0

ĐÁP ÁN 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MODUL 4 CBQL. QUẢN TRỊ CSVC, TBCN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

14 28 0
  • ĐÁP ÁN 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MODUL 4 CBQL. QUẢN TRỊ CSVC, TBCN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:20

Phần đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm modul 4. CBQL Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ đáp ứng CT GDPT 2018, hổ trợ quý Thầy cô giáo là CBQL trong việc hoàn thành nội dung bồi dưỡng, giúp thầy cô Hiệu trưởng, Hiệu phó giảm bớt thời gian, công sức. qua đó dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình trong tình hình dịch covid19 còn diễn biến phức tạp.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MODUL 4 CBQL. QUẢN TRỊ CSVC, TBCN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018, ĐÁP ÁN 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MODUL 4 CBQL. QUẢN TRỊ CSVC, TBCN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Từ khóa liên quan