thời kỳ trước năm 1960, người ta thống nhất điều trị bảo tồn vì kết quả điều trị phẫu thuật là rất kém ... cáo tổng kết đầy đủ nào về gãy liên lồi cầu xương cánh tay. Để góp phần tìm hiểu loại gãy phức tạp này chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài " ;Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy liên ... xoay quanh trục thẳng đứng. 35 1.4.1. Đánh giá kết quả theo Riseborough và Radin Bảng 1.1. Đánh giá kết quả theo Riseborough và Radin Kết quả Vận động khớp khuỷu Đau Khả năng làm...
 • 131
 • 2,238
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25