0

Chính sách cổ tức và kỳ vọng thị trường của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam

8 2 0
  • Chính sách cổ tức và kỳ vọng thị trường của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:53

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ các công ty xây dựng công trình giao thông niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2015-2019. Báo cáo tập trung vào phân tích Chính sách cổ tức (CSCT) và Kì vọng thị trường đối với nhóm DN này cũng như mối quan hệ giữa hai tiêu chí này để xác định mức độ ảnh hưởng của các quyết định về CSCT của DN tới Nhận định của các NĐT. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ KỲ VỌNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Thuỳ Dung Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số Cầu Giấy, Hà Nội Email: dungntt89@utc.edu.vn; Tel: 0989908997 Tóm tắt Báo cáo sử dụng liệu từ cơng ty xây dựng cơng trình giao thơng niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2015-2019 Báo cáo tập trung vào phân tích Chính sách cổ tức (CSCT) Kì vọng thị trường đối với nhóm DN mối quan hệ hai tiêu chí để xác định mức độ ảnh hưởng định CSCT DN tới Nhận định NĐT Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp thống kê so sánh, khảo sát để phân tích sử dụng mơ hình kinh tế lượng để kiểm định giả thiết Kết nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ cổ tức nhóm DN nghiên cứu coi thấp CSCT DN có tác động thuận chiều tới kì vọng thị trường cổ phiếu Từ đó, tác giả đưa số kiến nghị tới bên liên quan Từ khóa: Chính sách cổ tức , kì vọng thị trường, DN XDCTGT VN ĐẶT VẤN ĐỀ Chính sách cổ tức ba định tài quan trọng doanh nghiệp quan trọng để nhà đầu tư đưa định đầu tư, việc đông đảo nhà đầu tư tin tưởng vào phát triển doanh nghiệp coi giá trị doanh nghiệp tăng ngược lại Có nhiều nghiên cứu tiến hành thị trường khác đối với nhóm doanh nghiệp khác cho thấy nhiều kết khác biệt ảnh hưởng sách cổ tức tới kì vọng thị trường Ở thị trường chứng khoán mới Việt Nam, nhà đầu tư đánh giá đa phần có chiến lược đầu tư ngắn hạn sách cổ tức hàng năm, sách có gắn trực tiếp với quyền lợi nhà đầu tư, nhiều nghiên cứu cho có ảnh hưởng lớn tới tâm lí đầu tư, ảnh hưởng lớn tới kì vọng thị trường Trong kinh tế, nhóm doanh nghiệp lại có tình hình kinh doanh đặc thù kì vọng thị trường khác nhau, cần chiến lược sách cổ tức khác Nhóm doanh nghiệp XDCTGT vốn xếp vào nhóm doanh nghiệp có phát triển dài hạn quy mô tài sản lớn thời gian thu hồi vốn dài Hiện tại, chưa có nghiên cứu thị trường Việt Nam sách cổ tức nhóm doanh nghiệp ảnh hưởng sách cổ tức tới kì vọng thị trường doanh nghiệp Vì vậy, tác giả thực nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi: Thực trạng CSCT Kì vọng thị trường nhóm DN nào? CSCT có ảnh hưởng tới Kì vọng thị trường DN XDCTGT niêm yết nghiên cứu hay không? Kiến nghị cần đưa ra? CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU a Cơ sở lý thuyết -840- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Nghiên cứu Talat Afza Samya Tahir (2012), quan sát nghiên cứu 25 doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Pakistan giai đoạn từ 20052009 Nghiên cứu cho thấy, có yếu tố tác động đến P/E có ý nghĩa thống kê có Tỷ lệ chi trả cổ tức biến Tỷ lệ chi trả cổ tức tác động chiều với số P/E có mức ý nghĩa từ 1%-5% [1] Jitmaneeroj, Boonlert (2017) kiểm tra mối quan hệ có điều kiện phi tuyến tỷ lệ giá thu nhập (P/E) Tỷ lệ cổ tức Một phát chung nghiên cứu trước sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính tỷ lệ P/E có quan hệ thuận chiều với tỷ lệ chi trả cổ tức Tuy nhiên, khơng có nhiều nghiên cứu kiểm tra điều kiện mà mối quan hệ thuận chiều tồn Bài báo sử dụng mô hình hiệu ứng cố định để điều tra mối quan hệ có điều kiện phi tuyến tính tỷ lệ P/E Tỷ lệ cổ tức Với việc đưa vào yếu tố tâm lý nhà đầu tư, mơ hình cho phép mối quan hệ phi tuyến điều kiện hóa dựa tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu tỷ suất lợi nhuận yêu cầu Kết quả: Dựa liệu hàng năm ngành công nghiệp Hoa Kỳ giai đoạn 1998-2014, báo đưa chứng mới tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu lớn (nhỏ hơn) so với tỷ suất sinh lợi yêu cầu, tỷ lệ P/E tỷ lệ chi trả cổ tức thể mối quan hệ ngược chiều (cùng chiều) Ý nghĩa thực tiễn: Do mối quan hệ biến động tỷ số P / E tỷ lệ chi trả, nhà quản lý doanh nghiệp nhà đầu tư cổ phiếu nên quan tâm nhiều đến việc giảm tỷ lệ cổ tức hơn, nên quan tâm tới cơng ty có tỷ lệ chi trả thấp [2] Krishnan, Cnv; Chen, Yifei(2017đã sử dụng sở liệu tất công ty thuộc số S&P 1500 suốt 88 quý từ năm 1995 đến năm 2016, nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ chi trả cổ tức giai đoạn có tương quan chiều mức độ tương quan đáng kể với tỷ lệ giá thu nhập (PER) giai đoạn đối với cơng ty có vốn hóa thị trường cao cơng ty sản xuất Bên cạnh đó, tỷ lệ chi trả cổ tức có tương quan nghịch chiều ảnh hưởng đáng kể tới cơng ty có tỷ lệ Giá trị sổ sách với thị trường cao Vốn hóa thị trường (quy mơ doanh nghiệp), tỷ lệ giá trị Sổ sách với Giá cổ phiếu thị trường (đại diện cho nhận định thị trường tiềm tăng trưởng) vấn đề ngành để xác định mức PER hàm mức chi trả Tuy nhiên, mức PER xác định thay đổi hệ số chi trả cổ tức kỳ có ảnh hưởng đáng kể ngược chiều với thay đổi PER kỳ Nghiên cứu tìm thấy chứng ủng hộ lập luận gia tăng giai đoạn báo hiệu giảm hội đầu tư tăng rủi ro làm giảm tỷ lệ PER tương lai [3] b Phương pháp nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê lịch sử: Phương pháp sử dụng để phân tích thực trạng Tỷ lệ cổ tức Kỳ vọng thị trường nhóm DN XDCTGT niêm yết Việt nam - Phương pháp Khảo sát nhà đầu tư : phương pháp sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng tỷ lệ cổ tức tới kỳ vọng thị trường theo nhận định chủ quan nhà đầu tư - Phương pháp Hồi qui mơ hình : Phương pháp để đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ cổ tức tới kỳ vọng thị trường dựa số liệu thực tế công ty -841- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải thị trường chứng khốn Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Tỷ lệ cổ tức Kì vọng thị trường đối với nhóm Doanh nghiệp XDCTGT niêm yết Việt Nam thoả mãn điều kiện sau: - Doanh thu doanh nghiệp đến chủ yếu từ hoạt động xây dựng cơng trình giao thông - Các doanh nghiệp thực việc niêm yết có khả chi trả cổ tức năm từ 2015-2019 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN c Kết nghiên cứu Thực trạng tỷ lệ cổ tức kì vọng thị trường Khái quát tỷ lệ cổ tức nhóm doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng niêm yết Việt Nam Tỷ lệ cổ tức tính theo cơng thức (1) sau đây: (1) Trong đó: - D.Y Dividend Yield Lợi tức cổ phần - Dividend Cổ tức tiền mặt cổ phần - 10.000 VNĐ mệnh giá tiêu chuẩn thị trường chứng khoán Việt nam,được quy định làm xác định tỷ lệ cổ tức công bố SCK VN Tỷ lệ cổ tức trung bình năm nhóm doanh nghiệp mẫu thể sơ đồ sau: Đồ thị Tỷ lệ cổ tức trung bình năm Như ta thấy, năm 2016 coi năm tốt đối với