0

AN TOÀN ĐIỆN AN TOÀN BỨC XẠ TRONG y TẾ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN ĐIỀU TRA, KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT CÁC SỰ CỐ BẤT LỢI

25 1 0
  • AN TOÀN ĐIỆN  AN TOÀN BỨC XẠ TRONG y TẾ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN ĐIỀU TRA, KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT CÁC SỰ CỐ BẤT LỢI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THƠNG    AN TỒN ĐIỆN & AN TỒN BỨC XẠ TRONG Y TẾ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN: ĐIỀU TRA, KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT CÁC SỰ CỐ BẤT LỢI GVHD : TS Phạm Mạnh Hùng Nhóm thực : 19 Nguyễn Ngọc Ánh 20172416 Mai Thị Lan Anh 20172415 Tô Vũ Phương Loan 20172662 Hà Nội, 04/2021 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, thiết bị y tế ngày cải tiến Để tăng hiệu chẩn đốn điều trị thiết bị điện thiết bị sử dụng chất phóng xạ vơ cần thiết Bên cạnh hiệu to lớn rủi ro thiết bị khơng thể tránh khỏi Vì vậy, an toàn điện an toàn xạ y tế sở y tế coi trọng Hiểu cách thức lý cố xảy bước để giảm tỷ lệ tác động vụ tai nạn Hầu hết tai nạn ngăn ngừa cách làm khác Thực cách tiếp cận có cấu trúc điều tra cố làm cho nhiều khả nguyên nhân gốc rễ xác định sửa chữa, thay đổ lỗi cho vấn đề hành động cá nhân Thực hành phân tích cố cải tiến liên tục giúp giảm đáng kể tỷ lệ tai nạn đạt hàng không xây dựng thập kỷ qua Y học chặng đường dài để giảm tỷ lệ đâu gần với tỷ lệ đạt ngành có rủi ro cao Trong phần trình bày này, chúng em mô tả lại khái niệm thực tiễn liên quan đến cố bất lợi việc điều tra chúng Xác định cách để phân loại mức độ nghiêm trọng cố mô tả chuỗi việc theo sau cố thiết bị y tế, từ việc thiết lập hành động người dùng cuối thời điểm xảy cố đến việc thực thay đổi thực hành quy trình để ngăn ngừa tái diễn Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy - TS Phạm Mạnh Hùng tận tình bảo chúng em suốt làm tập lớn Cảm ơn thầy giảng dạy tâm huyết, giúp chúng em có sở lý thuyết tảng kiến kiến thức vững vàng để thực tập lớn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Các khái niệm phân loại 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại Tại phải báo cáo cố bất lợi .5 Xử lý cố ban đầu CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRA SỰ CỐ Quy trình điều tra .7 Xác lập việc Kiểm tra thiết bị y tế thiết bị liên quan CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SỰ CỐ Xác định tất nguyên nhân gây cố Kỹ thuật điều tra Lỗi người so với lỗi hệ thống 3.1 Lỗi người .9 3.2 Lỗi hệ thống 10 CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT 11 Các nguyên nhân dẫn đến xảy cố 11 1.1 Yếu tố bệnh nhân 11 1.2 Yếu tố môi trường 11 1.3 Yếu tố quy trình thiết bị 11 1.4 Yếu tố đồng đội .11 1.5 Yếu tố người vận hành 11 1.6 Sự kiện bất ngờ 12 Phát triển biện pháp kiểm soát .12 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SỰ CỐ VÀ GIÁM SÁT .14 Kết điều tra cố 14 Giám sát 14 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 15 Đại cương an toàn vật tư trang thiết bị y tế (VTTTBYT) .15 1.1 Thống kê cố VTTTBYT gây 15 1.2 Phân loại cố liên quan đến VTTTBYT 15 1.3 Các nguyên nhân gây cố 15 1.3.1 Lỗi cá nhân 15 1.3.2 Lỗi hệ thống .16 Phân tích nguyên nhân cố điện y tế 17 2.1 Hệ thống dây điện không đủ 17 2.2 Dây cáp bị hở điện .17 2.3 Dây điện có lớp cách điện không tốt 17 2.4 Nối đất không cách .18 2.5 Mạch tải 18 2.6 Điều kiện ẩm ướt 18 Quy trình kiểm sốt cố điện y tế 19 Biện pháp hạn chế cố điện y tế .20 4.1 Giám sát trình sử dụng bảo dưỡng thiết bị y tế .20 4.2 Lắp đăt hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn điện .20 4.3 Đào tạo người sử dụng thiết bị y tế cách 21 KẾT LUẬN .22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Các