0

Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện mường ảng tỉnh điện biên năm 2019

74 2 0
  • Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện mường ảng tỉnh điện biên năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN XUÂN DUYẾN PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẢNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI - 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN XUÂN DUYẾN PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẢNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ : CK60720412 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ XUÂN THẮNG Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2020 - 11/2020 HÀ NỘI - 2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, với tất kính trọng tơi xin bày tỏ lịng biêt ơn sâu sắc tới TS Đỗ Xuân Thắng – Giảng viên trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, người trực tiếp tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô Trường Đại học Dược Hà Nội dạy dỗ tạo điều kiện cho học tập rèn luyện suốt năm học vừa qua Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy cô môn Quản lý kinh tế dược truyền đạt kiến thức quí báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám đốc, đồng chí, đồng nghiệp Trung tâm y tế huyện Mường Ảng, nơi công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè người thân động viên, chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn Điện Biên, tháng 11 năm 2020 Học viên Trần Xuân Duyến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 DANH MỤC THUỐC VÀ DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG 1.1.1.Khái niệm danh mục thuốc 1.1.2.Khái niệm danh mục thuốc sử dụng 1.2 Các phương pháp phân tích sử dụngthuốc 1.2.1 Phương pháp phân tích ABC 1.2.2 Phương pháp phân tích VEN 1.2.3 Phương pháp phân tích ma trận ABC/VEN 1.3 Thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện việt nam 1.3.1.Cơ cấu giá trị tiền thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 1.3.2 Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh 1.3.3 Tình hình sử dụng thuốc nhập khẩu, thuốc sản xuất nước 1.3.4 Tình hình sử dụng thuốc Biệt dược gốc, Generic 10 1.3.5 Về đường dùng thuốc sử dụng 10 1.3.6 Kết phân tích ABC/VEN số bệnh viện 11 1.4 Vài nét trung tâm y tế huyện mường ảng 13 1.5 Tính cấp thiết đề tài 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 20 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: 20 2.1.2 Thời gian nghiên cứu: 20 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu: 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu 20 2.2.1 Biến số nghiên cứu 20 2.2.2.Thiết kế nghiên cứu 21 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.2.4 Mẫu nghiên cứu 22 2.2.5 Xử lý phân tích số liệu 23 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng ttyt huyện mường ảng tỉnh điện biên năm 2019 27 3.1.1 Cơ cấu DMT sử dụng theo phân loại thuốc hóa dược thuốc chế phẩm YHCT 27 3.1.2 Cơ cấu DMT sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 28 3.1.3 Cơ cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 31 3.1.4 Cơ cấu thuốc nhóm Beta- lactam sử dụng 32 3.1.5 Cơ cấu thuốc đơn thành phần/ đa thành phần danh mục thuốc sử dụng 33 3.1.6 Cơ cấu thuốc biệt dược gốc thuốc Generic DMT hóa dược 34 3.1.7 Phân tích Cơ cấu thuốc theo nguồn gốc, xuất xứ 35 3.1.8 Cơ cấu thuốc sử dụng theo đường dùng 36 3.