0

Tài liệu về " Đề thi " 13 kết quả

Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp

Kỹ thuật lập trình

Đề thi trắc nghiệm về ngăn xếp . quá trình phân tích làA) Ngăn xếp: $ E; Xâu vào: a+a*a$ B )Ngăn xếp: $ ; Xâu vào: a+a*a$C) Ngăn xếp: $ EF; Xâu vào: a+a*a$D )Ngăn xếp: $ E’; Xâu vào: a*a$Đáp. là :Ngăn xếp Xâu vào Đầu ra$E a+a*a$ E→TE’Hình trạng của quá trình phân tích tại thời điểm tiếp theo là:A) Ngăn xếp: $ E’T; Xâu vào: a+a*a$ B )Ngăn xếp:
 • 14
 • 1,370
 • 4
Đề thi Phân tích và thiết kế hệ thống

Đề thi Phân tích và thiết kế hệ thống

Kỹ thuật lập trình

Đề thi Phân tích và thiết kế hệ thống . liãûu − Ghi säú âãư thi v näüp lải âãư thi vo bi lm −Âãư SAD-02 90 phụtNgy thi : / /2002 Män thi PHÁN TÊCH V THI ÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG. liãûu − Ghi säú âãư thi v näüp lải âãư thi vo bi lm − Âãư SA-01 90 phụtNgy thi : / /200 Män thi PHÁN TÊCH V THI ÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG
 • 8
 • 1,571
 • 16
Đề thi cơ sở dữ liệu

Đề thi cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật lập trình

Đề thi cơ sở dữ liệu 123doc.vn
 • 1
 • 3,545
 • 34
Đề thi Java By Example

Đề thi Java By Example

Kỹ thuật lập trình

Đề thi Java By Example . Đề Thi Java By Example (27-6-2008)1.Cho đoạn mã chương trình sau:For( int y=2 ; y=--. A) import java. lang; B) static inport java. lang; C) import java. lang.Math; D) import static java. lang.Math.*; E) static inport java. lang.Math.*;
 • 10
 • 8,203
 • 283
Đề thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Đề thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Cơ sở dữ liệu

Đề thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao . Đề thi môn Cơ sở dữ liệu nâng caoNăm học 2008-2009 - Kì 5 - K56Thời gian: 90 phútCâu 1 (2 điểm)Việc. câu hỏi trong 1 CSDL phân tán được thực hiện thế nào?Câu 2 (4 điểm)a) Một cơ sở dữ liệu suy diễn gồm những thành phần gì?b) Hãy chỉ ra các thành phần đó trong
 • 1
 • 5,425
 • 46
Đề thi Vật Lý phân theo cấp bậc

Đề thi Vật Lý phân theo cấp bậc

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề thi Vật Lý phân theo cấp bậc . trường biến thi n.B. Từ trường biến thi n theo thời gian thì sinh ra một điện trường xoáy biến thi n ở tại điểm đóC. Một điện trường biến thi n theo thời. ảnhA. ảo có kích thước nhỏ hơn vật B. thật có kích thước nhỏ hơn vậtC. ảo có kích thước lớn hơn vật D. thật có kích thước lớn hơn vậtcâu 17.Nếu Đ là khoảng
 • 20
 • 1,323
 • 4
Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý Toàn Tập

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý Toàn Tập

Kỹ thuật lập trình

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý Toàn Tập . Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT1 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ. Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2009 của BGD&ĐT3 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ
 • 6
 • 2,027
 • 21
Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý

Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý

Kỹ thuật lập trình

Bộ đề thi thử đại học môn Vật Lý . VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 20) biên. dB 1 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 20) biên
 • 7
 • 1,399
 • 15
Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

Kỹ thuật lập trình

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên . 1 s 22 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe,. Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht trong nhúm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Cõu 3: Cho
 • 3
 • 1,018
 • 10
Đề thi Đại Học khối D

Đề thi Đại Học khối D

Kỹ thuật lập trình

Đề thi Đại Học khối D . BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN. không được sử d ng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh:................................
 • 1
 • 822
 • 4
Đề thi tuyển sinh Đại Học môn Toán Khối D

Đề thi tuyển sinh Đại Học môn Toán Khối D

Trung học cơ sở - phổ thông

Đề thi tuyển sinh Đại Học môn Toán Khối D . BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN. Thí sinh không được sử d ng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh:
 • 1
 • 1,222
 • 7
Đề thi chuyển giao công nghệ

Đề thi chuyển giao công nghệ

Tài liệu khác

Câu 1: Thuật ngữ công nghệ ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước. Theo ESCAP: “Công nghệ là hệ thống kiến thức về quá trình và kỹ thuật để chế biến vật liệu hoặc thông tin. Nó bao gồm kiế . Mua công nghệ d. Di chuyển lao độngCâu 39: Xu thế chung về chuyển giao công nghệ qua FDI của các TNC cho các nước phát triển, các TNC chuyển giao công nghệ. phải có nghĩa vụ trả tiền.Câu 12: Trong các hợp đồng ...
 • 3
 • 1,540
 • 18
Đề thi sản xuất thuốc

Đề thi sản xuất thuốc

Y học thưởng thức

Tên đề tài : Đề thi sản xuất thuốcĐỀ SẢN XUẤT THUỐC – K57Thời gian: 120pCâu 1Trình bày các loại tác nhân của quá trình sulfo hóa và phương pháp chung tổng hợp các sulfoamidCâu 21. Trình bày thá . (không có dị vật) trong sản xuất thuốc tiêmĐỀ SẢN XUẤT THUỐC – K55Thời gian: 120pCâu 1Trình bày ưu nhược điểm của 3 phương pháp sản xuất thuốc viên nén.Câu. L-tetrahydropalmatin từ củ bình ...
 • 4
 • 1,296
 • 4
1 2 3 >