khái niệm phân loại 1.1 Khái niệm Một cố bất lợi: chấn thương liên quan đến quản lý y tế (theo WHO), bao gồm việc khiến tổ chức gặp rủi ro 1.2 Phân loại a) Sự cố rủi ro nghiêm trọng(SUI): Một cố gây thương tích lớn khơng mong muốn tử vong cho bệnh nhân, khách hàng nhân viên có ảnh hưởng nghiêm trọng khác tổ chức chăm sóc sức khỏe Được đánh giá cách sử dụng quy trình quản lý rủi ro định lượng Những cố gọi đặc biệt nghiêm trọng dấu hiệu cho thấy cần phải điều tra có phản ứng để tránh gây thương tích lớn hệ lụy nghiêm trọng Việc cần thực nhân viên cấp cao:  Thiết lập nhận thức rủi ro, cách phân tích cố liệu thống kê  Ghi lại rủi ro vào sổ đăng ký thông báo rủi ro nghiêm trọng cho tổ chức  Đánh giá rủi ro, chất, tác động khả xảy rủi ro  Ưu tiên rủi ro: thứ tự giải rủi ro khẩn cấp so với rủi ro có sổ đăng ký Xây dựng kế hoạch giải rủi ro xác định nguồn lực cần thiết  Bảo đảm nguồn lực để đưa kế hoạch hành động vào thực  Giám sát xem giải pháp trình thực b) Sự cố xảy Một việc dẫn đến cố xảy Tại phải báo cáo cố bất lợi  Ngăn chặn cố tương tự xảy lần nữa, tổ chức chăm sóc sức khỏe nói riêng cộng đồng chăm sóc sức khỏe nói chung  Báo cáo đáp ứng nghĩa vụ pháp lý yêu cầu quản trị Ngay báo cáo khơng bắt buộc, cho thấy quy trình thực để quản lý rủi ro, củng cố biện pháp phòng vệ chống lại vụ kiện tụng  Giúp người khác cải thiện tính an tồn cách xây dựng sở liệu sử dụng để xác định giảm rủi ro cho bệnh nhân Xử lý cố ban đầu Hành động giai đoạn đầu sau cố xảy quan trọng cần có hồ sơ xác kiện xảy trước chứng bị Các hành động cần thực cố cố xảy lần phát bao gồm:  Nhanh chóng đánh giá rủi ro trước mắt làm cho tình hình xung quanh an tồn  Đảm bảo tính liên tục điều trị lâm sàng cần thiết, ví dụ, cách cung cấp thiết bị thay quy trình lâm sàng thay  Cách ly thiết bị liên quan để ngăn chặn việc sử dụng thêm thay lưu giữ chứng cách trì cài đặt thiết bị giá trị có chúng cài đặt ghi lại an toàn để làm  Giữ vật tư tiêu hao phụ kiện kèm, xem xét cẩn thận tác động kiểm soát nhiễm khuẩn, với bao bì, nhãn tài liệu có chứa lơ số tham chiếu khác  Thông báo cho quan nội thích hợp cần hành động ngắn hạn, bao gồm kỹ thuật lâm sàng chuyên gia chăm sóc sức khỏe xử lý bệnh nhân  Hoàn thành chiếu lệ báo cáo cố cục gửi qua kênh quản lý rủi ro thích hợp Các bước cần thực xử lý ban đầu cố liên quan đến thiết bị y tế Làm cho kiện tức thời an toàn Đánh giá mức độ nghiêm trọng ban đầu; liên hệ với nhà quản lý cấp cao lo ngại mức độ Thực hành động với quy mơ rộng tức u cầu (đình dịch vụ, thu hồi, thơng báo bên ngồi) Lưu ý tất chi tiết cài đặt thiết bị (bao gồm sản xuất, kiểu máy số sê-ri/lô) Giữ lại cách ly thiết bị/vật tư tiêu hao/đóng gói liên quan Ghi lại người thông báo (MHRA, nhân viên dịch vụ, nhà sản xuất, người khác) Viết báo cáo cố ban đầu Bảng Tóm tắt bước xử lý ban đầu cố liên quan đến thiết bị CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRA SỰ CỐ     Quy trình điều tra B1 Xác định điều tra viên / nhóm điều tra B2 Thiết lập thời gian chi tiết B3 Phân tích – điều xảy mà không thiết kế để xảy B4 Xác định yếu tố góp phần yếu tố, xác định nguyên nhân  B5 Đánh giá biện pháp kiểm soát – yếu tố / vấn đề, xác định đánh giá biện pháp kiểm sốt rủi ro có ước tính khác biệt mà biện pháp kiểm soát tạo cách sử dụng thang đánh giá rủi ro  B6 Báo cáo – trình tự việc, diễn giải, rủi ro xác định cách khuyến nghị để giảm việc xuống mức chấp nhận Hình Cuộc điều tra - làm việc trở lại từ kiện để khám phá lý xảy Xác lập việc  Kiểm tra báo cáo cố văn bản, chẳng hạn chiếu lệ tiêu chuẩn hồ sơ thư từ văn khác liên quan đến nó, bao gồm hồ sơ đào tạo người dùng  Phỏng vấn nhân chứng, tham khảo kiểm tra chéo trình bày độc lập  Kiểm tra thiết bị thiết bị liên quan, xem hồ sơ liên quan nhật ký thiết bị  Thực xét nghiệm thích hợp để chẩn đốn xảy Những điểm vấn nhân viên Giải thích mục đích vấn vai trò Bám sát kiện, tránh cảm xúc đến kết luận Lắng nghe cách tích cực Giảm thiểu căng thẳng - đặt câu hỏi dễ trước tránh câu hỏi dẫn đầu Xây dựng trình tự thời gian cụ thể chi tiết - trước tiên lời nói sau tương tác văn Bảng Phương pháp tiếp cận đề xuất để thực vấn nhân viên Kiểm tra thiết bị y tế thiết bị liên quan  Thiết bị y tế thiết bị liên quan phải kiểm tra thử nghiệm xem có hư hỏng trục trặc không  Mức độ yêu cầu việc phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng việc việc nghiêm trọng, phát triển thành điều tra quan trọng theo nghĩa  Việc kiểm tra thử nghiệm thực với thiết bị gốc thiết bị vật tư tiêu hao tương tự kết nối phụ thuộc lẫn  Việc điều tra quan tâm để xác định xem liệu có tình trạng sẵn có loạt hư hỏng góp phần gây cố hay không, bao gồm việc bảo trì khơng đầy đủ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SỰ CỐ Xác định tất nguyên nhân gây cố Có loại nguyên nhân:  Con người  Hệ thống  Thiết bị  Không phân biệt rõ ràng, nguyên nhân gây ảnh hưởng đến nhau.So sánh phân tích để đưa giải pháp cách tối ưu, suy nghĩ rộng để tìm nguyên nhân tiềm ẩn Kỹ thuật điều tra Kiến thức chung cố kết hợp với kinh nghiệm, suy luận theo nhiều hướng khác có nhiều khả xảy cố  Kỹ thuật biểu đồ xương cá giúp liên kết nguyên nhân theo chiều hướng, giúp khám phá chi tiết sau cung cấp cách tóm tắt kết điều tra  Kỹ thuật Five Why giúp tìm nguyên nhân tiềm ẩn đào sâu xuống năm cấp độ cách liên tục đặt câu hỏi Tại Hình Sơ đồ xương cá để giúp xác định nguyên nhân góp phần gây cố Lỗi người so với lỗi hệ thống 3.1 Lỗi người Lỗi người chiếm 15- 80% cố  Thiết kế kém: thiết kế máy móc hệ thống khiến người vận hành khó khăn việc sử dụng Các thiết kế phải rõ ràng dễ sử dụng, nhãn ghi rõ ràng Người dùng phải đào tạo lại có thay đổi Hướng dẫn sử dụng ngắn gọn, rõ ràng  Lỗi bản: nhầm lẫn trái phải, nhầm thiết bị điều khiển, nhầm điện cực, nhầm kết Nguyên nhân mệt mỏi, căng thẳng, không tỉnh táo  Thiếu kiến thức: dẫn đến hậu nghiêm trọng, đặc biệt đôi với tự tin mức hiểu lầm thiếu giám sát chuyên gia Khắc phục cách đào tạo tốt  Thiếu đào tạo kinh nghiệm: Các quy trình liên quan đến thiết bị y tế thường liên quan đến việc ý đến số yếu tố quan sát tương tác với bệnh nhân, số giám sát cài đặt điều khiển thiết bị, điều khiển thiết bị vận hành Thiếu quen thuộc với yếu tố số làm giảm tập trung người dùng vào yếu tố khác Các vấn đề nảy sinh cá nhân khơng có đủ lực để thực nhiệm vụ thiếu khả phán đoán để nhận mức độ lực thân họ cần dừng lại nhận giúp đỡ  Vấn đề hành vi: cẩu tahr xa lánh công việc Chấp nhận rủi ro có chủ ý cách bỏ qua tính an toàn hệ thống để tiết kiệm thời gian  Áp lực: khối lượng công vệc, môi trường việc, thời gan hoàn thành 3.2 Lỗi hệ thống Sự cố thiết bị y tế xếp vào loại cố thiết bị  Lỗi gián đoạn (xảy với thiêt bị cũ bảo trì kém)  Lỗi hệ thống phần mềm cài đặt thiết bị đầu vào/ra Gây xạ mức Những lỗi thường khó theo dõi lỗi không liên tục  Thiết bị phải kiểm tra thường xuyên Đầy đủ phụ tùng vật tư có sẵn, pin sạc đủ 10 CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Các nguyên nhân dẫn đến xảy cố 1.1 Yếu tố bệnh nhân  Bệnh nhân có vấn đề y tế khác nhau, dẫn đến sử dụng số chức thiết bị  Một hệ thống lý tưởng xác định đánh giá rủi ro xảy sau sửa đổi cho hợp lệ., đưa thêm thiết bị bố trí nhân viên chuyên dụng 1.2 Yếu tố môi trường  Trong môi trường có nhiều thiết bị bố trí kém, xếp chồng, dây cáp chằng chịt, môi trường không tốt gây nhiều cố nghiêm trọng  Phân tích đánh giá rủi ro mơi trường an tồn lao động, quản lý tốt tránh tai nạn xảy 1.3 Yếu tố quy trình thiết bị  Các nguyên tắc quản lý kiểm