0

Tuan 14 Cau chuyen bo dua

54 6 0
  • Tuan 14 Cau chuyen bo dua

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:52

 Giáo viên nhận xét, chốt ý đúng Bài tập 2: Điền vào ngoặc dấu chấm - Học sinh đọc yêu cầu hay dấu chấm hỏi cho thích hợp - Học sinh thảo luận nhóm đôi - Mẹ ơi, con muốn ăn cam của chị [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 14 Cau chuyen bo dua

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên: Tranh minh hoạ, bảng phụ, 1 bó đũa  - Học sinh: SGK  - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Tranh minh hoạ, bảng phụ, 1 bó đũa - Học sinh: SGK Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Giáo viên: Bảng phụ  - Học sinh: SGK, vở - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK, vở Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài 3: Vẽ hình theo mẫu - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

3: Vẽ hình theo mẫu Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ  - Học sinh: SGK - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: SGK Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK, vở - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Bảng phụ - Học sinh: SGK, vở Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Giáo viên: Tranh minh hoạ, 1 bó đũa, 1 túi đựng tiền, bảng phụ  - Học sinh: SGK - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Tranh minh hoạ, 1 bó đũa, 1 túi đựng tiền, bảng phụ - Học sinh: SGK Xem tại trang 12 của tài liệu.
Giáo viên ghi bảng - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên ghi bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.
-Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: Vở - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: Vở Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Để điền được số vào hình tròn, con làm như thế nào? - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

ền được số vào hình tròn, con làm như thế nào? Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Giáo viên ghi các từ lên bảng. * Bài tập 2:  - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên ghi các từ lên bảng. * Bài tập 2: Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Củng cố về bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi 1 số. - Củng cố về giải bài toán và thực hành xếp hình. - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

ng.

cố về bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi 1 số. - Củng cố về giải bài toán và thực hành xếp hình Xem tại trang 22 của tài liệu.
- Cách đặt tính, giải toán, xếp hình - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

ch.

đặt tính, giải toán, xếp hình Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bài 4: Xếp hình - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

4: Xếp hình Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Học sinh thi theo hình thức nối tiếp  - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

c.

sinh thi theo hình thức nối tiếp Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Củng cố các bảng trừ có nhớ: 11, 12 .... 18 trừ đi 1 số. - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

ng.

cố các bảng trừ có nhớ: 11, 12 .... 18 trừ đi 1 số Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Nhìn bảng và chép lại chính xác, không mắc lỗi khổ thơ thứ hai của bài. - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

h.

ìn bảng và chép lại chính xác, không mắc lỗi khổ thơ thứ hai của bài Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Học sinh viết bảng con hoặc nháp - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

c.

sinh viết bảng con hoặc nháp Xem tại trang 31 của tài liệu.
GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN (Tiết 2) I/ Mục tiêu: Giúp học sinh  - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

ết 2) I/ Mục tiêu: Giúp học sinh Xem tại trang 35 của tài liệu.
-Về nhà tập gấp, cắt, dán hình tròn cho đẹp. - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

nh.

à tập gấp, cắt, dán hình tròn cho đẹp Xem tại trang 36 của tài liệu.
-Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: Vở, SGK - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Phấn màu, bảng phụ - Học sinh: Vở, SGK Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng phụ 4 - 5/ - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

Bảng ph.

ụ 4 - 5/ Xem tại trang 38 của tài liệu.
-Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở, SGK - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở, SGK Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng lớp - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

Bảng l.

ớp Xem tại trang 40 của tài liệu.
- Nhìn tranh, trả lời đúng các câu hỏi tả hình dáng, hoạt động của bé gái được vẽ. - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

h.

ìn tranh, trả lời đúng các câu hỏi tả hình dáng, hoạt động của bé gái được vẽ Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng nhóm - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

Bảng nh.

óm Xem tại trang 42 của tài liệu.
- 2 học sinh viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con hoặc nháp - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

2.

học sinh viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con hoặc nháp Xem tại trang 43 của tài liệu.
- 4 học sinh lên thi viết bảng lớp - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

4.

học sinh lên thi viết bảng lớp Xem tại trang 44 của tài liệu.
- Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, giấy, bút màu  - Học sinh: Vở - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

i.

áo viên: Phấn màu, bảng phụ, giấy, bút màu - Học sinh: Vở Xem tại trang 45 của tài liệu.
- Học sinh thi theo hình thức truyền điện - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

c.

sinh thi theo hình thức truyền điện Xem tại trang 46 của tài liệu.
II/ Đồ dùng: Phấn màu, bảng phụ III/ Các bước lên lớp - Tuan 14 Cau chuyen bo dua

d.

ùng: Phấn màu, bảng phụ III/ Các bước lên lớp Xem tại trang 49 của tài liệu.