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện mường ảng năm 2019 theo phương pháp abc/ven 37 3.2.1 Cơ cấu thuốc nhóm A theo tác dụng dược lý 38 3.2.2 Cơ cấu thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhóm A theo hoạt chất 40 3.2.3 Cơ cấu thuốc nhóm A theo nguồn gốc, xuất xứ 41 3.2.4 Phân tích DMT sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 41 3.2.5 Phân tích cấu DMT theo ma trận ABC/VEN 42 3.2.6 Phân tích cấu thuốc nhóm AN 44 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 47 4.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng ttyt huyện mường ảng năm 2019 47 4.1.1 Về cấu thuốc hóa dược, thuốc chế phẩm YHCT 47 4.1.2 Về cấu thuốc theo nhóm tác dụng dược lý 48 4.1.3 Về cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 50 4.1.4 Về cấu nhóm Beta-lactam hệ Cephalosporin 50 4.1.5.Về cấu thuốc đơn thành phần đa thành phần: 51 4.1.6 Về cấu thuốc generic thuốc biệt dược: 51 4.1.7 Về cấu thuốc theo nguồn gốc, xuất xứ: 51 4.1.8 Về cấu thuốc theo đường dùng: 52 4.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng ttyt huyện mường ảng năm 2019 theo phương pháp phân tích abc/ven 53 4.2.1 Phân tích ABC 54 4.2.2 Cơ cấu nhóm thuốc A theo tác dụng dược lý: 55 4.2.3 Cơ cấu nguồn gốc, xuất xứ thuốc nhóm A: 55 4.2.4 Phân tích VEN 55 4.2.5 Phân tích ma trận ABC/VEN 56 4.2.6 Phân tích thuốc có nhóm AN 57 KẾT LUẬN 59 KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABC ADR Phân tích ABC Adverse Drug Reaction Phản ứng có hại thuốc BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTTSL Bảng thu thập số liệu BVĐK Bệnh viện đa khoa BV Bệnh viện DMT Danh mục thuốc DMTBV Danh mục thuốc bệnh viện DMTSD Danh mục thuốc sử dụng GTSD GTSD HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị ICD-10 Mã bệnh theo quốc tế KCB Khám chữa bệnh SKM Số khoản mục thuốc MHBT Mơ hình bệnh tật VEN Vital, Essential, Nonessential VNĐ WHO Phân tích tối cần thiết, cần thiết, Không cần thiết Việt Nam đồng World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ma trận ABC/VEN Bảng 1.2 Cơ cấu sử dụng thuốc theo nhóm tác dụng dược lý Bảng 1.3 Tỉ lệ sử dụng thuốc kháng sinh số bệnh viện Bảng 1.4 Cơ cấu sử dụng thuốc nhập khẩu, thuốc sản xuất nước Bảng 1.5 Kết số nghiên cứu phân tích cấu thuốc 11 theo đường dùng 11 Bảng 1.6 Kết phân tích ABC số bệnh viện 12 Bảng 1.7 Kết phân tích VEN số bệnh viện 12 Bảng 1.8 Kết nhóm thuốc AN số bệnh viện 13 Bảng 1.9 Mơ hình bệnh tật TTYT huyện Mường Ảng năm 2019 phân loại theo bảng phân loại bệnh tật quốc tế ICD10 16 Bảng 2.10 Kết phân tích VEN/ABC 26 Bảng 3.11 Phân loại Thuốc hóa dược Thuốc chế phẩm YHCT 27 Bảng 3.12 Phân loại thuốc theo nhóm tác dụng dược lý 28 Bảng 3.13 Phân nhóm thuốc điều trị KST, chống nhiễm khuẩn 31 Bảng 3.14 Cơ cấu DMT sử dụng theo nhóm Beta-lactam 32 Bảng 3.15 Cơ cấu thuốc đơn thành phần/ đa thành phần danh mục thuốc sử dụng 33 Bảng 3.16 Cơ cấu thuốc biệt dược gốc thuốc Generic DMT hóa dược sử dụng 34 Bảng 3.17 Cơ cấu Thuốc sản xuất nước - Thuốc nhập 35 Bảng 3.18 Cơ cấu thuốc sử dụng theo đường dùng 36 Bảng 3.19 Kết thuốc sử dụng theo phân hạng