soát trang thiết bị càn bổ sung tổ chức Các hệ thống khơng an tồn định sai sót triển khai khooog cách  Các điều tra tiến hành ngược đẻ kiểm tra xem nguyên tắc quản lý trang thiết bị có thực quy tắc khơng khơng xem xét sai sót cách triển khai 1.4 Yếu tố đồng đội  Các thủ tục chăm sóc sức khỏe thực nhóm khác với cá nhân tổ chức khác Vì cần phải phân chia trách nhiệm cách rõ ràng  Hệ thống phải thiết kế để thuận tiện việc trao đổi thơng tin Chuẩn hóa trình bày thơng tin cách rõ ràng 1.5 Yếu tố người vận hành  Để thực cách hiệu an toàn, người điều hành phải làm việc giới hạn  Điều bao gồm việc nhận trách nhiệm thân việc lường trước ngăn ngừa vấn đề nhận họ dễ mắc sai lầm lực hành nghề họ  Bởi người cảm thấy khó đánh giá xác lực trạng thái tinh thần họ dễ bị mơ mộng, hệ thống nên ngăn cá nhân bị đẩy vượt giới hạn mà họ ngừng hành động an toàn  Người giám sát quản lý nên đảm bảo nhà điều hành cung cấp nguồn lực, đào tạo hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin Các hệ thống phù hợp với mục đích cung cấp hướng dẫn, đào tạo giám sát 11 cho người vận hành thiết bị, bao gồm hướng dẫn tiếp cận lời khuyên chuyên gia trường hợp có thắc mắc 1.6 Sự kiện bất ngờ  Các kiện bất ngờ gây tập trung làm gián đoạn thủ tục  Lập kế hoạch dự phòng, để điều chỉnh thủ tục quản lý hoạt động gián đoạn có trật tự kkhi khơng có sẵn tài nguyên dự phòng  Hạn chế quyền truy cập vào thiết bị, phần mềm Chặn thiết bị nguy hiểm Kiểm tra trước thao tác, cách yêu cầu hệ thống truy vấn nhà điều hành trước tiếp tục Phát triển biện pháp kiểm soát  Các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa giảm thiểu tác động không mong muốn tình an tồn lỗi người, cố thiết bị cố hệ thống  Mỗi quy trình có nhiều biện pháp kiểm soát hệ thống bị lỗi số biện pháp bị vi phạm, khiến hệ thống xảy cố  Các biện pháp kiểm soát phải xem xét thực thủ tục có khả sửa đổi kết việc điều tra cố  Mọi sửa đổi phải giải lỗi hệ thống xác định  Các biện pháp kiểm sốt hoạt động cách cấm số hành động cách bắt buộc hành động khác  Phân tích chế độ rủi ro xác định cách thức mà hệ thống bị lỗi, hậu xảy cách thức lỗi đưa vào chế độ an tồn Các hành động khơng an tồn không thực cách ngừng sử dụng thiết bị quy trình, biện pháp hạn chế làm cho hành động khơng an tồn trở nên khó khăn xảy cách sau: Hạn chế quyền truy cập vào chức phần mềm định thiết bị, thông qua sách, quy trình, khóa mật khẩu, người dùng ủy quyền đào tạo phép thực hành động cần thiết đối phó với trường hợp dự đốn trước Ngồi ra, nhiệm vụ nhạy cảm yêu cầu diện nhân viên cấp cao có kinh nghiệm, người có nhiều khả xác định vấn đề phát triển người có thẩm quyền kinh nghiệm để phản ứng thích hợp với vấn đề phát triển 12 Chặn số kết hợp cài đặt điều khiển thiết bị gây nguy hiểm Kiểm tra trước thao tác, cách yêu cầu hệ thống truy vấn người vận hành trước tiếp tục Một mục thiết bị hiển thị thông báo như, ‘Làm điều sẽ… bạn có chắn muốn…?’ Khi nhận lệnh dẫn đến tình trạng khơng an tồn 13 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SỰ CỐ VÀ GIÁM SÁT Kết điều tra cố  Một điều tra diễn cách công khai, lưu trữ thông báo cho nhân viên, quản lý, quan nhà sản xuất Nếu điều tra nhiều tời gian tạo báo cáo tạm thời  Nếu điều tra phát cố, sai sót nghiêm trọng đưa kế hoạch phân bố nguồn lực để sửa chữa thay khẩn cấp  Khi có thay đổi chất tần suất bảo trì, kiểm tra đảm bảo     chất lượng giao thức cần thảo luận khẩn cấp kỹ thuật nhà sản xuất, đại lý dịch vụ bên thứ ba để đảm bảo phương pháp tiếp cận đucợc triển khai Giám sát Việc giám sát phải thiết lập sau có thay đổi nào, để kiểm tra xem quy trình sửa đổi có tn thủ đạt mục tiêu ban đầu chúng hay không, với việc đánh giá tuân thủ người dùng Việc giám sát theo dõi cần phải tiếp tục