0

Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa mộc châu năm 2019

88 2 0
  • Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa mộc châu năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH PHAN THỊ THU HẰNG thực trạng TRẻ sơ sinh nhẹ cân hoạt động chăm sóc DINH Dỡng bệnh viện đa khoa mộc châu năm 2019 LUN VN THC S DINH DNG THI BÌNH - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH PHAN TH THU HNG thực trạng TRẻ sơ sinh nhẹ cân hoạt động chăm sóc DINH Dỡng bệnh viện đa khoa mộc châu năm 2019 LUN VN THC S DINH DƯỠNG Mã số: 8.72.04.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ninh Thị Nhung TS Nguyễn Văn Công THÁI BÌNH - 2020 LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Khoa Y tế Cơng cộng, Phịng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Bộ mơn Dinh dưỡng An tồn Thực phẩm - Trường Đại học Y Dược Thái Bình ln nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, cơng tác hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, phịng Tổ chức hành chính, cán viên chức khoa Sản khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian triển khai thu thập số liệu, hoàn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới cô NGƯT.PGS.TS Ninh Thị Nhung thầy TS Nguyễn Văn Cơng tận tình giúp đỡ, động viên, khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi cho suốt q trình thực nghiên cứu hồn thành luận văn Với tình cảm thân thương nhất, tơi xin dành cho người thương yêu toàn thể gia đình, ngưởi thân bạn bè nơi tạo điều kiện tốt nhất, điểm tựa, nguồn động viên tinh thần giúp thêm niềm tin nghị lực suốt trình học tập thực nghiên cứu Thái Bình, ngày … tháng… năm 2020 Tác giả Phan Thị Thu Hằng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Thái Bình, ngày … tháng… năm 2020 Tác giả Phan Thị Thu Hằng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BMI: Body Mas index: Chỉ số khối thể CBYT: Cán Y tế CTC: Cổ tử cung CSSS: Chăm sóc sơ sinh RTĐ: Rau tiền đạo SDD: Suy dinh dưỡng SSNC: Sơ sinh nhẹ cân TLSN: Tỷ lệ sinh non TNLTD: Thiếu lượng trường diễn TTDD: Tình trạng dinh dưỡng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương sơ sinh nhẹ cân 1.1.1 Sơ sinh nhẹ cân 1.1.2 Phân loại sơ sinh nhẹ cân: Theo WHO phân loại trọng lượng trẻ sơ sinh nhẹ cân lúc đẻ sau: 1.1.3 Một số yếu tố liên quan tới sơ sinh nhẹ cân .3 1.2 Thực trạng sơ sinh nhẹ cân giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sơ sinh nhẹ cân giới 1.2.2 Tình hình sơ sinh nhẹ cân Việt Nam 12 1.3 Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh cán Y tế .17 CHƯƠNG 22 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu .22 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 22 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.3 Thời gian nghiên cứu .23 2.2 Phương pháp nghiên cứu .23 2.2.1.Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu 23 2.2.3 Biến số nghiên cứu 24 2.2.4 Các bước tiến hành nghiên cứu 25 2.2.5 Một số kỹ thuật áp dụng nghiên cứu 27 2.2.6.Các tiêu chuẩn sử dụng nghiên cứu .28 2.2.7 Các biện pháp hạn chế sai số 29 2.2.8 Phương pháp xử lý số liệu .29 2.2.9 Đạo đức nghiên cứu 29 CHƯƠNG 30 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .31 3.1 Xác định tỉ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân số yếu tố liên quan khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 31 3.2 Mơ tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh nhẹ cân cán Y tế khoa Sản, Nhi bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 40 CHƯƠNG 47 BÀN LUẬN 48 4.1 