0

Giáo án công nghệ 8 tuần 4

7 2 0
  • Giáo án công nghệ 8 tuần 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:44

Hoạt động của thầy và trò GV: Giới thiệu mục tiêu của bài học và yêu cầu cần đạt: Biết đọc bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay.. Rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ các vật[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 8 tuần 4

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng GV: Giới thiệu mục tiêu của bài học và - Giáo án công nghệ 8 tuần 4

o.

ạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng GV: Giới thiệu mục tiêu của bài học và Xem tại trang 2 của tài liệu.
HS vẽ hình cắt của chúng? - Giáo án công nghệ 8 tuần 4

v.

ẽ hình cắt của chúng? Xem tại trang 7 của tài liệu.