0

Giáo án Địa 8 tuần 13

6 1 0
  • Giáo án Địa 8 tuần 13

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:09

Kiến thức - Xác định vị trí các nước trong khu vực, nhận biết được 3 miền địa hình: Miền núi ở phía bắc, đồng bằng ở giữa và phía nam là sơn nguyên - Giải thích được khu vực có khí hậu n[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 8 tuần 13

Hình ảnh liên quan

hình: Miền núi ở phía bắc, đồng bằng ở giữa và phía nam là sơn nguyên - Giáo án Địa 8 tuần 13

h.

ình: Miền núi ở phía bắc, đồng bằng ở giữa và phía nam là sơn nguyên Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hoạt động 1: Đặc điểm vi trí đại lí và địa hình khu vực Na mÁ - Giáo án Địa 8 tuần 13

o.

ạt động 1: Đặc điểm vi trí đại lí và địa hình khu vực Na mÁ Xem tại trang 3 của tài liệu.
trên lược đồ và hình ảnh trên phông chiếu  , nhận  xét Điền  kết  quả vào bảng sau: - Giáo án Địa 8 tuần 13

tr.

ên lược đồ và hình ảnh trên phông chiếu , nhận xét Điền kết quả vào bảng sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.
GV mở rộng kiến thức :Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu, lượng mưa của Nam Á - Giáo án Địa 8 tuần 13

m.

ở rộng kiến thức :Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu, lượng mưa của Nam Á Xem tại trang 5 của tài liệu.