Tỉ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân số yếu tố liên quan khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 48 4.2 Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh nhẹ cân cán Y tế khoa Sản, Nhi bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 .61 KẾT LUẬN 69 KHUYẾN NGHỊ .71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố trẻ sơ sinh theo tuổi thai sinh 31 Bảng 3.2 Phân loại cân nặng sơ sinh trẻ điều tra 31 Bảng 3.3 Đặc điểm sinh trẻ 31 Bảng 3.4 Phân bố trẻ sơ sinh nhẹ cân theo giới tính cân nặng 33 Bảng 3.5 Phân bố trẻ sơ sinh nhẹ cân theo nhóm tuổi bà mẹ .33 Bảng 3.6 Phân bố sơ sinh nhẹ cân theo nghề nghiệp bà mẹ 34 Bảng 3.7 Mối liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với trình độ học vấn dân tộc bà mẹ 34 Bảng 3.8 Liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với tuổi sinh điều kiện kinh tế bà mẹ 35 Bảng 3.9 Liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với BMI bà mẹ trước mang thai tăng cân mang thai 36 Bảng 3.10 Liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với tiền sử nhiễm độc thai nghén, Sản giật mắc bệnh phụ khoa bà mẹ .37 Bảng 3.11 Liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với bà mẹ có thai ngồi ý muốn tiền sử đẻ 2500 gr 38 Bảng 3.12 Liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với chăm sóc y tế cho bà mẹ thời kỳ mang thai .38 Bảng 3.13 Liên quan trẻ sơ sinh nhẹ cân với chế độ dinh dưỡng lao động thời kỳ mang thai bà mẹ 39 Bảng 3.14 Đặc điểm nhóm tuổi trình độ học vấn cán Y tế .40 Bảng 3.15 Tỷ lệ CBYT biết nguyên tắc chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=30) 41 Bảng 3.16 Tỷ lệ CBYT biết nguy thường gặp trẻ sơ sinh nhẹ cân 41 Bảng 3.17 Kiến thức thực hành CBYT biện pháp phòng hạ đường huyết cho trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=30) .42 Bảng 3.18 Kiến thức thực hành CBYT vệ sinh bình đựng sữa cho trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=30) 42 Bảng 3.19 Những hỗ trợ dinh dưỡng CBYT trẻ có dấu hiệu bỏ bú/khơng chịu ăn (n=30) .42 Bảng 3.20 Kiến thức thực hành CBYT biện pháp đảm bảo thân nhiệt cho trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=30) .43 Bảng 3.21 Tỷ lệ CBYT biết dấu hiệu trẻ bị nhiễm khuẩn (n=30) 44 Bảng 3.22 Kiến thức thực hành CBYT phòng chống nhiễm khuẩn tiếp xúc với trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=30) .45 Bảng 3.23 Tỷ lệ CBYT theo dõi dấu hiệu lâm sàng trẻ (n=30) 46 Bảng 3.24 Những nội dung CBYT thường thực q trình chăm sóc trẻ (n=30) .47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=1064) 32 Biểu đồ 3.2 Phân bố trẻ sơ sinh nhẹ cân theo dân tộc bà mẹ .34 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ CBYT có kiến thức thực hành phịng chống suy hơ hấp cho trẻ sơ sinh nhẹ cân (n=30) .43 Biểu đồ 3.4 Những kỹ thuật CBYT thực trẻ có dấu hiệu suy hơ hấp (n=30) 47 64 Đối với trẻ sơ sinh, hệ miễn dịch hay hệ tiêu hóa cịn chưa hồn thiện, dễ mắc vấn đề tiêu hóa nguồn sữa khơng đảm bảo hay việc vệ sinh bình đựng sữa khơng tốt Trong nghiên cứu chúng tơi, có tới 76,7% cán y tế biết vệ sinh bình đựng sữa cho trẻ luộc bình phút, núm phút thấp thực hành 96,7% Các nội dung khác để bình sau luộc khơ tự nhiên, để bình sau luộc khơ tủ sấy, bảo quản bình có sữa máy chuyên dụng chiếm tỷ lệ thấp 30% (Bảng 3.18) Dinh dưỡng sau sinh yếu tố quan trọng dẫn đến chậm tăng trưởng; hầu hết trẻ non tháng bị thiếu hụt lượng protein nặng nề suốt giai đoạn nằm điều trị khu chăm sóc sơ sinh tăng cường Dinh dưỡng tích cực sớm, bao