0

Tuần 28. Cùng vui chơi

11 2 0
  • Tuần 28. Cùng vui chơi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:47

HỌC THUỘC LÒNG BÀI THƠ - 1 HS đọc lại bài thơ * Luyện đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ Cùng vui chơi Ngày đẹp lắm bạn ơi Nắng vàng trải khắp nơi Chim ca trong bóng lá Ra sân ta cù[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28. Cùng vui chơi