thời gian đủ dài để đưa vào biện pháp hệ thống kiểm soát cách chắn Nhân viên nên khuyến khích để báo cáo thêm cố tương tự cố gần liên quan đến cố ban đầu Sau đó, tổ chức nên truy vấn hệ thống báo cáo cố thường xuyên để xác định vấn đề khác khu vực liên quan Lập kế hoạch hành động để kích hoạt việc thu hồi dịch vụ, thay thiết bị hành động khẩn cấp khác việc giám sát cho thấy điều cần thiết 14 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Đại cương an toàn vật tư trang thiết bị y tế (VTTTBYT)  VTTTBYT (medical device) dụng cụ, máy móc, phận cấy ghép … sử dụng chẩn đốn, phịng ngừa điều trị bệnh mà khơng có tác động hóa học bên thể  VTTTBYT đa dạng Đơn giản đè lưỡi, nhiệt kế, găng tay, đến máy móc phức tạp có phần mềm vi xử lý máy thở, máy tạo nhịp tim, tim nhân tạo  Các khoa Hồi sức – Cấp cứu nơi sử dụng nhiều VTTTBYT 1.1 Thống kê cố VTTTBYT gây  Ở Việt Nam: chưa có số liệu  Ở Mỹ: • Năm 2000: 69.959 cố VTTTBYT • Đến 2009: tăng lên 540.204 báo cáo  Ở P-ICU, cố VTTTBYT xảy 16/1000 BNngày Thụy sĩ 19/1000 BN-ngày Mỹ (4)  Theo WHO: Ở nước phát triển cịn yếu khâu bảo trì sửa chữa TTBYT 1.2 Phân loại cố liên quan đến VTTTBYT  Có loại: • Sai sót liên quan nhà sản xuất (manufacturerrelated errors) • Sai sót sử dụng trang thiết bị (device-use errors)  Phân biệt khơng dễ: • Một thiết bị y tế có thiết kế (do nhà SX) làm cho việc sử dụng dễ bị xảy sai sót 1.3 Các nguyên nhân gây cố 1.3.1 Lỗi cá nhân Sai sót khơng chủ định:  Do thiếu tập trung  Do quên  Do tình cảnh (mệt mõi, ốm đau, tâm lý …)  Do kiến thức, kinh nghiệm Sai sót chun mơn:  Bỏ bớt, làm tắt quy trình chun mơn  Vi phạm đạo đức nghề nghiệp 15 1.3.2 Lỗi hệ thống  Chính sách, quy định chưa phù hợp  Tổ chức cung cấp dịch vụ chưa khoa học, phức tạp, ngắt quãng, nhiều cá nhân tham gia hợp tác chưa tốt  Thiếu nhân lực bố trí nhân lực khơng đủ lực chuyên môn (giờ trực, ngày nghỉ, ngày lễ)  Máy móc củ kỹ lạc hậu, khơng bảo trì tốt  Đào tạo liên tục chưa tiến hành thường xuyên  Kiểm tra, giám sát chưa hiệu  Quan hệ lỗi hoạt động lỗi hệ thống • Lỗi cá nhân: lỗi hoạt động • Cứ lỗi hoạt động có 3-4 yếu tố liên quan lỗi hệ thống 16 Phân tích nguyên nhân cố điện y tế An toàn điện lĩnh vực y tế chủ đề cần nói đến thường xuyên Bệnh viện coi nơi chữa bệnh, môi trường thiết kế để bạn cảm thấy an toàn yên tâm bước vào Tuy nhiên, nguy điện vơ hình sở y tế tránh khỏi Sau số nguyên nhân khiến cố giật điện nguy giật điện bệnh viện xảy ra: 2.1 Hệ thống dây điện không đủ Nguy giật điện xảy tiết diện dây dẫn nhỏ khơng đủ khả tải dịng điện đến thiết bị, dụng cụ điện mà cukiêng cấp Thơng thường, dây dẫn cáp dẫn định kích thước theo dòng điện chịu tải cho phép, dòng điện dự tính chịu tải trường hợp định, nhiệt độ cách điện Tuy nhiên, hệ thống dây điện cũ hơn, đường dây nhánh đến thiết bị đèn trần cố định dây với khổ nhỏ cáp cung cấp Giả sử thiết bị chiếu sáng thay thiết bị khác sử dụng nhiều dịng điện Cơng suất (cường độ) dây nhánh bị vượt Khi dây dẫn q nhỏ so với dịng điện mà phải mang, dây dẫn nóng lên Dây điện bị đốt nóng gây hỏa hoạn 2.2 Dây cáp bị hở điện Trong trình sử dụng dây cáp điện thật khó tránh khỏi rủi ro bị đứt, hở tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dùng Các nguyên nhân dẫn tới tượng dây cáp điện bị đứt làm hở điện bên nguy hiểm là: - Dây cáp điện va chạm với bị vật nhọn, sắc - Dây cáp điện bị chuột bọ côn trùng xâm hại - Dây cáp điện bị người sử dụng tác động không cách 2.3 Dây điện có lớp cách điện khơng tốt Sử dụng dây cáp điện chất lượng khơng gây lãng phí điện mà tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm bệnh viện Thiết bị điện y tế ngày có xu hướng tăng nên việc đảm bảo an toàn khỏi loại dây cáp điện chất lượng lại quan trọng Đối với ruột dẫn điện