0

Tài liệu về " nông thôn " 11 kết quả

Phương pháp trả lương tại Công ty TNHH điện tử Phương Đông.docx

Phương pháp trả lương tại Công ty TNHH điện tử Phương Đông.docx

Quản trị kinh doanh

Phương pháp trả lương tại Công ty TNHH điện tử Phương Đông
 • 46
 • 681
 • 0
Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.docx

Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.docx

Quản trị kinh doanh

Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 . II: Thực trạng phát triển siêu thị ở Hà NộiChương III: Phương hướng và giải pháp phát triển siêu thị ở Hà Nội đến 2010 và tầm nhìn đến 2020. Trần Đức Toàn. phát triển siêu thị cũng như khắc phục những nhược điểm trên nên tôi đã chọn đề tài “ Phát triển siêu thị ở Hà Nội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 “
 • 73
 • 1,042
 • 7
Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp.DOC

Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp.DOC

Quản trị kinh doanh

Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệ . tài Phong cách của một nhà quản trị doanh nghiệp. Đề tài gồm hai chơng:Chơng I: Khái quát chung về quản trị Chơng II: Nhà quản trị và hội đồng quản trị của. chung về quản trịI. Khái quát về quản trị doanh nghiệp1 . Khái niệm ,mục đích và vai trò của quản trị doanh nghiệp1 .1. Khái niệm:- Quản trị doanh nghiệp là
 • 25
 • 1,040
 • 7
Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.docx

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.docx

Quản trị kinh doanh

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi ... 0.17) =0.135 hay 13.5%/năm III PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI BẰNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI Sau xem xét việc ngân hàng phòng ngừa rủi ro ngoại hối hợp đồng hoán đổi tiền tệ trường hợp tiền tệ bảng cân đối tài... động thứ ,ngân hàng tiến hành nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá ,tức nhằm giảm rủi ro hối đoái Như ,rủi ro hối đoái thực chất liên quan đến ...
 • 24
 • 1,950
 • 9
Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn đến nay, thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn đến nay, thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Quản trị kinh doanh

Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn đến nay, thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp ... chuy n kinh t nông thôn thu n nông sang phát tri n kinh t nông thôn t ng h p nông - công nghi p - d ch v chuy n d ch lao ng nông nghi p sang lĩnh v c phi nông nghi p M t i u d th y s n xu t nông. .. u kinh t nông nghi p, nông thôn theo hư ng hi n i Bi n i c u kinh t m t trình b n c a s phát tri n ...
 • 193
 • 1,739
 • 10
Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp.pdf

Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp.pdf

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệ . kinh doanh c a doanh nghi p.ộ ủ ệ1.4. Các ph ng pháp tính kh u hao TSCĐ. ươ ấVi c l a ch n các ph ng pháp tính kh u hao thích h p là bi nệ ự ọ ươ ấ ợ ệ pháp. tác kh u hao TSCĐ trong doanh nghi p là r t c n thi t nên chúng tôi đãấ ệ ấ ầ ế ch n đ tài :ọ ề Nghiên c u v n d ng các ph ng pháp tính ...
 • 32
 • 1,079
 • 1
Nguồn lao động ở nông thôn.doc

Nguồn lao động ở nông thôn.doc

Quản trị kinh doanh

Nguồn lao động ở nông thôn . năng lao động. Lực lượng lao động ở nông thôn là bộ phận của nguồn lao động ở nông thôn bao gồm những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, . nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động ở nông thôn: 2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động: a. Dân số. Chuyên đề nguồn lao động ở nông thôn3 Phân tích
 • 17
 • 1,343
 • 5
Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI.docx

Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI.docx

Kế toán

Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI . động kinh doanh nhập khẩu và phân phối sản phẩm nhập khẩu. Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI. Chương 3:. với cơ hội thực tập tại công ty TOCONTAP em đã chọn đề tài: “ Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI ” làm chuyên đề thực
 • 97
 • 2,009
 • 19
Thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.docx

Thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.docx

Quản trị kinh doanh

Thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện . thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam Chương 3 : Một số giải pháp phát triển và hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam. 33Chương. thực trạng thị trường TPCP ở Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp phát triển và hoàn thiện thị trường TPCP ở Việt Nam trong thời gian tới.4. Phương pháp
 • 101
 • 5,783
 • 33
Thiết kế hệ thống kiểm soát chất lượng tại xí nghiệp may An Phú.doc

Thiết kế hệ thống kiểm soát chất lượng tại xí nghiệp may An Phú.doc

Quản trị kinh doanh

Thiết kế hệ thống kiểm soát chất lượng tại xí nghiệp may An Phú . quản lý chất lượng tại xí nghiệp may An Phú, xác dịnh vấn đề cần giải quyết là thiết kế lại hệ thống kiểm sốt chất lượng tại xí nghiệp may An Phú (chủ. vào hệ thống vừa thiết kế. 1.5 Các Nghiên Cứu Liên Quan- Luận văn tốt nghiệp thiết kế hệ thống kiểm sốt chất lượng tại xí nghiệp may An Phú [5]: từ việc
 • 58
 • 1,111
 • 8
Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010.docx

Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010.docx

Quản trị kinh doanh

Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010 ... Việt Nam Chương 2: Giải pháp nhằm tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp phát triển nông thôn Chương 1: Thực trạng thu hút sử dụng ODA nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 1.1... đến vấn đề thu hút sử dụng nguồn vốn ODA cho nông nghiệp phát triển nơng thơn trình bày phân tích qua hai phần ...
 • 83
 • 780
 • 6
1 2 3 >