0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoa sen

113 413 0
  • Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoa sen

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2016, 19:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ ĐỨC HẠNH ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CAO CẤP TẠI CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI VÀ TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI HOA SEN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ ĐỨC HẠNH ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CAO CẤP TẠI CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI VÀ TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI HOA SEN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM- THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS CHU VĂN THỈNH HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Đức Hạnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, đồng nghiệp nhân dân địa phương Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Chu Văn Thỉnh tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý đất đai – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, tập thể ban bồi thường giải phóng mặt huyện Từ Liêm, phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Từ Liêm, phòng, ban, cán nhân dân nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Đức Hạnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU viii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái quát bồi thường, hỗ trợ: 1.1.2 Đặc điểm trình bồi thường giải phóng mặt 1.2 Chính sách bồi thường số nước giới 1.2.1 Chính sách bồi thường thiệt hại tái định cư tổ chức tài trợ (WB ADB) 1.2.2 Trung Quốc 1.2.3 Inđônêxia 1.2.4 Hàn Quốc 1.2.5 Nhận xét, đánh giá: 10 1.3 Chính sách bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam qua thời kỳ 11 1.3.1 Thời kỳ trước 1987 11 1.3.2 Thời kỳ năm 1987 đến 1993 12 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 1.3.3 Thời kỳ 1993 đến 2003 13 1.3.4 Thời kỳ từ 2003 đến 19 1.4 Tình hình thực sách bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 22 1.4.1 Thực trạng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai 1988 22 1.4.2 Thực trạng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai 1993 23 1.4.3 Thực trạng sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai 2003 25 1.5 Tình hình thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất Thành phố Hà Nội 28 1.5.1 Các văn hướng dẫn thực sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 28 1.5.2 Thực trạng tình hình bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội: 29 1.5.3 Tồn tại, vướng mắc bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội: 30 1.5.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội 31 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 34 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Nội dung nghiên cứu 34 2.2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Từ Liêm 34 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Từ Liêm 34 2.2.3 Đánh giá việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt 02 dự án nghiên cứu 34 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.2.4 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện sách bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu phân tích hệ thống pháp luật 35 2.3.2 Phương pháp điều tra, thu thập, thống kê, phân tích tài liệu, số liệu, liệu có địa bàn nghiên cứu 35 2.3.3 Phương pháp điều tra, vấn trực tiếp cán quản lý người bị thu hồi đất thực tế 36 2.3.4 Phương pháp tổng hợp, đánh giá 37 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 38 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 38 3.1.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội 45 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Từ Liêm 54 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Từ Liêm 54 3.2.2 Hiện trạng sử dụng loại đất huyện Từ Liêm năm 2013 58 3.2.3 Biến động đất đai giai đoạn 2008 - 2013 59 3.3 Đánh giá việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Từ Liêm 61 3.3.1 Trình tự thực bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Từ Liêm 61 3.3.2 Đánh giá chung công tác bồi thường, GPMB nhà nước thu hồi đất địa bàn huyện Từ Liêm thời gian qua 65 3.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt 02 dự án nghiên cứu 66 3.4.1 Sơ lược 02 dự án nghiên cứu 66 3.4.2 Các văn pháp lý có liên quan đến 02 dự án 67 3.4.3 Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất 02 dự án: 70 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.4.4 Tác động việc thực sách bồi thường, hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu đến đời sống việc làm người dân 75 3.5 Đề xuất số giải pháp 84 3.5.1 Giải pháp sách 84 3.5.2 Giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định sống cho người có đất bị thu hồi 85 3.5.3 Giải pháp tổ chức thực 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Kiến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC PHỤ LỤC 94 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG SST Tên bảng Trang Bảng 3.1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất địa bàn huyện 49 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế địa bàn huyện khu vực huyện quản lý 50 Bảng 3.3 Thu chi ngân sách huyện Từ Liêm giai đoạn 2007 -2012 51 Bảng 3.4: Diện tích cấu loại đất huyện Từ Liêm năm 2013 59 Bảng 3.5: Biến động loại đất huyện Từ Liêm giai đoạn 2008 - 2013 60 Bảng 3.6 Kết điều tra vấn hộ có đất bị thu hồi 75 dự án Quốc hội 75 Bảng 3.7 Phương thức sử dụng tiền hộ dân dự án Quốc hội 76 Bảng 3.8 Kết điều tra vấn hộ có đất bị thu hồi dự án Hoa