chất lượng không đủ tiết diện tiêu chuẩn dẫn đến nguy cơ: - Giảm khả dẫn điện, gây sụt áp đường dây khiến cho thiết bị điện y tế bị giảm tuổi thọ hoạt động hiệu - Nhiệt độ tăng mức đường dây khiến lớp cách điện bị hư hại, gây chập điện, cháy nổ 17 - Dây cáp điện có ruột đồng chất lượng dễ gãy, khó nối lắp vào thiết bị khác Đối với lớp cách điện chất lượng dẫn đến tác hại như: - Nứt/hở lớp cách điện gây nguy giật điện cho người sử dụng Rạn nứt lớp cách điện, gây rò rỉ điện khiến tăng nguy chạm chập, cháy nổ - Lớp cách điện chất lượng không chịu nhiệt độ ruột dẫn, khiến chảy nhão, tiếp tục làm tăng nguy cháy nổ 2.4 Nối đất không cách Nối đất phương pháp phổ biến để giải vấn đề rò rỉ điện bên thiết bị điện, điện tử Khi mạch điện không nối đất cách, có nguy xảy cố giật điện gây nguy hiểm khơng thể loại bỏ điện áp khơng mong muốn cách an tồn Hệ thống điện thường nối đất với ống kim loại đóng vai trò đường dẫn liên tục xuống đất Nhiều vụ điện giật hỏa hoạn xảy (trong trình cải tạo sửa chữa) phận hệ thống ống kim loại thay ống nhựa không dẫn điện Trong trường hợp này, đường dẫn xuống đất bị gián đoạn vật liệu không dẫn điện Nếu hệ thống ống sử dụng làm đường dẫn đến đất cho dòng điện cố, tất đường ống phải làm vật liệu dẫn điện Khi đóng cọc tiếp đất sai cách gây nhiều nguy hiểm khó lường.Vì cọc nối đất kim loại nên khả dẫn điện tốt Khi cọc bị đóng sai phương pháp dễ gây tai nạn điện cho người Chính thực nối đất cách an tồn cho người dùng nâng cao tuổi thọ cho thiết bị 2.5 Mạch tải Quá tải điện tượng vượt định mức cho phép thiết bị điện đường dây dẫn gây tượng đóng ngắt nguồn cấp chí gây cháy nổ, chập điện thiết bị điện Nguyên nhân gây tải do: - Sử dụng ổ cắm điện nối cho nhiều thiết bị điện: Nếu nhiều thiết bị cắm vào mạch điện, dòng điện đốt nóng dây dẫn đến nhiệt độ cao - Lắp đặt thiết bị Aptomat không đủ tải: Aptomat linh kiện giúp bảo vệ thiết bị, nguồn điện, khởi động nhiều thiết bị điện lúc, điều sẻ làm tăng công suất Nếu aptomat cột điện có định mức thấp sẻ tự động nhảy liên tục để bảo vệ hệ thống điện dùng loại Aptomat không đủ gây cháy Aptomat giảm tuổi thọ thiết bị điện y tế 18 2.6 Điều kiện ẩm ướt Các nguy cố điện trở nên tồi tệ người sử dụng thiết bị bị điện ướt Làm việc điều kiện ẩm ướt nguy hiểm nước trở thành đường dễ dàng cho dòng điện Bên cạnh mơi trường có nhiều thiết bị y tế, bố trí kém, xếp khơng ổn định, dây cáp chằng chịt môi trường làm việc lộn xộn gây cố nguy hiểm điện Quy trình kiểm sốt cố điện y tế  Ghi lại chi tiết kiểm tra: Tên tra, Vị trí cần kiểm tra, Lý kiểm tra, Ngày kiểm tra, Người quản lý địa điểm  Xác định phân loại thích hợp cho khu vực cần kiểm tra: Danh sách kiểm tra bao gồm tổng quan sở chăm sóc sức khỏe:  Bệnh viện sở chăm sóc cứu thương với khu vực chăm sóc quan trọng  Nhà dưỡng lão Cơ sở Chăm sóc Hạn chế  Phòng khám, Văn phòng Y tế Nha khoa  Kiểm tra thêm áp dụng cho tất sở chăm sóc sức khỏe  Đảm bảo hệ thống dây điện xác sử dụng khơng gian chăm sóc bệnh nhân: Kiểm tra dây nối đất  Kiểm tra liên kết bảng điều khiển: Kiểm tra diện mối liên kết bảng bảng đấu dây mạch nhánh bình thường thiết yếu nơi mà không gian chăm sóc bệnh nhân đơn lẻ phục vụ  Xác minh vị trí giường bệnh có hai nhiều mạch nhánh: Ít hai mạch nhánh( từ hệ thống bình thường từ nhánh quan trọng)  Xác minh vị trí giường bệnh có tám ổ cắm trở lên  Kiểm tra phủ chống giật không gian dành cho trẻ em: Trẻ em tò mò khơng hiểu rủi ro mà đơi chúng mắc phải Điều quan trọng phải có phủ chống giật vị trí dành cho trẻ em khơng gian chăm sóc chung  Xác minh giường chăm sóc quan trọng có hai nhiều nhánh mạch  Xác minh giường chăm sóc quan trọng có từ mười bốn ổ cắm trở lên  Xác minh giường chăm sóc quan trọng có ổ cắm kết nối với nguồn