0

SKKN tìm hiểu về yếu tố thống kê trong môn toán ở tiểu học

26 1 0
  • SKKN tìm hiểu về yếu tố thống kê trong môn toán ở tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:21

I HOÀN CẢNH, ĐIỀU KIỆN TẠO RA SÁNG KIẾN Như biết, hầu hết hoạt động thực tiễn liên quan đến tính tốn cần đến thống kê Thống kê việc thu thập, lưu giữ, phân tích xử lý số liệu cần thiết cho mục đích, hoạt động Nhiều nước giới từ lâu thức đưa tri thức có nhiều ứng dụng thống kê vào nội dung dạy học trường Tiểu học đưa vào từ lớp Ở nước ta, chương trình Tiểu học mới, “yếu tố thống kê” mạch kiến thức chương trình Tốn Tiểu học Các yếu tố thống kê đưa vào nhằm tăng cường nội dung kiến thức có nhiều ứng dụng đời sống thực tiễn thực hành toán, thực hành giải vấn đề Thực tế cho thấy đời sống hàng ngày, học sinh gặp nhiều tình cần phải thống kê Nếu nhà trường tổ chức cho học sinh làm quen với tri thức thống kê góp phần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ kiến thức toán học nhà trường với thực tế phong phú sống Tuy nhiên, vốn kiến thức vốn sống học sinh cịn ít, khả tư tổng hợp chưa cao Trang bị cho học sinh kiến thức sơ giản thống kê, bổ sung kiến thức có nhiều ứng dụng thực tế, tăng cường công tác thực hành nhằm góp phần rèn luyện tư thống kê cho học sinh cần thiết phù hợp với thực tiễn Việt Nam Chính giáo viên Tiểu học, chọn đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu yếu tố thống kê mơn Tốn Tiểu học” II MƠ TẢ GIẢI PHÁP Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến 1.1 Thuận lợi - Việc dạy học yếu tố thống kê với việc dạy học yếu tố đại số, hình học, đại lượng bản…vừa giúp cho việc chuẩn bị dạy học nội dung có liên quan trung học vừa phục vụ cho dạy học nội dung trọng tâm mơn Tốn Tiểu học - Học sinh làm quen với “dãy số liệu” “bảng thống kê số liệu” “biểu đồ” Từ tạo sở để học sinh bước đầu có biểu tượng trực quan “thống kê”, làm quen số trung bình cộng - Học sinh rèn luyện củng cố số kỹ thống kê thường thức, phù hợp với trình độ nhận thức học sinh tiểu học: * Kỹ thu thập, ghi chép số liệu thống kê * Kỹ đọc, phân tích dãy số liệu * Kỹ đọc phân tích số liệu bảng thống kê số liệu đơn giản, biểu đồ * Kỹ xử lý, tính tốn số liệu thống kê * Kỹ vận dụng kiến thức giải toán thực tiễn đơn giản - Góp phần rèn luyện tư thống kê; rèn luyện tính ham hiểu biết, yêu khoa học; phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ kiên trì; rèn luyện ý thức vận dụng kiến thức “thống kê” vào mơn khoa học khác vào sống 1.2 Khó khăn * Giáo viên: Giáo viên hạn chế, thiếu hụt kiến thức thống kê, chưa có tầm nhìn khái quát chất chưa xác định nội dung mức độ cần đạt kiến thức kỹ mạch kiến thức Hơn nữa, việc tiếp cận tích hợp trường Tiểu học mẻ nên giáo viên hạn chế phương pháp khai thác nội dung theo hướng tích hợp * Học sinh Do đặc điểm tâm, sinh lí học sinh Tiểu học, học sinh chưa thể dựa phép suy diễn để tiếp thu kiến thức Ở giai đoạn đầu Tiểu học, học sinh có khuynh hướng ghi nhớ máy móc, khả diễn đạt theo ý hiểu cịn hạn chế Với giai đoạn cuối Tiểu học, ghi nhớ có chủ định phát triển song hiệu việc ghi nhớ phụ thuộc vào nhiều yếu tố mức độ tích cực học tập, hứng thú, hấp dẫn nội dung tài liệu…Tuy nhiên hoạt động phân tích, ghi nhớ, tổng hợp kiến thức mức sơ đẳng * Phụ huynh Với chương trình giáo dục nay, chắn điều cha mẹ dạy học Qua tiếp xúc với phụ huynh, số bậc phụ huynh có nói với rằng: “Hồi cháu học lớp tơi cịn dạy hướng dẫn làm tập Lên lớp có số tốn tơi khơng giải được, có biết làm khơng biết cách phải nói cho cháu hiểu” Đặc biệt với yếu tố vùng miền nông thôn, phụ huynh chủ yếu nơng dân, khơng có kiến thức nên việc hỗ trợ em việc học hạn chế Mô tả giải pháp sau tạo sáng kiến 2.1 Đặc điểm nội dung dạy học yếu tố thống kê - Yêu