0

giáo án tuần 11: Ngày hội của các thầy cô

23 2 0
  • giáo án tuần 11: Ngày hội của các thầy cô

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:13

- Chúng mình vừa hát vận động theo nhạc bài hát nói về “Cô và mẹ” cô giáo giống như người mẹ hiền thứ hai của chúng mình.. - Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình tô màu chiếc áo để tặng cô[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuần 11: Ngày hội của các thầy cô