ABC 37 Bảng 3.20 Cơ cấu thuốc hạng A theo tác dụng dược lý 38 Bảng 3.21 Cơ cấu thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhóm A theo hoạt chất 40 Bảng 3.22 Cơ cấu nhóm thuốc A theo nguồn gốc, xuất xứ 41 Bảng 3.23 Kết phân tích VEN 42 Bảng 3.24 Phân tích ma trận ABC/VEN 42 Bảng 3.25 Phân loại hoạt chất/thành phần nhóm AN 45 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình, tổ chức Trung tâm Y tế huyện Mường Áng 15 Hình 2.2 Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu 22 (4,43%) Nhóm thuốc Hocmon thuốc tác động vào hệ thống nội tiết: SKM 21 (6,12%), GTSD 502.207.983 đồng (4,21%) * Về chế phẩm YHCT Các thuốc chế phẩm YHCT tập trung nhiều vào số nhóm thuốc: Lớn nhóm thuốc an thần, định chí, dưỡng tâm chiếm 3,71% tổng GTSD Tiếp theo nhóm thuốc bệnh âm huyết chiếm 2,76% GTSD Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ chiếm 2,7% GTSD So sánh với mơ hình bệnh tật TTYT huyện Mường Ảng năm 2019, nhóm bệnh có tỷ lệ mắc cao Bệnh hệ hơ hấp; Bệnh hệ tuần hồn; Bệnh hệ tiêu hố; Bệnh hệ thống cơ, xương mơ liên kết; Bệnh hệ tiết niệu sinh dục; Như vậy, kết sử dụng thuốc phù hợp với mơ hình bệnh tật 4.1.3 Về cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn Trong nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhóm Beta-lactam chiếm số lượng nhiều với 43 KM (51,81%), với GTSD chiếm 87,29% tổng kinh phí sử dụng nhóm Tỷ lệ thấp so với TTYT huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên năm 2018 (69% SKM, 97,4% GTSD) thấp BVĐK huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La năm 2018 (55% SKM, 91,43% GTSD) [1],[11] 4.1.4 Về cấu nhóm Beta-lactam hệ Cephalosporin Nhóm thuốc Beta-lactam nhóm có giá trị đứng đầu nhóm kháng sinh sử dụng Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng Trong nhóm thuốc Beta-lactam: nhóm Penicillin chiếm 34,28% GTSD; Cephalosporin hệ chiếm 27,53% GTSD; Cephalosporin hệ chiếm 25,05 % GTSD; Cephalosporin hệ chiếm tỷ lệ 13,14 % GTSD Như Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng năm 2019 chủ yếu sử dụng nhóm Penicillin Cephalosporin hệ1, hệ phù hợp với bệnh viện hạng tuyến huyện 50 4.1.5.Về cấu thuốc đơn thành phần đa thành phần: Thuốc đơn thành phần sử dụng chiếm tỷ lệ lớn số lượng mặt hàng gia trị sử dụng, chiếm tới 85,51% SKM 71,53% GTSD Thuốc đa thành phần chiếm 18,49% SKM 28,47% GTSD Các thuốc đa thành phần chủ yếu dạng phối hợp thuốc chống virus, thuốc kháng sinh, thuốc đường tiêu hóa, thuốc đường hô hấp, thuốc tiểu đường Từ nghiên cứu cho thấy không Hội đồng thuốc điều trị TTYT huyện Mường Ảng mà HĐT&ĐT bệnh viện quan tâm đến tiêu chí: Ưu tiên lựa chọn thuốc dạng đơn chất Đối với thuốc dạng phối hợp nhiều thành phần phải có đủ tài liệu chứng minh liều lượng hoạt chất đáp ứng yêu cầu điều trị quần thể đối tượng người bệnh đặc biệt có lợi vượt trội hiệu quả, tính an tồn tiện dụng so với thuốc dạng đơn chất [6] 4.1.6 Về cấu thuốc generic thuốc biệt dược: Trong số thuốc hóa dược sử dụng, thuốc generic chiếm tỷ lệ 98,63% SKM chiếm 99,28% GTSD Còn thuốcbiệt dược gốc chiếm 1,37% SKM chiếm 0,72% GTSD Điều nói nên bệnh viện ưu tiên lựa chọ sử dụng thuốc generic chủ yếu, số lượng thuốc biệt dược gốc sử dụng ít, GTSD thấp So sánh với bệnh viện khác sau: Tỷ lệ sử dụng thuốc