riêng biệt  Đảm bảo có 36 ổ cắm trở lên phòng mổ: Phòng mổ khu vực quan trọng mà cần phải thận trọng việc đảm bảo tiêu chuẩn tuân thủ Đảm bảo có 36 ổ cắm phịng mổ  Kiểm tra vị trí bảo vệ thiết bị cầu giao chống giật Ngoài ra, kiểm tra việc sử dụng hệ thống điện cách ly, nơi chịu cố gián đoạn 19 20 Biện pháp hạn chế cố điện y tế Biện pháp hạn chế cố điện y tế tập trung vào việc loại bỏ nguy tiềm ẩn điện giáo dục nhân viên nguy làm việc với điện thiết bị điện không cách 4.1 Giám sát trình sử dụng bảo dưỡng thiết bị y tế Thực kiểm tra thiết bị nhằm đảm bảo an toàn điện:  Kiểm tra dây điện phích cắm xem có bị hư hỏng cách điện chân nối đất bị hỏng trước sử dụng hay không  Kiểm tra dây nối để đảm bảo chúng chịu tải theo yêu cầu thiết bị điện trước sử dụng  Báo cáo tất phận điện bị hở, bao gồm dây dẫn, thiết bị đầu cuối cầu dao bị mất,  Thay dây nối dây có lớp cách điện bị hỏng Khơng sử dụng băng dính để sửa chữa hư hỏng  Thực bảo dưỡng thiết bị theo định kì 4.2 Lắp đăt hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn điện a) Sử dụng hệ thống nối đất đẳng Trong trường hợp mạch bị chập dây nóng vỏ kim loại, dòng điện lớn truyền theo dây xuống đất thay gây nguy hiểm cho người, ngồi cịn làm ngắt cầu chì Nếu khơng có cố nào, dây tiếp đất đóng vai trị dẫn dịng điện bị rò quay nguồn phận tiếp đất cần phải có điện trở thấp Sử dụng dây nối đất nâng cao độ an toàn, phải đảm bảo đẳng thể bề mặt tiếp xúc b) Sử dụng nguồn cách ly Với hệ nối đất đẳng chưa đủ để loại bỏ dịng điện cường độ lớn, gây rủi ro Nguồn cách ly bảo vệ chống lại trục trặc hệ nối đất: Bảo vệ hiệu trước nguy giật vi mô, đặc biệt điều kiện ẩm ướt, gián đoạn đường nối trực tiếp với đất trung tính Tuy nhiên, hệ thống nguồn cách ly:  Mặc dù có tác dụng bảo vệ khỏi giật vi mô/ giật vĩ mơ chi phí sử dụng hệ thống cao để sử dụng đại trà bệnh viện  Thường dùng nơi có sử dụng thuốc gây tê dễ bắt lửa c) Sử dụng cầu giao chống giật – Thiết bị theo dõi dòng dò 21 Thiết bị cầu giao chống giật hoạt động cách theo dõi điện tạo cuộn dây (nóng nguội) máy biến áp vi sai Thiết bị theo dõi cách ly đường dây thiết bị theo dõi liên tục trở kháng đường dây nguồn cách ly với đất Sẽ phát cảnh báo phát có dịng dị d) Mạch khuếch đại đạo trình chân phải Các nguy giật điện xuất dụng cụ y sinh vận hành nối với bệnh nhân Điều đặc biệt bệnh nhân nối với thiết bị theo dõi khuếch đại vi sai tham chiếu đất Khi chân phải bệnh nhân nối trực tiếp với đất qua điện cực (dẫn điện tốt), nên dễ dàng hình thành hiệu điện qua thể bệnh nhân Khi sử dụng cách thức mạch thường có cầu chì chân phải để hạn chế dòng điện nhỏ mức chuẩn mA 4.3 Đào tạo người sử dụng thiết bị y tế cách Đảm bảo nhân viên dạy kỹ quy tắc sử dụng thiết bị Xây dựng kế hoạch giám sát tham gia chương trình đào tạo kỹ hỗ trợ hoạt động đảm bảo an toàn điện y tế Rà sốt lại quy trình làm việc khoảng trống có nguy tiềm tàng tới an toàn điện để chủ động khắc phục, rà sốt cập nhật hướng dẫn chun mơn, khắc phục lỗi hệ thống tăng cường giáo dục, kiểm tra tuân thủ người hành nghề, tăng cường chun nghiệp ln đặt lợi ích người bệnh lên lợi ích cá nhân hành nghề   22 KẾT LUẬN Như vậy, việc điều tra cố cải thiện an toàn bệnh nhân giảm rủi ro tổ chức vơ quan trọng Nó đặt vấn đề cần tìm bắt tay điều tra vào cố kỹ thuật để xử lý cố Ngoài ra, báo cáo chúng em trình bày ý tưởng để đưa biện pháp kiểm soát rủi ro nhấn mạnh vai trị việc giám sát liên tục cơng việc làm cho trình tổ chức trở nên an toàn hiệu Qua báo cáo hiểu rõ điều tra cố, cách làm để giảm thiểu cố an toàn điện an toàn xạ Từ hiểu rõ đưa biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn điện an toàn xạ, hạn chế tối đa hậu người Đặc biệt phòng phẫu thuật nói riêng y tế nói chung nơi trọng yếu gây