mẫu quan sát năm 2019 năm mà tỷ lệ cổ tức thấp Tỷ lệ cổ tức trung bình năm 2016 khoảng 9% năm 2019 khoảng 4% Để thấy rõ tỷ lệ cổ tức nhóm doanh nghiệp quan sát, ta chia tỷ lệ cổ tức thành nhóm Ta sử dụng tỷ lệ lạm phát trung bình năm, sức sinh lời trung bình ngành xây dựng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thị trường làm để chia nhóm Ta có: Lạm phát trung bình năm qua 3,05% (số liệu theo thống kê Tổng cục thống kê); Tỷ lệ lợi tức cổ tức trung bình ngành năm qua 4,3% (số liệu theo thống kê investing.com); Lãi suất trái phiếu trung bình thị trường 6,7% (số liệu theo Viện chiến lược sách tài chính) Từ chia nhóm: Nhóm 1: dưới 3%; Nhóm 2: 3% - dưới 4,3%; Nhóm 3: 4.3% - dưới 6,7%; Nhóm 4: 6,7% Ta có đồ thị sau: -842- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Đồ thị Tỷ lệ cổ tức phân theo nhóm Khi phân chia doanh nghiệp theo nhóm dựa theo tỷ lệ cổ tức ta thấy có nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn mẫu doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức thấp tỷ lệ cổ tức cao nhất, nhóm có tỷ lệ tức thấp mức lạm phát lớn Điều cho thấy tình hình cổ tức doanh nghiệp mẫu có phân hố rõ rệt tỷ lệ cổ tức trung bình thị trường khơng cao nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ cao chiếm tỷ trọng tương đối lớn Tỷ lệ cổ tức trung bình nhóm cỏ tỷ lệ cổ tức cao 12,45%, tỷ lệ cao 30% thấp 7% Điều cho thấy, riêng với nhóm chi trả tỷ lệ cổ tức cao mẫu nghiên cứu doanh nghiệp có sức cạnh tranh định thị trường đặt doanh nghiệp lại ngành doanh nghiệp khác thị trường Tuy nhiên, phân tích trên, số quan sát có tỷ lệ cổ tức thấp lạm phát trung bình nhiều nhất, điều đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp mẫu không mang lại lợi ích đáng kể cổ đơng xét theo tỷ lệ cổ tức Khái quát kì vọng thị trường nhóm doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng niêm yết Việt Nam Kì vọng thị trường tính tốn cách lấy giá cổ phiếu chia cho lợi nhuận sau thuế cổ phiếu Cơng thức (2) : (2) P Trong đó: - PER Tỷ lệ Giá Lợi nhuận cổ phần - Price per Share Giá bán cổ phần - Earing per Share Lợi nhuận cổ phần Lý để hệ số tăng Giá bán tăng (do nhà đầu tư kì vọng tăng trưởng tốt công ty) giá bán giữ nguyên mà lợi nhuận cổ phần lại giảm (lợi nhuận giảm nhà đầu tư có niềm tin vào doanh nghiệp thị trường giữ thay đổi không đáng kể giá bán) Để làm rõ mức độ kì vọng thị trường đối với nhóm doanh nghiệp này, ta có đồ thị thể PER doanh nghiệp, phân tích theo 110 quan sát sau Tác giả không sử dụng cách phân tích theo số trung bình mẫu có số quan sát có hệ số PER tăng đột biến (do lợi nhuận sụt giảm mạnh khơng phải doanh nghiệp gây dựng kì vọng trường tốt), PER lớn kéo PER trung bình doanh nghiệp lên cao, -843- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải lại không phán ảnh DN làm ăn tốt có kì vọng thị trường tốt Đồ thị PER 110 quan sát 22 doanh nghiệp Theo đồ thị, PER trung bình doanh nghiệp năm phân bố nhiều mức thấp nhấp (dưới 10 lần), điều hàm ý nhóm doanh nghiệp khơng phải nhóm cổ phiếu có kì vọng thị trường cao Quan sát số liệu chi tiết ta có, mức kì vọng cao phân bố cơng ty có lợi nhuận thấp hay lợi nhuận cao Tuy nhiên, mức kì vọng thị trường đo xem giá bán cổ phiếu gấp lần lợi nhuận doanh nghiệp thực tế đạt được, số phản ánh chênh lệch kì vọng cơng ty cách rõ nét công ty mẫu có mức lợi nhuận tương đồng Nếu so sánh công ty làm ăn kém, EPS thấp, giá bán cổ phiếu thấp tỷ lệ giá bán EPS cao với công ty làm ăn tốt, EPS cao