gồm qua đường tiêu hóa tĩnh mạch, dung nạp tốt trẻ non tháng giúp cải thiện tăng trưởng Tỷ lệ cán y tế nghiên cứu chúng tơi hỗ trợ dinh dưỡng trẻ có dấu hiệu bỏ bú/không chịu ăn nuôi dưỡng đường tĩnh mạch 40%; nuôi dưỡng ống thông rốn 30%; nuôi dưỡng sonde dày 93,3% Các nghiên cứu giới kiến thức, thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân thực nhiều cho thấy nước phát triển nội dung CSSS kiến thức kỹ CBYT chuẩn mực, tỷ suất tử vong mắc bệnh trẻ sơ sinh giảm thấp [55], [38], [44] Tỷ lệ cán trực tiếp làm cơng tác CSSS có kiến thức kỹ tốt CSSS cao, chiếm từ 90-100% Tại quốc gia tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh giảm xuống từ 2-3 trẻ/1000 trẻ đẻ sống [50] Ngược lại, nước phát triển Châu Á, châu Phi nghiên cứu cho thấy hướng dẫn chuẩn CSSS kiến thức kỹ CSSS thấp Tỷ lệ cán trực tiếp làm cơng tác CSSS có kỹ tốt CSSS tuyến dao động khoảng từ 10-50% Tỷ lệ CBYT trực tiếp làm công tác 65 CSSS thấp tuyến xã phường tương đương, dao động khoảng 5-20% tuyến huyện, tỷ lệ CBYT trực tiếp làm công tác CSSS dao động khoảng từ 20-60% [51] Trong nội dung cán y tế thường thực q trình chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân chống suy hô hấp, chống hạ thân nhiệt, chống nhiễm khuẩn chống để đói Trong tỷ lệ biết nguyên tắc chống suy hô hấp chống nhiễm khuẩn bác sĩ 100% cao nhóm điều dưỡng, nữ hộ sinh 91,3% 87,0% Tỉ lệ biết nguyên tắc chống hạ thân nhiệt trẻ sơ sinh nhẹ cân nhóm bác sĩ 85,7% nhóm điều dưỡng, nữ hộ sinh 82,6% Tỉ lệ biết nguyên tắc chống hạ thân nhiệt trẻ sơ sinh nhẹ cân nhóm bác sĩ 57,1% nhóm điều dưỡng, nữ hộ sinh 65,2% (bảng 3.15) Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu nắm nguyên tắc cao, điều giúp cho việc hạn chế biến chứng xấu tình trạng sức khỏe trẻ sơ sinh nhẹ cân Có 86,7% CBYT thực kỹ thuật trẻ có dấu hiệu suy hơ hấp hút đờm dãi; cho trẻ thở oxy 76,7%; cho trẻ thở C-PAP 86,7% (Biểu đồ 3.4) Kết nghiên cứu cho thấy 70% cán Y tế có biết thực hành cho trẻ nằm lồng ấp Tỷ lệ cán y tế có kiến thức nghiệm pháp Kangaroo 83,3% cao, thực hành 73,3% Chương trình chăm sóc bà mẹ Kangaroo khởi xướng từ năm 1978 bệnh viện lớn Bogota (Colombia) sáng kiến bác sĩ Rey Martinez Phương pháp xem cách giải trước mắt tình trạng tải bệnh nhi, thiếu hụt nhân sở vật chất chưa thật đầy đủ để chăm sóc cho trẻ nhẹ cân non tháng Tại Việt Nam, năm 1986 lần phương pháp Căng-gu-ru áp dụng khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Việt Nam – Thụy Điển, ng Bí Sau 30 năm triển khai phương pháp Căng-gu-ru, hiệu ngày khẳng định Phương pháp giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh 66 tử vong trẻ sơ sinh / non tháng nhẹ cân, rút ngắn thời gian điều trị, giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện mà phương pháp mang đậm ý nghĩa nhân văn, gắn kết tình cảm gắn bó mẹ con, gia đình, xã hội Chăm sóc trẻ phương pháp Căng-gu-ru phương pháp chăm sóc trẻ cách đặt trẻ tiếp xúc da kề da mẹ cho tất trẻ đẻ, đặc biệt cho trẻ đẻ non/ nhẹ cân Trong nghiên cứu tác giả Đặng Thị Mỹ Tánh cho thấy vai trò phương pháp 56 trường hợp tham gia phương pháp Căng-gu-ru Trong tỉ lệ trẻ bú mẹ có 64,3%, tỉ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển quốc gia cân nặng đạt 89,3%, dinh dưỡng đạt 83,9%, có 94,6% trẻ tiêu tốt khơng ọc sữa, 100% trẻ có thân nhiệt ổn định Đây phương pháp dễ làm, tốn thực lúc, nơi Trẻ xuất viện sớm, giảm nguy nhiễm trùng bệnh viên, tiếp tục ấp Căng-gu-ru nhà Tuy phương pháp Căng-gu-ru muộn kết cho thấy hiệu cao thể chất, tiêu hóa, hơ hấp Chi phí