thiệt hại lớn cố điện xạ xảy ra, tìm hiểu thiết bị thiết kế hệ thống an tồn điện phịng phẫu thuật Bài tập chúng em tránh khỏi thiếu sót, mong thầy góp ý để chúng em hoàn thiện phần tập 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO World Alliance for Patient Safety WHO Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning Systems WHO, Geneva, Switzerland, 2005 Radiation Oncology Safety Information System (ROSIS) http://www.rosis info/ (accessed on September 06, 2013) Medical equipment management Series in Medical Physics and Biomedical Engineering Keith Willson, Keith Ison, Slavik Tabakov, 2014 World Alliance for Patient Safety WHO Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning Systems WHO, Geneva, Switzerland, 2005 Radiation Oncology Safety Information System (ROSIS) http://www.rosis info/ (accessed on September 06, 2013) Jacobson, B and Murray, A Medical Devices—Use and Safety Churchill Livingstone, New York, 2007 MHRA DB 2011(01)—Reporting Adverse Incidents and Disseminating Medical Device Alerts Crown Copyright, London, U.K., 2011 Bronzino, J (ed.) The Biomedical Engineering Handbook, 2nd edn CRC Press, Boca Raton, FL, 2000 Institute of Physics and Engineering in Medicine Report 95: Risk Management and Its Application to Medical Device Management IPEM, York, England, 2008 10 Reason, J Human Error Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1990 11 Edwards, E The importance of utilizing human factors engineering in developing biomedical innovation Intelliject, LLC http://nciia.org/conf08/assets/ pub/edwards.pdf (accessed on September 06, 2013) 12 UK National Reporting and Learning System Design for Patient Safety: A Guide to the Design of Electronic Infusion Devices NRLS, London, U.K., 2010 13 Amoore, J and Ingram, P Learning from adverse incidents involving medical devices BMJ, 325, 272, 2002 14 ECRI Top ten health technology hazards for 2013 https://www.ecri.org/ Documents/Secure/Health_Devices_Top_10_Hazards_2013.pdf (accessed on September 06, 2013) 15 Hillman, B and Goldsmith, J The uncritical use of high-tech medical imaging N Engl J Med., 363, 4–6, 2010 16 Goldacre, B Bad Science Harper Perennial, New York, 2009 17 Bagnall, A-M., Wilby, J., Glanville, J and Sowden, A Scoping Review of Sabotage and/or Tampering in the NHS Centre for Reviews & Dissemination (CRD), University of York, York, England, 2004 18 Henderson, J., Willson, K., Jago, J and Whittingham, T A survey of the acoustic outputs of diagnostic ultrasound equipment in current clinical use Ultrasound Med Biol., 21, 699–705, 1995 24 19 MHRA MDA/2010/001—Medical Devices Products.Crown Copyright, London, U.K., 2010 25 in General and Non-Medical ... LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 15 Đại cương an toàn vật tư trang thiết bị y tế (VTTTBYT) .15 1.1 Thống kê cố VTTTBYT g? ?y 15 1.2 Phân loại cố liên quan đến... thay thiết bị hành động khẩn cấp khác việc giám sát cho th? ?y điều cần thiết 14 CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Đại cương an toàn vật tư trang thiết bị y tế (VTTTBYT)... cảm th? ?y an toàn y? ?n tâm bước vào Tuy nhiên, nguy điện vơ hình sở y tế tránh khỏi Sau số nguyên nhân khiến cố giật điện nguy giật điện bệnh viện x? ?y ra: 2.1 Hệ thống d? ?y điện không đủ Nguy giật
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOÀN ĐIỆN AN TOÀN BỨC XẠ TRONG y TẾ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN ĐIỀU TRA, KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT CÁC SỰ CỐ BẤT LỢI , AN TOÀN ĐIỆN AN TOÀN BỨC XẠ TRONG y TẾ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN ĐIỀU TRA, KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT CÁC SỰ CỐ BẤT LỢI

Mục lục

Xem thêm