cầu cần đạt học sinh Tiểu học học yếu tố thống kê là: + Học sinh bước đầu có biểu tượng trực quan “thống kê”, làm quen số trung bình cộng + Hình thành cho thân số kỹ thống kê thường thức, phù hợp với trình độ nhận thức kỹ thu thập, ghi chép số liệu thống kê; kỹ đọc, phân tích dãy số liệu; kỹ giải toán thực tiễn đơn giản… + Học sinh tự kiểm tra tự khẳng định tiến Đồng thời gắn bó hỗ trợ việc học môn học khác - Nội dung yếu tố thống kê xếp đan xen với mạch kiến thức khác chương trình tốn Tiểu học chủ yếu tích hợp nội dung dạy học số học đo lường, phù hợp với giai đoạn nhận thức học sinh Chẳng hạn, tập – toán tr 101: Viết số 4208; 4802; 4280; 4082 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn b) Theo thứ tự từ lớn đến bé Để viết dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại yêu cầu học sinh phải có kỹ so sánh số tự nhiên theo quy tắc - Mức độ yêu cầu kiến thức kĩ nội dung yếu tố thống kê theo trình độ chuẩn Yếu tố thống kê xây dựng theo nguyên tắc vòng tròn đồng tâm hay cịn gọi vịng trịn xốy trơn ốc Nghĩa kiến thức kĩ hình thành học, lớp học sau bao hàm kiến thức kĩ học, lớp học trước mức độ yêu cầu cao sâu Chẳng hạn, lớp 1, yếu tố thống kê giới thiệu chương trình ví dụ 2, trang 12; trang 16 toán lớp Các toán đưa tranh có chứa số đồ vật, số cây, số quả… yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ, đếm ghi số đồ vật Đây toán bước đầu hình thành cho học sinh kĩ thu thập ghi chép số liệu thống kê Đến ví dụ trang 42 sách giáo khoa toán lớp 1, qua dạng tập bước đầu giúp học sinh làm quen với việc xử lí số liệu thống kê mức độ đơn giản Sang lớp học kì lớp yếu tố thống kê tiếp tục giới thiệu thông qua tích hợp kiến thức, kĩ số học, đo lường, giải tốn có lời văn… Học sinh rèn luyện kĩ thu thập ghi chép số liệu thống kê (bài trang 23, trang 37, trang 38 sách giáo khoa lớp 2, trang 48 sách giáo khoa lớp 3…), xử lí dãy số liệu thống kê (bài trang 166 sách giáo khoa lớp 2, trang sách giáo khoa lớp 3…) Ngoài ra, học sinh làm quen với bảng thống kê bước đầu biết đọc, phân tích bảng thống kê để tìm số liệu, lập bảng số liệu mức độ đơn giản…Đến học kì lớp 3, yếu tố thống kê thức đưa vào chương trình Nội dung xếp thành số tiết định đan xen với mạch kiến thức khác làm cho yếu tố thống kê không bị cô lập tách biệt so với mạch kiến thức khác Tuy nhiên số liệu đưa dãy số liệu bảng thống kê thống với phạm vi số học - Trong cách thể nội dung yếu tố thống kê sách giáo khoa, tính trực quan hình ảnh thống kê quan tâm mức Các dạng luyện tập, thực hành; dạng biểu đồ tăng cường nhằm rèn luyện kỹ thu thập ghi chép xử lý số liệu cho học sinh 2.2 Cách tiếp cận yếu tố thống kê chương trình sách giáo khoa Tiểu học Các yếu tố thống kê chương trình Tiểu học tích hợp nội dung số học đo lường, tích hợp với kiến thức khoa học khác - Yếu tố thống kê dạy toán Tiểu học giới thiệu chương trình tốn lớp với u cầu đơn giản để học sinh làm quen với thống kê là: + Làm quen với dãy số liệu + Thực hành phân tích dãy số liệu + Giới thiệu bảng số liệu đơn giản + Thành lập bảng số liệu đơn giản + Tập nhận xét bảng số liệu - Đến lớp yếu tố thống kê dạy học mở rộng cụ thể là: + Thực hành phân tích “Bảng thống kê số liệu” đơn giản + Bước đầu làm quen với biểu đồ, tập đọc phân tích số liệu biểu đồ + Bước đầu làm quen với số trung bình cộng - Để kết thúc cấp học, nội dung chương trình Tốn lớp 5, dạy học yếu tố thống kê trọng vấn đề sau: + Giới thiệu thêm biểu đồ hình quạt + Ơn tập bảng số liệu biểu đồ thống kê số liệu Con đường yếu tố thống kê tiếp cận theo đường đường quy nạp Sách giáo khoa không đưa khái niệm mà đưa ví dụ cụ thể Từ ví dụ cụ thể, giáo viên giúp học sinh nhận đặc trưng đối tượng Ví dụ “bảng thống kê”, cách tiếp cận sách giáo khoa Toán