0

Tài liệu về " hệ điều hành " 12 kết quả

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử.doc

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử.doc

Công nghệ thông tin

Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử . Exchange Server-phần Itổng quan về hệ thống th tín điện tửChơng 1khái niệm chung về hệ thống th điện tử1 .1. Giới thiệu th điện tử 1.1.1.Th điện tử là gì ?Để gửi. dụng điện th.1.2. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống th điện tử1 .2.1.Những nhân tố cơ bản của hệ thống th điện tửHình 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống th điện
 • 98
 • 1,878
 • 8
Xây dựng chương trình quản lý khách sạn.doc

Xây dựng chương trình quản lý khách sạn.doc

Công nghệ thông tin

Xây dựng chương trình quản lý khách sạn . tiêu cần giải quyết, chương trình quản lý khách sạn sẽ quản lý và xử lý các nhóm thông tin như sau :1/ Đối tượng quản lý: -Quản lý khách: Nắm được các thông. trình thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dòch vụ, quản lý khách đăng ký và thuê phòng… với CSDL sử
 • 69
 • 3,183
 • 29
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

Công nghệ thông tin

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET . TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀTỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNGCÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNETDỤNGTRÊN INTERNET . MẠNG VÀKIẾN TRÚC MẠNG VÀCÁC PROTOCOL TRUYỀNCÁC PROTOCOL TRUYỀN THÔNG MẠNGTHÔNG MẠNG I.Kiến trúc mạng Có thể chia cấu trúc mạng
 • 118
 • 2,354
 • 14
Tổng quan về UNIX

Tổng quan về UNIX

Kỹ thuật lập trình

Tổng quan về UNIX . Giới thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 1 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX. .......................................................................4. thiệu về UNIX- Một số thao tác cơ bản trên UNIX 4 I. Tổng quan hệ điều hành UNIX 1. Hệ điều hành Unix UNIX là một hệ điều hành phổ biến, trước đây
 • 109
 • 654
 • 0
Lý thuyết hệ điều hành

Lý thuyết hệ điều hành

Hệ điều hành

Lý thuyết hệ điều hành . hệ điều hành đa nhiệm (Multitasking). Hệ điều hành Windows 9x/NT là các hệ điều hành đa nhiệm. Hệ điều hành đa vi xử lýLà các hệ điều hành dùng để điều. khi thiết kế hệ điều hành cho hệ thống SMP. Hệ điều hành Windows NT, hệ điều hành Windows 2000 là các hệ điều hành đa xử lý đối xứng. Đa xử lý bất đối
 • 251
 • 1,993
 • 9
Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

Toán học

Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán . >1141 4Đánh giá thuật toán ánh giá thuật toánGiải quyết một bài toán. Giải quyết một bài toán. Vấn đề:Vấn đề:Có nhiều thuật toán. Chọn thuật toán nào. 1 1Thiết kế và đánh giá Thiết kế và đánh giá thuật toánthuật toánCao học, khoa công nghệ thông tinCao học, khoa
 • 231
 • 1,142
 • 21
Báo cáo đề tài Hardening Linux Computer

Báo cáo đề tài Hardening Linux Computer

Công nghệ thông tin

Báo cáo đề tài Hardening Linux Computer . Quốc Gia Tp.Hcm Đại Học Công Nghệ Thông TinMMT&TTBáo Cáo Đề Tài: Hardening Linux Computer Nhóm TH:Nguyễn Trường Giang : 07520095Nguyễn Xuân. 07520216TP.HCM tháng 5/2011I. Tổng quan Hệ Điều Hành Linux1 . Giới thiệu :Linux là hệ điều hành mở.Mọi người đều có thể có source code của mã nguồn mở, chỉnh
 • 33
 • 1,103
 • 9
Botnet là gì ?

Botnet là gì ?

Quản trị mạng

Giới thiệu về Bot và Botnet Bot là viết tắt của robot, tức các chương trình tự động hoá (chứ không phải là người máy như nghĩa chúng ta vẫn gọi) thường xuyên được sử dụng trong thế giới Internet. . trước những hệ thống bảo mật cơ bản, sau đó là phát tán đi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Botnet là gì ? : là những chương trình tương tự Trojan backdoor. chạp , một đặc điểm giúp ta dễ dàng nhận ...
 • 10
 • 2,873
 • 45
Phủ nhận tấn công dịch vụ

Phủ nhận tấn công dịch vụ

Kỹ thuật lập trình

Phủ nhận tấn công dịch vụ . của vụ tấn công này được gọi là tấn công Fraggle. Một vụ tấn công Fraggle về cơ bản là một vụ tấn công Smurf có sử dụng UDP thay cho ICMP. Kẻ tấn công. không may những vụ tấn công này thường xảy ra tại những thời điểm không đúng lúc nhất. Những vụ tấn công Lập tuyến và DNS Một vụ tấn công DoS trên cơ
 • 26
 • 551
 • 4
Bảo mật mạng bí quyết và giải pháp

Bảo mật mạng bí quyết và giải pháp

Quản trị mạng

Bảo mật mạng bí quyết và giải pháp . Bảo vệ chống tiết lộ SNDCN Bảo đảm tính bí mật và riêng tư của khách hàng Mạng thương mại điện tử Đảm bảo nguồn và tính nguyên vẹn của các giao dịch Bảo. ứng dụng mạng, bao gồm mạng ngân hàng, mạng thương mại điện tử, mạng chính phủ (không mật) , mạng truyền thông của các tổ chức truyền thông và các mạng công
 • 11
 • 705
 • 4
Bảo mật mạng - Quét

Bảo mật mạng - Quét

Quản trị mạng

Bảo mật mạng - Quét . default * -sS TCP SYN stealth port scan (best all-around TCP scan) * -sU UDP port scan -sP ping scan (Find any reachable machines) * -sF, -sX, -sN Stealth. <-query> [-B] [-f fromhost] [ -d delay] [-T time] targets where <query> is one of : -t : icmp timestamp request (default) -m : icmp
 • 31
 • 809
 • 1
 SCRUM Development Process

SCRUM Development Process

Kỹ thuật lập trình

SCRUM Development Process . model on the development processhave not worked because the development process is still not completely defined. Acting5as though the development process. refined approach to theSCRUM process has been applied by Sutherland5 to Smalltalk development andSchwaber6 to Delphi development. The SCRUM approach is used
 • 23
 • 714
 • 0
1 2 3 >