0

Van 8 Tuan 16

6 1 0
  • Van 8 Tuan 16

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:12

Bài học hôm nay giúp các em hiểu hơn về thơ Tản Đà: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG BÀI HỌC Hoạt động 1:HDhs phần giới thiệu chung Gv giới thiệu vài nét về tác giả và xuất xứ của văn bản.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Van 8 Tuan 16