lớp sau: Cho học sinh quan sát bảng thống kê cụ thể: bảng thống kê số ba gia đình: Gia đình Cơ Mai Cơ Lan Cơ Hồng Số 2 Giúp học sinh nhận dấu hiệu đặc trưng cách mô tả cấu tạo bảng, hàng cột gắn liền với tên đối tượng kết điều tra tương ứng Đồng thời cách đọc: đối tượng thống kê số liệu tương ứng Bảng có hai hàng: - Hàng ghi tên gia đình - Hàng ghi số gia đình Nhìn vào bảng ta biết: - Ba gia đình ghi bảng là: gia đình Mai, gia đình Lan, gia đình Hồng - Gia đình Mai có con, gia đình Lan có con, gia đình Hồng có Cách tiếp cận có ưu điểm phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học, giúp học sinh có khái niệm ban đầu bảng thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng thực hành phân tích, xử lí lập bảng thống kê đơn giản Từ rèn luyện cho học sinh kĩ tư như: phân tích, so sánh, đối chiếu đưa nhận xét đối tượng quan sát 2.3 Phương pháp dạy học yếu tố thống kê Tiểu học 2.3.1 Các thao tác cụ thể dạy học yếu tố thống kê Bước Làm quen với dãy số liệu Chẳng hạn, giáo viên cho học sinh ghi lại chiều cao bạn ngẫu nhiên 122 cm; 134 cm; 121 cm; 104 cm; 145 cm; 114 cm giới thiệu dãy số liệu; viết số viên bi bạn ta dãy số liệu: 10 viên, viên, viên, 12 viên; số điểm 10 tuần nhóm lớp: 15 điểm, 20 điểm, 18 điểm, 12 điểm… Bước Thực hành phân tích dãy số liệu Ví dụ: Cho dãy số liệu nói số ngày có mưa tháng đầu năm 2015 huyện Mường La, tỉnh Sơn La là: 12; 4; 19; 7; Nhìn vào dãy số liệu trả lời câu hỏi sau: - Dãy có số? Số 19 số thứ dãy? Tượng trưng cho số ngày mưa tháng nào? - Tháng có ngày mưa? Tháng có số ngày mưa nhiều tháng nào? - Tháng có số ngày mưa lớn nhất? Tháng có số ngày mưa nhất? - Tháng mưa nhiều tháng ngày? Với ví dụ này, giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm đơi, bạn hỏi, bạn trả lời, luân phiên lượt lời Học sinh vừa vấn đáp, vừa tìm hiểu Bước 3.Giới thiệu bảng số liệu đơn giản Bảng số liệu chương trình cấp tiểu học thường dùng bảng hình chữ nhật có dòng cột; dòng cột thơng tin cho để điền vào, có mối liên hệ với Ví dụ: Giới thiệu bảng thống kê số dân xã huyện yêu cầu học sinh đọc bảng Tên xã Số dân Xuân Mai 550 người Xuân Hồng 583 người Tô Hiệu 792 người An Đức 479 người Thái Bình 624 người Với ví dụ này, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành bảng số liệu mà có thơng số cho trước Giáo viên u cầu học sinh đọc dựa số liệu bảng để biết thông tin liên quan trước vào phân tích số liệu bảng Bước Thành lập bảng số liệu đơn giản Ví dụ: Thực hành đếm có bạn có tổ viết kết vừa thu vào bảng gồm cột: tên tổ; số bạn Tên tổ Số bạn Họa mi 10 Sơn ca Sao biển 11 Hoa hướng dương 12 Với ví dụ này, giáo viên yêu cầu học sinh tự thu thập số liệu đơn giản, ghi chép sau viết vào bảng Từ bảng học sinh lập, bảng số liệu khác học sinh biết cách đọc dễ dàng Bước Nhận xét – phân tích “Bảng thống kê số liệu đơn giản” Ví dụ: Nhìn vào bảng thống kê mục (4) trả lời câu hỏi: - Tổ Họa mi có bạn? Tổ Sao biển có bạn? - Tổ có nhiều bạn nhất? Tổ có bạn nhất? - Tổ Hoa hướng dương tổ Sơn ca bạn? - Tổ Sao biển có số bạn nhiều tổ nào? Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tỉ mỉ để học sinh có kỹ đọc, viết, so sánh số; biết phân tích số liệu “Bảng thống kê số liệu” đơn giản Ví dụ này, giáo viên để học sinh làm việc theo nhóm để học sinh nhóm vấn đáp hỗ trợ phân tích, nhận xét số liệu Bước Biểu đồ 6.1 Ý nghĩa biểu đồ - Biểu đồ nội dung giới thiệu mơn Tốn cải cách giáo dục (1981) Trong chương trình Tiểu học “biểu đồ” dạy học kĩ có hệ thống trước Ý nghĩa thống kê “biểu đồ” dạy Toán Tiểu học thể chỗ: + Biểu đồ cách biểu diễn số liệu thống kê dạng hình vẽ + Biểu đồ thể quy mô, cấu trúc đại lượng giúp so sánh giá trị đại lượng + Biểu đồ phương tiện trực quan giúp học sinh dễ nhận biết, dễ hiểu, dễ nhớ quy luật tượng, q trình Ví dụ: Nhìn vào biểu đồ “số chuột thơn diệt được” (tốn – trang 30), chiều cao cột cho ta thấy thôn Thượng thôn diệt nhiều chuột nhất; thôn Trung thơn diệt chuột ( vẽ biểu đồ minh họa vào tiểu luận) Ví dụ: Biểu đồ “số khối lớp bốn khối lớp năm trồng” (trang 31toán 4) cho thấy: lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C lớp 5A trồng nhiều (vẽ biểu đồ minh họa) - Biểu đồ nguồn tri thức giúp học sinh rèn luyện kĩ thu thập, phân tích xử lí thơng tin Ví dụ với biểu đồ (trang 31- toán 4): + Lớp 5C trồng cây? + Khối lớp có lớp tham gia trồng lớp nào? + Có lớp trồng 30 cây, lớp nào? 6.2 Các dạng biểu đồ - Ba dạng biểu đồ giới thiệu cho học sinh chương trình Tiểu học là: Biểu đồ tranh, biểu đồ cột biểu đồ hình quạt - Trong biểu đồ tranh thơng tin biểu thị hình vẽ kí hiệu tượng trưng, việc xử lí thơng tin liên quan đến q trình đếm Ví dụ: Biểu đồ “các gia đình” (trang 28- tốn 4) Trong biểu đồ thông tin biểu thị ảnh bé nam bé nữ Dựa vào tranh ảnh ta đếm để biết gia đình có con? Gia đình có trai có gái? (vẽ biểu đồ minh họa) - Trong biểu đồ cột, thơng tin biểu thị hình chữ nhật có chiều rộng nhau; độ cao (chiều dài) tỉ lệ thuận với giá trị đại lượng biểu diễn Ví dụ: Biểu đồ “Số mơn thể thao khối lớp bốn tham gia đợt thi Hội Khỏe Phù Đổng”                                                       Kết số môn thể thao                   khối lớp tham gia sau:                                                 môn; lớp 4C môn; lớp 4D                   10 môn    3                                                                     4A 4B 4C lớp 4A môn; lớp 4B 4D Với dạng biểu đồ này, giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc cách quan sát độ cao (chiều dài) biểu đồ tương ứng với giá trị đại lượng biểu diễn - Trong biểu đồ hình quạt, thơng tin biểu thị “hình quạt” vẽ hình trịn với “độ mờ” tỉ lệ thuận với giá trị đại lượng biểu diễn với dạng tỉ số phần trăm Biểu đồ hình quạt giới thiệu chương trình tốn với thời lượng không nhiều, gồm tiết giới thiệu biểu đồ, tiết phần ôn tập biểu đồ tập luyện tập phần ôn số dạng tốn học Tuy thời lượng phần yếu tố thống kê, biểu đồ có nghĩa thực tế phong phú gần gũi với em Ví dụ: Bài tập 1( tr 102 tốn 5): Biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số % màu sắc ưa thích 120 học sinh sau: + Màu xanh: 40% + Màu đỏ: 25% + Màu tím: 15% + Màu trắng: 20% + Căn vào mục đích nội dung thống kê, đếm số hình vẽ kí hiệu tương ứng cột bên phải Trong ví dụ hoạt động đưa cột bên phải biểu thị số mặt cười mà cô giáo thưởng cho tổ lớp 4A Hoạt động này, học sinh tự hoạt động với bạn bên cạnh - Hoạt động 3: Thực hành phân tích xử lí số liệu biểu đồ tranh Đọc số liệu biểu diễn cột bên phải, thực tính tốn so sánh số liệu để tìm câu trả lời cần thiết cho câu hỏi Trong ví dụ hoạt động đưa giáo viên cho học sinh thực hành phân tích số liệu cách đưa hệ thống câu hỏi sau: + Tổ cô giáo thưởng cho nhiều mặt cười nhiều nhất? Tổ giáo thưởng cho mặt cười nhất? + Những tổ cô giáo thưởng cho mặt cười trở nên? + Nhận xét số mặt cười mà cô giáo thưởng cho tổ tổ 3? * Dạy học biểu đồ cột: - Hoạt động (Làm quen với “Biểu đồ cột”): Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở, giáo viên cần giúp học sinh nhận biết yếu tố biểu đồ cột là: + Tên biểu đồ: nội dung mà biểu đồ thể + Hàng biểu đồ cho ta biết đối tượng nêu biểu đồ ví dụ tên thành phố; tháng; thôn; thời điểm; thời gian… + Các cột biểu đồ độ cao cột biểu thị số đo đại lượng thống kê Ví dụ: Biểu đồ nói số cờ bán tháng cửa hàng                                     90                   80                   70                 60                 50                 40                   30    3               20                   