0

Tình hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại 4 xã phường thuộc thành phố điện biên năm 2018

60 0 0
  • Tình hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại 4 xã phường thuộc thành phố điện biên năm 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:37

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH NGUYỄN ĐỨC THỊNH TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ/PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2018 Người hướng dẫn khoa học: PCS TS Phạm Ngọc Khái PGS Ninh Thị Nhung ĐẶT VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ ĐẶT  Người cao tuổi (NCT) Việt Nam công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, sống ngồi nước, có cơng sinh thành, ni dạy cháu, xây dựng gia đình, dịng họ, quê hương, đất nước, giáo dục hệ trẻ nhân cách, lịng u nước, giữ gìn gia phong, kỷ cương phép nước ĐẶTVẤN VẤNĐỀ ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT Tỉnh Điện Biên đến cuối năm 2017 có 36.646 người chiếm 6,2% dân số tỉnh Số NCT có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chiếm 85,9%, NCT bị bệnh mãn tính khơng lây nhiễm (ít bệnh) chiếm 46,8% Số lượt NCT đến khám, chữa bệnh sở y tế tổng số lượt người đến khám, chữa bệnh chiếm 15,66%; NCT khám định kỳ 12.572 chiếm 34,3% ĐẶTVẤN VẤNĐỀ ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT  Trình độ kiến thức, thái độ thực hành, hành vi tác phong công tác QL CSSK NCT, hay nhu cầu CSSK NCT người, NCT nhân viên Y tế chưa thực đạt yêu cầu Một số phận NCT đời sống cịn nhiều khó khăn Nên cần phải có nhiều nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu đề tài “Tình hình bệnh tật nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã/phường Thành phố Điện Biên Phủ năm 2018” MỤC TIÊU TIÊU NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU MỤC Mơ tả tình hình bệnh tật người cao tuổi xã/phường thành phố Điện Biên Phủ năm 2018 Xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã/phường thành phố Điện Biên Phủ năm 2018 ĐỐI TƯỢNG TƯỢNG VÀ VÀ PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP ĐỐI NGHIÊN CỨU CỨU NGHIÊN 2.1 ĐỐI ĐỐI TƯỢNG, TƯỢNG, ĐỊA ĐỊAĐIỂM, ĐIỂM, THỜI THỜI GIAN GIAN 2.1 NGHIÊN CỨU CỨU NGHIÊN 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu thực xã/phường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 2.1.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 08-2018 đến tháng 06-2019 2.1 ĐỐI ĐỐI TƯỢNG, TƯỢNG, ĐỊA ĐỊA ĐIỂM, ĐIỂM, THỜI THỜI GIAN GIAN 2.1 NGHIÊN CỨU CỨU NGHIÊN 2.1.3 Đối tượng nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn -Người từ 60 tuổi trở lên có hộ thường trú địa bàn nghiên cứu -Lãnh đạo xã, Trưởng Trạm y tế xã, Ban đại diện hội NCT -Hồ sơ sổ sách theo dõi đánh giá tình hình sức khoẻ NCT Tiêu chuẩn loại trừ -NCT mắc bệnh tâm thần có trí nhớ 2.2 PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU 2.2 2.2.1 Thiết kế NC Đề tài thực theo thiết kế nghiên cứu mô tả với điều tra cắt ngang Kết hợp nghiên cứu định lượng việc khám sức khoẻ vấn theo câu hỏi người cao tuổi, phối hợp với sổ khám bệnh NCT (sổ y bạ) Định tính việc vấn sâu Lãnh đạo xã, Trưởng Trạm y tế xã, Ban đại diện hội NCT, 2.2.2 CỠ CỠ MẪU, MẪU, PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP CHỌN CHỌN MẪU MẪU 2.2.2 2.2.2 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu * CT tính cỡ mẫu để mơ tả tình hình bệnh tật NCT p (1  p) n Z α  (1 ) e 2 z(1-α/2): hệ số tin cậy 95% p: tỷ lệ ước tính NCT có vấn đề sức khoẻ lấy 0,5 e: sai số mong muốn tỷ lệ thu từ mẫu giá trị thực quần thể lấy 0,05 n = 400 trung bình 200 (khối xã), 200 (khối phường) Bảng 3.25 Nguồn cung cấp thơng tin ăn uống để phịng bệnh cho người cao tuổi Số lượng Tỷ lệ (n = 421) % Đài xã 0 CBYT 417 99,0 Hội NCT 375 89,1 Thông tin đại chúng 185 43,9 Người nhà 48 11,4 Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ người cao tuổi khám chữa bệnh tháng qua Bảng 3.26 Cơ sở y tế người cao tuổi đến để khám, chữa bệnh tháng qua CSYT Xã Phường (n = 206) (n = 151) SL % SL % Y tế đến nhà 2,4 4,6 TYT xã/phường Bệnh viện 73 35,4 17 11,3 189 91,7 143 94,7 Y tế tư nhân 62 30,1 32 21,2 Bảng 3.27 Các hình thức khám chữa bệnh người cao tuổi năm qua Hình thức KCB Xã Phường (n = 242) (n = 179) SL % SL % CBYT khám nhà 19 7,9 19 10,6 Y tế thôn khám điều trị Khám chữa trạm y tế xã 1,2 0 85 35,1 16 8,9 Khám chữa BV huyện, tỉnh,TW 211 87,2 162 90,5 Đi khám bệnh y tế tư 111 45,9 109 60,9 Tự mua thuốc điều trị 18 7,4 16 8,9 Dùng thuốc gia đình 2,5 1,1 Đi khám Thầy lang 59 24,4 4,5 Bảng 3.28 Ý kiến người cao tuổi việc khám, chữa bệnh trạm Xã Phường (n = 242) (n = 179) SL % SL % Tin tưởng KCB thông thường 228 94,2 179 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại 4 xã phường thuộc thành phố điện biên năm 2018, Tình hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại 4 xã phường thuộc thành phố điện biên năm 2018