điều trị thấp làm giảm gánh nặng cho gia đình giải tình trạng tải bệnh viện [19] Nhiễm khuẩn sơ sinh có tỷ lệ xảy từ đến 1.000 trẻ sinh sống Tỷ lệ mắc phải cao nhóm trẻ sơ sinh nhẹ cân trẻ sinh non Các dấu hiệu nhiễm trùng trẻ đơi rầm rộ có lại mơ hồ, không phát điều trị sớm có tiên lượng xấu, di chứng lâu dài Việc kiểm soát nhiễm khuẩn cần thực nghiêm ngặt, tiệt khuẩn, khử trùng tất dụng cụ, phòng ốc định kỳ theo quy định Bộ Y tế để chống nhiễm khuẩn Bên cạnh đó, nhân viên y tế cần tuân thủ tuyệt đối quy trình rửa tay, mặc quần áo, trang, mũ chống nhiễm khuẩn bệnh viện Kết nghiên cứu chúng tơi cho thấy: Để phịng chống nhiễm khuẩn cho trẻ sơ sinh nhẹ cân, 90% cán Y tế biết thực hành rửa tay trước chăm sóc Trên 30% cán y tế biết 67 40% cán Y tế thực hành rửa tay sau chăm sóc, điều trị sử dụng găng tay tiếp xúc với bệnh phẩm Theo dõi dấu hiệu lâm sàng trẻ sơ sinh nhẹ cân quan trọng để dự phịng xử trí dấu hiệu bất thường, hạn chế biến chứng di chứng nặng nề cho trẻ Kết nghiên cứu cho thấy kết kiến thức: Cán y tế biết dấu hiệu trẻ bị nhiễm khuẩn da tái, vân tím 66,7%; hạ nhiệt độ/sốt, nhịp tim không ổn định 93,3%; bú mút 46,7%; có ngừng thở 20%; bụng chướng, nôn trớ 76,7%; vàng da, gan lách to 23,3%; giảm/tăng trương lực 30%; thóp lồi, lõm bất thường 26,7% Về thực hành: Dấu hiệu da tái, vân tím, ngừng thở cán Y tế theo dõi mức độ thường xun chiếm tỷ lệ cao 86,7%, khơng có trường hợp ngày/lần Dấu hiệu thóp lồi, lõm bất thường chủ yếu theo dõi 3h/lần chiếm 73,3% Dấu hiệu bú mút 60% theo dõi tường xuyên 40% theo dõi 3h/lần Kết nghiên cứu tác giả Lương Ngọc Trương cho thấy kiến thức CBYT bệnh viện huyện 10 dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh hạn chế Đại đa số CBYT biết dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh từ 43,2% đến 65,8% Chỉ riêng tỷ lệ CBYT biết triệu chứng co giật cao hơn, chiếm 84,7% vàng da đậm chiếm 70,3% Đặc biệt tỷ lệ CBYT hiểu 10 triệu chứng nguy hiểm thấp, chiếm 3,6% Các nghiên cứu tương lai cần truyền thông hiệu để cải thiện tình trạng CBYT khơng nắm đầy đủ dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh dẫn đến trường hợp bỏ sót, gây biến chứng khơng may cho trẻ [28] Việc chăm sóc cách, đầy đủ cho trẻ sơ sinh không cán y tế mà cần phối hợp tích cực từ người nhà q trình chăm sóc trẻ Trong nội dung CBYT thường thực q trình chăm sóc trẻ, kết nghiên cứu cho thấy bên cạnh việc thực y lệnh thuốc 100%; 68 theo dõi biến chứng 96,7%; cán y tế cịn hướng dẫn người nhà chăm sóc trẻ với tỷ lệ 80% Tóm lại trẻ sơ sinh nhẹ cân vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng có liên quan chắn cân nặng sinh với tình hình bệnh tật tử vong, việc phát giải pháp giảm thiểu nhiệm vụ quan trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em Đặc biệt cơng tác chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân viện giữ vai trò đặc biệt quan trọng cho biến chuyển sức khỏe dinh dưỡng trẻ giai đoạn sau, việc cung cấp kiến thức đảm bảo thực hành chăm sóc trẻ cách cán y tế điều cần thiết 69 KẾT LUẬN Tỉ lệ sơ sinh nhẹ cân số yếu tố liên quan khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 - Tỉ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân 2500gr chiếm 9,8%, trẻ sơ sinh nam giới chiếm tỷ lệ cao trẻ nữ chủ yếu trẻ sơ sinh có cân nặng từ 2000gr đến 2500gr chiếm 8,1% - Các yếu tố liên quan tới trẻ sơ sinh nhẹ cân với OR>1 p
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa mộc châu năm 2019, Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa mộc châu năm 2019