generic cao TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận (năm 2018 97,02%), cao BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La (năm 2018 96,77%) [15],[11] Khi thuốc Biệt dược gốc hết hạn quyền, loạt thuốc generic đời, việc sử dụng thay thuốc Biệt dược gốc thuốc generic điều quan trọng, thuốc generic có giá thành thấp thuốc biệt dược gốc nên khuyến khích sử dụng để giảm thiểu chi phí điều trị 4.1.7 Về cấu thuốc theo nguồn gốc, xuất xứ: 51 Kết nghiên cứu bệnh viện cho thấy, tỷ lệ thuốc sản xuất nước chiếm cao thuốc nhập Thuốc sản xuất nước sử dụng với 71,29% GTSD thuốc nhập chiếm 28,71% GTSD So với số bệnh viện khác TTYT huyện Mường Ảng: GTSD thuốc sản xuất nước (71,29%), cao TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên (năm 2018 67,3%), tương đương TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận (năm 2018 71,92%), cao BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La (năm 2018 63,47%) GTSD thuốc nhập (28,71%) thấp TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên (năm 2018 32,7%), tương đương TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận (năm 2018 28,08%), thấp BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La (năm 2018 36,53%) [1],[15],[11] Việc ưu tiên lựa chọn thuốc sản xuất nước tiêu chí Bộ Y tế đặt lựa chọn thuốc thành phẩm sử dụng sở khám chữa bệnh Mục tiêu đề tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất Việt Nam /tổng số tiền mua thuốc sở y tế phấn đấu đến năm 2020 đạt 22% bệnh viện tuyến trung ương; 50% bệnh viện tuyến tỉnh 75% bệnh viện tuyến huyện[5] Việc sử dụng thuốc sản xuất nước chiếm tỷ lệ cao thể việc thực tốt sách quốc gia thuốc, Bệnh viện dần điều chỉnh để phù hợp với xu hướng chung nước, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất nước đạt 75% Điều cho thấy xây dựng danh mục thuốc Hội đồng thuốc điều trị trú trọng ưu tiên thuốc có nguồn gốc sản xuất nước nhằm tiết kiệm chi phí dành cho thuốc, giảm thiểu giá thành điều trị, giảm gánh nặng cho bệnh nhân, cho xã hội 4.1.9 Về cấu thuốc theo đường dùng: Theo kết phân tích cấu sử dụng thuốc theo đường dùng tỷ lệ số lượng thuốc dùng đường uống nhiều dạng thuốc tiêm đường dùng khác, cụ thể thuốc dùng đường uống chiếm 60,35% SKM 64,85% 52 GTSD Thuốc tiêm chiếm 28,86% SKM 32,27% GTSD Thuốc sử dụng theo đường dùng khác dùng ngoài, xịt mũi, nhỏ mắt … chiếm tỷ lệ thấp 10,79% SKM 2,88% GTSD So sánh với TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018 thì: Thuốc sử dụng theo đường uống có tỷ lệ SKM thấp hơn, tỷ lệ GTSD cao (61,8% SKM 54,4% GTSD) Thuốc sử dụng theo đường tiêm có tỷ lệ SKM tương đương tỷ lệ GTSD thấp (28,9% SKM 43,9% GTSD) [1] So sánh với TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 thì: Thuốc sử dụng theo đường uống có tỷ lệ SKM thấp hơn, tỷ lệ GTSD thấp (81,97% SKM 85,81% GTSD) Thuốc sử dụng theo đường tiêm có tỷ lệ SKM cao hơn, tỷ lệ GTSD cao (14,47% SKM 13,42% GTSD) [15] So sánh với BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018 thì: Thuốc sử dụng theo đường uống có tỷ lệ SKM cao hơn, tỷ lệ GTSD cao (57,59% SKM 59,61% GTSD) Thuốc sử dụng theo đường tiêm có tỷ lệ SKM thấp hơn, tỷ lệ GTSD cao (34,38% SKM 38,56% GTSD) [11] Theo hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế, dùng đường tiêm người bệnh không uống thuốc sử dụng thuốc theo đường uống không đáp ứng yêu cầu điều trị với thuốc dùng đường tiêm [4] Thuốc tiêm danh mục chủ yếu thuốc phục vụ cấp cứu, số kháng sinh thuốc khơng có dạng bào chế khác Sử dụng đường tiêm có ưu điểm sinh khả dụng cao, thời gian xuất tác dụng nhanh, phù hợp với bệnh nhân không uống thuốc không hấp thu đường uống Tuy nhiên đường tiêm có nhược điểm GTSD cao, độ an tồn thấp dễ gây sốc, gây đau tiêm, dễ nhiễm trùng nơi tiêm khó sử dụng cho bệnh nhân [12] Vì vậy, cần cân nhắc yếu tố nguy lợi ích để lựa chọn đường dùng thuốc phù hợp cho bệnh nhân 4.2.PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN MƯỜNG ẢNG NĂM 2019 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 53 ABC/VEN 4.2.1 Phân tích ABC Từ phân tích danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Mường Ảng năm 2019 theo phương pháp phân tích ABC cho thấy cấu mua sắm thuốc sử dụng bệnh viện phù hợp với hướng dẫn thuốc theo phân tích ABC theo TT số 21/2013/TT-BYT ban hành Kết phân tích danh mục thuốc theo phương pháp ABC sau: Thuốc nhóm A với 9.524.505.793 đồng chiếm 79,80% GTSD, gồm 54 thuốc chiếm 15,74% tổng SKM Thuốc nhóm B với 1.807.155.966 đồng chiếm 15,14% GTSD, gồm 62 thuốc chiếm 18,08% tổng SKM Thuốc nhóm C với 604.042.852 đồng chiếm 5,06% GTSD, gồm 227 thuốc chiếm 66,18% tổng SKM So sánh với kết phân tích ABC TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018 thuốc thuộc nhóm A, B, C chiếm 16,0%; 21,3% 62,7% tổng SKM thuốc [1] Thuốc nhóm A,B TTYT huyện Mường Ảng thấp Thuốc nhóm C TTYT huyện Mường Ảng cao So sánh với kết phân tích TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 , tỷ lệ thuốc thuộc nhóm A, B, C 25,77%; 26,62% 47,61% tổng SKM thuốc [15] thấy Thuốc nhóm A, B TTYT huyện Mường Ảng thấp hơn, thuốc nhóm C TTYT huyện Mường Ảng cao So sánh với kết phân tích BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018, tỷ lệ thuốc thuộc nhóm A, B, C 19,48%; 22,64% 57,88% tổng SKM thuốc [11] thấy Thuốc nhóm A, B TTYT huyện Mường Ảng thấp hơn, thuốc nhóm C TTYT huyện Mường Ảng cao Phương pháp ABC lựa chọn thuốc phân tích nhóm A có chi phí cao thuốc thay thuốc rẻ Trong trình cung ứng, dùng để xác định tần suất mua hàng, mua thuốc nhóm A nên thường xuyên với số lượng nhỏ nên hàng tồn kho thấp hơn, giảm giá thuốc nhóm A giúp tiết kiệm ngân sách chi phí 54 Nhờ việc phân tích ABC, xác định thuốc có GTSD cao danh mục thuốc để từ có sách sử dụng thuốc hợp lý phân tích cơng cụ hữu hiệu lựa chọn, mua sắm, quản lý phân phối, thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý 4.2.2 Cơ cấu nhóm thuốc A theo tác dụng dược lý: Trong nhóm A với tổng số 54 khoản mục, GTSD 9.524.505.793 đồng Chiếm tỷ lệ cao nhóm A nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn (57,51%) Điều cho thấy bệnh nhiễm khuẩn chiếm tỷ lệ lớn mơ hình bệnh tật TTYT huyện Mường Ảng, đòi hỏi cần quan tâm cần có biện pháp giám sát quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn Đứng thứ hai nhóm thuốc chế phẩm YHCT (17,11%),thứ ba nhóm thuốc đường tiêu hóa (8,6%) So sánh với TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018, thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn nhóm A 81,8% GTSD, cao so với TTYT huyện Mường Ảng, TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 25,48% GTSD thấp TTYT huyện Mường Ảng, BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018 45,97% GTSD thấp TTYT huyện Mường Ảng.