10                                     10 Tuần Tuần Tuần Tuần + Tên biểu đồ: số cờ bán tháng + Hàng biểu đồ cho biết tên tuần tháng + Các cột biểu đồ độ cao cột biểu thị số lượng cờ bán tuần tháng - Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đọc biểu đồ + Nhìn vào hàng biểu đồ kể tên đối tượng thống kê + Đọc số đỉnh cột gióng sang ngang tìm giao với đoạn thẳng đứng + Phân tích thơng tin cho biểu đồ Trong ví dụ biểu đồ cột đưa hoạt động giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc yếu tố sau: + Các đối tượng thống kê hàng là: tuần 1; tuần 2; tuần 3; tuần tháng + Từ đỉnh cột gióng sang ngang ta được: số cờ tuần bán 30 cái; tuần 20 cái; tuần 80 cái; tuần 90 Giáo viên tận tay học sinh cịn khó khăn việc gióng cột sang ngang - Hoạt động 3: Thực hành phân tích xử lí số liệu biểu đồ cột + Đọc số liệu biểu diễn cột + Tính tốn so sánh số liệu để tìm câu trả lời cần thiết Trong ví dụ biểu đồ cột đưa hoạt động giáo viên cần hướng dẫn họ? c sinh thực hành phân tích xử lí số liệu cột sau: + Tuần tháng bán nhiều cờ nhất? Tuần tháng bán cờ nhất? + Tuần bán nhiều tuần cờ? + Tổng số cờ bán tháng bao nhiêu? Lưu ý: Các biểu đồ cột vẽ lưới ô vng để phù hợp với trình độ nhận thức học sinh nhờ học sinh dễ dàng việc đọc số liệu cho biểu đồ bước đầu làm quen với vẽ biểu đồ * Dạy học biểu đồ hình quạt: - Hoạt động (làm quen với “biểu đồ hình quạt”): Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở giáo viên cần giúp học sinh nhận biết yếu tố biểu đồ hình quạt là: + Tên biểu đồ: nội dung mà biểu đồ thể + Các đối tượng thống kê tỉ số % số đo đại lượng thống kê Chú ý: Trong trình giới thiệu dạy giải tốn biểu đồ hình quạt ý tập cho học sinh có kĩ xác định mục đích mà biểu đồ cần thể Tổng phần trăm biểu đồ hình quạt ln 100% Nghĩa TỔNG thành phần thống kê (đối tượng) hình trịn 100% Bên cạnh giáo viên giúp học sinh nhận biết kí hiệu, biểu tượng, hay thích làm cho em có thói quen ý đọc biểu đồ- tốn biểu đồ Ví dụ: Biểu đồ nói ưa thích loại hoa 32 học sinh lớp học Hoa hồng Hoa phong lan Hoa mai Hoa hướng dương + Tên biểu đồ: Tỉ số % loại hoa ưa thích 32 học sinh lớp học + Các đối tượng thống kê: hoa hồng, hoa phong lan, hoa mai, hoa hướng dương - Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đọc biểu đồ: + Đọc tên đối tượng thống kê tỉ số % số đo đại lượng thống kê + Phân tích thơng tin cho biểu đồ Từ ví dụ đưa hoạt động 1, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc tên đối tượng thống kê tương ứng với tỉ số phần trăm chúng + Có 50% số bạn thích hoa hồng + Có 25 % số bạn thích hoa hướng dương + Có 12,5% số bạn thích hoa phong lan + Có 12,5% số bạn thích hoa mai - Hoạt động 3: Thực hành đọc, phân tích xử lí số liệu biểu đồ quạt + Đọc số liệu biểu diễn biểu đồ + Tính tốn so sánh số liệu để tìm câu trả lời cần thiết Từ ví dụ đưa hoạt động 1, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành phân tích số liệu biểu đồ việc đưa câu hỏi sau: Hãy cho biết: + Có bạn thích hoa hồng? (32 × 50 : 100 = 16(bạn)) + Có bạn thích hoa hướng dương? (32 × 25 : 100 = 8(bạn)) + Có bạn thích hoa phong lan hoa mai? (32 ×12,5 : 100 = 4(bạn)) Bước Số trung bình cộng *Ý nghĩa thống kê số trung bình cộng: - Số trung bình cộng xem “đại diện” cho số liệu thống kê Ví dụ: Số xe đạp bán cửa hàng tuần đầu tháng sau Tuần Tuần 7 10 12 Nếu mô tả số liệu cách rời rạc, ta nói chẳng hạn: Tuần có ngày ngày bán nhiều 10 xe đạp, ngày bán xe đạp, ngày đầu tuần bán xe đạp…Cách mô tả chưa cho ta hình dung tình hình chung việc kinh doanh xe đạp cửa hàng Tuy nhiên tính số TBC ta có: số xe đạp bán tuần 7, tuần thứ bước đầu ta nói cửa hàng ngày bán nhiều xe đạp - Thơng qua số TBC ta nhận biết đặc điểm phần tử tập hợp Trong ví dụ trên, ta nhận thấy ngày thứ tuần