giá bán lớn vài lần so với EPS khơng thể nói công ty thứ đề cập làm ăn tốt đạt ủng hộ thị trường tốt Khi cơng ty tồn mẫu có chênh lệch lợi nhuận mẫu quan sát việc cơng ty nhỏ có hệ số PER cao doanh nghiệp lớn không thực mang nhiều ý nghĩa so sánh Bên cạnh đó, có số doanh nghiệp trì hệ số PER ổn định qua năm Đa phần doanh nghiệp đối mặt với thực tế kì vọng thị trường tăng giảm bất thường • Kết luận chung kì vọng thị trường + Kì vọng thị trường đối với nhóm doanh nghiệp xem xét nhìn chung đa phần mức thấp so với nhóm ngành Việt Nam năm vừa qua + Kì vọng thị trường đối với nhóm doanh nghiệp xem xét dễ thay đổi, thiếu ổn định + Nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận thấp lợi nhuận cao đối mặt với biến động PER nhiều Tuy nhiên, đa phần thay đổi thay đổi EPS thay đổi giá cổ phiếu Kết khảo sát nhà đầu tư Giới thiệu khảo sát Tác giả khảo sát 150 nhà đầu tư thị trường chứng khốn có nắm giữ mã cổ phiếu doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Nội dung khảo sát: Đánh giá nhà đầu tư tác động Tỷ lệ cổ tức tới Kì vọng thị trường họ đối với cổ phiểu nhóm theo mức: Tác động mạnh, tác động bình thường, tác động khơng đáng kể -844- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Kết khảo sát Tỷ lệ phản hồi 123/150 nhà đầu tư ( chiếm 82 %) Kết khảo sát thể đồ thị sau: Đồ thị Tác động D.Y tới PER Như thấy rõ nhà đầu tư cho thay đổi Tỷ lệ cổ tức có tác động tới kì vọng thị trường đa phần (khoảng 64% số NĐT khảo sát) cho mức độ tác động mạnh Chỉ có 11% số nhà đầu tư cho mức độ không đáng kể Kết sử dụng mơ hình Để đo lường tác động đến sách cổ tức DN niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả tiến hành phương pháp hồi quy mơ hình: FEM (Mơ hình tác động cố định), REM (Mơ hình tác động ngẫu nhiên) Sau đó, nhóm tác giả sử dụng kiểm định để lựa chọn mơ hình phù hợp Mơ hình tổng qt: Yit= α+ βk Xkit+ uit Trong đó: + Yit Giá trị biến phụ thuộc ứng với DN i vào thời gian t (Kì vọng thị trường PER) + Xit Giá trị biến độc lập đại diện cho nhân tố tác động tới biến phụ thuộc (Tỷ lệ cổ tức tiền mặt) + uit Sai số ngẫu nhiên DN i vào thời gian t + Cách xác định mơ hình phù hợp: Để đánh giá mơ hình phù hợp để nghiên cứu, tác giả sử dụng kiểm định Hausman-test để lựa chọn FEM hay (REM) Kết Kết hồi quy hai mơ hình thống sách cổ tức tiền mặt có tác động lợi kì vọng thị trường doanh nghiệp Kết kiểm định Hausman Test cho thấy, p-value = 0,1040 > 0.05, tức chúng ta không đủ sở để bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 5%, kết luận khơng có khác biệt FEM REM cách có ý nghĩa thống kê, vậy, sử dụng mơ hình REM phù hợp Kết ước lượng mơ hình REM sau: PERit = 20.91253 + 1.82791 DYit Căn vào kết ước lượng theo mơ hình REM ta thấy: -845- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải + Mơ hình lựa chọn có hệ số xác định bội 0,6574 nghĩa mơ hình giải thích 65,74% biến động PER DY gây ra; + DY có tác động chiều tới PER, tỷ lệ cổ tức (tính 100) tăng đơn vị PER tăng 1.82791 đơn vị ngược lại Hay Số tiền chi trả cổ tức tăng 100 đồng tỷ lệ PER tăng thêm 1.82791 d Thảo luận kết nghiên cứu Theo kết mơ hình Có mối quan hệ sách cổ tức kì vọng thị trường Mối quan hệ nghiên cứu thuận chiều đồng nghĩa với việc sách cổ tức tăng, tiền cổ tức tăng kì vọng thị trường tăng sách cổ tức giảm kì vọng trường giảm • Trong trường hợp cổ tức giảm Khi cổ tức giảm mà lợi nhuận doanh nghiệp ổn định giá cổ phiếu giảm nhanh khiến cho PER giảm Nếu cổ tức giảm lợi nhuận doanh nghiệp giảm giá cổ phiếu sụt giảm nhiều khiến PER giảm mạnh Khi cổ tức giảm lợi nhuận tăng giá bán có tăng nhẹ, nhiên lại tăng với tốc độ thấp không tăng, khiến cho kì vọng thị trường giảm • Trong trường hợp cổ tức tăng Cứ cổ tức tăng tình trạng lợi nhuận cao hay thấp giá CP tăng đủ nhiều để khiến cho tỷ lệ PER tăng, Từ ta nói, tâm lí nhà đầu tư VN đối với nhóm cổ phiếu công ty XDCTGT chịu ảnh hưởng lớn tăng giá hay giảm giá cổ phiếu KIẾN NGHỊ • Đối với nhà đầu tư: Hiện tại, hệ số cổ tức giảm kì vọng thị trường đối với cổ phiếu giảm, nhà đầu tư cần phân biệt rõ ràng mục đích việc cắt giảm cổ tức để đưa định đầu tư hợp lí, có tình mà việc cắt giảm cổ tức lại mang lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư Lí doanh nghiệp XDCTGT nhóm doanh nghiệp có tài sản lớn phát triển dài hạn sản phẩm cơng trình giao thơng cần lượng vốn lớn lại thu lại nên thời gian thu hồi vốn lâu, lên tới chục năm vài chục năm đối với cơng trình lớn Nếu doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh tốt mà muốn dành đa phần lợi nhuận giữ lại, chí tồn số lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư thay chi trả cổ tức cổ phiếu có tiềm mang lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp tương lai Các nhà đầu tư nên cân nhắc đưa doanh nghiệp vào danh mục đầu tư, nhiều nhà đầu tư hướng tới việc phát triển dài hạn doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt thực mang lại lợi ích lớn dài hạn cho nhà đầu tư • Đối với DN: DNXDCTGT lợi dụng tâm lí thích cổ tức nhà đầu tư trước thời điểm doanh nghiệp cần có nguồn vốn lớn phục vụ cho dự án có khả sinh lời cao cách tương đối chắn Việc thực chi trả cổ tức cao năm khiến hình ảnh cơng ty trở nên tốt hơn, kì vọng thị trường cao hơn, việc phát hành cổ phiếu mới, vay vốn ngân hàng hay kí hợp đồng nguyên vật liệu hay nhân công -846- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải với đối tác dễ dàng mà cổ phiếu doanh nghiệp đánh giá cao thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Talat Afza Samya Tahir (2012),Các nhân tố ảnh hưởng tới hệ số P/E: trường hợp doanh nghiệp Pakistan, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2012, vol 2, trang 331 - 334 [2] Jitmaneeroj, Boonlert (2017), “ Tác động sách cổ tức lên tỷ số Giá thu nhập P/E”, đăng tạp chí Review of Accounting and Finance, 2017, số 16, trang 101-108 [3] Krishnan, Cnv; Chen, Yifei(2017), “Mối quan hệ hệ số chi trả cổ tức hệ số Giá thu nhập”, (December 9, 2019) Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3016040 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3016040 -847- ... nhiều doanh nghiệp mẫu khơng mang lại lợi ích đáng kể cổ đơng xét theo tỷ lệ cổ tức Khái quát kì vọng thị trường nhóm doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng niêm yết Việt Nam Kì vọng thị trường. .. lệ cổ tức Kì vọng thị trường đối với nhóm Doanh nghiệp XDCTGT niêm yết Việt Nam thoả mãn điều kiện sau: - Doanh thu doanh nghiệp đến chủ yếu từ hoạt động xây dựng cơng trình giao thơng - Các doanh. .. mối quan hệ sách cổ tức kì vọng thị trường Mối quan hệ nghiên cứu thuận chiều đồng nghĩa với việc sách cổ tức tăng, tiền cổ tức tăng kì vọng thị trường tăng sách cổ tức giảm kì vọng trường giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách cổ tức và kỳ vọng thị trường của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam, Chính sách cổ tức và kỳ vọng thị trường của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt Nam