[1],[15],[11] 4.2.3 Cơ cấu nguồn gốc, xuất xứ thuốc nhóm A: Trong thuốc nhóm A, thuốc sản xuất nước chiếm 70,73% GTSD với 45 khoản mục, cao nhiều so với thuốc nhập ngoại 29,27% GTSD với khoản mục Điều cho thấy bệnh viện trọng đến việc ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất nước, phần lớn thuốc nhập ngoại nằm nhóm A thuốc kháng sinh dạng tiêm, thuốc ARV, thuốc điều trị đái tháo đường dạng tiêm… 4.2.4 Phân tích VEN Qua phân tích cấu thuốc sử dụng phương pháp VEN cho thấy danh mục có 343 thuốc TTYT, có 107 thuốc quan trọng thiêt phải có 55 thuộc nhóm V, chiếm 31,20% SKM 12,58% GTSD Thuốc thuộc nhóm E chiếm tỷ trọng lớn SKM GTSD với 172 loại thuốc chiếm 50,15% SKM 67,50% GTSD Nhóm N đứng thứ hai GTSD, với 64 loại thuốc chiêm tỷ lệ 18,66% SKM 19,93% GTSD thuốc toàn TTYT Trong phân tích VEN cần quan tâm thuốc thuộc nhóm N thuốc khơng thiết yếu, xét mức độ tiêu thụ thuốc thuộc nhóm N nhóm thuốc khơng thiết yếu, có giá trị tiêu thụ chiếm tỷ lệ không nhỏ 2.378.615.449 đồng chiếm 19,93% GTSD Tỷ lệ cao TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018 (13,14%) [1], thấp TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 (23,99%) [15], thấp BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018 (23,96%) [11] Là TTYT tuyến huyện với mơ hình bệnh tật đa dạng, đối tượng bệnh nhân đa dạng độ tuổi, yêu cầu đáp ứng mức độ chuyên môn lớn nên với cấu số lượng, chủng loại thuốc TTYT Mường Ảng phù hợp với điều kiện thực tế để trì cơng tác khám chữa bệnh thu hút bệnh nhân Tuy nhiên TTYT cần cân đối nguồn quĩ bảo hiểm để giảm tối đa chi phí cho thuốc nhóm N, khơng thực cần thiết sử dụng cho người bệnh để tiết kiệm nguồn ngân sách cho TTYT Trong nghiên cứu chưa có tiêu chí phân loại cụ thể để phân loại thuốc thành V (thuốc sống còn) E (thuốc thiết yếu) Căn thuốc điều trị bệnh phổ biến để xác định thuốc thiết yếu (V, E) thuốc không thiết yếu (N) thuốc không cần nằm DMT chủ yếu chưa xác định rõ ràng Vì vậy, để phân loại cần có đóng góp ý kiến HĐT&ĐT theo quy trình với mục tiêu xác định thuốc ưu tiên sử dụng TTYT 4.2.5 Phân tích ma trận ABC/VEN Thực phân tích ma trận ABC/VEN ta thấy thuốc thuộc nhóm I 56 gồm: AV, AE, AN, BV, CV nhóm cần thiết cho điều trị sử dụng nhiều ngân sách gồm 152 thuốc chiếm tỷ lệ 44,31% tổng số loại thuốc điều trị Đáng ý nhóm AN nhóm chi phí cao khơng cần thiết điều trị có 14 loại thuốc chiếm tỷ lệ 4,08 % số loại thuốc toàn viện, tỷ lệ cao so với TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018 ( 3,55%), thấp TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 (7,55%) thấp BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018 (5,16 %) [1],[15],[11] Nhóm CV nhóm quan trọng chi phí thấp có 86 loại thuốc chiếm tỷ lệ 25,07 % cao TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018 ( 16,49%), cao TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 (12,58%) thấp BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018 (13,75 %) [1],[15],[11] Từ kết nghiên cứu TTYT Mường Ảng cần