số xe đạp bán là so với tuần; tuần 2, ngày thứ bán so với tuần đạt mức trung bình *Dạy học số TBC Trong toán 4, khái niệm số TBC hình thành gắn với ý nghĩa thực tiễn Nội dung dạy học số TBC chủ yếu giải tốn “tìm số TBC nhiều số” (chủ yếu qua tốn có lời văn thực tế) - Hoạt động 1: Tìm hiểu số TBC số Ví dụ: Mẹ cho anh cam, cho em cam Hỏi số cam chia cho hai anh em người quả? Bài giải Tổng số cam hai anh em có là: + = 10 (quả) Số cam chia cho anh em là: 10 : = (quả) Đáp số: - Hoạt động 2: Xây dựng quy tắc tìm số TBC nhiều số Muốn tìm số TBC nhiều số ta tính tổng số đó, chia tổng cho số hạng - Hoạt động 3: Vận dụng: Ví dụ: + Tìm số TBC 16, 26,21? Theo cách tính trực tiếp ta TBC số là: (16 + 26 + 21) : = 21 + Số trung bình cộng số 47 Biết số 52 Tìm số kia? Theo cách tính gián tiếp ta số là: 47 × – 52 = 42 + Số cờ bán cửa hàng tháng tăng thêm là: 36 cờ; 42 cờ; 57 cờ Hỏi TB tháng số cờ bán cửa hàng tăng lên bao nhiêu? Bài tốn mang ý nghĩa thực tiễn ta tính sau: TB tháng số cờ bán cửa hàng tăng lên là: (42 + 36 + 57) : = 45 (lá cờ) 2.3.2 Những điểm cần lưu ý phương pháp dạy học theo chủ đề “Các yếu tố thống kê” mơn Tốn Tiểu học Tăng cường tính định hướng tích hợp - Việc dạy yếu tố thống kê mơn Tốn thực chất dạy học số nội dung quen thuộc số học đo lường theo tinh thần tư tưởng “thống kê” * Tích hợp nội dung số học: Ví dụ (bài trang 120 - toán 4): Viết phân số theo thứ tự từ bé đến lớn Để viết dãy số theo thứ tự từ bé tới lớn, giáo viên cho học sinh làm theo hình thức cá nhân, yêu cầu học sinh phải có kỹ so sánh hai phân số mẫu khác mẫu * Tích hợp nội dung đại lượng đo đại lượng Ví dụ (bài trang 29 - Toán 4): Biểu đồ nói số thóc gia đình bác Hà thu hoạch ba năm: 2000, 2001, 2002 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Chú ý: Mỗi 10 tạ thóc Dựa vào biểu đồ, trả lời câu hỏi đây: a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch thóc? b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều năm 2000 tạ thóc? c) Cả ba năm gia đình bác Hà thu hoạch thóc? Năm thu hoạch nhiều thóc nhất? Năm thu hoạch thóc nhất? Muốn làm tốn này, học sinh cần có kiến thức kĩ biến đổi đơn vị khối lượng cụ thể tạ Các câu tập này, giáo viên cho học sinh làm theo nhóm đơi dạng hỏi đáp Qua đó, rèn cho học sinh kĩ đọc phân tích số liệu biểu đồ tranh * Tích hợp yếu tố thống kê với kiến thức khoa học khác (như dân số, mơi trường…) góp phần hướng dẫn học sinh thực yêu cầu giáo dục chung yêu cầu giáo dục địa phương Muốn làm dạng tập này, giáo viên học sinh cần phải có kiến thức phong phú mơn học để xử lí, phân tích số liệu, yêu cầu Chẳng hạn, thông qua hoạt động thực hành mơn học Tự nhiên xã hội, Địa lí em khai thác thơng tin, lấy số liệu phục vụ cho mơn Tốn qua việc ghi chép theo dõi kết tình hình xuất gạo nước ta qua năm, tình hình dân số nước ta so với nước giới… Ngược lại, học sinh dựa vào số liệu thống kê, biểu đồ cột để đánh giá tình hình phát triển kinh tế qua thời kì Hay thơng qua mơn Tiếng Việt giúp em có kỹ trình bày ngơn ngữ việc phân tích số liệu thống kê, báo cáo kết điều tra, đọc bảng số liệu biểu đồ… - Nội dung dạy học yếu tố thống kê phải thực mối liên hệ gắn bó với thực tiễn sinh hoạt, đời sống phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Dữ liệu thực tế sử dụng để xây dựng tập mang ý nghĩa ứng dụng kiến thức thống kê thường gồm dạng: liệu liên quan đến gia đình, nhà trường, xã hội; liệu liên quan đến thể chất học sinh; liệu liên quan đến sở thích cá nhân học sinh Tăng cường thực hành: tăng cường học thực hành, tiết học thực hành; tận dụng học trường Chẳng hạn, giáo viên cho học sinh nói mơn thể thao u thích với bạn nhóm Từ hướng dẫn nhóm học tập vẽ biểu đồ quạt biểu đồ cột biểu thị kết ý thích chơi mơn thể thao bạn