Sen 76 Bảng 3.9 Phương thức sử dụng tiền hộ dân dự án Hoa Sen 77 Bảng 3.10 Tình hình việc làm hộ dân bị thu hồi đất dự án Quốc hội 78 Bảng 3.11 Tình hình việc làm hộ dân bị thu hồi đất dự án Hoa Sen 79 Bảng 3.12 Tình hình tài sản hộ trước sau bị thu hồi đất 80 dự án Quốc hội 80 Bảng 3.13 Tình hình tài sản sở hộ trước sau bị thu hồi đất 81 dự án Hoa Sen 81 Bảng 3.14 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Dự án Quốc hội 82 Bảng 3.15 Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất Dự án Hoa Sen 82 Bảng 3.16 Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau thu hồi đất 83 Bảng 3.17 Tình hình an ninh trật tự xã hội người dân sau thu hồi đất 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BIỂU SST Tên biểu Trang Biểu đồ 3.1: Biến động loại đất giai đoạn 2008 - 2013 61 DANH MỤC HÌNH SST Tên hình Trang Hình 3.1: Diện tích đất nằm giới GPMB dự án Quốc Hội 73 Hình 3.2: Diện tích đất nằm giới GPMB dự án Hoa Sen 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Tình hình thực Chính sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn nghiên cứu Việc thực Chính sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn nghiên cứu phù hợp với quy định Nghị định 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ Quyết định số 108/QĐ-UB ngày 29/9/2008 UBND thành phố Hà Nội góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt để thực dự án, tiết kiệm nhiều tiền của, nhân lực, ổn định đời sống xã hội Tuy nhiên trình thực gặp số tồn vướng mắc, tình trạng chung công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương yếu kém, nhiều bất cập dẫn đến việc triển khai công tác bồi thường, xác định đối tượng, xác định cấp hạng nhà, vật kiến trúc … việc xác định giá bồi thường, hỗ trợ khó khăn, phức tạp 1.2 Đánh giá việc thực Chính sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất 02 dự án địa bàn huyện Từ Liêm Qua trình phân tích, xử lý số liệu, đánh giá nội dung 02 dự án địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận thấy: - Việc thực bồi thường GPMB Nhà nước thu hồi đất thực theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ, nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ Quyết định UBND thành phố, văn hướng dẫn thi hành thành phố mang tính đồng bộ, có điều chỉnh theo thời điểm - Việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường: Khi tiến hành lập phương án bồi thường 02 dự án Hội đồng bồi thường GPMB quận xem xét kỹ hồ sơ pháp lý, xác định cụ thể theo quy định đề Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 88 - Công tác tuyên truyền sách pháp luật đất đai, sách bồi thường đến hộ dân có đất bị thu hồi hạn chế nên gây khó khăn cho việc bồi thường GPMB - Giá bồi thường đất: + Đối với đất nông nghiệp: Qua nghiên cứu giá bồi thường thấp chưa phù hợp với khả sinh lợi giá chuyển quyền sử dụng đất thực tế Tuy nhiên mức giá cao mà hội đồng bồi thường GPMB trả cho hộ dân có đất bị thu hồi - Giá bồi thường hỗ trợ công trình, vật kiến trúc tài sản khác: Tuy tính toán cách khoa học theo quy định Nhà nước việc ban hành chậm, không thay đổi thường xuyên nên giá bồi thường chưa thực sát với giá thực tế thời điểm thu hồi đất - Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống: Mức hỗ trợ thấp so với khả sinh lợi hàng năm người dân sản xuất nông nghiệp - Tổ chức thực hiện: Công tác tổ chức thực có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành Việc thực phù hợp với Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ quy định UBND thành phố Hà Nội Tuy nhiên công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương nhiều bất cập dẫn đến việc triển khai thực gặp nhiều khó khăn - Về việc giám sát tổ chức thực công tác bồi thường GPMB: + Việc giám sát tổ chức thực công tác bồi thường, GPMB chưa quy định văn sách công tác lại liên quan nhiều đến công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng nơi có nhiều tiêu cực + Cùng với điều việc chấp hành sách pháp luật Nhà nước chưa nghiêm, nhận thức nhiều quan quản lý Nhà nước công dân chưa đầy đủ, sách nhiều chồng chéo dẫn đến phức tạp, khó khăn công tác bồi thường GPMB Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 89 Kiến nghị Trong trình thực sách bồi thường có ưu điểm không tránh khỏi hạn chế như: Ban hành văn luật chậm, giá đất chênh lệch lớn…đặc biệt công tác tuyên truyền bồi thường, giải phóng mặt đến người dân hạn chế Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt xin đề nghị: - Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sách, pháp Luật Đất đai đến cấp ủy Đảng, cấp quyền toàn thể người dân; - Hoàn thiện sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo hướng có lợi cho người dân Trong trọng công tác hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề; - Đẩy mạnh công tác lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp; đặc biệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Thực công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xét duyệt theo quy định pháp Luật Đất đai để cấp, ngành toàn thể người dân thống tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện; - Kịp thời xử lý dứt điểm khiếu kiện xung quanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cường công tác tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp Luật Đất đai Kiên xử lý trường hợp cố tình không chấp hành công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt - Xây dựng chiến lược kế hoạch đào tạo nghề có trình độ từ mức độ tương đối đến mức độ cao nhằm giải việc làm cho người có đất bị thu hồi song song với kế hoạch thu hồi đất để xây dựng KCN Đặc biệt cần quan tâm đến lao động bị thu hồi đất cho dự án xây dựng