tiếp tục trì số lượng, chủng loại thuốc nhóm V tối cần thiết điều trị, mà lại có chi phí thấp, nhóm E nhóm thuốc thiết yếu cần phải có, cịn nhóm N thuốc khơng cần thiết cần hạn chế loại bỏ khơng thực cần thiết để giảm chi phí thuốc 4.2.6 Phân tích thuốc có nhóm AN Trong nhóm AN có 14 thuốc khơng phải thuốc thiết yếu như: Bổ huyết ích não, Bổ phế khái lộ, Hoạt huyết trường phúc, Me2B chiếm 14,99% GTSD Tỷ lệ cao TTYT huyện Tủa Chùa, Điện Biên năm 2018 ( 7,3%), thấp TTYT huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận năm 2018 (19,27%) thấp BVĐK huyện Thuận Châu, Sơn La năm 2018 (17,7 %).[1],[15],[11] Từ phân tích thuốc nhóm AN thuốc khơng thuộc nhóm thuốc tối cần, thuốc thiết yếu lại chiếm GTSD sử dụng cao tổng DMTSD TTYT huyện Mường Ảng Từ kết phân tích TTYT có kế hoạch lựa chọn thay số thuốc chế phẩm YHCT thuốc hóa dược chứng minh tác dụng … để xây dựng DMT sử 57 dụng cho năm hợp lý giảm tối đa số lượng thuốc nhóm AN khơng cần thiết mà có chi phí cao, ý xây dựng đủ nhu cầu cho khoa YHCT bệnh cần thiết không lựa chọn thuốc hóa dược 58 KẾT LUẬN Về cấu DMTSD TTYT huyện Mường Ảng năm 2019 DMTSD gồm 343 danh mục: Thuốc hóa dược có 292 KM, chiếm 81,47% GTSD; Thuốc chế phẩm YHCT có 51 KM, chiếm 18,53% GTSD Nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm tới 50,52% GTSD, Thuốc nhóm Beta- lactam chiếm 87,29% GTSD nhóm điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn Thuốc Generic chiếm 99,28% GTSD; Thuốc biệt dược gốc chiếm 0,72% GTSD Thuốc sản xuất nước có 255 KM, chiếm 71,29% tổng GTSD; Thuốc nhập có 88 KM, chiếm 28,71 tổng GTSD Thuốc đường uống chiếm 64,85% GTSD; thuốc đường tiêm chiếm 32,27% GTSD; thuốc đường dùng khác chiếm 2,88% GTSD Phân tích danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Mường Ảng theo ABC/VEN 2.1 Về phân tích ABC Kết phân tích danh mục thuốc theo phương pháp ABC cho thấy, Cơ cấu mua sắm thuốc Trung tâm Y tế hợp lý cụ thể sau: Nhóm A gồm 54 KM thuốc chiếm 15,74% tổng DMT (nằm giới hạn 10% - 20%); Nhóm B gồm 62 KM thuốc chiếm 18,08% tổng DMT (nằm giới hạn 10% - 20%); Nhóm C gồm 227 KM thuốc chiếm 66,18% tổng DMT (nằm giới hạn 60% - 80%) Khi phân nhóm A theo tác dụng dược lý: Nhóm chiếm tỷ lệ GTSD nhiều nhóm Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn với 21 KM chiếm 57,51% GTSD; Khoáng chất vitamin với 2KM chiếm 1,68% GTSD; Nhóm thuốc chế phẩm YHCT với 12 KM chiếm 17,11% GTSD 2.2 Về phân tích ma trận ABC/VEN Qua phân tích ABC/VEN xác định nhóm thuốc AN có 14 thuốc, chiếm 4,08% KM chiếm đến 14,99% tổng GTSD Là thuốc 59 khơng thực cần thiết mà lại cịn chiếm tỷ tỷ lệ đáng kể GTSD TTYT, HĐT & ĐT nên xem xét cụ thể với loại thuốc này, từ rút kinh nghiệm cho xây dựng DMT năm Như vậy, qua phân tích DMTSD Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng năm 2019 cho thấy: Cơ cấu mua sắm thuốc năm 2019 hợp lý, nhiên cần xem xét đến nhóm thuốc AN xây dựng DMT cho năm Hạn chế đề tài Phân tích VEN chưa thực theo trình tự bước, việc khoa Dược tự phân loai thuốc vào nhóm V, E, N theo hướng dẫn Tổ chức Y tê thê giới có điểm khơng phù hợp, theo cảm tính Chính kêt nghiên cứu chưa khách quan, cịn mang tính chủ quan 60 KIẾN NGHỊ Từ kêt nghiên cứu trên, để góp phần nâng cao chất lượng sử dụng thuốc TTYT huyện