0

Giáo án Âm nhạc 7 chủ đề 7 Tiết 27 28 29

11 7 0
  • Giáo án Âm nhạc 7 chủ đề 7 Tiết 27 28 29

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:59

- Hoạt động ứng dụng trong lớp, các nhóm HS chọn 1 trong 2 hoạt động ứng dụng sau: + Hát bài Ca-chiu-sa kết hợp gõ đệm: Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo phách, thể hiện rõ phách mạnh [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 chủ đề 7 Tiết 27 28 29

Hình ảnh liên quan

Gv ghi bảng I.Học hỏt: Bài Cachiu sa (30’) Hs ghi bài Gv mở nhạc  - Giáo án Âm nhạc 7 chủ đề 7 Tiết 27 28 29

v.

ghi bảng I.Học hỏt: Bài Cachiu sa (30’) Hs ghi bài Gv mở nhạc Xem tại trang 2 của tài liệu.
GV ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 7 chủ đề 7 Tiết 27 28 29

ghi.

bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
GV ghi bảng - Giáo án Âm nhạc 7 chủ đề 7 Tiết 27 28 29

ghi.

bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.