0

ĐẶC điểm người bệnh đái tháo đường typ 2 và thực trạng công tác quản lý chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện nội tiết nội tỉnh Sơn La năm 2018

51 4 0
  • ĐẶC điểm người bệnh đái tháo đường typ 2 và thực trạng công tác quản lý chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện nội tiết  nội tỉnh Sơn La năm 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:37

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH LỊ VĂN MINH LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE VÀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHĂM SĨC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Dung PGS.TS Phạm Ngọc Khái ĐẶT VẤN VẤN ĐỀ ĐỀ ĐẶT  Đái tháo đường (ĐTĐ) type bệnh lý mãn tính khơng lây, liên quan đến DD lối sống, có tốc độ phát triển nhanh nhiều nước giới  Theo IDF, WHO: số người mắc bệnh năm 2014 422 triệu người, tốc độ gia tăng bệnh ĐTĐ 55% năm Dự kiến số người ĐTĐ tăng lên 552 triệu người vào năm 2030 tăng lên 642 triệu người vào năm 2040 ĐẶTVẤN VẤNĐỀ ĐỀ ĐẶT VẤN ĐỀ ĐẶT  Việt Nam: nằm khu vực Tây Thái Bình dương - Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch kỷ “Bệnh đái tháo đường” có số người mắc ĐTĐ nhiều số quốc gia Đơng Nam Á  Trong đó, chế độ DD hợp lý tảng cho kế hoạch điều trị, giúp trì lượng đường thích hợp máu, giảm lượng thuốc cần sử dụng, ngăn chặn làm chậm xuất biến chứng, kéo dài tuổi thọ cho NB MỤC TIÊU TIÊU NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU MỤC Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng biến chứng người bệnh đái tháo đường typ điều trị nội trú Bệnh viện nội tiết tỉnh Sơn La năm 2018 Mô tả cơng tác quản lý chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường typ điều trị nội trú bệnh viện nội tiết tỉnh Sơn La năm 2018 ĐỐI TƯỢNG TƯỢNG VÀ VÀ PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP ĐỐI NGHIÊN CỨU CỨU NGHIÊN 2.1 ĐỐI ĐỐI TƯỢNG, TƯỢNG, ĐỊA ĐỊAĐIỂM, ĐIỂM, THỜI THỜI GIAN GIAN NGHIÊN NGHIÊN 2.1 CỨU CỨU 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành Khoa nội tiết rối loạn chuyển hóa bệnh viện nội tiết tỉnh Sơn La 2.1.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng /2018 đến tháng 6/2019 2.1 ĐỐI ĐỐI TƯỢNG, TƯỢNG, ĐỊA ĐỊA ĐIỂM, ĐIỂM, THỜI THỜI GIAN GIAN 2.1 NGHIÊN CỨU CỨU NGHIÊN 2.1.3 Đối tượng nghiên cứu * Người bệnh: - Tiêu chuẩn lựa chọn: NB chẩn đoán ĐTĐ typ 2, theo QĐ số: 3879/QĐ-BYT chẩn đoán xác định ĐTĐ theo tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ĐTĐ WHO; IDF – 2012: + Mức glucose huyết tương lúc đói ≥7,0mmol/l (≥126mg/dl) Hoặc: + Mức glucose huyết tương ≥ 11,1 mmol/l (200mg/dl) thời điểm sau NP dung nạp glucose đường uống Hoặc: + HbA1c ≥ 6,5% (48 mmol/mol + Có triệu chứng ĐTĐ (lâm sàng); mức glucose huyết tương thời điểm ≥ 11,1 mmol/l (200mg/dl) + NB điều trị nội trú BV nội tiết tỉnh Sơn La - Tiêu chuẩn loại trừ: Những NB không đạt đủ tiêu chuẩn trên; người không đồng ý tham gia NC; NB lú lẫn, điếc 2.1 ĐỐI ĐỐI TƯỢNG TƯỢNG NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU 2.1 2.1.3 Đối tượng nghiên cứu * Hồ sơ bệnh án: Toàn hồ sơ bệnh án điều trị người bệnh chọn vào nghiên cứu * Cán y tế: - Các bác sỹ, điều dưỡng Khoa nội tiết rối loạn chuyển hóa người trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người bệnh đái tháo đường - Các cán lãnh đạo, cán quản lý cán y tế bệnh viện nội tiết tỉnh Sơn La 2.2 PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU 2.2 2.2.1 Thiết kế NC: NC mô tả với điều tra cắt ngang nhằm: - Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng NB ĐTĐ typ điều trị nội trú BV - Mô tả thực trạng công tác quản lý CSDD cho người bệnh ĐTĐ typ 2, điều trị nội trú BV 2.2.2 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu 2.2.2 CỠ CỠ MẪU, MẪU, PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP CHỌN CHỌN MẪU MẪU 2.2.2 * Cỡ mẫu cho mục tiêu tính theo cơng thức sau: p (1 − p) n=Z α × (1− ) d 2 z(1-α/2): hệ số tin cậy 95% p: tỷ lệ NB ĐTĐ có tăng huyết áp (p = 0,58) d: Sai số tuyệt đối (chọn d = 0,06) n = 260 + 15% bỏ = 292 đối tượng Cỡ mẫu cho mục tiêu 2: Là toàn cán lãnh đạo, cán quản lý cán y tế BV nội tiết tỉnh Sơn La Bảng 19 Các nội dung tư vấn dinh dưỡng vào viện SL Tỷ lệ (n = 292) % Số bữa ăn ngày 290 99,3 Khẩu phần ăn 284 97,3 Thực phẩm nên ăn 292 100 Thực phẩm nên hạn chế 289 99,0 Thực phẩm không nên ăn 292 100 Nội dung tư vấn Biểu đồ 3.5 Đánh giá người bệnh việc thực theo tư vấn dinh dưỡng cán y tế Bảng 21 Tỷ lệ người bệnh tư vấn, hướng dẫn tự theo dõi tình trạng bệnh nhà Thời gian   1-5 năm > năm Chung (n = 174) (n = 118) (n = 292)   Nội dung SL % SL % SL % đường huyết nhà 96 55,2 74 62,7 170 58,2 Kiểm tra đường huyết nhà 3,4 7,6 15 5,1 172 98,9 118 100,0 290 99,3 169 97,1 116 98,3 285 97,6 Được hướng dẫn kiểm tra Được HD dấu hiệu hạ đường huyết Được hướng dẫn xử trí hạ Bảng 22 Tỷ lệ người bệnh sử dụng thêm thực phẩm chức năng/thuốc Thời gian 1-5 năm   > năm Chung (n = 174) (n = 118) (n = 292) Nội dung Sử dụng sản phẩm SL % SL % SL % 1,1 10 10,2 14 4,8
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm người bệnh đái tháo đường typ 2 và thực trạng công tác quản lý chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện nội tiết nội tỉnh Sơn La năm 2018, ĐẶC điểm người bệnh đái tháo đường typ 2 và thực trạng công tác quản lý chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện nội tiết nội tỉnh Sơn La năm 2018