Mường Ảng đồng thời tiêt kiệm chi phí sử dụng thuốc cho người bệnh xin đề xuất số kiên nghị sau: Cân nhắc hợp lý hóa sử dụng nhóm kháng sinh Hội đồng thuốc điều trị nên xem xét kiểm soát việc sử dụng cụ thể loại thuốc số 14 thuốc nhóm AN, đặc biệt thuốc chế phẩm YHCT có GTSD cao, để hạn chế sử dụng loại bỏ khỏi DMT Trung tâm để tránh lãng phí nguồn kinh phí Chỉ xây dựng với số lượng vừa phải, đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng khoa YHCT bệnh cần thiết, Hội đồng thuốc điều cần phải tiến hành phân tích DMT sử dụng hàng năm phương pháp ABC/VEN để đánh giá tính hợp lý làm rõ bất cập DMTSD, nhằm điều chỉnh DMTSD cho năm hợp lý 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Tuấn Anh (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2018 Bộ Y tế (2009), Báo cáo sử dụng kháng sinh kháng kháng sinh 15 bệnh viện Việt Nam năm 2008-2009 Bộ Y tế, (2011), Thông tư 22/2011/TT - BYT ngày 10/6/2011 Quy định tổ chức hoạt động khoa Dược Bệnh viện Bộ Y tế (2011), Thông tư 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Bộ Y tế (2012), Đề án” Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ Y tế (2013), Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 Bộ y tế Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng Thuốc điều trị bệnh viện Bộ Y tế (2015), Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc YHCT thuộc phạm vi toán quỹ BHYT Bộ Y tế (2016), Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc sở y tế công lập Bộ Y tế (2018), Thông tư 30/2018/TT - BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế 10 Thúy Hà (2019), Thuốc Việt bệnh viện ưu tiên sử dụng nhiều hơn, Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 11 Trương Thị Thanh Hoa (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng BVĐK huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La năm 2018 12 Hoàng Kim Huyền (2011), Dược lâm sàng, Nhà xuất Y học 13 Hoàng Lâm (2017), “Giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc sở khám, chữa bệnh”, Báo Nhân Dân điện tử 14 Thủ tướng hính phủ (2019), Quyết định Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược đại đến năm 2030,Số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 Thủ tướng phủ 15 Nguyễn Hữu Thuận (2019), Phân tích danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận năm 2018 PHỤ LỤC: BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU TT MHH Tên thuốc Tên hoạt chất/Thành phần thuốc (1) (2) (3) (4) … Nồng độ hàm lượng Đường dùng, Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính Đơn giá Số lượng GTSD (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ... sau: Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2019 Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2019 theo phương... ng? ?y 01/01 /2019 đến 31/12 /2019 Phân tích danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2019 Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2019 theo...BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN XUÂN DUYẾN PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẢNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện mường ảng tỉnh điện biên năm 2019 , Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện mường ảng tỉnh điện biên năm 2019