cac khu đô thị mới, xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH địa phương, vùng - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán cấp thực công tác bồi thường hỗ trợ GPMB giải việc làm cho người dân có đất bị thu hồi Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 90 - Có chế phối hợp tổ chức Đảng, mặt trận tổ quốc, quan, đoàn thể tổ chức xã hội tham gia vào việc giải việc làm cho người dân có đất bị thu hồi nói chung đất sản xuất nói riêng Mặt khác, quan có thẩm quyền tăng cường giám sát, kiểm tra từ khâu lập dự án đầu tư, có điều khoản lao động, việc làm coi nội dung điều kiện thiếu thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo kết thực công tác bồi thường, GPMB quý I nhiệm vụ quý II năm 2012 Ban Vật giá Chính phủ (2000), Chương trình đào tạo thẩm định giá giai đoạn II Ban Vật giá phủ Việt Nam với văn phòng thẩm định giá Ôx-trây-lia từ 1627/10/2000, Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội Bộ Tài (1998), Thông tư số 145/TT-BTC ngày 4/01/1998, hướng dẫn thi hành nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ Nguyễn Đình Bồng (2005), Đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, ĐTCNN 6-2005 Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam (2006), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng (2002), Kỷ yếu hội thảo đền bù Giải phóng mặt dự án xây dựng Việt Nam, Hà Nội Hiến pháp năm (1946) Hiến pháp năm (1959) Hiến pháp năm (1980) 10 Hiến pháp năm (1992) 11 Luật cải cách ruộng đất năm (1953) 12 Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 Chính phủ, Quy định khung giá loại đất 13 Nghị định số 90/CP ngày 17/9/1994 Chính phủ, Ban hành quy định việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 14 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ, Về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 15 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ, Về phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất 16 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ, Về bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất 17 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ, Quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 92 dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 18 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Chính phủ, Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất 19 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ, Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư 20 Ngân hàng phát triển Châu Á, Cẩm nang tái định cư (hướng dẫn thực hành) 21 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Từ Liêm (2012), Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất 22 Quốc hội, Luật đất đai (1988), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội, Luật đất đai (1993), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội, Luật Đất đai (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội 25 Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm (1998, 2001), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Tổng cục Địa (2001), Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa chính, tháng 12/2001, Hà Nội 27 Ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm đền bù, giải phóng mặt số nước, Thời báo Tài Việt Nam, số 131 (872), ngày 01/11/2002 28 Hoàng Phê, 1995, NXB Đà Nẵng 29 UBND huyện Từ Liêm (2004), Quy hoạch chung xây dựng huyện Từ Liêm-Hà Nội tỷ lệ 1/2000 30 UBND huyện Từ Liêm (2010), Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010-2015 31 UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/09/2008 việc ban hành “Quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC địa bàn thành phố Hà Nội” Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 93 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 01: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Quốc hội (30 hộ điều tra) Phụ lục 02: Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Hoa Sen (30 hộ điều tra) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 94 Mã phiếu:……… Huyện: Từ Liêm Xã : Xuân Phương Thôn:……………… PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ VỀ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN SAU KHI BỊ THU HỒI ĐẤT Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………………… Tuổi: ……………………… , Dân tộc: ……………………………………… Giới tính : Nam/ Nữ Trình độ: …………………………………… I NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH 1.1 Số nhân khẩu:…………………………………………………………… 1.2 Số lao động gia đình: …………………………, đó: - Lao động nông nghiệp: ……………………………………………….người - Lao động làm nghề TTCN :…………………………………… người - Lao động dịch vụ: …………………………………………………… người - Lao động công nhân:………………………………………… …… người - Lao động CB,CNVC : …………………………………………… người II NHỮNG THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Diện tích đất hộ - Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi: ………………………… m2 - Diện tích đất (vườn ) bị thu hồi:………………………………m2 - Gia đình có phải dời đến nơi không: + Không + Gần nơi cũ + Có + Xa nơi cũ 2.2 Hình thức bồi thường thu hồi đất Số m2… …………… - Bằng tiền - Bằng đất (căn hộ) Số m2:……………… - Bằng hình thức khác (ghi rõ):…………………… 2.3 Thời gian nhận bồi thường + Đợt 1: Tháng……………… năm……………… + Đợt 2: Tháng……………… năm……………… + Đợt 3: Tháng……………… năm……………… 2.4 Phương thức sử dụng khoản bồi thường thu hồi đất a Bồi thường tiền: Mục đích sử dụng STT Thuê đất nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để tiếp tục sản xuất Đầu tư vào sản xuất kinh doanh dịch vụ Đầu tư học nghề Đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà cửa Mua đồ dùng sinh hoạt gia đình Cho vay Gửi tiết