nhóm Tận dụng hội: Giáo viên nên nận dụng hội trình bày theo chủ đề riêng yếu tố thống kê để học sinh làm quen cung cấp tri thức thống kê, góp phần rèn luyện “tư thống kê” Trong sách giáo khoa Toán 3,4 dành số tiết học riêng yếu tố thống kê để học sinh làm quen cách hệ thống với tri thức sơ giản, ban đầu yếu tố thống kê Để đạt mục đích đó, giáo viên cần nắm vững cấu trúc mức độ nội dung phương pháp tổ chức hoạt động cho học sinh Kết hợp linh hoạt: Giáo viên cần kết hợp cách linh hoạt, hợp lí phương pháp hình thức tổ chức phương pháp dạy học khác (truyền thống đại) để vừa đạt mục tiêu dạy học vừa phù hợp với đối tượng điều kiện thực tiễn (học theo nhóm, học cá nhân, học kết hợp với tổ chức trò chơi…) III HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN MANG LẠI * Hiệu giáo dục - Học sinh chủ động tiếp thu kiến thức cách sáng tạo, chủ động tích cực tham gia hoạt động Sau triển khai, cuối năm học 2020 – 2021 tiến hành khảo sát thông qua kiểm tra yếu tố thống kê số liệu, kết đạt sau: Lớp Sĩ HS chủ động chiếm số kiến thức HS cần hỗ trợ SL % SL % 1A 30 25 83,3 16,7 2C 29 26 89,7 10,3 3D 33 29 87,9 12,1 4C 30 25 83,3 16,7 5E 29 27 93,1 6,9 - Giúp học sinh học yếu tố thống kê rèn luyện ngôn ngữ qua việc trả lời câu hỏi qua lời nhận xét - Giúp học sinh hiểu rõ câu hỏi u cầu; khơng bỏ sót liệu đề phạm vi phục vụ cho nhận xét phân tích Điều khơng giúp ích cho học sinh học yếu tố thống kê mơn Tốn mà cịn xun suốt cho môn học khác - Giúp học sinh rèn luyện tư thống kê; rèn luyện tính ham hiểu biết, yêu khoa học; phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ kiên trì; rèn luyện vận dụng kiến thức vào thực hành cho học sinh từ sớm tiếp cận với tri thức nhân loại * Về phía đội ngũ giáo viên - GV hệ thống kiến thức thống kê cách rõ ràng, có tầm nhìn khái qt chất xác định nội dung mức độ cần đạt kiến thức kỹ mạch kiến thức nên dạy diễn tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ truyền đạt cho học sinh Như vậy, vừa hệ thống lại đưa số phương pháp dạy học yếu tố thống kê Tiểu học Qua thực tế giảng dạy yếu tố thống kê nghiên cứu học hỏi đồng nghiệp, hi vọng thời gian tới đồng nghiệp, phụ huynh học sinh học sinh thực tốt đề tài IV CAM KẾT KHƠNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN Tơi xin cam đoan không chép vi phạm quyền sáng kiến tác giả khác Tác giả sáng kiến Ngô Thị Thu Thủy CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO XUÂN Xác nhận đánh giá, xếp loại ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Xác nhận đánh giá, xếp loại ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng chấm sáng kiến Phịng giáo dục Đào tạo Giao Thủy Số TT Họ tên Ngô Thị Thu Thủy Ngày tháng năm sinh Nơi cơng tác Chức danh Trình độ chun mơn 23/05/1995 Trường Tiểu học Giao Xuân Giáo viên Đại học sư phạm Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Tìm hiểu yếu tố thống kê mơn Tốn Tiểu học” Thơng tin sáng kiến: Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toán (02)/Tiểu học Ngày sáng kiến áp dụng Tháng năm 2020 Mô tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp trước có sáng kiến: Thuận lợi - Việc dạy học yếu tố thống kê với việc dạy học yếu tố đại số, hình học, đại lượng bản…vừa giúp cho việc chuẩn bị dạy học nội dung có liên quan trung học vừa phục vụ cho dạy học nội dung trọng tâm mơn Tốn Tiểu học - Học sinh làm quen với “dãy số liệu” “bảng thống kê số liệu” “biểu đồ” Từ tạo sở để học sinh bước đầu có biểu tượng trực quan “thống kê”, làm quen số trung bình cộng - Học sinh rèn luyện củng cố số kỹ thống kê thường thức, phù hợp với trình độ nhận thức học sinh tiểu học - Góp phần rèn luyện tư thống kê; rèn luyện tính ham hiểu biết, yêu khoa học; phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ kiên trì; rèn luyện ý thức vận dụng kiến thức “thống kê” vào mơn khoa học khác vào sống Khó khăn * Giáo viên: GV hạn chế, thiếu hụt kiến thức thống kê, chưa có tầm nhìn khái quát chất chưa xác định nội dung mức độ cần đạt kiến thức kỹ mạch kiến thức Hơn nữa, việc tiếp cận tích hợp trường Tiểu học cịn mẻ nên GV hạn chế phương pháp khai thác nội dung theo hướng tích hợp * Học sinh Do đặc điểm tâm, sinh lí học sinh Tiểu học, học sinh chưa thể dựa phép suy diễn để tiếp thu kiến thức Ở giai đoạn đầu Tiểu học, học sinh có khuynh hướng ghi nhớ máy móc, khả diễn đạt theo ý hiểu cịn hạn chế Với giai đoạn cuối Tiểu học, ghi nhớ có chủ định phát triển song hiệu việc ghi nhớ phụ thuộc vào nhiều yếu tố mức độ tích cực học tập, hứng thú, hấp dẫn nội dung tài liệu…Tuy nhiên hoạt động phân tích, ghi nhớ, tổng hợp kiến thức mức sơ đẳng * Phụ huynh Với chương trình giáo dục nay, chắn điều khơng phải cha mẹ dạy học Qua tiếp xúc với phụ huynh, số bậc phụ huynh có nói với tơi rằng: “Hồi cháu học lớp tơi cịn dạy hướng dẫn làm tập Lên lớp có số tốn tơi khơng giải được, có biết làm khơng biết cách phải nói cho cháu hiểu” Đặc biệt với yếu tố vùng miền nông thôn, phụ huynh chủ yếu nơng dân, khơng có kiến thức nên việc hỗ trợ em việc học hạn chế 3.2 Mục đích sáng kiến: - Giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học - Giúp học sinh tích cực, chủ động học tập,nhằm nâng cao chất lượng mơn Tốn cho học sinh 3.3 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: - Trong phương pháp dạy học giáo viên cần: + Tăng cường tính định hướng tích hợp: Việc dạy yếu tố thống kê mơn Tốn thực chất dạy học số nội dung quen thuộc số học đo lường theo tinh thần tư tưởng “thống kê” + Tăng cường thực hành: tăng cường học thực hành, tiết học thực hành; tận dụng học trường + Tận dụng hội: Giáo viên nên nận dụng hội trình bày theo chủ đề riêng yếu tố thống kê để học sinh làm quen cung cấp tri thức thống kê, góp phần rèn luyện “tư thống kê” + Kết hợp linh hoạt: Giáo viên cần kết hợp cách linh hoạt, hợp lí phương pháp hình thức tổ chức phương pháp dạy học khác Những điều kiện cân thiết để áp dụng sáng kiến: + Đối với giáo viên: Nhiệt tình, tâm huyết, tích cực nghiên cứu, tìm tịi, đổi phương pháp dạy học theo định hướng: tăng cường hoạt động ứng dụng, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh + Học sinh tích cực, chăm nghe giảng Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Học sinh có hứng thú với mơn học, chất lượng học tập mơn tốn học sinh ngày tiến Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử: Giáo viên hệ thống kiến thức thống kê cách rõ ràng, có tầm nhìn khái quát chất xác định nội dung mức độ cần đạt kiến thức kỹ mạch kiến thức nên dạy diễn tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ truyền đạt cho học sinh Tôi xin cam đoan thông tin đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Giao Xuân, ngày 25 tháng năm 2021 Người nộp đơn Ngô Thị Thu Thủy ... khoa Tiểu học Các yếu tố thống kê chương trình Tiểu học tích hợp nội dung số học đo lường, tích hợp với kiến thức khoa học khác - Yếu tố thống kê dạy toán Tiểu học giới thiệu chương trình tốn... chủ đề riêng yếu tố thống kê để học sinh làm quen cung cấp tri thức thống kê, góp phần rèn luyện “tư thống kê? ?? Trong sách giáo khoa Toán 3,4 dành số tiết học riêng yếu tố thống kê để học sinh làm... học yếu tố thống kê - Yêu cầu cần đạt học sinh Tiểu học học yếu tố thống kê là: + Học sinh bước đầu có biểu tượng trực quan ? ?thống kê? ??, làm quen số trung bình cộng + Hình thành cho thân số kỹ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tìm hiểu về yếu tố thống kê trong môn toán ở tiểu học , SKKN tìm hiểu về yếu tố thống kê trong môn toán ở tiểu học