0

Giáo án Địa 7 tuần 2 tiết 3 4

6 5 0
  • Giáo án Địa 7 tuần 2 tiết 3 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:04

Bài mới Hoạt động của GV - HS - Mục tiêu: Phát biểu được khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân số không đồng đều trên thế giới.. - Thời gian: 35 phút - Phương pháp dạy học: Giải quyế[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 7 tuần 2 tiết 3 4