kiệm ngân hang Mục đích khác(ghi rõ):…………… Đánh X vào mục đích sử dụng …………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page b Tài sản hộ trước sau thu hồi đất Tài sản (Chiếc) Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất Số xe máy Số xe đạp Số ô tô Số tivi Số tủ lạnh Số máy giặt Số điều hòa Tài sản có giá trị khác (điện thoại, máy vi tính, ) III TÌNH HÌNH THU NHẬP VÀ VIỆC LÀM, MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA HỘ 3.1 Ông/bà cho biết kinh tế gia đình sau thu hồi đất: - Tăng lên - Không thay đổi - Giảm 3.2 Tình hình việc làm hộ a Lao động hộ trước sau bị thu hồi đất STT Nghề nghiệp lao động hộ Lao động nông nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ Công nhân CB, CNVC Không có việc làm Trước bị thu hồi Sau bị thu hồi (người) (người) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3.3 Ông (bà) cho biết tình hình an ninh trật tự xã hội sau thu đồi đất - Tốt - Không có thay đổi nhiều - Kém 3.4 Tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phục lợi xã hội hộ gia đình sau thu đồi đất - Tốt - Không có thay đổi nhiều - Kém Người điều tra Ngày tháng năm Chủ hộ (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page [...]... PGS.TS Chu Văn Thỉnh, tôi tiến hành thực hiện đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của Quốc hội và Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen trên địa bàn huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội ”, nhằm điều tra, tìm hiểu thực trạng và tìm ra nguyên nhân gây cản trở, đồng thời đề xuất một số giải... tác bồi thường, GPMB, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước 2 Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của Quốc hội và dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen trên địa bàn huyện Từ Liêm- Thành phố Hà Nội - Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện. .. cao cấp tại các cơ quan của Quốc hội và dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen Các số liệu điều tra thu thập phải được phân tích, đánh giá một cách khách quan khoa học Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái quát về bồi thường,. .. tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất 2.2 Yêu cầu - Nắm vững vận dụng chính sách, pháp luật đất đai, chính sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các văn bản có liên quan đã được ban hành - Nguồn số liệu, tài liệu điều tra phản ánh đúng quá trình thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng qua dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ cao. .. đất vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được bồi thường hoặc hỗ trợ Việc bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của Chính phủ b- Nhà nước có chính sách để ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi Trong trường hợp người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở thì được mua nhà ở của Nhà nước hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở. .. của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và táI định cư; Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất; Từ thực tế tình hình quản lý nhà nước và các chính sách đất đai, chính sách bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu. .. nước thu hồi đất qua các thời kỳ và hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng việc chỉnh lý, bổ sung chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là cần thiết nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện CNHHĐH, ổn định đời sống nhân dân 1.4 Tình hình thực hiện chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam 1.4.1 Thực trạng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai... phục cơ bản những bất cập trong chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế thông qua cơ chế giá đất bồi thường, chính sách tái định cư và hạn chế phạm vi dự án phải thu hồi đất; h- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai bằng việc phân cấp toàn bộ các quyền... luật quan trọng nhất đối với việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất Luật đất đai quy định các loại đất sử dụng, các nguyên tắc sử dụng từng loại đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Một thủ tục rất quan trọng và là cơ sở pháp lý cho người sử dụng đất là họ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà Chính điều này làm căn cứ cho quyền được bồi thường... di dời và liên quan rất nhiều tới việc GPMB Theo luật bồi thường, nếu như tòa nhà nơi dự án sẽ được thực hiện có trên 10 người sở hữu thì phải xây dựng cho các đối tượng này nơi cư trú hoặc hỗ trợ 30% giá trị của tòa nhà đó Còn nếu như các dự án xây dựng chung cư nhà ở thì cung cấp cho các đối tượng này chung cư hoặc nhà ở thấp hơn giá thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học ... tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen - Vấn đề đời sống việc làm đối tượng bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc hội Trung tâm chăm sóc sức. .. tra phản ánh trình thực sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt qua dự án đầu tư xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc hội dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen Các số liệu... 2.1 Mục đích - Đánh giá việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng nhà cho cán cao cấp quan Quốc hội dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoa sen , Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoa sen , Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ cao cấp tại các cơ quan của quốc hội và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoa sen , Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan